Byla 2-2018-734/2015
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Aivarui Škėmai, atsakovei E. R., trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais I. S., jos atstovei advokatei J. D., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovei E. R. dėl skolos priteisimo, atsakovės E. R. priešieškinį ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl žalos priteisimo, bei pagal prijungtos civilinės bylos Nr. 2-8531-141/2015 trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais I. S. ieškinį atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl žalos priteisimo,

Nustatė

2ieškiniu ( t.1, b.l. 20-21) ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 11636,63 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškimu ( t.2, b.l. 53), ieškovas atsisako nuo dalies ieškinio dėl 569,75 Lt priteisimo už laikotarpį nuo 2005-05-01 iki 2007-01-01, nes skolos klausimas šioje dalyje buvo išspręstas taikos sutartimi

4Atsakovė pareiškimu ( t.2, b.l. 105) pripažino dalį ieškinio reikalavimo dėl 1327,26 Lt skolos už šilumos tinklų eksploatavimą bei 775,92 Lt už bendrosios nuosavybės administravimą-viso 2103,18 Lt.

5Priešieškiniu ( t.1, b.l. 124-125) atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 9652,82 Lt žalą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad jis teikia butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas pastatui ( - ), kuriame atsakovei nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), 97,38 kv.m. bendro ploto. Atsakovė, kaip ir kiti šio administruojamo namo bendrasavininkiai, turi prievolę mokėti už suteiktas paslaugas, tačiau atsakovė už teikiamas paslaugas mokėjo nereguliariai. 2005 metais balandžio mėnesį padengusi skolą, atsakovė per visą laikotarpį nuo 2005 m. balandžio mėnesio iki 2014 m. birželio mėnesio yra mokėjusi tik keletą kartų už paslaugas: 200 Lt 2006 m. gruodžio mėnesį, 20 Lt 2008 m. vasario mėnesį, 60 Lt -2013 m. liepos mėnesį. Pabrėžtina, kad namo, kuriame atsakovė turi butą, adresas buvo ( - ), vėliau namas buvo išskirstytas į atskirus namus, adresais ( - ). g. 1A, V. Š. g. 1B, V. Š. g. 1C, šią aplinkybę patvirtina 2009-07-16 nekilnojamojo turto išrašas-pažemėjimas Nr. 760360 ir 2014-10-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 10/115954, iš šių išrašų aišku, kad namas adresu ( - ) buvo sudarytas iš korpusų 3A2p, 4A1p, 1A4p, 2A2p ir 5A4p, vėliau šie korpusai gavo atskirus adresus, tačiau šiuos korpusus jungia bendros inžinerinės sistemos, todėl remiantis Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašu, bendrosios pastato inžinerinės sistemos, šiuo konkrečiu atveju nuotekų šalinimo sistema, yra namo bendrojo naudojimo objektas. Todėl už atliktus nuotekų šalinimo sistemos remonto darbus privalo mokėti butų ir kitų patalpų savininkas, proporcingai jo turimai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, atsakovės argumentus, kad namas, esantis V. Š. g.1 ir namas, esantis ( - ), yra atskiri pastatai ir atskiros jų inžinerinės sistemos, prašo atmesti kaip nepagrįstus. Stogo remonto darbai buvo atlikti konkrečiai ( - ) ( 5A4p korpusas). Šio korpuso butų ir kitų patalpų savininkai 2011-04-04 priėmė sprendimą dėl ( - ) korpuso 5A4p dėl kaupiamųjų lėšų, stogo remonto ir palėpės kadastrinių matavimų atlikimo. Šiame korpuse yra 14 butų taip pat 2 negyvenamosios patalpos, minėtą sprendimą priėmė dešimties butų savininkai, todėl pagal LR CK 4.85 str.1 d. nuostatas, šis patalpų savininkų sprendimas yra galiojantis. Stogo remonto darbai buvo atlikti šio sprendimo pagrindu. Nors atsakovė prieštarauja dėl komunalinių atliekų išvežimo paslaugos, tačiau ieškovas šią paslaugą vykdo gerai, mokesčiai už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiuojami ir patalpų savininkams paskirstomi proporcingai bendrosios nuosavybės daliai, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis miesto teritorijos priežiūros ir komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėms, nustatytais tarifais ir su šių paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis. Tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „VSA Vilnius“ sudaryta sutartis „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. BAJ-711644“, vadovaujantis šia sutartimi bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimu Nr. 1-1131 „Dėl tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „ Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „ Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo 2.2 punktu- yra patvirtintas konkretus komunalinių atliekų surinkimo , išvežimo ir šalinimo tarifas už vieną kvadratinį metrą naudingo ploto per mėnesį-0,21 Lt (neįskaitant PVM, įskaitant PVM būtų 0,2541 (priedas Nr. 5). Nuo 2014 m. balandžio mėnesio galioja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimas Nr. 1-1732, kuriame išdėstyta, kad tarifai už atliekų išvežimą buvo padidinti, atsižvelgiant į padidintus sąvartyno tarifus už atliekų priėmimą, todėl ieškovas neviršija nustatyto tarifo ir kaina už šiukšlių išvežimą yra nustatyta tinkamai ir teisėtai. Atsakovė komunalines atliekas meta į konteinerius, kurie pastatyti prie Sodų g. 21 namo, stovinčio šalia V. Š. g. 1 namo, kadangi ten yra įrengta konteinerių aikštelė, šiais konteineriais gali naudotis ( - ) namo gyventojai. Atsakovė naudojasi ieškovo teikiamomis paslaugomis, už kurias turi pareigą sumokėti, Todėl ieškovas prašė ieškinio reikalavimą patenkinti.

