Byla 2A-2921-798/2011
Dėl laikino tėvystės teisių apribojimo, išvadą teikianti institucija – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas), kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Vytauto Zeliankos, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant atsakovei J. A., ieškovui D. B.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovės J. M. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. B. ieškinį atsakovei J. M. dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir atsakovės J. M. priešieškinį ieškovui D. B. dėl laikino tėvystės teisių apribojimo, išvadą teikianti institucija – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

3Ieškovas D. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. M., prašydamas nustatyti bendravimo su sūnumi I. B. tvarką, t.y. kad tėvas turi teisę bendrauti ir savo nuožiūra leisti laiką su sūnumi: (1) kiekvienos savaitės antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val. iki 20 val., (2) kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį, paimant vaiką penktadienį nuo 18 val. ir grąžinant sekmadienį iki 17 val., (3) gegužės mėn. pirmą savaitgalį sūnus praleidžia su motina, o antrą ir ketvirtą savaitgalį praleidžia su ieškovu, (4) kasmet liepos 29 d., ieškovo gimtadienį sūnus praleidžia su D. B. nuo 18 val. iki 20 val., (5) antrą Velykų dieną nuo 11 val. iki 17 val., kasmet gruodžio 31 d. nuo 12 val. iki 17 val., antrą Kalėdų dieną nuo 12 val. iki 17 val., kasmet gruodžio 22 d. nuo 17 val. iki 21 val. sūnus praleidžia su ieškovu; vasaros atostogų metu, liepos mėnesio antrą savaitę, paimant vaiką pirmadienį ir grąžinant sekmadienį, sūnus praleidžia su ieškovu. Nurodė, kad Trakų raj. apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 12 d. sprendimu bendru sutikimu buvo nutraukta ieškovo ir atsakovės santuoka. Sūnus liko gyventi kartu su motina. Dėl ieškovui nežinomos priežasties atsakovė uždraudė bendrauti ir matytis su sūnumi. Atsakovė aiškino, jog sūnus tėvu vadina kitą, dabartinį jos sutuoktinį, todėl ieškovui su sūnumi matytis nėra reikalo. Nurodė, kad atsakovė pažeidžia jo ir nepilnamečio sūnaus teises.

4Atsakovė J. M. pateikė atsiliepimą, nurodydama, jog ieškovas nėra matęs sūnaus I. B. nuo 2006 m. ir nėra skyręs materialinės pagalbos. Atsakovė viena išlaikė sūnų. Sūnų šiuo metu padeda išlaikyti ir dabartinis atsakovės sutuoktinis. Nuo 2007 m. sūnus pažįsta tik vieną tėvą N. M., kuris jį augina ir auklėja. Nurodė, jog su ieškiniu kategoriškai nesutinka. 2006 m. ieškovas ją ignoravo, kai prašė bendrauti su sūnumi ir padėti jam materialiai, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Iki 2010 m. ieškovas nepervedė nei vieno lito sūnaus išlaikymui. Ieškovui nedraudė bendrauti su sūnumi, tačiau jis pats nerodė noro bendrauti, neskambino. Nurodė, jog ieškovas šmeižia ją ir jos šeimą vaiko teisių tarnybai, policijai, teismuose. Ieškovas yra neatsakingas, baustas už vairavimą esant neblaiviam. Ieškovas niekada nesikreipė į ją dėl susitarimo bendrauti su sūnumi.

5Išvadą teikianti institucija Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, jog su ieškiniu sutinka dalinai. Nurodė, jog atsižvelgiant į vaiko interesus bei siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo psichologinio streso ir neigiamų išgyvenimų, būtų tikslinga skirti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu psichologas padėtų abiem tėvam tinkamai parengti vaiką I. B. bendravimui su biologiniu tėvu D. B., pagal galimybes atkurtų nutrūkusį emocinį ryšį.

6Atsakovė J. M. pateikė priešieškinį ieškovui D. B., prašydama laikinai apriboti tėvystės teises. Nurodė, kad nuo 2007 m. ieškovas nebuvo matęs sūnaus. Po skyrybų nei su atsakove nei su sūnumi nebendravo, materialinės paramos neteikė, išlaikymo skola siekia 11 000 Lt. Nurodė, kad 2010-11-29 ieškovas su savo žmona B. B. buvo pasirodę Elektrėnų pradinėje mokykloje, pamokų metu siūlė išeiti į lauką, tačiau sūnus nesutiko. Grįžus sūnui pastebėjo ant nosies mėlynę. Vaikas paaiškino, kad jam trenkė ieškovas. Kitą dieną gavo Vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimą, jog ieškovas informavęs juos, jog vaikas namie yra mušamas. Dar kitą dieną sulaukė skambučio iš policijos komisariato ir sužinojo, kad ieškovas su žmona parašė pareiškimą, kad vaikas yra mušamas. Visose institucijose buvo iškviesta kartu su sūnumi, tačiau niekas nepripažino, jog berniukas yra mušamas. Nurodė, jog vaikas bijo tėvo, bijo vienas eiti į lauką, nes jaučiasi persekiojamas. Dažnai mato ieškovą stovintį prie darželio ir vartojantį alkoholį. Neblaivus ieškovas būna agresyvus.

7Atsakovas D. B. pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti priešieškinį. Nurodė, jog vaikšto į Vaiko teisių tarnybą, kad galėtų bendrauti su vaiku. Norėdamas susitikti su vaiku 2010-11-29 apsilankė mokykloje. Sūnus apsidžiaugė. Nurodo, kad jis yra šmeižiamas dėl to, kad pertraukos metu vaikų ir mokytojų akivaizdoje mušė vaiką. Nurodė, jog vaikas su juo bendrauja, nebijo. Gyvena šalia vaiko mokyklos, dėl to dažnai sutinka ir vaiko nepersekioja, kaip nurodė atsakovė.

8Išvadą teikianti institucija Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, jog būtų tikslinga skirti pereinamąjį laikotarpį. Pokalbių metu abiem šalim buvo rekomenduojama taikiai, geranoriškai spręsti iškilusius sunkumus. Rekomendacijomis nebuvo pasinaudota. Pasirinkti bendravimo būdai ir metodai buvo netinkami, ko pasekoje santykiai tik pablogėjo. Specialistų pagalba atkuriant ir gerinant vaiko ryšius su tėvu yra būtina, priešingu atveju santykiai gali tapti priešiški (vaiko ir tėvo). Nurodė, jog skyriuje nėra neigiamos informacijos iš valstybės, savivaldybės įstaigų, institucijų ar fizinių asmenų apie D. B., todėl skyrius neturi pagrindo pritarti laikinam tėvystės teisių apribojimui.

9Trakų raj. apylinkės teismas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė, priteisė iš atsakovės J. M. 175,74 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, jog tėvas ir motina, negyvenantys kartu, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Įvertinęs šalių, institucijos, duodančios išvadą byloje, atsižvelgęs į prioritetinį vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principą, teismas nusprendė, jog nustačius tokią bendravimo tvarką su vaiku, kokios prašo ieškovas, bus užtikrinta ne tik tėvo teisė bendrauti su sūnumi ir dalyvauti jo auklėjime, bet ir vaiko teisė nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, o tai labiausiai atitiks nepilnamečio vaiko teises ir teisėtus interesus. Teismas taip pat atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas piktnaudžiautų tėvo valdžia, žiauriai elgtųsi su nepilnamečiu sūnumi ar darytų jam žalingą įtaką savo amoraliu elgesiu bei į tai, kad ieškovas nori bendrauti su savo nepilnamečiu vaiku, nori atstatyti nutrūkusį emocinį ryšį, yra pasiryžęs kreiptis pagalbos į psichologą, nusprendė, jog nėra pagrindo ieškovui laikinai apriboti tėvo valdžios nepilnamečio vaiko I. B. atžvilgiu.

