Byla 2-7933-730/2012
Dėl baudos skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0108/11/01216, suinteresuoti asmenys UAB „Amineka“, Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės M. T. pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0108/11/01216, suinteresuoti asmenys UAB „Amineka“, Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos,

Nustatė

2pareiškėja pateikė pareiškimą, kuriuo prašo vykdomojoje byloje Nr. 0108/11/01216 skirti UAB „Amineka“ vadovui - skolininkui baudą už kiekvieną antstolės 2011-12-27 patvarkymo Nr. 0108/11/01216 nevykdymo dieną. Pareiškimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad UAB „Amineka“ vadovas – skolininkas nevykdo pareigos daryti periodinius atskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių negalėjimą vykdyti antstolės patvarkymo.

3Pareiškimas netenkintinas.

4Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolė, vykdydama vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdama kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolės veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Lietuvos Respublikos CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolė privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

5Civilinio proceso kodekso bendrosiose vykdymo proceso nuostatose įtvirtinta taisyklė, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolės reikalavimo ar kitaip kliudo antstolei vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (Lietuvos Respublikos CPK 585 straipsnio 2 dalis).

6Antstolė vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų realiai įvykdytas, nes antstolė privalo būti aktyvi vykdymo procese. Įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę teismui, nustačius, kad asmuo nevykdo antstolės reikalavimo ar kitaip kliudo antstolei vykdyti vykdomuosius dokumentus, skirti tokiam asmeniui įstatyme nustatyto dydžio baudą. Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą.

7Remiantis vykdomojoje byloje esančiais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės. Vykdomojoje byloje Nr. 0108/11/01216 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-19 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-11636-794/2011, vykdomas 300,00 Lt baudos išieškojimas iš UAB „IPS statyba“ vadovo skolininko A. M., išieškotojo Valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, naudai. 2011-12-27 patvarkymu Nr. 3.4.-17214, dėl skolos išieškojimo, UAB „Amineka“ įpareigota iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo. Patvarkyme išaiškinta, kad nevykdant reikalavimo ir trukdant antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo įvykdyti dieną pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 straipsnį (v.b.l. 44). 2012-04-20 raštu Nr. 0108/11/01216, Nr. 3.4.-5209, UAB „Amineka“ pateiktas prašymas iki 2012-05-03 raštu nurodyti dėl kokių priežasčių nevykdomas patvarkymas ir raštu pateikti informaciją apie skolininko gaunamo mėnesinio darbo užmokesčio dydį, išaiškinta, kad nevykdant reikalavimo ir trukdant antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo įvykdyti dieną pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 straipsnio 2 dalį (v.b.l. 60). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Amineka“, registruota Adutiškio g. 3-3, Vilniuje, jos vadovu ir vieninteliu akcininku yra skolininkas A. M., gyvenantis ( - ) (v.b.l. 65-67). Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, skolininkas nuo 2011-03-01 draudžiamas DNSB „Varpelis“, buveinė Varpų g. 4, Klaipėdoje, ir nuo 2011-04-21 UAB „Amineka“, buveinė Adutiškio g. 3-3, Vilniuje (v.b.l. 51). 2011-12-27 patvarkymas adresuotas UAB „Amineka“ įteiktas 2011-12-31 - Varpų g. 4, Klaipėdoje (v.b.l. 46). 2012-04-20 raštas išsiųstas UAB „Amineka“ registruotu paštu į Varpų g. 4, Klaipėdoje, įteiktas 2012-04-25 (v.b.l. 62-63). Varpų g. 4, Klaipėdoje yra DNSB „Varpelis“ buveinė, skolininkas dirba šioje bendrijoje, kokios jo užimamos pareigos bendrijoje, įrodymų byloje nėra.

8Įvertinant nustatytas faktines aplinkybes, jog UAB „Amineka“ buveinė yra Adutiškio g. 3-3, Vilniuje, skolininkas yra UAB „Amineka“ vadovas, jo deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), 2011-12-27 patvarkymas Nr. 3.4.-17214, 2012-04-20 raštas dėl patvarkymo nevykdymo buvo siunčiami į Varpų g. 4, Klaipėdoje, tai yra DNSB „Varpelis“ buveinę, vykdomojoje byloje nesant įrodymų, kad procesiniai dokumentai buvo įteikiami UAB „Amineka“ buveinės vietoje, jos vadovo gyvenamojoje vietoje, nesant duomenų, kad UAB „Amineka“ veiklos vykdymo vieta yra Varpų g. 4, Klaipėdoje, nesant įrodymų, kam konkrečiai, kokiam asmeniui patvarkymas buvo įteiktas, teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, kad 2011-12-27 patvarkymas Nr. 3.4.-17214 dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio buvo įteiktas skolininko darbdaviui, tai yra, UAB „Amineka“, kurios vadovas yra A. M..

9Sutinkamai su CPK 733 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kad darbdavys turėtų galimybę vykdyti išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio, darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui turi būti pateikiamas patvarkymas dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų.

10Esant tokioms aplinkybėms, antstolės pareiškimas skirti UAB „Amineka“ vadovui A. M. baudą už 2011-12-27 Nr. 3.4.-17214 patvarkymo nevykdymą netenkintinas (CPK 585 straipsnis).

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 585 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi, teismas

Nutarė

12netenkinti antstolės M. T. pareiškimo dėl baudos skyrimo UAB „Amineka“ vadovui A. M., asmens kodas ( - ) vykdomojoje byloje Nr. 0108/11/01216.

13Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei M. T. vykdomąją bylą Nr. 0108/11/01216.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai