Byla 2KT-74-777/2017
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-08-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11154-618/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Jolanta Gailevičienė, susipažinusi su pareiškėjos O. G. atskiruoju skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-08-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11154-618/2017,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2017-08-24 gautas pareiškėjos O. G. atskirasis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-08-09 nutarties civilinėje byloje

3Nr. 2-11154-618/2017. Atskirasis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo, kaip pirmosios instancijos teismo, priimto sprendimo paduotas tiesiogiai Klaipėdos apygardos teismui.

4Atskirąjį skundą atsisakytina priimti.

5Jeigu procesinis dokumentas paduodamas teismui, kuris nekompetentingas jį nagrinėti, šio teismo pirmininkas, jo pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ar jų paskirtas teisėjas nutartimi atsisako tokį dokumentą priimti ir grąžina jį padavusiam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 115 straipsnio 6 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

6CPK 338 straipsnis reglamentuoja, jog atskiriems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus numatytas išimtis. CPK 310 straipsnis nustato, kad apeliacinis skundas turi būti paduodamas per tą teismą (šiuo atveju per Klaipėdos miesto apylinkės teismą), kurio sprendimas yra skundžiamas. Pagal CPK 315 straipsnį, atskirojo skundo priėmimo klausimo išsprendimas teismingas pirmosios instancijos teismui.

7Paduodama atskirąjį skundą tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, pareiškėja pažeidė funkcinio teismingumo taisykles, nustatytas CPK 310 ir 315 straipsniuose. Pareiškėjos pateiktą atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo atsisakytina priimti Klaipėdos apygardos teisme (CPK 115 straipsnio 6 dalis).

8Atsižvelgiant į tai, kad procesinius dokumentus siunčiant paštu atskirojo skundo padavimas pirmosios instancijos teismui užtruktų, siekiant proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei išlaidų pašto paslaugoms nedidinimo, pareiškėjos atskirasis skundas persiųstinas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, o ne grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 6 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškėjos O. G. skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-08-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11154-618/2017.

11Persiųsti pareiškėjos O. G. atskirąjį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai