Byla Iv-4467-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su R. S. A., A. B. ir D. R. skundu,

Nustatė

42010-12-14 R. S. A., A. B. ir D. R. pateikė skundą, kuriuo prašo: 1) panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. TP-57 sudarytos Komisijos ginčams dėl tarnybos stažo skaičiavimo spręsti 2010 m. lapkričio 24 d. išvadą „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų R. S. A. ir D. R. stažo priedui už ištarnautus Lietuvos valstybei metus gauti skaičiavimo“ ir įpareigoti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą įskaityti R. S. A. teisėjos darbo stažą pareiginės algos priedo skaičiavimui darbo advokate laikotarpį nuo 1995 m. sausio 19 d. iki 1999 m. kovo 26 d. ir išmokėti susidariusį skirtumą; 2) panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2010 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. TP-69 sudarytos Komisijos ginčams dėl tarnybos stažo skaičiavimo spręsti 2010 m. lapkričio 24 d. išvadą „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo A. B. stažo priedui už ištarnautus Lietuvos valstybei metus gauti skaičiavimo“ ir įpareigoti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą įskaityti į A. B. teisėjo darbo stažą pareiginės algos priedo skaičiavimui kaip asmens, turinčio teisės krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto daktaro laipsnį, pedagoginį darbo stažą laikotarpiu nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. rugpjūčio 3 d. ir išmokėti susidariusį skirtumą.

5Skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

6Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 9 p. numatyta, kad ginčus, kilusius dėl tarnybos stažo skaičiavimo, sprendžia valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo sudaryta komisija. Valstybės tarnautojui, valstybės politikui, teisėjui ar valstybės pareigūnui nesutikus su komisijos sprendimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

7Specialioji teisėjų kolegija 2003 m. sausio 6 d. nutartyje pažymėjo, kad siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principą įgyvendinant teisingumą bylose dėl teisėjų atlyginimo ir kitokių socialinių garantijų bei atsižvelgiant į tai, kad funkcinis - organizacinis bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų savarankiškumas sudaro pagrindą išvengti abejonių dėl viešųjų interesų ir toje pačioje sistemoje dirbančių teisėjų privataus intereso ginant savo socialines teises nesuderinamumo, administracinių teismų teisėjų kreipimaisi į teismą nagrinėtini bendrosios kompetencijos teismuose, o bendrosios kompetencijos teismų teisėjų – administraciniuose teismuose.

8Atsakovu kilusiame ginče laikytinas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuriame pareiškėjai R. S. A., A. B. ir D. R. eina teisėjo pareigas. Įvertinus šią aplinkybę ir remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tikslinga bylą perduoti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui pagal atsakovo buvimo vietą - Vilniaus miesto 3-iam apylinkės teismui.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 70 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

10Priimti R. S. A., A. B. ir D. R. skundą.

11Administracinę bylą perduoti nagrinėti Vilniaus miesto 3-iam apylinkės teismui.

Proceso dalyviai