Byla I-394-414/2009
Dėl atsisakymo leisti skirti tarnybinę nuobaudą

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio, kolegijos teisėjų Janinos Vitunskienės ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovei Živilei Kalesinskienei, Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos atstovui Linui Vinčiauskui, trečiąjam suinteresuotam asmeniui L. R. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai, dėl atsisakymo leisti skirti tarnybinę nuobaudą,

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė prašė panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto 2008 m. spalio 13 d. nutarimą, kuriuo komitetas atsisakė duoti išankstinį sutikimą skirti L. R. tarnybinę nuobaudą – pastabą. Ji paaiškino, kad vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. A-197 „Dėl komisijos sudarymo" buvo atliktas Centralizuoto audito skyriaus vyriausiosios specialistės L. R. padaryto tarnybinio nusižengimo tyrimas. Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą nustatyta, kad Centralizuoto audito skyriaus vyriausioji specialistė L. R. 2008 m. rugpjūčio 26 d. savo kabinete bendraudama su R. M. V. demonstravo jai nepagarbą, nepasisveikino, ją apšaukė, nesilaikė privalomų valstybės tarnautojui etikos normų ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punkto reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2 ir 9 punktuose nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei bei pavyzdingumo principus. Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą siūloma skirti tarnybinę nuobaudą- pastabą. Atstovė pabrėžė, kad 2007 m. balandžio 4 d. kolektyvinės sutarties 83 punkte nustatyta, kad skiriant darbuotojui nuobaudą reikalingas profesinės sąjungos komiteto sutikimas, todėl Kalvarijos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja laikinai atliekanti administracijos direktorės funkcijas, vykdydama kolektyvinės sutarties nuostatas, 2008 m. spalio 6 d. raštu Nr. IS-1351-(4.10-01) „Dėl pasiūlymo teikimo" kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinę sąjungą prašydama duoti išankstinį sutikimą skirti Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą tarnybinę nuobaudą - pastabą. Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga 2008 m. liepos 13 d. raštu Nr. 33 „Dėl pasiūlymo teikimo" informavo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorę apie Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto atsisakymą duoti išankstinį sutikimą skirti Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą tarnybinę nuobaudą - pastabą. Atstovė mano, kad toks profesinės sąjungos renkamo organo atsisakymas duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra nepagrįstas, nes Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės ketinimas skirti tarnybinę nuobaudą Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. nėra inspiruotas šios valstybės tarnautojos veiklos profesinėje sąjungoje, o tėra teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų suponuota reakcija į padarytą tarnybinį nusižengimą. Konstatuotina, kad profesinės sąjungos renkamo organo atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą nepagrįstai suvaržo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės kaip viešojo administravimo subjekto teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus ir padarytus pažeidimus.

3Atsakovo atstovas prašė prašymą atmesti. Jis paaiškino, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinė sąjungos komitetas 2008 m. spalio 13 d. raštu Nr. 33 mėgino priminti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei apie tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką ir reikalavimus tyrimo komisijos išvadoms, o minėtas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinė sąjungos komiteto 2008 m. spalio 13 d. raštas Nr. 33 turėjo būti vertinamas kaip atsakymo nepateikimas, o ne neigiamas atsakymas. Atstovas taip pat nurodė, jog L. R. tik 2008 10 21 pateikė prašymą priimti ją į Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos narius.

4L. R. prašė prašymą atmesti.

5Prašymas tenkintinas.

6Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. A-197 „Dėl komisijos sudarymo" buvo atliktas Centralizuoto audito skyriaus vyriausiosios specialistės L. R. padaryto tarnybinio nusižengimo tyrimas. Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą nustatyta, kad Centralizuoto audito skyriaus vyriausioji specialistė L. R. 2008 m. rugpjūčio 26 d. savo kabinete bendraudama su R. M. V. demonstravo jai nepagarbą, nepasisveikino, ją apšaukė, nesilaikė privalomų valstybės tarnautojui etikos normų ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punkto reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2 ir 9 punktuose nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei bei pavyzdingumo principus. Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą buvo siūloma skirti tarnybinę nuobaudą- pastabą (bl. 10, 14-19).

72007 m. balandžio 4 d. kolektyvinės sutarties 83 punkte nustatyta, kad skiriant darbuotojui nuobaudą reikalingas profesinės sąjungos komiteto sutikimas (bl. 25), todėl Kalvarijos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja laikinai atliekanti administracijos direktorės funkcijas, vykdydama kolektyvinės sutarties nuostatas, 2008 m. spalio 6 d. raštu Nr. IS-1351-(4.10-01) „Dėl pasiūlymo teikimo" kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinę sąjungą prašydama duoti išankstinį sutikimą skirti Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą tarnybinę nuobaudą – pastabą (bl. 13), tačiau Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga 2008 m. liepos 13 d. raštu Nr. 33 „Dėl pasiūlymo teikimo" informavo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorę apie Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto atsisakymą duoti išankstinį sutikimą skirti Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą tarnybinę nuobaudą – pastabą (bl. 11).

8Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. įtvirtintas profesinės sąjungos renkamo organo nario teisių skiriant tarnybines nuobaudas apsaugos mechanizmas, laikantis Konstitucijos 29 str. įtvirtinto visų asmenų lygybės principo, reiškiančio žmogaus prigimtinę būti lygiam su kitais asmenimis, nesančiais kokios nors organizacijos ar susivienijimo nariais, reiškia garantijas profesinės sąjungos nariams išvengti diskriminavimo galimybės dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. To paties straipsnio 5 d. nurodyta, kad kitos garantijos darbuotojams, išrinktiems į renkamus profesinės sąjungos organus, gali būti nustatomos kolektyvinėse ir kitose sutartyse.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 04 13 administracinėje byloje Nr. A-l 70-04 konstatavo, kad „profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui — profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindami pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų, pvz., ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuota pa­žeidėjo veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui".

10Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime (Administracinių teismų praktika Nr. 9, 2006 metų sausis-birželis, 335 1.) nurodyta, kad byloje nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirta funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus.

11Tokiu būdu, įvertinus visa, kas išdėstyta ir tai, jog Profesinių sąjungų įstatymo 10 str. 4d. nurodyta, kad profesinė sąjunga atstovauja profesinės sąjungos nariams santykiuose su darbdaviu, profesinė sąjunga gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus, o 15 str. nurodyta, kad profesinė sąjunga atstovauja savo nariams ir gina savo narių interesus, darytina išvada, jog profesinės sąjungos įmonėje renkamojo organo išankstinis sutikimas skirti drausminę nuobaudą, būtinas tik įmonėje veikiančio profesinės sąjungos renkamojo organo nariui. Tačiau byloje neginčijamai nustatyta, jog kreipiantis į Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinę sąjungą prašant duoti išankstinį sutikimą skirti Centralizuoto audito skyriaus vyriausiajai specialistei L. R. už padarytą tarnybinį nusižengimą tarnybinę nuobaudą – pastabą, L. R. nebuvo Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos nariu (bl. 38), todėl minėtos kolektyvinės sutarties 83 punkto nuostatos, kuriomis profesinei sąjungai suteikiama teisė spręsti ir vertinti valstybės pareigūnui, ne profesinės sąjungos nariui numatomos skirti tarnybinės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą, bei atsižvelgiant į į tokį vertinimą, neduoti sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, prieštarauja imperatyvioms normoms, negalioja ir jomis negali būti vadovaujamasi.

12Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovo nurodyti nesutikimo skirti savivaldybės administracijos pareigūnei tarnybinę nuobaudą motyvai negali būti laikomi pagrįstais. Argumentų, jog tarnybinė nuobauda savivaldybės administracijos pareigūnei yra skiriama dėl jos veiklos profesinėje sąjungoje, atsakovas, neduodamas sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, nenurodė, o kaip jau buvo paminėta, L. R. net nebuvo Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos nariu. Byloje duomenų, patvirtinančių, jog tarnybinės nuobaudos skyrimas šiai pareigūnei šiuo atveju yra susijęs su jos veikla profesinėje sąjungoje, taip pat nėra. Todėl byloje ginčijamas atsakovo atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, kuris negali būti vertinamas nei kaip tylėjimas, nei kaip sutikimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, pripažintinas neteisėtu ir turi būti panaikintas ABTĮ 88 str. 1d. 2p.

13Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 2 p.,

Nutarė

15Prašymą patenkinti.

16Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto 2008 m. spalio 13 d. nutarimą Nr. 33, kuriuo atsisakyta duoti išankstinį sutikimą skirti L. R. tarnybinę nuobaudą – pastabą.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai