Byla 2S-801-372/2012
Dėl antstolės veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rytų ūkis“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „Rytų ūkis“ skundą dėl antstolės veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Rytų ūkis“ kreipėsi į antstolę E. M. su skundu dėl antstolės 2012-08-20 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. Bb34479 vykdomojoje byloje Nr. 09/12/02581. Prašė šį patvarkymą panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti išieškojimą vykdymo procese Nr. 09/12/02581. Pažymėjo, kad jam neaišku, kokiu pagrindu trečios eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“ buvo paskirta 109 250,21 Lt suma. Teigė, kad antstolės patvarkyme minėta suma įvardijama „skola“, tačiau UAB „ Rytų ūkis“ buhalterinės apskaitos duomenimis, įsiskolinimas šiam kreditoriui visiškai buvo padengtas 2012-03-12. Tvirtino, kad didžioji dalis įsiskolinimo UAB „Baltic Agro“ buvo padengta pagal 2012-02-08 sąlyginio atsiskaitymo sutartį Nr. ( - ).

4Antstolė E. M. 2012-09-19 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą. Pažymėjo, kad išieškotina palūkanų suma neviršijo vykdomajame įraše numatytų 6 proc. metinių palūkanų. Atkreipė dėmesį, kad skolininkui apie išieškomos palūkanų sumos dydį ir vykdymo išlaidas buvo žinoma jau 2012-07-26. Antstolė skundą persiuntė teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Rytų ūkis“ skundo. Sprendė, kad UAB „Rytų ūkis“ iš esmės skundžia ne 2012-08-20 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. Bb34479, o ginčija išieškomų palūkanų sumą, nors 2012-07-23 patvarkyme Nr. S3b-3115 buvo nurodyta, jog priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 109250,21 Lt skolos, t. y. palūkanų išieškojimo. Pažymėjo, kad skolininkas išieškomos sumos dydžio neginčijo, jokių prieštaravimų nepareiškė ir per įstatyme nustatytą 20 dienų terminą antstolės veiksmų neskundė, todėl teismas sprendė, jog su išieškoma suma skolininkas sutiko. Pabrėžė, kad išieškotinos sumos dydį antstoliui nurodė išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą. Atkreipė dėmesį, kad skolininkui nesutinkant su išieškotojo išieškojimui pateikta suma, šis klausimas gali būti sprendžiamas teisme ginčo teisenos tvarka, o ne ginčijant išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Skųsdamas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį, apeliantas (pareiškėjas) UAB „Rytų ūkis“ prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspęsti iš esmės – panaikinti antstolės 2012-08-20 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. Bb34479. Atskirajame skunde tvirtinama, kad teismas pažeidė materialinės, procesinės teisės normas ir įrodymų vertinimo taisykles. Teigiama, kad skola išieškotojui yra padengta. Apelianto manymu, išieškotojo prašoma išieškoti palūkanų sumą sudaro vienašališkai priskaičiuoti delspinigiai už uždelstas apmokėti sąskaitas faktūras, ir jų pagrindu jau buvo išduotas teismo įsakymas. Pabrėžia, kad turi būti taikomas CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nurodytas šešių mėnesių reikalavimo senaties terminas. Apelianto vertinimu, palūkanos paskaičiuotos neteisingai.

9Atsiliepdama į atskirąjį skundą, antstolė E. M. prašo skundą atmesti ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad skolininkas skunde kelia naujus klausimus ir nėra pateikęs pakvitavimo, atitinkančio bendruosius reikalavimus, taikomus rašytinei sandorio formai. Pažymi, kad skolininkas apie vykdomą 109250,21 Lt palūkanų išieškojimą žinojo jau 2012-07-26, tačiau jokių prieštaravimų ar skundų dėl išieškomos sumos dydžio ar pagrįstumo nepareiškė. Antstolės manymu, apeliantas siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. Atkreipia dėmesį, kad skolininko atžvilgiu yra vykdomas išieškojimas ne pagal teismo įsakymą, o pagal 2010-11-05 Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą. Pabrėžia, kad CK 1.125 straipsnio 5 dalies nuostatos netaikomos vykdymo procesui.

10Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, išieškotojas UAB „Baltic Agro“ prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad apeliantas atkartojo savo skundo argumentus. Teigia, kad skolininkas siekia vilkinti vykdymo procesą. Pažymi, kad nebuvo davęs apeliantui pakvitavimo.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apelianto (pareiškėjo) UAB „Rytų ūkis“ atskirasis skundas netenkintinas.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad išieškotojas UAB „Agro Baltic“ 2012-07-16 pateikė antstolei vykdomąjį įrašą ir paprastąjį vekselį dėl 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Rytų ūkis“. 2012-07-23 išieškotojo atstovė kreipėsi į antstolę, prašydama išieškoti iš skolininko UAB „Rytų ūkis“ 109 250,21 Lt pagal į bylą pateiktų procesinių palūkanų paskaičiavimą. 2012-08-20 antstolė priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. Bb34479, kuriuo išieškotojui paskirta 109 250,21 Lt skola.

16Priešingai, nei skunde teigia apeliantas, kad skolos sumą sudarė vienašališkai išieškotojo priskaičiuoti delspinigiai už uždelstas apmokėti sąskaitas faktūras, ir jų pagrindu jau buvo išduotas teismo įsakymas, vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog 109 250,21 Lt išieškojimas buvo vykdomas pagal Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro 2010-11-05 išduotą vykdomąjį įrašą (129 v. b. l.).

17Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantas buvo tinkamai informuotas apie antstolės priimtą 2012-07-23 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2012-07-24 raginimą įvykdyti sprendimą, 2012-07-24 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, jam buvo išaiškintos procesinės teisės ir pareigos, ir antstolės veiksmų, išieškomos sumos skolininkas neskundė ir neginčijo, taip sutikdamas su išieškojimu (4–7, 40 v. b. l.), tačiau nesutikdamas su išieškomų palūkanų suma, skundžia 2012-08-20 patvarkymą, kuriuo buvo paskirstytos išieškotos lėšos (35 v. b. l.).

18Teismas nesutinka su apelianto skundo teiginiai, kad išieškotojo atstovės 2012-07-16 pateiktas prašymas, kuriame nurodyta, jog 2012-03-12 įsiskolinimas buvo padengtas, patvirtina skolininko prievolės pagal 2010-11-05 išduotą vykdomąjį įrašą visišką įvykdymą, kadangi tame pačiame prašyme pažymėta, kad liko nesumokėtos 6 proc. procesinės palūkanos (1 b. l.). Tai atsiliepime patvirtino ir išieškotojas (42 b. l.).

19Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ūkine komercine veikla besiverčiantys asmenys turi pareigą buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkyti pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus ir, jog nepateikdamas teismui pirminių apskaitos dokumentų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti sutarties šalių tarpusavio atsiskaitymų teisingumą, asmuo prisiima tokių įrodymų nepateikimo padarinius (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2010). Nors apeliantas skunde teigia, kad yra atsiskaitęs su išieškotoju, jis nepateikė teismui tai patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų.

20Teismas atmeta apelianto skundo teiginius, kad išieškotojas praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatytą šešių mėnesių reikalavimo pateikimo senaties terminą, kadangi minėtos kodekso normos negali būti taikomas vykdymo procesui ir pažymi, jog vykdymo veiksmų atlikimo taisykles reglamentuoja CPK XLI skyrius. CPK 606 straipsnyje nustatyti terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti, o 608 straipsnis reglamentuoja praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimą. Be to, vykdomosios bylos duomenimis, notaras 2010-11-05 vykdomąjį įrašą padarė, remdamasis 2010-06-22 paprastuoju vekseliu, todėl šiuo atveju aktualūs LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnyje nustatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai.

21Teismas sprendžia, kad vien ta aplinkybė, jog apeliantas nesutinka su skundžiama nutartimi ir pirmosios instancijos teismo motyvais, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeistos materialinės ir procesinės teisės normas, taip pat įrodymų vertinimo taisyklės.

22Apeliantas skunde nepaneigė aplinkybių, kad išieškoma suma (109 250,21 Lt) neviršijo vykdomajame įraše numatytų 6 proc. metinių palūkanų, susidariusių nuo vykdomojo įrašo išdavimo dienos iki prievolės įvykdymo, taip pat ir savo prievolių išieškotojui.

23Esant šioms aplinkybėms skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

24Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Rytų ūkis“ kreipėsi į antstolę E. M.... 4. Antstolė E. M. 2012-09-19 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi netenkino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Skųsdamas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį,... 9. Atsiliepdama į atskirąjį skundą, antstolė E. M. prašo skundą atmesti ir... 10. Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, išieškotojas UAB „Baltic Agro“... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apelianto (pareiškėjo) UAB „Rytų ūkis“ atskirasis skundas... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad išieškotojas UAB „Agro... 16. Priešingai, nei skunde teigia apeliantas, kad skolos sumą sudarė... 17. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantas buvo... 18. Teismas nesutinka su apelianto skundo teiginiai, kad išieškotojo atstovės... 19. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ūkine komercine veikla... 20. Teismas atmeta apelianto skundo teiginius, kad išieškotojas praleido CK 1.125... 21. Teismas sprendžia, kad vien ta aplinkybė, jog apeliantas nesutinka su... 22. Apeliantas skunde nepaneigė aplinkybių, kad išieškoma suma (109 250,21 Lt)... 23. Esant šioms aplinkybėms skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.... 24. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti...