Byla 2S-698-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1100-577/2009 pagal pareiškėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lentvario vaikų globos namams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Labdaros ir paramos fondui „Padėkime vaikams ir seneliams“ dėl globėjo nušalinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2009-02-26 pateikė pareiškimą, prašydamas nušalinti Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialą, ( - ), Vilniaus r., nuo D. Z., gim. ( - ), J. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), globėjo (rūpintojo) pareigų ir paskirti D. Z., J. Z. ir G. Z. globėju (rūpintoju) Lentvario vaikų globos namus ir nustatyti D. Z., J. Z. ir G. Z. globos (rūpybos) vietą Lentvario vaikų globos namuose, ( - ), Trakų r., paskiriant nepilnamečių vaikų lėšų tvarkytoju Lentvario vaikų globos namus.

4Suinteresuotas asmuo Lentvario vaikų globos namai atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su juo sutinka. Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad būtina nušalinti Labdaros ir paramos fondo Pikeliškių vaikų globos namus nuo J. Z. ir G. Z. rūpintojo pareigų. Neprieštarauja, kad šių vaikų rūpintoju būtų paskirti Lentvario vaikų globos namai. Kadangi D. Z. jau pilnametė ir rūpyba jai baigėsi, spręsti klausimą dėl rūpintojo pakeitimo nėra tikslinga.

5Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ atsiliepime į pareiškimą prašė jo netenkinti.

6Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2009-03-23 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apgyvendinant J. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), Lentvario vaikų globos namuose, ( - ), Trakų r. Nurodė, kad situacija globos namuose, kuriuose gyvena vaikai (ypatingai dabar, kada teisme yra nagrinėjami 7 pareiškimai dėl minėto fondo nušalinimo), vyksta nenusakomi dalykai. Vaikai yra bauginami, jie yra visiškai pasimetę, giminėms neleidžiama susitikti su vaikais, net išsikvietus policiją nepavyksta su vaikais pabendrauti, šiuose globos namuose yra savi įstatymai, vadovų iškreiptas, liguistas, paranojinis mąstymas šiuo metu gali nepataisomai pakenkti vaikų gyvenimams, globos namuose iki šios dienos dar dirba darbuotojas, dėl kurio veiksmų yra kreiptasis į prokuratūrą. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2009-03-18 sukvietė pasitarimą, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos, vaikų ir jaunimo departamento direktorius, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja bei savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai ir buvo sprendžiami vaikų gyvenimo ir globos iki teismas priims atitinkamus sprendimus, klausimai. Buvo nutarta, kad atsižvelgiant į Psichologinio mikroklimato įvertinimo pažymą ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento paaiškinimus, kad nebegalimi jokie terminai trūkumams pašalinti, delsti negalima, žinant apie dabartinę situaciją minėtuose globos namuose. Buvo nutarta priimti tarpinius sprendimus ir Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-20 įsakymu Nr. A27-418 skubiai, kol teismas nagrinės pareiškimus, apgyvendinti vaikus kituose globos institucijose. 2009-03-20 buvo nuvykta į Pikeliškių globos namus, pateikti direktoriaus įsakymai, bet vaikų paimti nepavyko. Minėtas fondo filialas su vaikais elgiasi kaip su savo nuosavybe, ignoruoja visų institucijų sprendimus, dar kartą įrodant, kokiais žmonėmis gali išaugti jų globotiniai, matydami tokį suaugusiųjų pavyzdį ir elgesį. Atsižvelgiant į esamą padėtį Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filiale, kol teismas išnagrinės pareiškimus dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, turėtų būti taikytos prašomos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 144 str.).

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-03-25 nutartimi nutarė pareiškėjo prašymą tenkinti dalinai ir nepilnamečius vaikus J. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), laikinai, iki bylos dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo, apgyvendinti Lentvario vaikų globos namuose, į.k. ( - ), ( - ), Trakų raj. Teismas nustatė, kad Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ netinkamai rūpinasi vaikais, o atliekami veiksmai gali daryti žalą nepilnamečiams vaikams. Teismas padarė išvadą, kad susiklosčiusi situacija globos namuose Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ neabejotinai sukelia vaikams nepastovumo, netikrumo, nesaugumo jausmą, dėl ko jie patiria papildomą stresą, tai neigiamai veikia jų emocinę būseną. Teismas, siekdamas užtikrinti vaikų teisę augti psichologiškai, emociškai ir ekonomiškai stabilioje aplinkoje, konstatavo, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas dalinai, t.y. iki bylos dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo vaikai laikinai apgyvendintini Lentvario vaikų globos namuose (CK 3.267 str., CPK 491 str. 2 d.).

8Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas jį nagrinėti žodinio proceso tvarka ir panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-03-25 nutartį. Atskirojo skundo argumentai:

91) Teismas neatliko su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateiktų įrodymų vertinimo, nenurodė nutarties priėmimo motyvų, tuo pažeidė CPK 148 str. 4 d. Nepranešęs suinteresuotam asmeniui ir neišklausęs pagrindinių asmenų, kuriuos liečia teisme nagrinėjama byla – J. Z. ir G. Z., teismas pažeidė CPK 148 str. 1 d. Teismas pažeidė nešališkumo principą, kadangi mechaniškai perkėlė pareiškėjo argumentus į teismo nutartį. Teismas, vadovaudamasis betarpiškumo principu, privalėjo susipažinti su nutartyje minimais įrodymais, kurių pagrindu buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. su Psichologinio mikroklimato įvertinimo pažyma ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento paaiškinimais. Teismas turėjo nustatyti, kad Vaikų teisių apsaugos skyriaus prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nurodytas neteisėtas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės 2009-03-20 įsakymas Nr. A27-418, kuris priimtas nesant Vaiko teisių apsaugos įstatymo 56 str. numatytų pagrindų. Šiuo įsakymu buvo pakeistas R. K. ir R. K. globėjas (rūpintoja). Tokiu būdu administracijos direktorė ėmėsi teismui priskirtų funkcijų, ignoruodama faktą, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-905-562/2009 dėl minėtų vaikų globėjo (rūpintojo) pakeitimo.

102) Teismo argumentai, kad atsižvelgiama į vaikų interesus yra deklaratyvaus pobūdžio. 2009-03-20 Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojo E. Z. rašte nurodyta, kad D. Z. yra sakiusi, kad jai yra viskas gerai. Kitiems vaikams irgi viskas patinka. Toks pareiškimas turėjo sukelti abejones dėl prašymo pagrįstumo ir būtinumą išgirsti priešingos pusės bei vaikų nuomonę. Teismui buvo pateiktas O. Z. melagingas 2009-03-19 pareiškimas, kuriame ji nusikalstamai apšmeižė O. K.. Kiti O. Z. pareiškimai taip pat neatitinka tikrovės.

113) Pareiškėjas, teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažymos, kurioje nurodyta, kad Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareigūnų veiksmai irgi nėra tinkami ir galimai pažeidžia vaikų interesus. Taip pat nurodyta, kad Pikeliškių globos namuose padėtis turi trūkumų, bet yra pataisoma. Minėti dokumentai įrodo, kad vaikų globos (rūpybos) institucijų pareigūnai dėl nežinomų priežasčių neteisėtomis priemonėmis siekia uždaryti Pikeliškių vaikų globos namus. Byloje yra duomenys apie veiksmus, atliktus K. M. pareiškimo pagrindu. Teismui turėjo sukelti abejones tas faktas, kad 2009-01-15 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje užregistruotas K. M. pareiškimas jau kitą dieną buvo išnagrinėtas, nuspręsta, kad jis yra pagrįstas ir pradėti skubūs veiksmai iš esmės, vykdant K. M. nurodymą. Dalis vaikų kategoriškai atsisako išvykti iš Pikeliškių vaikų globos namų, todėl esant teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, šie vaikai bus jėga paimti iš Pikeliškių.

12Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašė palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-03-25 nutartį nepakeistą.

13Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas 2009-04-06 pateikė prašymą prijungti diskus su video įrašais, kokias pasekmes vaikams sukėlė pirmosios instancijos teismo nutartis ir kaip ji pažeidžia vaikų interesus. Taip pat prašė skundą nagrinėti skubos tvarka, kol dar dėl neteisėtų vaikų teisių apsaugos institucijų pareigūnų veiksmų nekilo skaudesnių pasekmių.

14Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas 2009-04-20 pateikė prašymą prijungti dokumentus, įrodančius tyčinius veiksmus, siekiant gilinti konfliktinę situaciją ir politizuoti bylą. 2009-03-30 antstolės P. Kisielienės padėjėjas T. J. atvyko į Pikeliškių vaikų globos namus, būdamas visiškai nepasiruošęs. Antstolis privalėjo duoti patvarkymą Pikeliškių administracijai, kokie dokumentai ir daiktai turi būti parengti. Antstolis privalėjo organizuoti psichologų darbą iki pradedant faktinį vaikų perkėlimą į kitus globos namus. 2009-04-01 T. J. kreipėsi į policiją dėl viešosios tvarkos užtikrinimo. 2009-04-03 antstolės P. Kisielienės padėjėjas T. J. paėmė iš Pikeliškių vaikų globos namų Z. B., G. Z., R. K., R. K., A. B., V. K., O. K.. Antstolis fiksavo faktus, kad J. Z. ir M. V. atsisakė paklusti teismo nutarčiai dėl perkėlimo į kitus vaikų globos namus. Antstolis įrašė, kad veikia 2009-03-25 teismo nutarties pagrindu dėl O. K. ir V. K. perdavimo VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, tačiau nenurodė, kokiu pagrindu paima kitus vaikus. Antstolio akte neužfiksuota, kad Pikeliškių vaikų globos namų administracija kokiu nors būdu trukdė jam atlikti pareigas. Tuo tarpu 2009-04-03 Vilniaus rajono vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas E. Z. aprašė situaciją vaikų paėmimo metu skirtingai nei fiksuota antstolio akte. 2009-04-04 Vilniaus rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjas parašė tarnybinį pranešimą, kad R. K. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl kliudymo savivaldybės institucijoms ar jos įgaliotiems asmenims. Vaikų paėmimo metu savivaldybės pareigūnai veikė 2009-04-01 antstolio rašto pagrindu ir galėjo vykdyti tik vieną funkciją – viešosios tvarkos užtikrinimą. Tokiu būdu savivaldybės pareigūnai, surašydami protokolą nesant viešosios tvarkos pažeidimo, viršijo savo įgaliojimus. 2009-03-30 Vilniaus rajono vaikų teisių apsaugos skyrius padarė pranešimą žiniasklaidai apie Pikeliškių globos namus, tokiu būdu nagrinėjamose bylose visuomenėje formuojama išankstinė nuomonė. 2009-04-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus psichologinės tarnybos pareigūnai surašė pranešimą, kad R. K. trukdė psichologo darbui. Šis pranešimas neatitiko antstolio fiksuotai faktinei padėčiai. 2009-03-31 Įvaikinimo tarnyba internetu paskleidė nepatikrintą O. Z. nuomonę apie Pikeliškių vaikų globos namus, kuri pateikta kaip valstybinės institucijos patikrinta ir abejonių nekelianti nuomonė. Šie faktai rodo, kad Pikeliškių vaikų globos namų atžvilgiu daromi neteisėti veiksmai.

15Atskirasis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, taikant skubos tvarką, nes laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nėra bylos išnagrinėjimas iš esmės. Tai, kad yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nereiškia bylos išsprendimo iš esmės pareiškėjo naudai, nes šiuo atveju yra pritaikytos tik laikinosios apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti galimą teismo sprendimą.

16Tai, kad apeliantui nepatinka skundžiamos nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama nutartis atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus pagal CPK 291 str. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, teisiškai reikšmingos yra aplinkybės dėl grėsmės, patvirtinančios, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo pateikti 2009-03-05 Psichologinio mikroklimato įvertinimas dėl Pikeliškių vaikų globos namų ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2009-02-06 raštas ir 2009-02-03 pažyma patvirtina teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir laikinai apgyvendinti nepilnamečius vaikus J. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), iki bylos dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo Lentvario vaikų globos namuose, siekiant užtikrinti nepilnamečių vaikų interesus ir užkirsti kelią įtakoti nepilnamečių vaikų nuomonę. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nėra būtina apklausti nepilnamečius vaikus, nes jie gali būti apklausti, nagrinėjant bylą iš esmės, vertinant visų byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl bylos esmės ir vertinti įrodymų visumą, todėl teismas nepažeidė CPK 148 str. 4 d. ir betarpiškumo principo.

17Teisėjų kolegija nevertina argumentų dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės 2009-03-20 įsakymo Nr. A27-418 teisėtumo ir pagrįstumo, nes nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas šis įsakymas. Nagrinėjamoje byloje teisiškai reikšmingi yra nepilnamečių vaikų J. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), teisės ir teisėti interesai, todėl nėra vertinama kitų vaikų nuomonė ir rašytiniai paaiškinimai. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2009-02-05 G. paaiškinimai, adresuoti Pikeliškių vaikų globos namų direktoriui R. K., neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes šie paaiškinimai buvo parašyti iki 2009-03-05 Psichologinio mikroklimato įvertinimo dėl Pikeliškių vaikų globos namų. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2009-03-13 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierės pažyma nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, nes teismui šis įrodymas neturi iš anksto nustatytos galios, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ši pažyma gali būti teisiškai reikšminga, nagrinėjant bylą iš esmės, ir vertinant byloje surinktų įrodymų visumą.

18Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs Labdaros ir paramos fondui „Padėkime vaikams ir seneliams“, nes šiuo atveju dėl susidariusios konfliktinės situacijos buvo reali grėsmė, jog toks pranešimas galėjo sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą. Tai neužkirto kelio Labdaros ir paramos fondui „Padėkime vaikams ir seneliams“ pasinaudoti apeliacijos teise ir apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19Teismas nevertina argumentų dėl 2009-01-15 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje užregistruoto K. M. pareiškimo nagrinėjimo operatyvumo, nes bylos nagrinėjimo dalykas nėra susijęs su asmenų pareiškimų nagrinėjimu, vykdant viešąjį administravimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ 2009-04-06 pateiktuose diskuose su video įrašais nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą naikinti skundžiamą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, nurodytų Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ 2009-04-20 pateiktame prašyme, nes pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui draudžiama keisti (papildyti) atskirąjį skundą (CPK 323 str., 338 str.). Po Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-03-25 nutarties priėmimo pateikti įrodymai dėl jos įvykdymo tvarkos ir galimybių neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl kolegija jų nevertina. Teisėjų kolegija nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nes jie yra bendro pobūdžio samprotavimai. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra teisėtos ir pagrįstos, apsaugančios vaiko prioritetinius interesus, atitinkančios protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir ekonomiškumo principus. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CK 1.5 str.; CPK 3 str. 1 d., 144 str. –148 str., 312 str. - 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

21Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1100-577/2009, nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių... 4. Suinteresuotas asmuo Lentvario vaikų globos namai atsiliepime į pareiškimą... 5. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir... 6. Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-03-25 nutartimi nutarė pareiškėjo... 8. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir... 9. 1) Teismas neatliko su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateiktų... 10. 2) Teismo argumentai, kad atsižvelgiama į vaikų interesus yra deklaratyvaus... 11. 3) Pareiškėjas, teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 12. Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių... 13. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir... 14. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 16. Tai, kad apeliantui nepatinka skundžiamos nutarties surašymo stilius,... 17. Teisėjų kolegija nevertina argumentų dėl Vilniaus rajono savivaldybės... 18. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos... 19. Teismas nevertina argumentų dėl 2009-01-15 Socialinės apsaugos ir darbo... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 21. Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą...