Byla B2-1602-527/2013
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ bankroto byloje Nr. B2-144-527/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę byla pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Refasta“ pretenziją dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ bankroto byloje Nr. B2-144-527/2013 ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2013-03-04 gautas (Nr. E1-8141) pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Refasta“ 2013-02-26 kreditorinis reikalavimas Nr. 2-2014 (b. l. 4), kuriuo prašoma patikslinti atsakovės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą ir į jį įtraukti pareiškėją su 30 000 Lt finansiniu reikalavimu.

3Pareiškimas laikytinas nepaduotu.

4Kauno apygardos teismo 2013-03-15 nutartimi (b. l. 18–19) pareiškėjai nustatytas 7 dienų terminas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Pareiškėjai išaiškinta, kad, jeigu pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu trūkumai nebus pašalinti, finansinis reikalavimas (prašymas) bus laikytas nepaduotu (CPK 115 str. 3 d.).

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.

6Bylos bei Lietuvos pašto duomenimis pagal siuntos registracijos numerį nustatyta, kad 2013-03-15 nutartis (b. l. 18–19) pareiškėjai išsiųsta 2013-02-26 kreditoriniame reikalavime Nr. 2-2014 (pretenzijoje) nurodytu adresu Alytuje, Pramonės g. 17 (b. l. 4), tačiau teismui 2013-03-21 grąžinta neįteikta su žyma „NĖRA“ (b. l. 21).

72013-03-15 nutartis (b. l. 18–19) pakartotinai pareiškėjai išsiųsta 2013-03-26 (b. l. 21) tuo pačiu 2013-02-26 kreditoriniame reikalavime Nr. 2-2014 nurodytu adresu, kuris VĮ Registrų centro duomenimis taip pat yra ir registracijos adresas, siunta pašte priimta iš siuntėjo (teismo) ir perduota siųsti 2013-03-27, tačiau ir vėl nutartis grįžo (2013-04-08) neįteikta su žyma „neatsiėmė“ (siuntos Nr. RN367015288LT) (b. l. 22).

8Aptariamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad pakartotinai nutartis išsiųsta 2013-03-27, vadovaujantis paminėtu teisiniu reglamentavimu, 2013-03-15 nutartis (b. l. 18–19) yra laikoma įteikta 2013-04-08 (CPK 74 str. 5 d.), vadinasi, terminas trūkumams pašalinti suėjo 2013-04-15 įskaitytinai, tačiau trūkumai iki šiol nepašalinti, prašymas pratęsti (atnaujinti) terminą negautas, todėl 2013-02-26 kreditorinis reikalavimas Nr. 2-2014 laikytinas nepaduotu ir kartu su priedais grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

9Teismas pažymi, kad, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punktu, teismui iškėlus įmonei bankroto bylą visi įmonės kreditoriai turi teisę per atitinkamą laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreiptis į administratorių bei pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu, įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėja laikytina potencialia atsakovės kreditore, ji, reikšdama reikalavimus įmonei bankroto byloje, turėtų vadovautis aukščiau nurodytomis ĮBĮ nuostatomis, t. y. visų pirma pateikti prašymą įmonės administratorei dėl įtraukimo į kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

10Be to, konstatuotina ir tai, jog pareiškėjos finansinis reikalavimas teismui yra pateiktas ne per ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, nustatytą Kauno apygardos teismo 2009-06-30 nutartyje. Be to, akivaizdu, jog dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo yra kreiptasi netgi ne iš karto po Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-11 sprendimo, kurio pagrindu pareiškėja prašo ją įtraukti į atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Todėl pareiškėjai, su 2013-02-26 kreditoriniu reikalavimu Nr. 2-2014 kreipusis tiesiogiai į administratorę, pastaroji, patikrinusi finansinio reikalavimo atsakovei teisėtumą ir pagrįstumą, prieš teikiant jį teismui tvirtinti (ar ginčijant jį), taip pat turėtų pasisakyti ir dėl termino praleidimo priežasties, nes teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalimi, turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 4 dalies 5 punkte nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

11Teismas, vadovaudamasi CPK 115 straipsnio 3 dalis, 123 straipsniu bei 290-292 straipsniais,

Nutarė

12pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Refasta“ 2013-02-26 kreditorinį reikalavimą Nr. 2-2014 (pretenziją) laikyti nepaduotu ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

13Nurodyti pareiškėjai, kad ji turi teisę su 30 000 Lt finansiniu reikalavimu kreiptis tiesiogiai į atsakovės administratorę UAB „Forum regis“ (j. a. k. 126340242, registruota adresu: Vilnius, Lvovo g. 25).

14Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai