Byla A-514-442/2015
Dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo sodų bendrijos „Švyturys“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui sodų bendrijai „Švyturys“ dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir KRATC) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 4 724 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

5Prašyme nurodė, kad pagal 2007 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-426 patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava skaičiuojama tiems asmenims, kurie nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo nekilnojamąjį turtą, o konkretus rinkliavos dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo nekilnojamojo daikto pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties. Paaiškino, kad reikalavimas reiškiamas vietinę rinkliavą apskaičiuojant už 82 nekilnojamojo turto objektų vienetus adresu ( - ), SB „Švyturys“, Klaipėda, kurių paskirtis – žemės ūkio (sodų) paskirties žemės sklypai. Vieno vieneto nekilnojamojo turto objekto metinė rinkliava – 75 Lt. Už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovui paskaičiuota 4 724 Lt nesumokėta vietinė rinkliava. Vietinės rinkliavos dydis paskaičiuotas pagal nurodytu laikotarpiu valdyto nekilnojamojo turto pagrindinę objekto naudojimo paskirtį.

6Atsakovas su prašymu nesutiko.

7Nurodė, kad 2008 m. balandžio 7 d. sudarė sutartį su UAB „CLEANWAY“ dėl antrinių žaliavų aptarnavimo ir bendrija neturėjo įsiskolinimų. 2008 m. gruodžio 24 d. gavo pareiškėjo mokėjimo pranešimą, jog privalo sumokėti 4 162 Lt įsiskolinimą. Pareiškėjas 2008 m. sodų bendrijoje „Švyturys“ nebuvo pastatęs nė vieno konteinerio, todėl vietinė rinkliava už 2008 m. antrąjį pusmetį nepagrįsta. Teigė, jog sutinka sumokėti 562 Lt susidariusį vietinės rinkliavos įsiskolinimą, nes keitėsi bendrijos pirmininkas ir dėl netikslumų galimai nesumokėta tokio dydžio vietinė rinkliava. Manė, jog pareiškėjo nurodyta 4 162 Lt vietinė rinkliava yra nepagrįsta ir neteisingai paskaičiuota.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 13 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovo SB „Švyturys” 4 162 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

10Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalimi, Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1-2 punktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 3 punktu, V skyriaus ir 1 priedo nuostatomis, konstatavo, jog vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teismas nurodė, jog vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu. Rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

11Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2014 m. kovo 4 d. pažymoje apie skolą dėl vietinės rinkliavos NR.(8.2)-5R-415 nurodė, jog SB „Švyturys“ apmokestintas vietine rinkliava už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. 6 150 Lt (kiekis 82 vnt., kaina 75 Lt), sumokėta 1 426 Lt, skola – 4 724 Lt. Pažymoje Nr. (8.2)-5R-663 nurodyta, jog už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d. apmokestinta vietine rinkliava 4 162 Lt (82 vnt., kaina 50,75 Lt). Tačiau pareiškėjas neprašė priteisti iš atsakovo vietinės rinkliavos už 2008 m. II-ąjį pusmetį, todėl teismas nevertino SB „Švyturys“ atsiliepime nurodytų aplinkybių dėl vietinės rinkliavos mokėjimo už šį laikotarpį. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas pateikė kasos pajamų orderį Nr. 168600, iš kurio matyti, jog SB „Švyturys“ 2014 m. balandžio 28 d. sumokėjo pareiškėjui 562 Lt vietinės rinkliavos. Pažymėjo, kad iš atsakovo pateikto asmenų sąrašo dėl vietinės rinkliavos mokėjimo neaišku, už kurį laikotarpį mokėta vietinė rinkliava, nenurodytas nė vienas mokėtos vietinės rinkliavos dydis. Todėl teismas sprendė, kad atsakovas pareiškėjui yra nesumokėjęs 4 162 Lt vietinės rinkliavos (4 724 Lt – 562 Lt = 4 162 Lt). Kadangi atsakovas iš dalies nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, teismas konstatavo, kad pareiškėjui iš atsakovo priteistina 4 162 Lt įsiskolinimo suma.

12III.

13Apeliaciniu skundu atsakovas SB „Švyturys“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

14Nurodo, kad nesutinka su 4 162 Lt skola ir teigia, kad nėra aišku, kokiu būdu ši suma buvo apskaičiuota. Pasak atsakovo, 4 162 Lt skola už 2008 m. yra neteisėta, nes tuo metu sodų bendrijoje nebuvo pastatytas nei vienas konteineris. Tvirtina, kad vietinę rinkliavą už 2010 m. yra sumokėjęs, tačiau pareiškėjas nepagrįstai skolą už 2008 m. antrąjį pusmetį siekia perkelti 2010 metams ir prašo šią sumą priteisti.

15Pareiškėjas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl reikalavimo sumokėti Klaipėdos miesto savivaldybėje nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo ir pagrįstumo.

19Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikia teisę savivaldybės tarybai jos teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai taip pat numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme.

21Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse (žr., pvz., 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A422-2210/2011; 2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A422-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose

22Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 6 punktas numatė, kad vietinė rinkliava už komunaliniu atlieku surinkimą ir tvarkymą – tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Pagal Nuostatų 12 punktą, vietinės rinkliavos mokėtojais yra laikomi nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys. Vietinės rinkliavos mokėtoju registro duomenų bazėje registruojami nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, jų valdomas nekilnojamas turtas, jo plotas, veiklos pobūdis; vietinės rinkliavos mokėtoju registro duomenų bazę administruoja Klaipėdos regiono atlieku tvarkymo centras.

23Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtino kitus Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, nustačiusi, kad jie įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d. bei pripažino nuo 2009 m. sausio 1 d. netekusiu galios 2007 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-80. Remiantis 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtintais Nuostatais, rinkliavos mokesčio dydį lemia patalpų paskirtis, statinyje teikiamų paslaugų rūšis. 2008 m. Nuostatai vietinės rinkliavos mokėtoją apibrėžė kaip komunalinių atliekų turėtoją Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias TIPK. 2008 m. Nuostatų I priedo 12 punkte buvo nustatyta, kad vietinė rinkliava apskaičiuojama sodų paskirties žemės sklypui, metinės vietinės rinkliavos dydis yra 75 Lt bei paaiškinta, kad tuo atveju, kai sodas priklauso bendrijai, vietinės rinkliavos mokėtoja yra bendrija.

24Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad 2010 m. sodų bendrijoje „Švyturys“ buvo 82 sklypai. Todėl pareiškėjo 2014 m. kovo 4 d. pažymoje (b. l. 18) pateiktas 6 150 Lt (82 x 75 Lt) vietinės rinkliavos už 2010 m. paskaičiavimas yra teisingas, atsakovas šių įrodymų nepaneigė. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovas buvo sumokėjęs 1 426 Lt rinkliavos sumą už 2010 m. (b. l. 18). Remiantis kasos pajamų orderiu Nr. 168600, sodų bendrija „Švyturys“ 2014 m. balandžio 28 d. dar sumokėjo 562 Lt vietinės rinkliavos (b. l. 78). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad iš atsakovo pagrįstai priteista 4 162 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2010 m. suma (6 150 Lt – 1 426 Lt – 562 Lt). Atsakovas iš esmės nenurodo argumentų dėl skolos paskaičiavimo, dėl sklypų skaičiaus. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, jog sodų bendrija sumokėjo visą už 2010 m. paskaičiuotą rinkliavos sumą, o atsakovo teiginiai, jog nurodyta rinkliavos skola yra perkelta už 2008 m., yra nepagrįsti faktiniais duomenimis ir nesudaro pagrindo paneigti byloje surinktus leistinus įrodymus.

25Pažymėtina, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą asmens pripažinimas ginčo rinkliavos mokėtoju nėra siejamas su individualaus komunalinių atliekų konteinerio turėjimu ir (ar) naudojimu, minėtam vertinimui neturi jokios įtakos atsakovo argumentai, kad 2008 m. sodų bendrijoje nebuvo pastatyti konteineriai atliekoms šalinti. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka buvo atleistas nuo visos ar dalies rinkliavos mokėjimo. Todėl, atsižvelgiant nurodytą teisinį reglamentavimą bei tai, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu, spręstina, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo nesumokėtą minėtos rinkliavos sumą už 2010 m.

26Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti apeliacinį skundą jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Atsakovo sodų bendrijos „Švyturys“ apeliacinį skundą atmesti.

29Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Klaipėdos... 5. Prašyme nurodė, kad pagal 2007 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės... 6. Atsakovas su prašymu nesutiko.... 7. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 7 d. sudarė sutartį su UAB „CLEANWAY“... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 13 d. sprendimu... 10. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Vietos savivaldos... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2014 m. kovo 4 d. pažymoje apie skolą... 12. III.... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas SB „Švyturys“ prašo panaikinti Klaipėdos... 14. Nurodo, kad nesutinka su 4 162 Lt skola ir teigia, kad nėra aišku, kokiu... 15. Pareiškėjas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka.... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl reikalavimo sumokėti Klaipėdos... 19. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama,... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant... 21. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą... 22. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80... 23. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.... 24. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad 2010 m. sodų bendrijoje... 25. Pažymėtina, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą asmens pripažinimas... 26. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Atsakovo sodų bendrijos „Švyturys“ apeliacinį skundą atmesti.... 29. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....