10Atsakovė J. M. pateikė apeliacinį skundą, nurodydama jog nesutinka su Trakų raj. apylinkės teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimu. Buvęs sutuoktinis reikalauja bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, nors 4 metus nėra su juo bendravęs. Sūnus net nežinojo, kad ieškovas yra jo tėvas. Ieškovas nesirūpina vaiku, nesidomi jo mokslais. Ieškovas, prašydamas nustatyti tokią bendravimo su vaiku tvarką, nepagalvojo apie vaiką, apie jo mokslus, apie popamokinę veiklą. Prašo teismo pasimatyti su sūnumi šiokiadieniais nuo 18 val. iki 20 val., nepagalvodamas, jog vaikui reikia ruošti pamokas ir užsiimti su juo. Nurodė, jog sutiktų, kad ieškovas su sūnumi matytųsi savaitgaliais, tačiau ieškovui esant blaiviam. Po ieškovo pasirodymo mokykloje sūnus tampa uždaras, pamokose nesusikaupęs. Sūnus, sužinojęs apie biologinį tėvą pasakė, jog nenori su juo bendrauti.

11Ieškovas D. B. pateikė atsiliepimą, prašydamas palikti Trakų raj. apylinkės teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimą nepakeistą ir atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad teismo argumentai pagrįsti, o atsakovės teiginiai neatitinka tikrovės. Pradėjęs dirbti UAB „Avona“ teikė vaikui išlaikymą, ką patvirtina pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį.

12Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

14Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, tačiau išnagrinėjusi bylą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl keistinas.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007 metais buvo nutraukta ieškovo D. B. ir atsakovės J. M. santuoka. Vaiko I. B. (gim. 2003-12-23) gyvenamoji vieta buvo nustatyta su atsakove. Ieškovas D. B. nori bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, tačiau, ginčo šalims gyvenant skyrium, jis neturi galimybės įgyvendinti šios teisės, todėl kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti jo bendravimo su sūnumi tvarką. Trakų raj. apylinkės teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimu buvo nustatyta tokia ieškovo bendravimo tvarka su nepilnamečiu sūnumi, t.y. (1) kiekvienos savaitės antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val. iki 20 val., (2) kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį, paimant vaiką penktadienį nuo 18 val. ir grąžinant sekmadienį iki 17 val., (3) gegužės mėn. pirmą savaitgalį sūnus praleidžia su motina, o antrą ir ketvirtą savaitgalį praleidžia su ieškovu, (4) kasmet liepos 29 d., ieškovo gimtadienį sūnus praleidžia su D. B. nuo 18 val. iki 20 val., (5) antrą Velykų dieną nuo 11 val. iki 17 val., kasmet gruodžio 31 d. nuo 12 val. iki 17 val., antrą Kalėdų dieną nuo 12 val. iki 17 val., kasmet gruodžio 22 d. nuo 17 val. iki 21 val. sūnus praleidžia su ieškovu; vasaros atostogų metu, liepos mėnesio antrą savaitę, paimant vaiką pirmadienį ir grąžinant sekmadienį, sūnus praleidžia su ieškovu.

16Kaip matyti iš atsakovės J. M. apeliacinio skundo, ji neprieštarauja, jog ieškovas matytųsi su sūnumi, tačiau nesutinka su tokia apylinkės teismo nustatyta bendravimo tvarka, iš esmės motyvuodama tuo, kad ieškovas su sūnumi nebendravo keletą metų ir kad tokia nustatyta bendravimo tvarka pažeis vaiko interesus. Skunde atsakovė nurodė, jog sutiktų, kad ieškovas su sūnumi bendrautų tik savaitgaliais.

17CK 3.3 straipsnyje įtvirtintas vienas iš pagrindinių šeimos teisės principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Pagal CK 3.155 straipsnį tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar tėvų santuoka yra nutraukta (CK 3.156 straipsnis). Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, o kai tėvai nesutaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 straipsnio 1, 4 dalys). Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, nustatydamas skyrium gyvenančio vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarką, pirmiausia turi atsižvelgti į vaiko interesus ir, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, gali nustatyti skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai galimybę maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką; minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tada, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 straipsnio 2 dalis).

18Kaip matyti iš šalių paaiškinimų bei Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2010-06-18 išvadose užfiksuotų aplinkybių (b.l. 10), ieškovo D. B. ryšiai su sūnumi pastaruosius metus yra nutrūkę, vaikas tėvu vadina kitą asmenį. Tiek minėtose Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadose, tiek 2011-04-19 išvadose (b.l. 34) užfiksuota, jog siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo psichologinio streso ir neigiamų išgyvenimų būtų tikslinga skirti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu psichologas padėtų abiem tėvam tinkamai parengti vaiką I. B. bendravimui su biologiniu tėvu D. B.. Sėkmingai įveikus krizę, intensyvinti vaiko bendravimą su biologiniu tėvu, t.y. bendrauti ieškinyje pateiktu grafiku. Taip pat išvadoje nurodyta, jog pokalbių metu abiem šalim buvo rekomenduota taikiai, geranoriškai spręsti iškilusius sunkumus. Rekomendacijomis, pasitelkti specialistų (šiuo atveju psichologo) pagalbą, nebuvo pasinaudota. Parinkti bendravimo būdai ir metodai buvo netinkami, ko pasekoje santykiai tik pablogėjo. Specialistų pagalba tiek atkuriant, tiek gerinant vaiko ryšius su biologiniu tėvu yra būtina, priešingu atveju santykiai gali tapti priešiški (vaiko ir tėvo).

19Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių susiklostę įtempti santykiai, kad nepilnametis vaikas I. B. pastaruosius metus nebendravo su savo biologiniu tėvu ieškovu D. B., jų emociniai ryšiai yra nutrūkę, taip pat atsižvelgdamas į vaiko amžių (7 metai) bei į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadas, sutinka, jog, siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo psichologinio streso ir neigiamų išgyvenimų, būtina skirti pereinamąjį laikotarpį, psichologo pagalbą, kad pagal galimybes būtų atkurtas vaiko ir tėvo nutrūkęs emocinis ryšys, tačiau esant dabartinei situacijai toks pirmosios instancijos teismo nustatytas ieškovo bendravimo su vaiku grafikas (kas antro savaitgalio nuo penktadienio iki sekmadienio praleidimas su tėvu, taip pat kiekvienos savaitės antradieniais ir ketvirtadieniai nuo 18 val. iki 20 val. praleidimas su tėvu ir pan.) galėtų pakenkti vaikui. Kaip minėta, sūnus beveik nepažįsta ieškovo (pastaruosius metus nebendravo), tarp jų nėra nusistovėjusio emocinio ryšio, dėl ko toks staigus įprastų gyvenimo sąlygų pakeitimas gali neigiamai paveikti vaiką, jis gali jaustis nesaugiai, todėl tikslinga gerinti vaiko bendravimą su ieškovu ir pratinti jį prie buvimo kartu palaipsniui.

20Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atsakovės prašymas dėl kitokios bendravimo su vaiku nustatymo tvarkos yra pagrįstas, todėl tenkintinas, nustatant, kad ieškovas D. B. turi teisę bendrauti ir savo nuožiūra leisti laiką su sūnumi kiekvieno mėnesio antrą savaitgalį, t.y. šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 val. iki 19 val., be nakvynių, antrą Velykų dieną nuo 11 val. iki 17 val., antrą Kalėdų dieną nuo 12 val. iki 17 val., kasmet gruodžio 31 d. nuo 12 val. iki 17 val. Kolegija pažymi, kad santykiai dėl bendravimo su vaikais ir auklėjimo tvarkos yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus faktinėms aplinkybėms tėvo ar motinos bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime būdui ar sąlygoms, kurie neatitiktų vaiko interesų ir pan., kiekvienas iš tėvų turi teisę kreiptis į teismą dėl nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, o teismas, nustatęs, kad tai atitiktų vaiko interesus, gali pakeisti nustatytą skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas tėvo bendravimo su sūnumi tvarką, netinkamai aiškino ir taikė įstatymą, todėl skundžiamas sprendimas šioje dalyje keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

22Iš dalies patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). CPK 96 str. 1 d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas D. B. 2010-02-24 ir 2011-04-13 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimais Nr. (1.7.)-S-549-10 ir Nr. (1.7)-ST-63-11 yra 100 proc. atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs ieškovo ieškinį visiškai, iš atsakovės J. M. priteisė 175,74 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. 132 Lt žyminio mokesčio ir 43,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi apeliacinės instancijos teismas atsakovės apeliacinį skundą tenkino iš dalies ir pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, pusę atsakovo reikalavimų atmesdamas, todėl, vadovaujantis CPK 96 str. 1 d., iš J. M. valstybei priteistina puse bylinėjimosi išlaidų, t.y. 66 Lt žyminio mokesčio, 21,87 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, 4,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme bei, atsižvelgiant į tai, kad už apeliacinį skundą turėjo būti sumokėtas 132 Lt žyminis mokestis ir byloje nesant jokių žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, iš atsakovės priteistinas 66 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą, viso iš J. M. priteistina 158,07 Lt bylinėjimosi išlaidų.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. sprendimą civilinėje pakeisti dalyje dėl atsakovo D. B. bendravimo tvarkos su sūnumi I. B. nustatymo ir ją išdėstyti taip: tėvas turi teisę bendrauti ir savo nuožiūra leisti laiką su sūnumi:

  • Kiekvieno mėnesio antrą savaitgalį, paimant vaiką šeštadieniais 10 val. ir grąžinant į namus iki 19 val. ir sekmadieniais, paimant vaiką 10 val. ir grąžinant į namus iki 19 val. (be nakvynių);
  • Antrą Velykų dieną, paimant vaiką 11 val. ir grąžinant į namus iki 17 val.;
  • Antrą Kalėdų dieną, paimant vaiką 12 val. ir grąžinant į namus iki 17 val.;
  • Kasmet gruodžio 31 dieną, paimant vaiką 12 val. ir grąžinant į namus iki 17 val.

25Priteisti iš atsakovės J. M. 158,07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovės J. M. apeliacinį... 3. Ieškovas D. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. M., prašydamas... 4. Atsakovė J. M. pateikė atsiliepimą, nurodydama, jog ieškovas nėra matęs... 5. Išvadą teikianti institucija Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko... 6. Atsakovė J. M. pateikė priešieškinį ieškovui D. B., prašydama laikinai... 7. Atsakovas D. B. pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti priešieškinį.... 8. Išvadą teikianti institucija Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko... 9. Trakų raj. apylinkės teismas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu ieškinį tenkino... 10. Atsakovė J. M. pateikė apeliacinį skundą, nurodydama jog nesutinka su... 11. Ieškovas D. B. pateikė atsiliepimą, prašydamas palikti Trakų raj.... 12. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, tačiau... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007 metais buvo nutraukta ieškovo D. B. ir... 16. Kaip matyti iš atsakovės J. M. apeliacinio skundo, ji neprieštarauja, jog... 17. CK 3.3 straipsnyje įtvirtintas vienas iš pagrindinių šeimos teisės... 18. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų bei Elektrėnų savivaldybės... 19. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių... 20. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Iš dalies patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, perskirstytinos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. sprendimą civilinėje... 25. Priteisti iš atsakovės J. M. 158,07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 26. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....