Byla 2-1219/2013
Dėl skolos priteisimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Jutra“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Rimvydas Norkus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas pagal ieškovo akcinės bendrovės DNB bankas ieškinį atsakovams D. L. K., A. C., R. S. J., T. B. dėl skolos priteisimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Jutra“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teisme pradėta civilinė byla Nr. 2-2187-560/2013 pagal ieškovo ieškinį, kuriuo prašoma priteisti solidariai iš atsakovų 204 438,56 Lt skolą, 11,75 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimai grindžiami tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Jutra“ 2005 m. rugsėjo 9 d. sudaryta kredito linijos sutartimi Nr. 4815-05IL. Įsipareigojimų pagal kredito linijos limito sutartį įvykdymo užtikrinimui su atsakovais buvo sudarytos laidavimo sutartys, pagal kurias laiduotojai įsipareigojo atsakyti ieškovui visu savo turtu, jei trečiasis asmuo tinkamai nevykdys savo prievolių. Ieškovo teigimu, trečiasis asmuo savo prievoles pagal kredito linijos limito sutartį vykdė netinkamai - nesilaikė kredito linijos limito mažinimo terminų, o suėjus galutiniam kredito linijos galiojimo ir kreditų grąžinimo terminui, negrąžino ieškovui kredito, nesumokėjo palūkanų ir delspinigių, todėl nesumokėtas sumas prašoma priteisti solidariai iš atsakovų.

6Bylos nagrinėjimo metu atsakovai D. L. K. ir A. C. prašė civilinę bylą sustabdyti iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013 pagal ieškovų D. L. K., A. C. ieškinį atsakovui AB DNB bankas. Ieškiniu prašoma: 1) išnagrinėti 2005 m. rugsėjo 9 d. laidavimo sutarčių Nr. 156-05 L ir 157-05 L 3.1 punkto sąlygas ir jas pakeisti, šį punktą išdėstant taip: „3.1 Kai iš esmės pasikeičia skolininko prievolės pagal kreditavimo sutartį, laiduotojo atsakomybė pagal šią sutartį išlieka tuo atveju, jeigu jis iš anksto buvo banko supažindintas su numatomais kreditavimo sutarties pakeitimais bei raštu išreiškė savo sutikimą dėl atitinkamų kreditavimo sąlygų pakeitimo“; 2) pripažinti atsakovų D. L. K., A. C. 2005 m. rugsėjo 9 d. su ieškovu AB DNB banku sudarytas laidavimo sutartis Nr. 156-05 L ir 157-05 L pasibaigusiomis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-2187-560/13 pagal ieškovo AB DNB bankas ieškinį atsakovams D. L. K., A. C., R. S. J., T. B. dėl skolos priteisimo sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013 pagal ieškovų D. L. K. ir A. C. ieškinį atsakovui AB DNB bankas dėl laidavimo sutarčių sąlygų pakeitimo ir pripažinimo pasibaigusiomis.

9Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovai D. L. K. ir A. C. civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013 siekia pakeisti laidavimo sutarčių nuostatas bei pripažinti laidavimo sutartis (iš kurių AB DNB bankas kildina reikalavimus atsakovams) pasibaigusiomis. Todėl minėtoje byloje teismo sprendimu ieškinį patenkinus, toks teismo sprendimas turėtų prejudicinę reikšmę šioje civilinėje byloje, kadangi ieškovui šioje byloje nebeliktų reikalavimų atsakovų D. L. K. ir A. C. atžvilgiu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas AB DNB bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla sustabdyta atsakovų R. S. J., T. B. atžvilgiu panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovų D. L. K. ir A. C. prašymo šioje dalyje netenkinti.

12Ieškovas pažymi, jog su atsakovais R. S. J. ir T. B. yra sudarytos atskiros laidavimo sutartys, kurių atsakovai neginčija nei nagrinėjamoje, nei civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013, todėl ieškovo vertinimu, civilinės bylos Nr. 2-1321-781/2013 išnagrinėjimas jokios įtakos ieškovo reikalavimams atsakovų R. S. J., T. B. atžvilgiu neturi ir pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą minėtų atsakovų atžvilgiu nėra.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai D. L. K. ir A. C. prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

14Atsakovų teigimu, tenkinus ieškovo reikalavimus nagrinėjamoje byloje bei tenkinus atsakovų reikalavimus civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013, kiltų teismo sprendimo vykdymo bei proceso atnaujinimo problemos, todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas jog nenukentėtų proceso dalyvių teisės ir pareigos, pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą visų atsakovų atžvilgiu.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutarties dalies, kuria civilinės bylos nagrinėjimas yra sustabdytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu atsakovų R. S. J. ir T. B. atžvilgiu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

17Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos (CPK 162³ str.). Nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą, todėl CPK griežtai reglamentuoja atvejus, kada bylos nagrinėjimo sustabdymas yra privalomas ar galimas. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų numatytas CPK 163 straipsnio 3 punkte, kuris nustato, jog teismas privalo sustabdyti bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

18Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, tai yra kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006). Teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose, išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą, t.y. būtina išsiaiškinti prejudicinio ryšio egzistavimą (galimą egzistavimą) tarp civilinių bylų. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje, kuri sustabdyta skundžiama nutartimi, ieškovas reikalauja solidariai priteisti iš atsakovų D. L. K., A. C., R. S. J., T. B. skolą, remiantis tarp ieškovo ir atsakovų pasirašytomis laidavimo sutartimis, kuriomis atsakovai įsipareigojo atsakyti už skolininko UAB „Jutra“ Kredito linijos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą. Civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013, iki kurios išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo sustabdyta nagrinėjama byla, keliamas klausimas dėl laidavimo sutarčių, kurių pagrindu ieškovas kildina reikalavimus atsakovams, sąlygų pakeitimo ir pripažinimo pasibaigusiomis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog priimant sprendimą dėl skolos, kildinamos iš laidavimo sutarčių, priteisimo, pirmiausia turi būti išnagrinėtas pareikštas ieškinys dėl laidavimo sutarčių sąlygų teisėtumo ir sutarties galiojimo. Šie ieškinio reikalavimai nėra nagrinėjamos bylos dalykas ir sprendžiami atskiroje civilinėje byloje, o šias bylas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės nutartimi atsisakyta sujungti, todėl tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, yra prejudicinis ryšys. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog prejudicinis ryšys egzistuoja ne visų atsakovų atžvilgiu. Kaip nurodo apeliantas, ir tą patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys, civilinę bylą Nr. 2-1321-781/2013 dėl laidavimo sutarčių sąlygų pakeitimo ir pripažinimo pasibaigusiomis inicijavo ne visi nagrinėjamoje civilinėje byloje atsakovais patraukti asmenys, o tik D. L. K. ir A. C.. Laidavimo sutartys, kurių pagrindu ieškovas reiškia reikalavimus, sudarytos su kiekvienu iš atsakovų atskirai, o atsakovai R. S. J. ir T. B. sutarčių galiojimo ar jų nuostatų neginčija nei nagrinėjamoje, nei civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013, nei kokioje kitoje civilinėje byloje. Dėl šios priežasties civilinės bylos Nr. 2-1321-781/2013 išnagrinėjimo rezultatas įtakos nagrinėjamoje byloje minėtų atsakovų R. S. J. ir T. B. atžvilgiu pareikštiems reikalavimams neturės. Byloje pareikštų reikalavimų ir atsakovų procesinio bendrininkavimo pobūdis taip pat nėra toks, kad visų atsakovų atžvilgiu pareikšti reikalavimai privalomai turėtų būti išsprendžiami vienu teismo procesiniu sprendimu. Kadangi dėl atsakovų R. S. J. ir T. B. byla gali būti nagrinėjama toliau, šių atsakovų atžvilgiu gali būti priimamas dalinis sprendimas (CPK 261 str.).

19Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byla atsakovų R. S. J., T. B. atžvilgiu sustabdyta, nesant privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, todėl CPK 163 straipsnio 3 punktas iš dalies pritaikytas nepagrįstai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atskirasis skundas tenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutartis keičiama, panaikinant nutarties dalį, kuria civilinės bylos Nr. 2-2187-560/2013 nagrinėjimas atsakovų R. S. J., T. B. atžvilgiu sustabdytas, likusią nutarties dalį paliekant nepakeistą.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21Tenkinti atskirąjį skundą.

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutartį pakeisti.

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutarties dalį, kuria civilinės bylos Nr. 2-2187-560/2013 nagrinėjimas sustabdytas atsakovų R. S. J.ir T. B. atžvilgiu, kol įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1321-781/2013.

24Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Rimvydas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teisme pradėta civilinė byla Nr. 2-2187-560/2013 pagal... 5. Ieškinio reikalavimai grindžiami tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB... 6. Bylos nagrinėjimo metu atsakovai D. L. K. ir A. C. prašė civilinę bylą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 9. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovai D. L. K. ir A. C.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas AB DNB bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2013... 12. Ieškovas pažymi, jog su atsakovais R. S. J. ir T. B. yra sudarytos atskiros... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai D. L. K. ir A. C. prašo skundą... 14. Atsakovų teigimu, tenkinus ieškovo reikalavimus nagrinėjamoje byloje bei... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d.... 17. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 18. Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163... 19. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byla atsakovų R. S. J., T.... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Tenkinti atskirąjį skundą.... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutartį pakeisti.... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutarties dalį,... 24. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....