Byla 2A-36-510/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino ir Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Snieguolei Kaminskienei, dalyvaujant vertėjai Rasai Tarabildienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui E. Langiui, atsakovei A. O., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-208-737/2011 pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovei A. O. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Nordea Bank Finland ieškinyje nurodė, kad su atsakove A. O. sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo. Panaudojusi nustatytą kredito limitą, atsakovė jo negrąžino. Ieškovas ne kartą siuntė atsakovei pranešimus apie susidariusį įsiskolinimą ir pareigą jį padengti, tačiau, atsakovė į tai nereagavo. 2010 m. birželio 4 d. buvo išsiųstas pranešimas, kuriuo ieškovas atsakovę informavo apie tai, kad nuo 2010 m. birželio 19 d. sutartis bus laikoma nutraukta. Atsakovė sumokėjo tik dalį skolos. Šiuo metu atsakovė yra skolinga 4 983,54 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 665,33 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 10,40 Lt skolos išieškojimo sąnaudų; iš viso – 5659,27 Lt. Taip pat yra priteistinos sutartyje numatytos 24 procentų metinės įsipareigojimo nevykdymo palūkanos, skaičiuojamos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 4 983,54 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Tai nustato tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos Bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims sutarties 4.4 punktas. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 5659,27 Lt ir 24 proc. dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 4 983,54 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

3Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Teismas nusprendė: priteisti iš atsakovės ieškovui 2300 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito ir 69,08 Lt bylinėjimosi išlaidų; likusioje dalyje ieškinį atmesti; teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti dvylikos mėnesių laikotarpiui, kas mėnesį atsakovei į ieškovo sąskaitą sumokant po 191,67 Lt negrąžinto kredito, mokėjimus pradedant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o 69,08 Lt bylinėjimosi išlaidas sumokant su pirmąja įmoka; priteisti iš atsakovės valstybei 6,24 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų; priteisti iš ieškovo valstybei 9,12 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas sprendime nurodė, kad 2008 m. vasario 13 d. ieškovas su atsakove pasirašė banko sąskaitos sutartį Nr. 185245 dėl MasterCard mokėjimo kortelės su beprocenčiu 2500 Lt kredito limitu išdavimu, pagal kurią atsakovei buvo išduota MasterCard kortelė. Šia sutartimi kredito grąžinimo terminas nustatytas 2011 metais. Ieškovo teismui pateiktoje sutartyje atžymų, kad atsakovė sutarties pasirašymo dieną ar ją pratęsiant buvo supažindinta su sutarties dokumentų priedais, juos suprato ir gavo, nėra. 2008/02/11 bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims 2.2 p. nustatyta, kad kredito pareiškėjas, prieš pasirašydamas prašymą, turi perskaityti kortelių sąlygas, bankas įsipareigoja sudaryti visas būtinas sąlygas susipažinti su kortelių sąlygomis, paskelbdamas jas banko padaliniuose, o vienas kortelių sąlygų egzempliorius turi būti pateiktas ar išsiųstas kredito pareiškėjui prašymo–sutarties pasirašymo dieną banke. Ant šių ieškovo pateiktų sąlygų jokių atžymų, kad atsakovė su jomis supažindinta, nėra. Iš ieškovo pateiktų paslaugų kainoraščio matyti, kad bankas už neleistiną banko sąskaitos kreditą yra numatęs 24 proc. metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas. Už suteiktą kreditą ieškovas paskaičiavo 24 procentų įsipareigojimų nevykdymo palūkanas už 2010 m. kovo ir balandžio mėnesiais suteiktą 5000 Lt (po 2500 Lt kiekvieną mėnesį) kreditą, o gegužės mėnesį nutraukus sutartį iki metų pabaigos priskaičiavo 868,46 Lt palūkanų. Atsakovei išduota MasterCard kortelė galioja iki 2013 m. vasario mėnesio. Šioje byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties sąlygas. Ieškovas, reikalaudamas priteisti iš atsakovės 4983,54 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 665,33 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ir 24 proc. dydžio metinių palūkanų, savo reikalavimus grindžia bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis. Atsakovė, nesutikdama su ieškovo reikalavimu nurodė, kad pagal pasirašytą prašymą-sutartį jai buvo suteiktas beprocentis kreditas, kurio sumos ji neviršijo, o apie palūkanų skaičiavimą ieškovas jos neinformavo. Pasirašytoje sutartyje nenurodyta, atsakovė susipažino, suprato ir gavo sutartį bendrąsias banko sąskaitų sąlygas, bendrąsias kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygas privatiems asmenims. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė susipažino su banko paslaugų įkainiais. Ieškovai neįrodė, jog šalys dėl šių sąlygų susitarė. Atsakovei negali atsirasti prievolė vykdyti sutartį visų ieškovo reikalavimų apimtyje. Teismui sutarties sąlygą (sąlygas) pripažinus nesąžininga, ji negalioja nuo sutarties sudarymo, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad atsakovė nevykdė ar netinkamai vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovas nepagrįstai nuo 2010 m. birželio 19 d. vienašališkai nutraukė su ja kredito sutartį. Teismui nustačius, kad atsakovė nepažeidė sudarytos kredito sutarties sąlygų, negali iš jos būti priteisiamos ieškovo patirtos skolos išieškojimo sąnaudos bei įsipareigojimų nevykdymo palūkanos. Atsakovei buvo suteiktas beprocentis kreditas, prašyme-sutartyje jokios palūkanos nebuvo aptartos, todėl prašymas dėl 24 proc. dydžio metinių palūkanų atmestinas. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 4983,54 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, nors nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad būtent tokio dydžio kreditas atsakovei buvo suteiktas. Atsakovei buvo suteiktas beprocentis kreditas, nustatant 2500 Lt dydžio kredito limitą. Atsakovė pasinaudojo ieškovo jai suteiktu 2500 Lt kreditu, 200 Lt yra įmokėjusi, iš atsakovės priteistina ieškovo naudai 2300 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito. Atsakovė nurodė, kad jos turtinė padėtis šiuo metu yra sunki. Ji turi išlaikyti du pilnamečius studijuojančius vaikus ir kredito iš karto grąžinti negali. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, taip pat į tai, kad atsakovė sutarties nuostatų nepažeidė, teismo sprendimo vykdymą išdėstė vienerių metų laikotarpiui.

4Ieškovas Nordea Bank Finland apeliaciniu skundu prašo pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą, visiškai patenkinant ieškovo ieškinį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais. Atsakovei pažeidus sutartį, bankas pagrįstai ją nutraukė, o atsakovė privalo grąžinti panaudotą kreditą ir sumokėti įsipareigojimų nevykdymo palūkanas. Sprendime nepagrįstai konstatuota, kad atsakovės pasirašytoje sutartyje kredito grąžinimo tvarka nustatyta nebuvo, įmokų dydžiai bei terminai nenurodyti. Šalių sudaryta sutartis negali būti suprantama siaurai, kadangi iš jos esmės akivaizdu, kad prašyme-sutartyje buvo numatytos tik specialiosios sutarties sąlygos, o banko ir kliento įsipareigojimai yra detaliai nustatomi standartinėse (bendrosiose) sutarties sąlygose, kurios yra neatskiriama sutarties dalis. Atsakovei išduotai kortelei buvo taikomos bendrosios sąlygos. Šalių sudaryta sutartis apėmė ir bendrąsias sąlygas bei banko teikiamų paslaugų įkainius, kurie buvo neatskiriama sutarties dalis. Prašyme-sutartyje buvo nustatytas atsakovei išduodamos kortelės tipas ir banko patvirtintas mėnesio kredito limitas - 2500 Lt. Kitos sąlygos buvo nustatytos kituose sutartį sudarančiuose dokumentuose. Bendrųjų sąlygų 4.5.2 punkte buvo nustatyta atsiskaitymo už kortelės operacijas procedūra: atsiskaitymo laikotarpis 1 mėnuo, lėšos nuskaitomos nuo sąskaitos 15 dieną. Tai reiškė, kad atsakovei kiekvieno mėnesio 1 dieną buvo suteikiamas 2500 Lt kredito limitas, kuriuo ji galėjo naudotis, o per tą mėnesį panaudotas lėšas privalėjo grąžinti iki kito mėnesio 15 dienos. Bendrųjų sąlygų 4.4 punkte buvo aiškiai nurodyta, kad mėnesio 15 dieną kortelės sąskaitoje nesant pakankamai lėšų, taikomos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurių dydis nurodytas įkainiuose. Teismo išvada, kad atsakovė neturėjo realios galimybės susipažinti su standartinėmis sąlygomis, yra nepagrįsta. Bankams sudarant sąskaitų ir kreditavimo sutartis, individualiai su klientu derinamos ir pasirašomos specialiosios sutarties sąlygos, o su banko taikomomis standartinėmis sąlygomis klientas yra supažindinamas (įteikiama kopija), šios sąlygos yra viešai skelbiamos banko svetainėje internete. Negalima formaliai vertinti aplinkybės, kad prašyme-sutartyje banko darbuotoja nebuvo pažymėjusi, jog atsakovei įteikti standartines sąlygas įtvirtinantys dokumentai. Kiekvienas protingas žmogus supranta, kad komerciniai bankai verčiasi kreditavimo veikla, siekdami pelno, ir įprastai nesuteikia beprocenčių kreditų trejiems metams be papildomų sutartyse nurodytų sąlygų. Atsakovės veiksmai sutarties vykdymo metu įrodo, kad atsakovė kiekvieną mėnesį išnaudodavo beveik maksimalų kortelės limitą ir žinojo kasmėnesinę kredito grąžinimo tvarką. Atsakovė žinojo ir apie banko taikomas palūkanas už kredito grąžinimo terminų pažeidimus. Šioje byloje nebuvo įrodyta, jog bendrosios sąlygos yra nesąžiningos. Atsakovei pažeidus sutartį, bankas turėjo teisę ją vienašališkai nutraukti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra skolinga bankui, net ir teismui pripažinus standartines sąlygas nesąžiningomis, tai neturėtų jokios įtakos atsakovės pareigai grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra 24 proc. nuo neleistino banko sąskaitos kredito. Atsižvelgiant į tai, kad prašoma priteisti skolos suma nėra didelė, skola yra susidariusi daugiau kaip prieš vienerius metus, atsakovė pažeidė sutartį ir dėl šio pažeidimo negali atsidurti geresnėje padėtyje negu tuo atveju, jei būtų ją tinkamai vykdžiusi, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išdėstė sprendimo vykdymą.

5Atsakovė A. O. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad 2008 m. vasario 13 d. ieškovas Nordea bank Finland Plc ir atsakovė A. O. (V.) sudarė banko sąskaitos sutartį Nr. 185245 (b. l. 5) dėl MasterCard mokėjimo kortelės su beprocenčiu 2500 Lt kredito limitu, pagal kurią atsakovei buvo išduota MasterCard kortelė Nr. 5286 1372 7030 3542. Šia sutartimi kredito grąžinimo terminas nustatytas 2011 metais. Ieškovas 2010 m. birželio 4 d. pranešimu Nr. 6238 (b. l. 17) informavo atsakovę, kad jos banko sąskaitoje yra 5201,13 Lt įsiskolinimas, susidaręs nuo 2010 m. kovo 15 d., bei nurodė, kad už neleistiną banko sąskaitos kreditą atsakovė turi mokėti bankui 24 proc. metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas ir kad nuo 2010 m. birželio 19 d. sutartį bankas vienašališkai nutraukia.

8Jonavos rajono apylinkės teismas, iš dalies tenkindamas ieškinį priteisė iš atsakovės ieškovui 2300 Lt negrąžinto kredito. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo padidinti priteistą skolą iki 5 659,27 Lt, o taip pat priteisti 24 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Dėl negrąžinto kredito

10Ieškovas ieškinyje teigė, kad atsakovė yra skolinga bankui 4983,54 Lt panaudoto, bet negrąžinto kredito (b. l. 1). Kaip minėta, Jonavos rajono apylinkės teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš atsakovės ieškovui 2300 Lt. Ši teismo sprendimo dalis keistina dėl šių motyvų.

11Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė atsakovės skolos lentelę (b. l. 16), kurioje nebuvo pateiktas detalus skolos susidarymo mechanizmas. Atsakovės teigimu, ji negalėjo viršyti nustatyto 2500 Lt kredito limito, todėl ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimas negalėjo susidaryti. Apylinkės teismas sprendime konstatavo, kad atsakovė pasinaudojo ieškovo jai suteiktu 2500 Lt kreditu, 200 Lt yra grąžinusi, todėl iš atsakovės priteisė ieškovui naudai 2300 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito.

12Apeliantas, nesutikdamas su šiomis apylinkės teismo išvadomis, apeliaciniame skunde nurodė, jog atsakovei kiekvieno mėnesio 1 dieną buvo suteikiamas 2500 Lt kredito limitas, kuriuo ji galėjo naudotis, o per tą mėnesį panaudotas lėšas privalėjo grąžinti iki kito mėnesio 15 dienos, todėl atsakovė faktiškai galėjusi pasinaudoti didesniu kaip 2500 Lt kreditu. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas įpareigojo ieškovą pateikti teismui įrodymus, kuriuose būtų pirminiai duomenys, apie tai, kada ir kokias pinigų sumas atsakovė panaudojo. Iš ieškovo pateiktų kortelės sąskaitų išrašų (b. l. 152-153) matyti, kad 2010 m. vasario mėnesį atsakovė iš bankomatų nusiėmė 1000 Lt ir 1450 Lt, be to, jai buvo priskaičiuoti 10 Lt, 12,50 Lt ir 18,13 Lt kortelės išleidimo bei grynųjų pinigų išėmimo mokesčiai, kas iš viso sudarė 2490,63 Lt. 2010 m. kovo mėnesį atsakovė iš bankomatų nusiėmė 2000 Lt ir 460 Lt, be to, jai buvo priskaičiuoti 25 Lt ir 10 Lt grynųjų pinigų išėmimo mokesčiai, kas iš viso sudarė 2495 Lt. Šios sumos buvo įtrauktos į atsakovei patektas sąskaitas (b. l. 104-105). 2010 m. vasario mėnesio sąskaitoje (b. l. 104) pažymėta, kad 2490,63 Lt suma bus nurašyta 2010 m. kovo 15 d. 2010 m. kovo mėnesio sąskaitoje (b. l. 105) pažymėta, kad 2495 Lt suma bus nurašyta 2010 m. balandžio 15 d. Šie duomenys visiškai atitinka ieškovo teiginius, jog panaudotos lėšos privalėjo būti grąžintos iki kito mėnesio 15 dienos, todėl atsakovė galėjo pasinaudoti didesniu kaip 2500 Lt kreditu. Ieškovo pateiktuose kortelės sąskaitų išrašuose yra nurodyti konkretūs bankomatai, iš kurių atsakovė nuėmė pinigus, taip pat nurodytos pinigų nuėmimo datos. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti šių dokumentų patikimumu. Kadangi panaudotos lėšos privalėjo būti grąžintos iki kito mėnesio 15 dienos, 2010 m. vasario 28 d. suvestinėje (b. l. 92) atsakovės vasario mėnesį panaudotos sumos nėra nurodytos kaip skola (nurodytas galutinis likutis – 0,33 Lt). Dėl tos pačios priežasties 2010 m. kovo 31 d. suvestinėje (b. l. 94) atsakovės kovo mėnesį panaudotos sumos nėra nurodytos kaip skola (nurodytas neigiamas galutinis likutis – 2515,08 Lt, į kurį jau yra įtraukta vasario mėnesį panaudota suma). Atsakovė 2010 m. birželio 15 d. grąžino ieškovui 200 Lt (b. l. 47). Įvertinus 0,33 Lt 2010 m. vasario 28 d. buvusį galutinį likutį (b. l. 92) ir 1,76 Lt UAB „Palink“ kaip nuolaidą atliktą kredito papildymą (b. l. 94), galutinė panaudoto ir negrąžinto kredito suma yra 4783,54 Lt (2490,63+2495-200-0,33-1,76). Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą ir padidina iš atsakovės ieškovui priteistą panaudoto ir negrąžinto kredito skolą nuo 2300 Lt iki 4783,54 Lt (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13Dėl atsakovės pareigos mokėti 24 proc. dydžio metines palūkanas

14Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 24 proc. dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t. y. nuo 4 983,54 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Pirmosios instancijos teismas atmetė šią ieškinio dalį, motyvuodamas tuo, kad atsakovei buvo suteiktas beprocentis kreditas ir prašyme-sutartyje palūkanos nebuvo aptartos. Apeliantas, nesutikdamas su šiais apylinkės teismo motyvais, apeliaciniame skunde nurodė, jog bankas ir atsakovė susitarė, kad įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra lygios 24 proc. nuo neleistino banko sąskaitos kredito.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl šios teismo sprendimo dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis ir mano, kad apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

16Kaip minėta, 2008 m. vasario 13 d. ieškovas ir atsakovė pasirašė prašymą-sutartį Nr. 185245 (b. l. 5) dėl MasterCard mokėjimo kortelės su beprocenčiu kreditu išdavimo, pagal kurį atsakovei buvo išduota MasterCard kortelė Nr. 5286 1372 7030 3542. Sutarties- prašymo formoje yra skiltis, kurioje turi būti pažymėta, su kokiais dokumentais klientas susipažino ir kokius dokumentus gavo. Tarp šių dokumentų yra nurodytos bendrosios kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos privatiems asmenims. Šių sąlygų 4.4. papunktis (b. l. 9) numato, kad tuo atveju, jei lėšų banko sąskaitoje nepakanka ar atsiranda neleistinas banko sąskaitos kreditas, yra skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurių dydis nurodytas įkainiuose. Būtent bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims sąlygų 4.4. papunkčiu buvo grindžiamas ieškovo reikalavimas dėl 24 procentų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų priteisimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad prašyme-sutartyje (b. l. 5) nėra atžymų apie tai, kad atsakovė buvo supažindinta su sutarties dokumentų priedais, juos suprato ir gavo, o taip pat nėra ant bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims jokių atžymų, kad atsakovė su jomis supažindinta. Apelianto apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovė, pasirašydama prašymą-sutartį, susipažino ir sutiko su banko taikomomis standartinėmis sąlygomis ir jas suprato, nepagrįstas jokiais įrodymais. Priešingai nei kortelės išleidimo bei grynųjų pinigų išėmimo mokesčiai, banko nustatytos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra labai didelės, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, nepakanka to, kad jos būtų paskelbtos banko interneto svetainėje. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu neigė, kad banke buvo supažindinta su įsipareigojimų nevykdymo palūkanomis ir kad apskritai apie jas žinojo. Nesant rašytinių įrodymų, jog ieškovas supažindino atsakovę su dokumentu, kuriame šios palūkanos buvo numatytos, negalima daryti išvados, jog šalys dėl šių palūkanų susitarė. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šį ieškovo reikalavimą.

17Dėl teismo sprendimo dalies, kuria išdėstytas teismo sprendimo įvykdymas

18Jonavos rajono apylinkės teismas sprendimo įvykdymą išdėstė dvylikos mėnesių laikotarpiui skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Apeliantas apeliaciniame skunde teigė, jog išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą nėra pagrindo.

19CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti.

20Nagrinėjamu atveju atsakovės skola ieškovui atsirado 2010 m. kovo – balandžio mėnesiais. Atsižvelgiant į tai, kad nuo skolos atsiradimo iki teismo sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo praėjo vieneri metai, o iki šios apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo praėjo dar devyni mėnesiai, teismo sprendimo vykdymo išdėstytas prieštarautų šalių teisėtų interesų pusiausvyros bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Todėl apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas apylinkės teismo sprendimą, jo įvykdymo neišdėsto.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Apeliantas prašė priteisti iš atsakovės 8082,81 Lt išlaidų už teisines, kurias patyrė ieškovas patyrė apeliacinės instancijos teisme (b. l. 154). CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi apylinkės teismo priteista negrąžinto kredito suma padidinama nuo 2300 Lt iki 4783,54 Lt, tai yra apeliantui papildomai priteisiama 2483,54 Lt. Taigi bylinėjimosi išlaidos suma daugiau kaip tris kartus viršija padidinamą sumą. Teisėjų kolegija, spręsdama bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia ir į tai, kad apeliantas pirmosios instancijos teismui nepateikė tikslių duomenų apie įsiskolinimo dydį, dalis dokumentų buvo pateikta kartu su apeliaciniu skundu, kita dalis – nagrinėjant bylą apeliacinės teisme. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas du kartus atidėjo bylos nagrinėjimą. Be to, šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi netenkinama apelianto apeliacinio skundo dalis dėl 24 procentų įsipareigojimų nevykdymo metinių palūkanų priteisimo. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija priteisia iš atsakovės ieškovui 300 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistina dalis žyminio mokesčio – 74,51 Lt, sumokėto už paduotą apeliacinį skundą (b. l. 71) (2483,54X0,03) (CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalys).

23Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis) ir padidina iš atsakovės ieškovui priteistą žyminio mokesčio sumą iki 143,51 Lt (4783,54X0,03). Kadangi kiekvienai šaliai tenkančios išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės nei 10 Lt, jos iš šalių valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.; teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

24Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326 straipsniais,

Nutarė

25Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

26Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą pakeisti, jo revoliucinę dalį išdėstant taip:

27„Priteisti iš atsakovės A. O. ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), naudai 4783,54 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt tris litus ir 54 centus) panaudoto ir negrąžinto kredito ir 143,51 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus ir 51 centą) žyminio mokesčio.

28Kitą ieškinio dalį atmesti.“.

29Priteisti iš atsakovės A. O. ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), naudai 300 Lt (tris šimtus litų) už advokato pagalbą apeliaciniame procese ir 74,51 Lt (septyniasdešimt keturis litus ir 51 centą) žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Nordea Bank Finland ieškinyje nurodė, kad su atsakove A. O. sudarė... 3. Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį... 4. Ieškovas Nordea Bank Finland apeliaciniu skundu prašo pakeisti Jonavos rajono... 5. Atsakovė A. O. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Nustatyta, kad 2008 m. vasario 13 d. ieškovas Nordea bank Finland Plc ir... 8. Jonavos rajono apylinkės teismas, iš dalies tenkindamas ieškinį priteisė... 9. Dėl negrąžinto kredito ... 10. Ieškovas ieškinyje teigė, kad atsakovė yra skolinga bankui 4983,54 Lt... 11. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė atsakovės skolos lentelę (b. l. 16),... 12. Apeliantas, nesutikdamas su šiomis apylinkės teismo išvadomis, apeliaciniame... 13. Dėl atsakovės pareigos mokėti 24 proc. dydžio metines palūkanas... 14. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 24 proc. dydžio sutartyje... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl šios teismo sprendimo... 16. Kaip minėta, 2008 m. vasario 13 d. ieškovas ir atsakovė pasirašė... 17. Dėl teismo sprendimo dalies, kuria išdėstytas teismo sprendimo įvykdymas ... 18. Jonavos rajono apylinkės teismas sprendimo įvykdymą išdėstė dvylikos... 19. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovės skola ieškovui atsirado 2010 m. kovo –... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Apeliantas prašė priteisti iš atsakovės 8082,81 Lt išlaidų už teisines,... 23. Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 24. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326... 25. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 26. Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą pakeisti, jo... 27. „Priteisti iš atsakovės A. O. ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), naudai... 28. Kitą ieškinio dalį atmesti.“.... 29. Priteisti iš atsakovės A. O. ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), naudai...