Byla N1-879-830/2018

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas Kulikauskas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės Kristinos Ulienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje L. J., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, nesimokantis, nedirbantis, gyvenantis ( - ), neteistas (2017 m. lapkričio 23 d. Panevėžio apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi patvirtinus prokuroro nutarimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 93 straipsnio 1 dalimi, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 straipsnio 2 dalį bei skirtas įspėjimas),

2kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje.

3Teismas

Nustatė

4L. J., pažeidė viešąją tvarką, kuomet 2017 m. gruodžio mėn. 10 d., apie 21 val., Panevėžyje, viešoje vietoje - centrinėje miesto dalyje esančio daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Savanorių a., prie pastato Nr. 3, prieigose, vandališkais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį, o būtent: negerbdamas žmonių turto ir rimties, tyčia, smūgiuodamas kumščiu, sudaužė ( - ) namo apdailos plyteles 89 eurų vertės bei spyriais koja išdaužė gyvenamojo namo kieme stovėjusio lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis numeris ( - ) priklausančio L. S., bagažinės dangčio stiklą 100 eurų vertės, taip sutrikdydamas žmonių rimtį ir padarydamas šio gyvenamojo namo bendrijai bei nukentėjusiajai L. S. turtinę žalą.

5Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad 2017 m. gruodžio 10 d., tarp 19.00 val. ir 20.00 val., jis kartu su R. L., D. A., L. V., taip pat E., D. ir M., kurių pavardžių nežino, ( - ) parke vartojo alkoholį, po ko, t. y. apie 20.30 val., visi nuėjo iki autobusų stoties. Ėjo visi krūvoje, eidami rėkavo. Pamena, kad eidamas susipyko su savo drauge S. U., todėl apimtas pykčio, kuomet ėjo pro šalia autobusų stoties esantį namą, kurio tikslaus adreso nežino, kumščiu nudaužė šio sienos apdailos plyteles. Tuomet priėjo prie S. U., kuri stovėjo netoliese esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Su pastarąja vėl susipyko bei grįžo atgal prie to paties namo. Jis nuėjo į minėto namo kiemą, priėjo prie ten stovėjusio automobilio FORD bei pamėgino išdaužti šio automobilio vairuotojo durelių stiklą, tačiau to padaryti nepavyko. Tuomet susinervino ir įsibėgėjęs koja išspyrė kiek toliau, tačiau tame pačiame kieme, stovėjusio VW PASSAT automobilio bagažinės stiklą. Savo kaltę pripažįsta, padarytą žalą atlygino. Gailisi dėl tokio savo elgesio bei žada ateityje taip nebesielgti. Norėtų, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. Jeigu jam būtų paskirta bauda, ją galėtų sumokėti, nes turi savo lėšų (2 t., b.l. 74-75, 77-78, 84-85).

6Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos įrodyta ir kitais byloje esančiais įrodymais:

71) Nukentėjusiosios L. S. pareiškimu ir apklausos protokolais, iš kurių matyti, kad jai priklausantį automobilį VW PASSAT, valstybinis numeris ( - ) buvo pasistačiusi ( - ) namo kieme, Panevėžyje. 2017 m. gruodžio 10 d., apie 21.20 val., būdama namuose iš atėjusių policijos pareigūnų sužinojo, kad buvo išdaužtas jai priklausančio automobilio bagažinės dangčio stiklas. Išdaužtą stiklą vertina 100 eurų. Kadangi kaltininkas žalą atlygino, ji pretenzijų jam nebeturi, taip pat neprieštarauja, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (1 t., b.l. 5, 42, 43);

82) Nukentėjusiosios J. R. pareiškimu ir apklausos protokolais, iš kurių matyti kad ji yra ( - ) namo bendrijos pirmininkė. Ankstesnės namo pirmininkės R. Z. ji buvo informuota, kad 2017 m. gruodžio 10 d., apie 20.00 val., buvo nudaužytos namo sienos apdailos plokštės, kurių pakeitimas namo bendrijai kainavo 89 eurus. Ji patį įvykio nematė, tik būdama namuose girdėjo kieme triukšmą. Kadangi kaltininkas atlygino namo bendrijai padarytą turtinę žalą, bendrija pretenzijų niekam neturi, neprieštarauja, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (1 t., b.l. 7, 49-50, 51);

93) Liudytojos R. Z. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m. gruodžio 10 d. būdama namuose, apie 20.10 val. lauke išgirdo triukšmą. Girdėjo jaunuolių šauksmus, o išėjusi į balkoną savo namo ( - ) kieme pamatė maždaug 10 asmenų grupę. Šie lakstė po kiemą, šūkavo. Maždaug po 5 minučių, kuomet jau buvo sugrįžusi į kambarį, išgirdo kieme dūžtančio stiklo garsą. Ji nuėjo kvieti policiją, bet pamatė, kad pareigūnai jau yra atvažiavę. Matė kaip atvykus policijai jaunuoliai ėmė išsibėgioti, kad pareigūnai pagavo 6-7 jaunuolius. Buvo sulaikyti tie patys jaunuoliai, kurie kėlė triukšmą ir kuriems būnant kieme ji girdėjo dūžtančio stiklo garsą. Jaunuolių neįsidėmėjo, todėl negalėtų apibūdinti. Iš atvykusių pareigūnų sužinojo, jog buvo išdaužtas kaimynės automobilio galinis stiklas, taip pat sudaužytos ( - ) namo plokštės. 2017 m. gruodžio 10 d., apie 16.30 val., grįždama į namus matė tvarkingą namo fasadą, todėl mano, kad plokštes sudaužė tie patys jaunuoliai (1 t., b. l. 60);

104) Liudytojo L. V. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m. gruodžio 10 d., po 17.00 val., jis, D. A., G. K., T. K., R. L., L., kurio pavardės nežino, tik žino, jog pavardė iš ,,J“ raidės, taip pat D. ir O., kurių pavardžių nežino, nuėjo į ( - ) parką, kur vartojo alkoholinius gėrimus. Pamena, jog po 19.30 val., nuėjo link centrinės ( - ) parduotuvės. Iš ten E. su drauge, kuriuos prieš tai pamiršo paminėti, išėjo į namus, o jis ir visi kiti nuėjo autobusų stoties link. Nuėjo prie gyvenamojo namo, esančio šalia stoties, kur yra automobilių stovėjimo aikštelė. Ten visi susėdo ant bortelio. Vieni šiaip sėdėjo, o kiti rūkė. Ten pat buvo ir L. buvusi draugė S., kurią taip pat užmiršo nurodyti. Pamena, kad L. ir S. susipyko bei vienas ant kito rėkė. Pamena, kad L. buvo priėjęs prie namo ir kažką ten darė, tačiau ką, negali nurodyti. Būdamas ten girdėjo ir garsą, o atsisukęs pamatė, jog išdaužtas automobilio bagažinės stiklas. Prie minėto automobilio matė tik vieną asmenį, t.y. L. Kas nudaužė namo sieną, nematė (1 t., b. l. 152-156);

115) Liudytojo D. A. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m. gruodžio 10 d., po 19.00 val., jis kartu su G. K., T. K., L. V., L. J., O. ir M., kurių pavardžių nežino, nuėjo į ( - ) parką, kur vartojo alkoholinius gėrimus. Parke taip pat susitiko S. U.. Vėliau visi, išskyrus M., nubėgo link autobusų stoties. Pamena, kad L. J. ir S. U. susipyko. Vėliau iš L. V. sužinojo, kad L. J. išdaužė automobilio VW PASSAT, stovėjusio prie pastato, esančio šalia autobusų stoties, stiklą. Jis pats tuo metu kartu su G. K. buvo netoli konteinerių, kur būdamas nieko negirdėjo ir nematė. Dėl nudaužytos namo sienos negali nieko papasakoti, nes nieko nematė ir negirdėjo (1 t., b. l. 170-174);

126) Liudytojos S. U. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m. gruodžio 10 d. (tikslus laikas apklausoje nenurodytas) ji kartu su L. J., kitu L., taip pat D., R., T., kurių pavardžių negali nurodyti, bei dar keletu vaikinu, kurių anketinių duomenų nežino, buvo nuėję į ( - ) parką, kur vaikinai vartojo alkoholį. Pamena, kad su L. J. susipyko. Jie visi nuėjo į automobilių stovėjimo aikštelę, esančią šalia daugiabučių, jau praėjus autobusų stotį. Ten su L. J. dar labiau susipyko. L. J. buvo priėjęs prie daugiabučio sienos, tačiau ką šis ten darė, ji nematė. Po to L. J. dar nuėjo prie automobilio, stovėjusio netoli tos sienos, t. y. šalia to paties pastato. L. norėjo koja išdaužti automobilio šoninį stiklą, tačiau to padaryti jam nepavyko. Tuomet L. J. priėjo prie kito automobilio bei išdaužė šio automobilio galinį stiklą. Stiklą išdaužė spirdamas koja (1 t., b. l. 75-79);

137) 2017 m. gruodžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra ( - ) namo kieme, Panevėžyje. Šiaurinėje namo sienoje yra sudaužytos plytelės. Išdaužta antra, trečia, ketvirta, penkta ir dešimta plytelės, skaičiuojant nuo šiaurės vakarinio kampo. Ant šaligatvio yra sienos plytelių šukių. Paimamas šukių pavyzdys. Į pietus stovi automobilis FORD MONDEO, valstybinis numeris ( - ) Ant kairės pusės priekinių durelių stiklo matyti iš purvo sudarytas avalynės pėdsakas, kuris nukopijuojamas. Toliau apžiūrėtas automobilis VW PASSAT, valstybinis numeris ( - ) kurio bagažinės dangčio stiklas yra sudaužytas. Paimtas stiklo šukių pavyzdys. Ant kairės pusės priekinių durelių stiklo tamsios spalvos daktiloskopinių miltelių pagalba išryškinti du rankų pėdsakai (1 t., b. l. 14-28);

148) 2018 m. vasario 8 d. specialisto išvada Nr. 50-(99)-IS1-108, iš kurios matyti, kad avalynės pėdsakas, rastas ir paimtas apžiūrint įvykio vietą dėl 2017 m. gruodžio 10 d. viešosios tvarkos pažeidimo, yra tinkamas jį palikusios avalynės identifikavimui ir yra paliktas įtariamojo L. J. pateiktos avalynės FILA dešinės kojos batu (1 t., b. l. 33-38);

159) 2017 m. gruodžio 14 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvada Nr. G 1435/2017(05), iš kurios matyti, kad L. J. nustatytas odos nubrozdinimas su minkštųjų audinių paburkimu ir poodinė kraujosruva dešinės plaštakos nugariniame paviršiuje, odos įdrėskimai dešiniame dilbyje ir dešinėje plaštakoje ties riešu galėjo būti padaryti suduodant kumščiu į kietą paviršių, kuo galėjo būti tiek siena, tiek stiklas (2 t., b. l. 93);

1610) 2017 m. gruodžio 10 d. asmens blaivumo testu Nr. 9111, iš kurio matyti, kad L. J., 2017 m. gruodžio 10 d., 21.22 val., nustatytas 0,88 promilių girtumas (2 t., b. l. 66).

17Minėti byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog kaltinamasis L. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje, t. y. 2017 m. gruodžio mėn. 10 d., apie 21 val., Panevėžyje, viešoje vietoje - centrinėje miesto dalyje esančio daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), prie pastato Nr. ( - ), prieigose, vandališkais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį, o būtent: negerbdamas žmonių turto ir rimties, tyčia, smūgiuodamas kumščiu, sudaužė ( - ) namo apdailos plyteles 89 eurų vertės bei spyriais koja išdaužė gyvenamojo namo kieme stovėjusio lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis numeris ( - ) priklausančio L. S., bagažinės dangčio stiklą 100 eurų vertės, taip sutrikdydamas žmonių rimtį ir padarydamas šio gyvenamojo namo bendrijai bei nukentėjusiajai L. S. turtinę žalą.

18Kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnį ir įrodyta aptartais įrodymais. Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir prokurorės pasiūlyta bausme bei jos dydžiu (2 t., b. l. 98-100).

19Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2 dalis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis), kitomis baudžiamajame įstatyme įtvirtintomis bausmės skyrimo taisyklėmis. Įvertintinas padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnis, kilę padariniai. Kaltinamojo L. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo L. J. atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstama veika padaryta apsvaigus nuo alkoholio, turėjusio įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Teismas, skiriant bausmę, įvertina ir tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, kuris yra baigtas, tyčinis. Kaltinamasis neteistas, tačiau 2017 m. lapkričio 23 d. Panevėžio apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi patvirtinus prokuroro nutarimą, vadovaujantis BK 93 straipsnio 1 dalimi, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 straipsnio 2 dalį bei jam skirtas įspėjimas (2 t., b. l. 52-53), baustas administracine tvarka, paskutinius kartus: 2018 m. sausio 29 d. pagal ANK 485 straipsnio 1 d. - 10 eurų bauda, 2017 m. birželio 19 d. pagal ANK 492 straipsnio 1 dalį - įspėjimas, nuobaudos galioja (2 t., b. l. 54-55), Priklausomybės ligų kabinete, įskaitoje pas psichiatrą – neregistruotas (2 t., b. l. 51), L. J. užtikrintos tinkamos gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, jis nebelankė ugdymo įstaigos, todėl motinos prašymu išbrauktas iš mokinių sąrašų (2 t., b. l. 45-46).

20Visos paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytą nesunkų nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriama straipsnio sankcijoje numatyta bausmė – bauda, savo dydžiu mažesnė nei sankcijoje nustatytas vidurkis.

21Įvertinus tai, kad byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu bei tai, kad kaltinamasis pripažino padaręs nusikalstamą veiką, jam paskirta bausmė BK 641 straipsnio pagrindu sumažinama vienu trečdaliu. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 m. gruodžio 10 d. 21.05 val. iki 2017 m. gruodžio 11 d. 14.18 val. (1 para) (2 t., b. l. 62, 67).

22Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintina nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos (2 t., b. l. 86-87).

23Nukentėjusioji L. S. byloje pareiškė civilinį ieškinį 100 Eur turtinei žalai atlyginti. Nukentėjusioji J. R., atstovaudama ( - ) namo savininkų bendriją byloje pareiškė civilinį ieškinį 89 Eur turtinei žalai atlyginti. Kadangi kaltinamasis atlygino padarytą žalą, procesas dėl pareikštų civilinių ieškinių nutrauktinas (BPK 107 straipsnis).

24Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti klausimas išsprendžiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnyje nustatyta tvarka.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421, 422 straipsniais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, teismas

Nutarė

26L. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, ir skirti jam 12 (dvylikos) MGL (451,92 Eur) dydžio baudą.

27Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir L. J. paskirti galutinę bausmę – 8 (aštuonių) MGL (301,28 Eur) dydžio baudą.

28Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu ir 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginus 2 MGL dydžio baudai (1:2), į bausmę įskaityti laiką, L. J. išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2017 m. gruodžio 10 d. 21.05 val. iki 2017 m. gruodžio 11 d. 14.18 val. (1 para) ir laikyti, jog likusi nesumokėta bauda yra 6 MGL (225,96 Eur, skaičiuojant MGL dydį, galiojusį veikos padarymo metu).

29L. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

30Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – Voką su dvejomis daktiloplokštelėmis (1 t., b. l. 27), voką su avalynės pėdsako plokštele (1 t., b. l. 28), kompaktinius diskus 7 vnt., su vaizdo ir garso įrašais (1 t., b. l. 79, 94, 113, 129, 156, 174, 189), saugomus byloje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – palikti saugoti byloje.

31Voką su stiklo šukių ir voką su nudaužtų plytelių pavyzdžiais (1 t., b. l. 29, 30), saugomus Panevėžio apskrities VPK daiktų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui, saugykloje (kvito Nr. 0003451), teismo baudžiamajam įsakymu įsiteisėjus sunaikinti. L. J. sportinius batelius ,,Fila“ (1 t., b. l. 39, 40), saugomus Panevėžio apskrities VPK daiktų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui, saugykloje (kvito Nr. 0003347), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžinti L. J. atstovei pagal įstatymą J. Š..

32BPK 107 str. pagrindu, procesą dėl L. S. ir J. R. civilinių ieškinių nutraukti.

33Išaiškinti L. J., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos, turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu buvo paskirta šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu. Padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas prašymą padavusio asmens atžvilgiu neįgyja teisinės galios. Nepasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

34Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas... 2. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje.... 3. Teismas... 4. L. J., pažeidė viešąją tvarką, kuomet 2017 m. gruodžio mėn. 10 d., apie... 5. Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis kaltu prisipažino pilnai ir parodė,... 6. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos... 7. 1) Nukentėjusiosios L. S. pareiškimu ir apklausos protokolais, iš kurių... 8. 2) Nukentėjusiosios J. R. pareiškimu ir apklausos protokolais, iš kurių... 9. 3) Liudytojos R. Z. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m.... 10. 4) Liudytojo L. V. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m. gruodžio... 11. 5) Liudytojo D. A. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m. gruodžio... 12. 6) Liudytojos S. U. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad 2017 m.... 13. 7) 2017 m. gruodžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio... 14. 8) 2018 m. vasario 8 d. specialisto išvada Nr. 50-(99)-IS1-108, iš kurios... 15. 9) 2017 m. gruodžio 14 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio... 16. 10) 2017 m. gruodžio 10 d. asmens blaivumo testu Nr. 9111, iš kurio matyti,... 17. Minėti byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog kaltinamasis L. J. padarė... 18. Kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnį ir įrodyta... 19. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41... 20. Visos paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytą... 21. Įvertinus tai, kad byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu bei tai, kad... 22. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 23. Nukentėjusioji L. S. byloje pareiškė civilinį ieškinį 100 Eur turtinei... 24. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 26. L. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 27. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę sumažinti... 28. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu ir 66 straipsnio... 29. L. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 30. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – Voką su dvejomis... 31. Voką su stiklo šukių ir voką su nudaužtų plytelių pavyzdžiais (1 t., b.... 32. BPK 107 str. pagrindu, procesą dėl L. S. ir J. R. civilinių ieškinių... 33. Išaiškinti L. J., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 34. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....