7Atsiliepimu ( t.1, b.l. 72-75) į ieškinį atsakovė palaikė jame nurodytus argumentus ir paaiškino, kad ji iš dalies nesutinka su ieškiniu dėl šių motyvų: ieškovas ieškinį grindžia formaliai sudarytomis eksploatavimo, administravimo ir komunalinių paslaugų mokesčių apskaičiavimo lentelėmis, tačiau praktiškai nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jo nurodyti darbai buvo atlikti. Atsakovė nesutinka su pastate įvykusių avarijų likvidavimo kaštais, nors formaliai pastatas, kuriame yra atsakovės butas, turi vieną adresą –V. Š( - ), šiuo adresu yra du skirtingi namai, kurių techninė būklė ir inžinerinės komunikacijos visiškai skirtingos, skirtingas jame ir gyventojų skaičius: V. Š. g. 1 turi tiktai 14 butų, ( - )yra žymiai daugiau butų, šiame pastate taip pat yra visuomeninio maitinimo įmonės, parduotuvės viešbutis ir kt., todėl avarijų šalinimo darbai pastate Sodų g. 17 niekaip negali būti siejama su ( - ) pastatu ir šių avarijų kaštai negali būti išdalinti pastatui, kuriame yra atsakovės butas, tuo pačiu ir atsakovei. Į 2014 m. gegužės mėnesio apyvartos žiniaraštį yra įtraukta suma 4005,75, už stogo remontą. Atsižvelgiant į sumos dydį, ji paskaičiuota tikrai ne visiems gyventojams, o tik pastato, kuriame yra atsakovės butas, gyventojams. Taip pat atsakovė nesutinka su 2010 m. lubų apšiltinimo darbų aktu virš 19 buto, neaišku, aš iš viso šie darbai buvo atlikti, kaip ši suma buvo paskirstoma. Nepagrįstai reikalaujamas mokestis už šiukšlių išvežimą, jo priskaičiuota 1052,39, tačiau pagal sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 priedo 28.12p., šiukšlių konteineriai prie gyvenamųjų namų turi būti statomi ne toliau kaip 50 metrų, tokių konteinerių šalia mūsų namo nėra, todėl darytina išvada, kad šiukšlių išvežimo paslaugų, kuriomis atsakovė galėtų pasinaudoti, ieškovas neteikia. Taip pat atsakovė nurodė, kad jai nėra žinoma, kad ieškovas, kaip pastato administratorius, atliktų profilaktinės apžiūros, einamojo remonto , kanalizacijos ir vandentiekio tinklų bei kitus priežiūros ir remonto darbus. Dėl ieškovo netinkamai atliekamos pastato priežiūros, į butus skverbiasi drėgmė, tačiau ieškovas nepripažįsta, kad drėgmė į butus patenka dėl blogos stogo priežiūros.

8Priešieškiniu ( b.l. 124-125), atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 2797,90 Eur (9652,82 Lt ) padarytos žalos atlyginimui ir nurodo, kad dėl ieškovo netinkamai teikiamų pastato eksploatavimo paslaugų, netinkamos stogo priežiūros, namo vidinėse patalpose atsirado drėgmė, pelėsiai ir sienų konstrukcijų pažeidimai, per vidines konstrukcijas drėgmė patekdavo į įvairių butų patalpas, taip pat į namo bendrąsias patalpas. Šios aplinkybės užfiksuotos faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose bei atsakovės padarytose nuotraukose. Atsakovė, įsigydama savo buto remontui statybines medžiagas bei už buto remonto darbus, patyrė 9652,82 Lt išlaidų, butą remontavo ūkio būdu, už medžiagas mokėjo iš savo personalinės įmonės lėšų ir santaupų. Prašo iš ieškovo priteisti 9652,82 Lt patirtą žalą.

9Atsakovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį ( t.2, b.l. 1-3), kurio argumentus teismo posėdyje palaikė ir nurodė, jog ieškovas nesutinka su priešieškinio reikalavimu dėl žalos priteisimo, nurodė, kad atsakovė nepateikė įrodymų dėl ieškovo jai padarytos žalos, buto remonto darbų sąmatą surašė pati atsakovė, neaišku, kas tuos darbus atliko, nėra jokio patvirtinimo, kad tie darbai atlikti. Taip pat ieškovas atsakovės priešieškinio reikalavimui prašė taikyti LR CK 1.125 str.8d. nustatytą sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą.

10Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos Giedrės Čėsnienės 2015-03-17 nutartimi prie nagrinėjamos civilinės bylos prijungta kita civilinė byla Nr. 2-8531-141-2015 pagal ieškovės I. S. ieškinį atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl žalos priteisimo, pagal 2015-04-03 teismo nutartį (t.2, b.l. 197), I. S. laikytina trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl žalos priteisimo.

11Ieškiniu ( t.2, b.l. 141-142) I. S. prašo priteisti iš atsakovo 691,02Eur žalai atlyginti bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais palaikė ieškinio reikalavimą ir nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos bute adresu ( - ), pažymėtos plane indeksu 47-3, be šių patalpų, jai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendro naudojimo patalpos, pažymėtos plane indeksu 47-4,47-1, 47-5, 47-6, 47-7. Virš jos buto yra palėpės kairiosios dalies patalpos. Šį butą ji įsigijo 2003 metais. Butas buvo labai blogos būklės, patalpų sienos ir lubos buvo aplietos, konstrukcijos pažeistos, drėgnos. Tokia patalpų būklė susidarė dėl netinkamos stogo būklės bei buvusios palėpėje esančios šildymo ir karšto vandens sistemos avarijos. 2004 metais ji atliko buto remontą, išleido tam nemažai lėšų. Tačiau drėgmė vėl pradėjo skverbtis į butą, atsirado lubų ir sienų už-liejimo požymiai. Kadangi butas buvo apdraustas, ieškovė kreipėsi į draudiką dėl kompensacijos, draudikas atliko tyrimą ir nustatė, kad draudimo išmokos mokėti negalima, kadangi įvykis yra nedraudžiamasis, nes nuostoliai atsirado dėl vandens, esant netvarkingai stogo dangai ar pastato išorinėms sienoms praleidžiant vandenį. Kadangi namo stogo ir pastato konstrukcijas prižiūri namą administruojanti įmonė UAB „Senamiesčio ūkis“, dėl netinkamos pastato konstrukcijų priežiūros kaltas atsakovas, kuris privalo atlyginti šiam turtui padarytą žalą, kurią sudaro 691,02 Eur.

13Su I. S. ieškiniu atsakovas nesutinka, prašo jį atmesti, palaikė atsiliepimo į ieškinį argumentus ( t.2, b.l. 210-212) ir nurodė, kad ieškovė niekaip neįrodė, jog ieškovė 2003 metais įsigijo blogos būklės butą, kad tą butą remontavo, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių šio buto remontą, nepateikė įrodymų, kad šiam butui vėl padaryta žala, kad žala atsirado dėl atsakovo kaltės.

14Liudytojai A. R., I. S., T. L., T. R. nurodė, kad pastato ( - )stogo būklė yra bloga, dėl ko įvyksta butų užliejimai, ieškovas, kaip šio pastato administratorius, blogai atliko savo funkcijas, dėl to gyventojams daroma žala. Liudytojas J. P., nurodė, kad buvo organizuojami šio pastato gyventojai kaupti lėšas stogo remontui, sukaupus dalį lėšų, ieškovas atliko stogo remonto darbus, po šių darbų atlikimo drėgmė į butus nesikaupia.

15Priimtinas ieškovo atsisakymas dėl 165,14 Eur ( 569,75 Lt) priteisimo iš atsakovės E. R. ir byla šioje dalyje nutrauktina ( LR CPK 140, 293str.4p., t.2, b.l. 53).

16Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinys atmestinas.

17Dėl ieškovo ieškinio reikalavimų priteisti iš atsakovės skolą už teiktas komunalines paslaugas:

18Atsakovė pripažino dalį skolos -1327,26 Lt už šilumos tinklų eksploatavimą ir 775,92 Lt už bendrosios nuosavybės administravimą –iš viso 609,61 Eur ( 2103,18 Lt), ( t.2, b.l. 105).

19LR CK 84 str.1d. nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu ( t.1, b.l. 116-119), jog pastato, esančio ( - ), Vilniuje turto administratoriumi paskirtas ieškovas ir šias savo funkcijas vykdė iki 2014-02-20, po to turto administravimo funkcijos pavestos atlikti UAB „Naujininkų ūkis“ . Ieškovas nurodo, kad atsakovė per laikotarpį nuo 2007m. sausio mėnesio iki 2014 m. birželio mėnesio yra atlikusi kelis mokėjimus už teiktas komunalines paslaugas, už šį laikotarpį yra susidaręs 3294,74 Eur (11366,88 Lt) įsiskolinimas už teiktas komunalines paslaugas : šilumos tinklų eksploataciją, komunalinių atliekų išvežimą, bendro naudojimo objektų remontą, bendrosios nuosavybės administravimą, pastato techninę priežiūrą, šią aplinkybę ieškovas grindžia apyvartos žiniaraščiu ( t.1, b.l. 24 -28 ), priskaitymu už komunalines paslaugas 2014 m. birželio mėnesiui, kuriame nurodyta, kad dėl atsakovės netinkamai vykdytų mokėjimų už teiktas komunalines paslaugas, susidarė 11936,63 Lt įsiskolinimas ( t.1, b.l. 29), UAB „Avarija“ išrašytomis sąskaitomis ieškovui už avarijų likvidavimą ir lokalizavimą pagal atliktų darbų aktus Nr. 14289, 14485, 14668, 14829, 17838, 18502, 18921, 19228 ( t.1, b.l. 30, 31-45, 48, 49-51, 53, 54-55, 56, 57-58, ). Ieškovas pateikė įrodymus dėl pastato ( - ), korpuso, kuriame yra 16 butų, atliktų darbų aktus ( t.1, b.l. 46-47), iš kurių matyti, kad 2010 metų rugsėjo mėnesį buvo atliekami lubų apšiltinimo mineralinės vatos plokštėmis, padarant medinį karkasą ir apkalant medžio plaušo plokštėmis darbai, 2011 m. sausio mėnesio atliktų darbų aktas ( t.1, b.l. 52), kuriame nurodyta sniego valymo nuo stogų darbai , 2012 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų aktas ( t.1, b.l. 59), 2013 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktas ( t.1, b.l. 60), kuriuose nurodyti darbai, susiję su stogo remontu, rangovo UAB „Tantalus“ sąskaita –faktūra, kurioje nurodyti ( - ) pastato stogo remonto darbų kaina ( t.1, b.l. 62), 2013 m. birželio mėnesio įvykdytų statybos remonto darbų aktas ( t.1, b.l. 61), kuriame nurodyti su vandentiekio remontu susiję darbai bei medžiagos pastate ( - ). Atsakovės argumentai, jog ( - ) yra atskiri pastatai ir todėl ji neprivalo mokėti išlaidų proporcingai savo nuosavybėje turimam plotui už kanalizacijos išvalymo avariniu būdu patirtus kaštus, atmestini, kaip niekuo nepagrįsti, ieškovas pateikė į bylą nekilnojamojo turto registro išrašą ( t.1, b.l. 112-115,116-119), iš kurio matyti, kad pastatui ( - ), įrengtas centrinis šildymas, miesto vandentiekis ir miesto kanalizacija. Remiantis Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato(pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašu, bendrosios pastato inžinerinės sistemos, šiuo konkrečiu atveju, nuotekų šalinimo sistema, yra namo bendrojo naudojimo objektas, už atliktus nuotekų šalinimo sistemos remonto darbus privalo mokėti butų ir kitų patalpų savininkas, proporcingai jo turimai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti ( LR CK 4.82 str.3d. ). Atmestini atsakovės argumentai, jog ji neturi pareigos mokėti ieškovui už šiukšlių išvežimą, nes ji nesinaudoja šiukšlių konteineriais, kurie yra pastatyti per toli nuo jos gyvenamojo namo, pažeidžiant normatyvius aktus, nustatančius kokiais atstumais nuo gyvenamojo namo turi būti pastatyti šiukšlių konteineriai. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „VSA Vilnius“ sudaryta sutartis „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. BAJ-711644“, vadovaujantis šia sutartimi bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimu Nr. 1-1131 „Dėl tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „ Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „ Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo 2.2 punktu- yra patvirtintas konkretus komunalinių atliekų surinkimo , išvežimo ir šalinimo tarifas už vieną kvadratinį metrą naudingo ploto per mėnesį-0,21 Lt (neįskaitant PVM, įskaitant PVM būtų 0,2541. Nuo 2014 m. balandžio mėnesio galioja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimas Nr. 1-1732, kuriame išdėstyta, kad tarifai už atliekų išvežimą buvo padidinti, atsižvelgiant į padidintus sąvartyno tarifus už atliekų priėmimą, ieškovas neviršija nustatyto tarifo ir kaina už šiukšlių išvežimą yra nustatyta tinkamai ir teisėtai. Kaip nurodo ieškovas, atsakovė komunalines atliekas meta į konteinerius, kurie pastatyti prie Sodų g. 21 namo, stovinčio šalia ( - ) namo, kadangi ten yra įrengta konteinerių aikštelė, šiais konteineriais gali naudotis ( - )namo gyventojai. Atsakovė naudojasi ieškovo teikiamomis paslaugomis, už kurias turi pareigą sumokėti. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ji būtų sudariusi buitinių atliekų išvežimo sutartį su kokia nors šiukšlių išvežimo paslaugų įmone. Todėl ji turi pareigą už šios paslaugos gavimą sumokėti ieškovui. Atsakovė nepaneigė, jog ieškovas, kaip pastato administratorius, teikė šio pastato priežiūros paslaugas, už kurias atsakovei kyla pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti, išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitus mokesčius, susijusius su pastato išlaikymu. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo susidariusią skolą už teiktas komunalines paslaugas . Tokiu būdu, iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, nustatyta, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2007 metų sausio mėnesio iki 2014 m. birželio mėnesio ieškovui yra skolinga: 306,85 Eur ( 1059,49Lt) už administravimo paslaugas, 671,61 Eur ( 2318,93 Lt) už techninės priežiūros paslaugas, 1256,64 ( 4338,92 Lt) už remonto darbus- stogo remontą, kanalizacijos vamzdynų avarijų likvidavimo darbus, 519,72 Eur (1794,48 Lt) už šiukšlių išvežimo paslaugas, 537,26 Eur ( 1855,06Lt ) už šildymo sistemų priežiūrą- viso 3292,08 Eur. Pažymėtina, jog byloje yra ( - ) korpuso 5A4p gyventojų balsavimo biuletenis dėl kaupiamųjų lėšų, stogo remonto ir palėpės kadastrinių matavimų atlikimo apyrašo ( t.1, b.l. 120), iš kurio matyti, kad šio pastato korpuso dauguma gyventojų nutarė kaupti lėšas, atlikti stogo remontą bei palėpės kadastrinius matavimus. Tarp šalių nėra ginčo, jog šiame pastate yra 14 butų ir dvi negyvenamosios patalpos, todėl iš 16 patalpų savininkų, 10 savininkų nutarus atlikti aukščiau nurodytus darbus, pagal LR CK 4.85 str. 1 d. nustatančios, jog sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, nuostatas, šis gyventojų priimtas sprendimas laikytinas galiojančiu, nes priimtas daugumos gyventojų. Ieškovas pateikė į bylą stogo remonto darbų atlikėjo UAB „Tantalus“ sąskaitą-faktūrą ( t.1, b.l. 62), kurioje nurodyta, kad pastato ( - ), korpuso 1A4p stogo remonto darbai kainavo 5611.37 Lt. Pažymėtina, kad šio korpuso stogo remonto darbai buvo atlikti gyventojų prašymu ( t.3, b.l. 50), atsakovei pagal LR CK 4.82 str.3d. nuostatas turi pareigą proporcingai savo daliai, sumokėti ieškovui pastato stogo remonto išlaidas.

21Dėl atsakovės E. R. priešieškinio:

22Atsakovė, reikalaudama priteisti iš ieškovo 2797, 91 Eur ( 9652,82 Lt ) žalą, už įsigytas statybines medžiagas buto remontui, bei atliktus remonto darbus, nurodo, kad šią žalą ji patyrė dėl to, kad ieškovas netinkamai prižiūrėjo pastato, kuriame yra atsakovės butas, stogą, dėl pratekančio vandens buvo apgadintos atsakovės buto sienos, lubos.

23Priešieškinio reikalavimą atsakovė įrodinėja patalpų sienų-lubų remonto darbų sąmata ( t.1, b.l. 128-129), kurioje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2014-03-11 buvo atliekami buto remonto darbai- lubų dažymas, plovimas, gruntavimas, plyšių užtaisymas, glaistymas, sienų dažymas, sienų tapetavimas, sąmatoje nurodyta kad šie darbai kainavo 6884,03 Lt. Pažymėtina, jog buto remonto darbų sąmata sudaryta ne kvalifikuoto specialisto, o pačios atsakovės, atsakovė nurodė, kad remonto darbai buvo atliekami ūkio būdu, tačiau, nepateikė jokios sutarties dėl atliekamų remonto darbų su asmeniu, kuris šiuos darbus atliko, taip pat nepateikė įrodymo, kam šiuos 6884,03 Lt sumokėjo už atliktus darbus. Todėl šis į bylą teiktas rašytinis įrodymas nepatvirtina, kad atsakovė atliko aukščiau nurodytus buto remonto darbus, taip pat nepatvirtina atsakovės patirtų išlaidų už 6884,03 Lt ( LR CPK 178 str. ). Atsakovė pateikė į bylą statybinių medžiagų, įrankių įsigijimo dokumentus už 2332.31 Lt ir 436,48 Lt ( t1, b.l. 131-171), pagrindiniai dokumentai išrašyti atsakovės individualios įmonės E. R. darbų saugos PKĮ vardu (t.1, b.l. 131,132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171). Pažymėtina, jog šiais dokumentais atsakovė neįrodo, kad ji šias medžiagas panaudojo savo buto remontui, byloje iš viso nėra įrodymo, kad šis butas buvo suremontuotas. Atsakovė, pateikdama antstolio Valdo Čegliko 2011-03-04 faktinių aplinkybių protokolą ( t.1, b.l. 96-97) kartu su foto nuotraukomis, įrodinėja jos būsto būklę. Pažymėtina, kad šiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole antstolis konstatuoja, jog atsakovei priklausančio buto patalpose, pažymėtose indeksu 42-9, 42-8, 42-6,42-1, 42-3, yra sienų įtrūkimai, koridoriaus patalpose, indeksas 42-3, pakėlus prie tualeto durų slenksčio esantį linoliaumą, matosi medinės grindys, kurių dalis yra suskilusios, apie šių patalpų užliejimą faktinių aplinkybių protokole neminima, todėl atsakovės teiktos fotonuotraukos ( t.1, b.l. 101, 102, 103, 104, 105, 106), neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų LR CPK 177 str. prasme, nes iš šių fotonuotraukų negalima daryti išvados, kad fotografuotos atsakovei priklausančios patalpos, negalima nustatyti šių nuotraukų atlikimo datos. Vėlesniu, 2011-06-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kurį surašė antstolis Mindaugas Dabkus ( t.1, b.l. 92-95), konstatuota, jog atsakovei priklausančio buto patalpose, pažymėtais plane indeksais 42-3, 42-5, 42-2, 42-3 yra sienų ir lubų pažeidimai, jų dažų spalva yra pasikeitusi, vietomis matomas pelėsis, ant sienų ir lubų yra matomi vandens nubėgimo latakai, tose vietose sienos ir lubos drėgnos, iš šio rašytinio įrodymo darytina išvada, jog atsakovės bute nustatyti šio buto užliejimo požymiai, kurie fiksuoti 2011-06-01. Apie atsakovės bute esančius užliejimo požymius, patvirtina atsakovės rašyti pareiškimai ieškovui 2009-06-08, 2011-08-29 ( t.1, b.l. 79, 80), tačiau jų mąstą turi nustatyti kvalifikuoti specialistai. Atsakovė pateikė į bylą Latvijos bendrijos „Vartotojų ir būsto nuomininkų teisių apsaugos nepriklausomų ekspertų asociacijos“ 2015-02-20 techninio tyrimo išvadą Nr. 2-02-01 ( t. 3, b.l. 71-107), kurioje nurodyta, jog pagrindinė atsakovei priklausančio buto Nr. 42 sienų ir lubų pažeidimų atsiradimo priežastis yra intensyvus vandens prasiskverbimas per stogo dangos paviršiaus pažeidimus, per pastato fasado konstrukcijų pažeidimus bei per karnizų briaunų puošybos pažeidimus bei kaminų galvučių pažeidimus. Vertinant šį atsakovės dokumentą, pažymėtina, kad specialistai, teikę išvadą dėl pastate ( - ) esančio atsakovės buto Nr. 42 užliejimo, vadovavosi išimtinai atsakovės teikta informacija, šie specialistai natūroje statinio neapžiūrėjo, todėl šis atsakovės teiktas įrodymas nėra pakankamas įrodymas LR CPK 177str. prasme, siekiant nustatyti atsakovės butui padarytos žalos priežastis. Teismui pasiūlius atlikti teismo ekspertizę, siekiant nustatyti dėl kokių priežasčių drėgmė galėtų patekti į atsakovės butą, atsakovė šį siūlymą atmetė, nurodžiusi, kad ji nepasitiki Lietuvoje dirbančiais ekspertais. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais, darytina išvada, jog atsakovė neįrodė, kad jos deklaruojama žala jos būstui padaryta dėl ieškovo netinkamai atliekamos bendrojo naudojimo objektų priežiūros ( LR CK 6.246 str., 6.249 str.). Ieškovas prašė šiam atsakovės reikalavimui taikyti ieškinio senatį, šis ieškovo reikalavimas tenkintinas. Kaip nurodyta aukščiau, atsakovė teikia į bylą rašytinius įrodymus, iš kurių matyti, kad apie jos butui padarytą žalą ji sužinojo 2011 metų birželio mėnesį, šią aplinkybę patvirtina 2011-06-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kurį surašė antstolis Mindaugas Dabkus, tokiu būdu ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo šios datos ( LR CK 1.127 str.). LR CK 1.125 str.8 d. nustato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, atsakovė su priešieškiniu į teismą kreipėsi 2014-10-25( t.1, b.l. 124), t.y. praėjus trejų metų terminui, todėl pagal LR CK 1.131 str. nuostatas, atsakovės priešieškinio reikalavimas atmestinas ir dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo.

24Dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais I. S. ieškinio reikalavimo:

25Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ( t. 2, b.l. 155-157,158) nustatyta, kad I. S. turi gyvenamąjį būstą adresu ( - ), jai nuosavybės teise šiame pastate priklauso 270/10000 bendrojo naudojimo patalpos. Ieškovė nurodo, kad dėl atsakovo netinkamai atliekamos pastato priežiūros, jos butui padaryta žala, kurią ji įvertina 691,02 Eur . LR CK 6.249 str. 1d. nuostatas, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais žalą įrodinėja fotonuotraukomis ( t.2, b.l. 145), kurios nėra informatyvios, nes iš jų negalima nustatyti, kada jos darytos- fotonuotraukose nėra fiksuotas laikas, ar fotografuotas I. S. butas, tie patys argumentai taikomi ir apie fotonuotraukas, kuriomis I. S. įrodinėja jos buto būklę iki 2004 metų ( t.3, b.l. 8,9), t.y. byloje nėra duomenų, kad I. S. , įsigijusi šį butą, buvo atlikusi jo remontą, t.y. negalima nustatyti, kokios būklės buvo butas iki to momento, kai jį apžiūrėjo draudiko atstovas. Pažymėtina, jog iš Lietuvos draudimo turto sunaikinimo, sugadinimo akto, kuris surašytas draudiko 2012-11-30 ( t.3, b.l. 158-181), darytina išvada, kad I. S. butas 2012-11-30 buvo užlietas, draudikas, nustatęs, kad buto užliejimas įvyko esant netvarkingoms ar nesandarioms stogo dangoms ar pastato išorinėms sienoms praleidžiant vandenį, įvykį pripažino nedraudžiamuoju ir draudimo išmokos I. S. neišmokėjo. Iš draudiko sudaryto turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedo, kuris surašytas 2012-11-30, ( t.3, b.l. 192-193) nustatyta, kad I. S. buto kambaryje 47-3, matosi patamsėję dažai, todėl draudiko specialistas konstatavo, jog reikalingi atlikti dažymo darbai. Tačiau, iš šių dokumentų negalima daryti išvados, kad dėl ieškovo netinkamai atliekamų funkcijų, administruojant šį pastatą, I. S. atsirado žala. Ieškovės pareiga įrodyti, kad jai žala atsirado dėl blogai ieškovo atliekamų administravimo funkcijų. Byloje tokių įrodymų nėra. Taip pat pažymėtina, kad I. S. neįrodė jai padarytos žalos dydžio, jos pateikta sienų-lubų remonto darbų sąmata ( t.2, b.l. 147), pasirašyta ir sudaryta pačios buto savininkės, o ne kvalifikuoto specialisto, pati buto savininkė pripažino, kad remonto darbai nėra atlikti, realių išlaidų šiuo metu nėra, ir kad ši sąmata yra tik preliminari ( LR CPK 177 str.), remiantis aukščiau nurodytais argumentais, I. S. ieškinys, pareikštas UAB „Senamiesčio ūkis) atmestinas, kaip neįrodytas ( LR CK 6.246 str.-6.249 str.).

26Atmetus priešieškinį bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį, vadovaujantis LR CPK 93str., 98str., ieškovo naudai priteistinos iš atsakovės E. R. ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos 947,91 Eur už advokato paslaugas ir iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais I. S. -326,70 Eur atstovavimo išlaidų ( t. 4, b.l. 26-38).

27Atsakovei, paduodant priešieškinį, buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas ( t.1 b.l.187), todėl, atmetus priešieškinio reikalavimus, iš atsakovės E. R. priteistinas 83,93 Eur žyminis mokestis valstybės naudai ( LR CPK 96 str., 84 str., 80 str.1d.).

28Trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais I. S. 2015-05-04 teismo nutartimi priimant patikslintą ieškinį, buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas iki bus priimtas sprendimas šioje civilinėje byloje ( 3, b.l. 153), todėl, atmetus jos ieškinio reikalavimus, iš I. S. priteistinas 41 Eur žyminis mokestis valstybės naudai ( LR CPK 96 str., 84 str., 80 str.1d.).

29Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovės E. R. priteistinos 7,18 Eur. pašto išlaidų valstybės naudai.

30Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

Nutarė

31priimti ieškovo atsisakymą dėl 165,14 Eur ( 569,75 Lt) priteisimo iš atsakovės E. R. ir bylą šioje dalyje nutraukti.

32Ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės E. R. 3292,08 Eur skolos, 947,91 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai.

33A. E. R. priešieškinį atmesti.

34Priteisti iš atsakovės E. R. 83,93 Eur žyminį mokestį valstybės naudai.

35Priteisti iš atsakovės E. R. 7,18 Eur pašto išlaidų valstybės naudai, sumokant į sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“ įmokos kodas 5630, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

36Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais I. S. ieškinį atmesti.

37Priteisti iš I. S. 41 Eur žyminį mokestį valstybės naudai.

38Priteisti iš I. S. 326,70 Eur atstovavimo išlaidų ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai.

39Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. ieškiniu ( t.1, b.l. 20-21) ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 11636,63... 3. Pareiškimu ( t.2, b.l. 53), ieškovas atsisako nuo dalies ieškinio dėl... 4. Atsakovė pareiškimu ( t.2, b.l. 105) pripažino dalį ieškinio reikalavimo... 5. Priešieškiniu ( t.1, b.l. 124-125) atsakovė prašo priteisti iš ieškovo... 6. Ieškovas nurodė, kad jis teikia butų ir kitų patalpų bendro naudojimo... 7. Atsiliepimu ( t.1, b.l. 72-75) į ieškinį atsakovė palaikė jame nurodytus... 8. Priešieškiniu ( b.l. 124-125), atsakovė prašo priteisti iš ieškovo... 9. Atsakovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį ( t.2, b.l. 1-3), kurio... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos Giedrės Čėsnienės... 11. Ieškiniu ( t.2, b.l. 141-142) I. S. prašo priteisti iš atsakovo 691,02Eur... 12. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais palaikė ieškinio... 13. Su I. S. ieškiniu atsakovas nesutinka, prašo jį atmesti, palaikė... 14. Liudytojai A. R., I. S., T. L., T. R. nurodė, kad pastato ( - )stogo būklė... 15. Priimtinas ieškovo atsisakymas dėl 165,14 Eur ( 569,75 Lt) priteisimo iš... 16. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas, trečiojo asmens su... 17. Dėl ieškovo ieškinio reikalavimų priteisti iš atsakovės skolą už... 18. Atsakovė pripažino dalį skolos -1327,26 Lt už šilumos tinklų... 19. LR CK 84 str.1d. nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: Nekilnojamojo turto... 21. Dėl atsakovės E. R. priešieškinio:... 22. Atsakovė, reikalaudama priteisti iš ieškovo 2797, 91 Eur ( 9652,82 Lt )... 23. Priešieškinio reikalavimą atsakovė įrodinėja patalpų sienų-lubų... 24. Dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais I. S. ieškinio... 25. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ( t. 2, b.l.... 26. Atmetus priešieškinį bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais... 27. Atsakovei, paduodant priešieškinį, buvo atidėtas žyminio mokesčio... 28. Trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais I. S. 2015-05-04 teismo... 29. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 30. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,... 31. priimti ieškovo atsisakymą dėl 165,14 Eur ( 569,75 Lt) priteisimo iš... 32. Ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės E. R. 3292,08 Eur skolos, 947,91... 33. A. E. R. priešieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš atsakovės E. R. 83,93 Eur žyminį mokestį valstybės naudai.... 35. Priteisti iš atsakovės E. R. 7,18 Eur pašto išlaidų valstybės naudai,... 36. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais I. S. ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš I. S. 41 Eur žyminį mokestį valstybės naudai.... 38. Priteisti iš I. S. 326,70 Eur atstovavimo išlaidų ieškovo UAB... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...