Byla 1-122-287/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Aistės Adomaitytės - Koroliovos pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3V. O., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis Pakruojo rajone, ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajone, ( - ), nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, teistas 1993-01-20 Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 146 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams, teistas 1995-09-07 Šiaulių rajono apylinkės teismo pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 146 str. 3 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams, pritaikius 1995-12-21 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-1153 „Dėl Amnestijos“ 4 str. 1 d. bausmė sumažinta 1/3, galutinė bausmė 2 metai 10 mėnesių laisvės atėmimo, teistas 1999-03-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams su 200 litų vertės turto konfiskavimu, 2000-01-12 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis 1999-11-25 Lietuvos Respublikos įstatymais Nr. VIII-1439 ir Nr. VIII-1440, bausmė sumažinta 1 metais, teistas 2002-09-23 Šiaulių apygardos teismo pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 111 str. 1 d., 104 str. laisvės atėmimu 7 metams, po lygtinio paleidimo iš pataisos namų 2007-07-26 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi pasiųstas atlikti likusią neatliktą 1 metų 11 mėnesių 23 dienų laisvės atėmimo bausmę, teistas 2012-05-29 Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. laisvės apribojimu 1 metams, 2013-07-04 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista 45 parų areštu, teistas 2013-11-27 Pakruojo rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 str. 60 parų arešto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. taisyklėmis, bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė bausmė už šį nusikaltimą – 40 parų arešto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 3 d. ir 9 d. taisyklėmis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su 2012-05-29 Pasvalio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta laisvės apribojimo bausme, kuri 2013-07-04 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi buvo pakeista areštu, paskirta galutinė subendrinta bausmė – 70 parų arešto, į bausmės laiką įskaityta bausmė, visiškai atlikta pagal 2012-05-29 Pasvalio rajono apylinkės teismo nuosprendį (45 paros arešto), 2014-01-24 atliko bausmę,

4paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

6Kaltinamasis V. O. 2014 m. birželio 17 d., apie 22 val. 30 min., Pakruojo rajone, ( - ), motinos namuose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, kilus žodiniam konfliktui, ranka sugriebė už drabužių broliui L. O. ir nuvertė ant grindų, spyrė bei rankomis sudavė ne mažiau kaip dešimt smūgių į įvairias kūno vietas, taip sukėlė savo šeimos nariui L. O. fizinį skausmą.

7Kaltinamojo V. O. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

8V. O., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014 m. birželio mėn., galėjo būti 17 d., su broliu L. O. nuėjo pas mamą N. O. Ten gėrė alkoholį. Begeriant susipyko su broliu. Jis supykęs čiupo broliui už drabužių, pargriovė jį ant grindų ir gulinčiam sudavė keletą kartų rankomis, spyrė, bet kiek kartų pasakyti negali, į įvairias kūno vietas. Labai gailisi dėl to, kad smurtavo prieš brolį (27 b. l.).

9Nukentėjusysis L. O. parodė, kad 2014-06-17 vakare, apie 20.00 val., jis kartu su broliu V. O. nuėjo į svečius pas motiną N. O., kur visi vartojo alkoholinius gėrimus. Begeriant brolis ant jo supyko, griebė ranka jam už drabužių, nuvertė ant grindų ir kelis kartus kumščiu trenkė jam į veido ir galvos sritį, o vėliau kelis kartus koja spyrė jam į nugaros sritį, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą (13 b. l.).

10Liudytoja N. O. parodė, kad 2014-06-17 apie 22.30 val. pas ją namuose vyko išgertuvės. Jų metu sūnūs V. ir L. susiginčijo. V. pradėjo mušti L. Matė kaip V. vieną kartą smogė L. į veidą. V. ir L. gyvena kartu (15 b. l.).

11Iš 2014-06-19 įvykio vietos apžiūros protokolo ir foto lentelių matyti, kad įvykio vieta yra Pakruojo rajone, ( - ) (9 – 11 b. l.).

122014-06-19 Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK VPS PP specialistė E. K. surašė tarnybinį pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje fakto (2 – 4 b. l.).

13Kaltinamojo V. O. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį kvalifikuota teisingai, nes jis smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui – broliui L. O..

14Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, gali būti skiriama arešto bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis V. O. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

15Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, kaltinamąjį V. O. siūlė nubausti 40 parų arešto bausme.

16Kaltinamasis V. O. su prokurorės siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu sutiko.

17Kaltinamojo V. O. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

18Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

19Skirdamas bausmę kaltinamajam V. O., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje.

20Kaltinamasis V. O. yra teistas 6 kartus, paskutinį kartą – Pakruojo rajono apylinkės teismo 2013-11-27 nuosprendžiu, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs (36-42, 43-46 b. l.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), yra jo atsakomybę lengvinanti ir atsakomybę sunkinanti aplinkybės, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas, tačiau turi galiojančių administracinių nuobaudų (47-50 b. l.), į psichiatro įskaitą neįrašytas, priklausomybės įskaitoje įrašytas nuo 2011 m. (52 b. l.), Pakruojo rajono savivaldybės administracijos K. seniūnija nusiskundimų jo elgesiu neturi, T. kaimo bendruomenės vertinamas prieštaringai (54 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (55 b. l.), nedirbantis (56 b. l.), tiek prokurorė, tiek kaltinamasis, prašė skirti arešto bausmę, todėl įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) V. O. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, prokurorės prašomą paskirti bausmę – areštą ir jis yra baustinas 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštu (BK 49 str.).

21Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis V. O. prisipažino esantis kaltas, todėl, paskyrus bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam V. O. į atliktą bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. birželio 19 d. 11.50 val. iki 2014 m. birželio 20 d. 15.00 val. (19-20, 21 b. l.), tai yra dvi paros.

23Kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo (33-34 b. l.) kaltinamajam V. O. paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421, 422 straipsniais, teismas n u s p r e d ž i a :

25V. O. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubausti 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštu.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 30 (trisdešimties) parų areštą.

27Arešto bausmę paskirti atlikti areštinėje.

28Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo sulaikymo dienos.

29Į bausmės laiką V. O. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. birželio 19 d. 11.50 val. iki 2014 m. birželio 20 d. 15.00 val., tai yra dvi paras.

30Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, V. O. palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

31Kaltinamasis, nesutikdamas su arešto bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

32Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

33Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

34Rima Razumienė

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. V. O., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį,... 6. Kaltinamasis V. O. 2014 m. birželio 17 d., apie 22 val. 30 min., Pakruojo... 7. Kaltinamojo V. O. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 8. V. O., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos... 9. Nukentėjusysis L. O. parodė, kad 2014-06-17 vakare, apie 20.00 val., jis... 10. Liudytoja N. O. parodė, kad 2014-06-17 apie 22.30 val. pas ją namuose vyko... 11. Iš 2014-06-19 įvykio vietos apžiūros protokolo ir foto lentelių matyti,... 12. 2014-06-19 Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK VPS PP specialistė E.... 13. Kaltinamojo V. O. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 14. Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 15. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 16. Kaltinamasis V. O. su prokurorės siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu... 17. Kaltinamojo V. O. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 18. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikalstamą veiką... 19. Skirdamas bausmę kaltinamajam V. O., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 20. Kaltinamasis V. O. yra teistas 6 kartus, paskutinį kartą – Pakruojo rajono... 21. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis V. O.... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam... 23. Kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421,... 25. V. O. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 27. Arešto bausmę paskirti atlikti areštinėje.... 28. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo sulaikymo dienos.... 29. Į bausmės laiką V. O. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m.... 30. Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo,... 31. Kaltinamasis, nesutikdamas su arešto bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju... 32. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 33. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 34. Rima Razumienė...