Byla e2-20364-600/2018
Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Justinai Kurklietytei, dalyvaujant ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės UAB „Baltic Realty Investments“ atstovui Dariui Sauliūnui,

2viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ ieškinį atsakovei „Baltic Realty Investments“ dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pradiniu ieškiniu ieškovė (ankstesnis pavadinimas UAB DK „PZU Lietuva“) ieškinį reiškė atsakovams UAB „Baltic Realty Investments“ ir UAB „NT Nevėžio projektai. Ieškinys pareikštas dėl 3360,43 Eur žalos solidaraus atlyginimo, 6 proc. dydžio palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

62.

7Ieškinys grindžiamas 2015 m. birželio 1 d. išrašytu įmonių turto draudimo liudijimu Nr. PZULT 1930899, kuriuo tarp ieškovės kaip draudiko ir draudėjos UAB „SHI“ buvo sudaryta įmonių turto draudimo sutartis, kuria laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 4 d. iki 2016 m. birželio 3 d. buvo apdraustos patalpose, esančiose adresu Drobės g. 62, Kaunas, unikalus Nr. 1992-0002-6026, laikomos draudėjos atsargos.

83.

92015 m. liepos 9 d. ieškovės draustas turtas, adresu Drobės g. 62, Kaunas, buvo užlietas. Pro namo stogą pradėjus skverbtis vandeniui, buvo sugadintos patalpose buvusios knygos. Įvykio aplinkybės ir kilusi žala įrodinėjama 2015 m. rugsėjo 2 d. pranešimu apie įvykį, 2015 m. rugsėjo 2 d. turto apžiūros aktu, sugadintų knygų nuotraukomis ir sąrašu.

104.

11Ieškovė įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjai išmokėjo dvi draudimo išmokas, kuriomis atlygino bendrą 3360,43 Eur sumą (2894,59 Eur + 465,84 Eur). Žalos dydis ir atlyginimas įrodinėjami 2015 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitos faktūros, sugadintų knygų sąrašas, 2015 m. spalio 6 d. pranešimas dėl žalos atlyginimo, 2015 m. spalio 6 d. draudimo išmokos mokėjimo pažyma, 2015 m. spalio 7 d. mokėjimo nurodymas, 2015 m. lapkričio 17 d. pranešimas dėl žalos atlyginimo, 2015 m. lapkričio 18 d. mokėjimo nurodymas.

125.

13Atsakovė UAB „NT Nevėžio projektai“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atsakovės atžvilgiu atmesti - ieškovė negali reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovės UAB „NT Nevėžio projektai" todėl, kad ši nėra ginčo patalpų valdytoja; atsakovei UAB „Baltic Realty Investments" patalpos yra nuomojamos atsakovės UAB „NT Nevėžio projektai" pagal 2014 m. liepos 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Šios aplinkybės yra nurodytos ir pripažįstamos ieškovės ieškinyje. Sutarties pagrindu visas Patalpų valdymas ir priežiūros pareigos buvo perduotos atsakovei UAB „Baltic Realty Investments", todėl remiantis kasacinės instancijos teismo praktika ir CK 6.266 straipsnio 1 dalimi atsakomybė už dėl Patalpų trūkumų atsiradusią žalą kaip jų valdytojui tenka atsakovui UAB „Baltic Realty Investments".

146.

15Atsakovė UAB „Baltic Realty Investments“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti – atsakovė 2014 m. liepos 24 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 14-07-24 pagrindu patalpas išnuomojo UAB „SHI“. Sutarties 8.11 punktas numatė, kad nuomos laikotarpiu nuomininkas (UAB „SHI“ ) atsako už patalpas savo sąskaitą, taip pat patalpose esančius ir Nuomininkui priklausančius daiktus, atkuriamąja verte nuo gaisro, sprogimo, stiklo dūžio, gamtos stichijos, trečiųjų asmenų (įskaitant Nuomotoją) veiksmais sukeltos žalos, panašių nuostolių, kylančių dėl komunikacinių –inžinierinių tinklų avarijų ir kitų rizikų. Todėl konstatuoja, kad Sutarties 8.11 punktas nustato ribotą atsakovės UAB „Baltic Realty Investments“ civilinę atsakomybę. Žala šiuo atveju sukėlė patalpų užliejimas dėl 2015 m. liepos 8 d. vykusio škvalo, kas yra gamtos stichija. Atitinkamai, kaip nurodyta Sutarties 8.11 punkte, atsakovė neatsako už gamtos stichijų sukeltą žalą, todėl ieškovės ieškinys atsakovei UAB „Baltic Realty Investments" yra nepagrįstas ir netenkinamas.

167.

17Ieškovė 2016 m. rugsėjo 28 d. teismo posėdžio metu pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo atsakovo UAB „NT Nevėžio projektai“ atžvilgiu dėl 3360,43 Eur žalos ir kitų reikalavimų priteisimo.

188.

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimu ieškovės ieškinys atsakovės UAB „Baltic Realty Investments“ atžvilgiu buvo tenkintas ir iš atsakovės ieškovės naudai buvo priteista 3360,43 Eur žala bei procesinės palūkanos. Apeliacinės instancijos teismas 2017 m. balandžio 4 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

209.

21Kasacinės instancijos teismas 2018 m. vasario 9 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, kuris 2018 m. gegužės 8 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos 2016 m. spalio 18 d. sprendimą ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto apylinkės teismui. Apeliacinės instancijos teismas, naikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, pacitavo kasacinės instancijos teismo nutartį, kurioje teismas pasisakė, kad tam, kad būtų galima konstatuoti esant pagrindą taikyti atsakovei sutartinę atsakomybę, būtina laikytis sutarčių aiškinimo taisyklių nustatyti dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi šalių sulygtų nuomotojo atsakomybės ribojimo sąlygų, kadangi nuo to priklausys ieškovės, perėmusios UAB „SHI“ reikalavimą, teisių apimtis. Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį į šiuos nurodytus kasacinės instancijos teismo teiginius ir pažymėjo, jog tai gali sąlygoti ieškovės sprendimą tikslinti / keisti ieškinio pagrindą.

2210.

23Ieškovė CPK 141 straipsnio tvarka patikslino ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovės priteisti tą pačią, 3360,43 Eur žalos sumą. Nurodo, kad ieškovei tampant sutarties šalimi perimto reikalavimo apimtyje draudėjo ir atsakovės sudarytos sutarties turinys yra reikšmingas ieškovei įgyvendinant subrogacijos teisę. Dėl nurodyto tam, kad nagrinėjamoje byloje būtų konstatuota atsakovės civilinė atsakomybė, būtina nustatyti atsakovės neteisėtus veiksmus, t.y. prievolių pagal sutartį neįvykdymą (sutarties pažeidimą). Nuomos sutarties 5.1. punkte nurodyta, kad nuomotojas įsipareigoja perduoti ginčo patalpas, atitinkančias sutarties sąlygas pagal priėmimo – perdavimo aktą, tačiau 2015 m. rugsėjo 5 d. priėmimo – perdavimo akte nurodytos paskirties patalpos perduotos nepastebėjus jokių patalpų trūkumų. Sutarties 7.5. punkte šalys susitarė, kad atsakovė įsipareigojo pateikti nuomininkui patalpas sutarties pasirašymo dieną esančio stovio ir būklės, nuomotojas neatsako už tuos trūkumus, kurie egzistavo iki patalpų perdavimo ir dėl kurių nuomininkas nepareiškė pretenzijų priimant patalpas. Tai, pagal ieškovę, sąlygoja išvadą, kad nuomotojas iki žalos atsiradimo perdavė tinkamos būklės patalpas, kurias nuomininkas galėjo naudoti knygų sandėliavimui.

2411.

25Sutarties 7.3. punktu nuomos sutarties šalys sutarė, kad nuomotojas atsakovo už žalą, kilusią dėl avarijų patalpų elektros, vandentiekio, šildymo, kanalizacijos bei kitų sistemų ar jų veiklos sutrikimų. Žala draudėjo turtui atsirado dėl pro namo stogą pradėjus skverbtis vandeniui, kuris sugadino draudėjo išsinuomotose patalpose buvusias knygas. Tai ieškovo įsitikinimu, patvirtina, kad atsakovė / nuomotoja netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal sudarytą sutartį, t.y. neįvykdė pareigos užtikrinti ir atsakyti už kilusią žalą pagal sutarties 7.3. punktą. Žala draudėjo turtui atsirado dėl pro pastato stogą pradėjus skverbtis lietaus vandeniui, tad šis defektas patenka į „...kitų sistemų ar jų veiklos sutrikimų“ pagal sutarties 7.3. punkto kategoriją. Nuomininko turto sugadinimas buvo nulemtas išnuomoto pastato stogo defektų, kuriuos pašalinti turėjo atsakovė.

2612.

27CK 6.483 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą; nuomotojas privalo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą. Sutartyje nėra aptarti šalių veiksmai, paaiškėjus patalpų trūkumams, kurie trukdytų naudoti patalpas pagal paskirtį, ir dėl šių trūkumų atsiradusios žalos atlyginimas. Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarties aiškinimo taisyklėmis, pažymi, kad derinant sutarties subjektyvųjį aiškinimo principą su sutarties teksto lingvistine analize, sutarties 8.11. punktas ir 7.3. punktas prieštarauja vienas kitam, dėl ko būtina vadovautis atsakovės įstatymine pareiga perduoti tinkamas pagal paskirtį naudoti patalpas, dėl ko atsakovei kaip nuomotojai atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė pagal CK 6.245 straipsnį (1, 3 dalys).

2813.

29Pasisakydama dėl sutarties 4.2. punkto aktualumo ginčo byloje ieškovės atžvilgiu, ieškovė nurodė, kad draudėja neįvykdė savo sutartinio įsipareigojimo sudaryti sutartį su draudiku tokiomis sąlygomis, kad draudimo bendrovė jokiu atveju neturėtų reikalavimo teisės į nuomotoją, dėl ko, ieškovės vertinimu, nurodytas punktas ieškovės ir atsakovės civiliniams teisiniams santykiams neturi įtakos, kadangi sudaryta draudimo sutartis tarp draudiko ir draudėjo nenumato išimties dėl subrogacijos teisės įgyvendinimo apribojimų ieškovui. Tuo atveju, jei šis sutarties punktas būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, tokia sąlyga negali būti besąlygiškai įgyvendinama, negali būti pateisinama, nes neatitinka bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

3014.

31Atsakovė su CPK 141 straipsnio tvarka pateiktu ieškovės ieškiniu nesutiko, laikosi nuosekliai byloje užimtos savo pozicijos dėl ieškinio jos atžvilgiu nepagrįstumo tarp atsakovės ir nuomininkės (UAB „SHI“) sudarytos ginčo patalpų nuomos sutarties sąlygų kontekste, dėl ko prašo ieškinį atmesti.

3215.

33Atsakovė pažymi, kad CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, t. y. draudikui įstatymo pagrindu pereina reikalavimo teisė , kurią turėjo draudėjas arba naudos gavėjas. Šią reikalavimo teisę draudikas įgyvendina tais pačiais pagrindais ir tomis pačiomis sąlygomis kaip draudėjas arba naudos gavėjas išmokėtos jiems draudimo išmokėtos dydžiu. Draudiko teisė reikalauti išmokėtos draudimo išmokos atlyginimo yra subrogacijos teisė, o subrogaciniame reikalavimui taikomos tos teisės normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį asmenį ir žalą padariusį asmenį. Tai akcentavo kasacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje 2018 m. vasario 9 d. nutartimi, nurodęs, kad draudėjo turtui buvo padaryta žala draudėjo išsinuomotose patalpose iš atsakovės, todėl būtina vertinti nuomotojo kaip galimai atsakingo asmens už patirtą žalą civilinės atsakomybės klausimą sudarytos ginčo patalpų nuomos sutarties kontekste.

3416.

35Atsakovė nurodo, kad ji ginčo patalpų nuomos sutartimi susitarė dėl ribotos civilinės atsakomybės taikymo už žalą (nuostolius). Tokio susitarimo buvimą patvirtina Negyvenamųjų patalpų nuomos 2014 m. liepos 24 d. sutartis ir sutartyje nurodytų nuostatų dėl civilinės atsakomybės taikymo ribojimo nei nuomininkas, nei nuomininko draudikas neginčijo. Tai sąlygoja išvadą, kad toks susitarimas yra privalomas tiek nuomininkui, tiek nuomininko draudikui, po draudimo išmokos išmokėjimo perėmusiam draudėjo teises ir pareigas.

3617.

37Atsakovas (nuomotojas) ir nuomininkas (draudėjas) ginčo patalpų nuomos sutartimi susitarė, kad civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią lietaus vandeniui sugadinus patalpose buvusį draudėjo turtą, netaikoma, ir toks susitarimas yra galiojantis. Tokia patalpų nuomos sutarties nuostata yra privaloma ieškovui kaip draudikui. Atkreipė į dėmesį į tai, kad tai nurodo ir kasacinės instancijos teismas 2018 m. vasario 9 d. nutartyje, pasisakęs, kad turi būti aiškinamasi, ar ieškovui perėjo draudėjo teisės į žalos atlyginimą pagal patalpų nuomos sutartį.

3818.

39Byloje nustatyta, kad atsakovę ir UAB „SHI“, kurios reikalavimo teisę perėmė ieškovas (draudikas) siejo patalpų nuomos teisiniai santykiai, todėl šalių civilinės atsakomybės klausimus pirmiausia reguliuoja patalpų nuomos sutarties nuostatos. Atsakovė nurodo, kad patalpų nuomos sutarties 4.2., 7.3. 8.11. punktų analizė visos sutarties kontekste sąlygoja išvadą dėl ribotos civilinės atsakomybės susitarimo sudarymo, dėl ko reikalavimo teisė dėl atsiradusios žalos draudikui pagal aptariamą sutartį neperėjo.

4019.

41Ieškovo argumentams dėl patalpų nuomos sutarties 7.3. punkto aiškinimo paneigti atsakovas atsikerta Statybos įstatymo 2 straipsnio 52 punkte pateikiamu statinio inžinerinių sistemų apibrėžimu bei daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirtos pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte pateikiamu bendrųjų pastato konstrukcijų apibrėžimu, darant išvadą, kad patalpų nuomos sutarties 7.3. punktu šalys nesitarė dėl išnuomotų patalpų konstrukcijų. Atsakovas pabrėžia, kad pagal ginčo patalpų nuomos sutartį apie atsakovo kaip nuomotojo atsakomybę patalpų nuomininkui už padarytus nuostolius būtų galima kalbėti tik tuo atveju, jeigu nuostolių priežastis būtų inžinerinės sistemos avarija ar veikimo sutrikimas. Ieškovas tokių aplinkybių neįrodinėja.

4220.

43Atsakovė viso bylos negarinėjimo metu laikėsi nuoseklios pozicijos, kad žala draudėjo turtui buvo padaryta dėl gamtos stichijų. Tokią savo poziciją atsakovė grindžia pateikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma apie 2015 m. liepos 8-9 d.d. per Lietuvą judėjusį atmosferos frontą su perkūnijomis, škvalais ir liūtimis, galėjusį atskirose Kauno miesto dalyse sukelti didelio greičio vėją, bei vadovaudamasi paties draudiko, t.y. ieškovo, įmonių turto draudimo taisyklių II dalies 6.5.2. punkto c papunkčiu, numatančiu, kad nedraudžiamieji įvykiai gamtinių jėgų rizikai yra apdrausto turto sugadinimas dėl vandens, sniego, purvo patekimo į patalpų vidų per angas išoriniuose atitvariniuose patalpų pastato elementuose (stoge, išorinėse sienose, languose, duryse), išskyrus tuos atvejus, kai šios angos atsirado dėl audros, liūties, krušos, sniego slėgio ar kitų draudžiamųjų įvykių. Ieškovės sprendimas išmokėti draudimo išmoką sąlygoja išvadą, kad ji pripažino, kad žala draudėjo turtui buvo padaryta dėl gamtos jėgų.

4421.

45Atsakovės nuomone taikyti ieškovės nurodomo CK 6.483 straipsnio 1 dalies nuostatų negalima, nes ginčo patalpų nuomos sutartis nebuvo standartinė, nes šalys pačioje sutartyje aptarė civilinės atsakomybės ribojimą.

4622.

47Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad ginčo patalpų nuomos sutartimi šalys dėl civilinės atsakomybės ribojimo sudarė įvertinusios patalpų statybos metus (pastatas, kuriame yra patalpos, yra labai senas, pastatytas 1923 metais), bei dėl to galinčias atsirasti pasekmes, dėl ko nuomotojas buvo suinteresuotas civilinės atsakomybės ribojimo nustatymu, o nuomininkas sutiko prisiimti galimą riziką mainais už nedidelį nuomos mokestį.

4823.

49Atsakovo nuomone, šioje byloje gali būti taikoma CK 6.1015 straipsnio 4 dalyje numatytas aiškinimas, jog tais atvejais, kai draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo reikalavimo teisės arba ją įgyvendinti tapo negalima dėl draudėjo (naudos gavėjo) kaltės, tai draudikas atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo išmokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą išmoką.

50Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti motyvai

5124.

52Byloje nustatyta, kad atsakovė 2014 m. liepos 1 d. sudarė ginčo patalpų nuomos sutartį su UAB „NT Nevėžio projektai“, kuria išsinuomojo ginčo patalpas (pastatą), unikalus Nr. 1992-0002-6026, esančias adresu Drobės g. 62, Kaunas (t. 1, b. l. 113). 2014 m. liepos 24 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi nurodytos ginčo patalpos buvo išnuomotos UAB „SHI“ 48 mėnesių laikotarpiui (t. 1, b. l. 85).

5325.

542015 m. birželio 1 d. sutartimi nuomininkas UAB „SHI“ sudarė su ieškovu (draudiku) įmonių turto draudimo sutartį, kuria laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 4 d. iki 2016 m. birželio 3 d. buvo apdraustos patalpose, unikalus Nr. 1992-0002-6026, esančiose adresu Drobės g. 62, Kaunas, esančios draudėjo prekių atsargos (t. 1, b. l. 4-5).

5526.

562015 m. liepos 9 d. patalpos, unikalus Nr. 1992-0002-6026, esančios adresu Drobės g. 62, Kaunas, buvo užlietos į patalpas patekusiu atmosferos kritulių vandeniu, dėl ko buvo apgadintas draudėjo turtas. Nurodytą įvykį draudikas, t. y. ieškovas, pripažino draudiminiu, ir išmokėjo draudėjai 3360,43 Eur dydžio draudimo išmoką (t. 1, b. l. 6, 7, 20-25).

5727.

58Byloje nekilo ginčo, kad draudėjo su patalpų nuomotoju sudaryta patalpų nuomos sutartis nebuvo perduota draudikui sudarant patalpose esančio draudėjo turto draudimo sutartį (CPK 187 straipsnis).

5928.

60Byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui kasacinės instancijos teismui 2018 m. vasario 9 d. nutartyje nurodžius, kad draudikui išmokėjus draudimo išmoką draudėjui ir perėmus nukentėjusios šalies (nuomininko) reikalavimo teisę atlygintos žalos apimtimi, jam taikomos šalių laisvai sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygos, be kitų tos, kuriose atsakovė ir UAB „SHI“ savo nuožiūra buvo sutarusios dėl tam tikro nuomotojo atsakomybės ribojimo. Šių sutarties sąlygų aiškinimas svarbus draudiko subrogacijos teisės apimčiai (nutarties 21 punktas).

6129.

62Šalys po kasacinės instancijos teismo pateiktuose savo procesiniuose dokumentuose skirtingai aiškina ginčo patalpų nuomos sutarties nuostatas, nurodytas sutarties 4.2., 7.3., 7.5., 8.11. punktuose.

6330.

64Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 7 punkte šalys (patalpų nuomotojas ir nuomininkas / draudėjas) aptarė nuomotojo teises ir pareigas bei atsakomybės klausimus. Sutarties 7.3. punktu susitarė, kad patalpų ir jose esančio turto apsaugą organizuoja pats nuomininkas. Nuomotojas atsako už žalą, kilusią dėl avarijų patalpų elektros, vandentiekio, šildymo, kanalizacijos bei kitų sistemose ar jų veiklos sutrikimų.

6531.

66Sutarties 7.5. punktu šalys susitarė, kad nuomotojas privalo nuomininkui patalpas sutarties pasirašymo dieną esančio stovio ir būklės ir nuomotojas neatsako už tuos patalpų trūkumus, kurie egzistavo iki patalpų perdavimo ir dėl kurių nuomininkas nepareiškė pretenzijų priimant patalpas.

6732.

68Sutarties 8.11. punkte nurodyta, kad nuomos laikotarpiu nuomininkas atsako už patalpas savo sąskaita, taip pat patalpose esančius ir nuomininkui priklausančius daiktus atkuriamąja verte nuo gaisro, sprogimo, stiklo dūžio, gamtos stichijos, trečiųjų asmenų (įskaitant nuomotoją) veiksmais sukeltos žalos, panašių nuostolių, kylančių dėl komunikacinių-inžinerinių tinklų avarijų ir kitų rizikų. Šiame punkte šalys aptarė ir nuomininko pareigą apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu.

6933.

70Sutarties 4.2. punktu šalys susitarė, kad draudimo sutartis turi būti sudaryta tokiomis sąlygomis, kad draudimo kompanija jokiu atveju neturėtų regreso teisės į nuomotoją.

7134.

72Minėta, kad kasacinės instancijos teismas 2018 m. vasario 9 d. nutartyje pažymėjo, kad šalims įstatymas nedraudžia susitarti dėl ribotos civilinės atsakomybės taikymo, ir ginčo byloje svarbu išsiaiškinti dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi šalių sulygtų nuomotojo atsakomybės ribojimo sąlygų, kadangi nuo to priklausys ieškovės, perėmusios draudėjo (UAB „SHI“) reikalavimą, teisių apimtis.

7335.

74Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą kasacine tvarka, akcentavo, kad šioje byloje kyla būtinybė išaiškinti „<...Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygas, be kitų, jos 4.2, 7.3 bei 7.5 punktus, atskleisti šalių tikrąją valią, taip pat įvertinti, ar draudėja UAB „SHI“ (į)vykdė savo sutartinį įsipareigojimą draudimo sutartį sudaryti tokiomis sąlygomis, kad draudimo bendrovė jokiu atveju neturėtų regreso teisės į nuomotoją. Tinkamas šių aplinkybių ištyrimas leis atskleisti ieškovės reikalavimo pagrįstumą ir leis spręsti dėl jo (ne)tenkinimo.>“ (nutarties 23 punktas).

7536.

76Atsakovė, atsikirsdama į ieškovės reikalavimą pagal patikslintą pagrindą, nurodo, kad aiškinantis Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties šalių tikrąją valią ir ketinimus, būtina kartu vertinti tokias aplinkybes, kaip žemą ginčo patalpų nuomos kainą ir sutartines nuostatas apie nuomininko sutikimą dėl nuomotojo civilinės atsakomybės ribojimo ir atitinkamai rizikos prisiėmimą, žemą nuomos kainą, civilinės atsakomybės ribojimą ir pastato, kuriame esamos patalpos buvo išnuomotos, statybos metus. Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta, kad pastatas, unikalus Nr. 1992-0002-6026, esantis Drobės g. 62, Kaunas, turintis 20 976,92 kv.m. ploto, yra 1923 metų statybos, 70 procentų nusidėvėjimo, fiksuoto 2013 m. sausio 7 d., pastato vidutinė rinkos vertė 2013 m. sausio 7 d. nurodyta 907 959 Eur, o atkūrimo sąnaudos 5 820 660 Eur, rekonstrukcija atlikta 1983 metais, t.y. daugiau kaip prieš 30 metų (t. 1, b. l. 66). Atsakovas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi išnuomojo nuomininkui 1549 kv.m. ploto sandėliavimo paskirties patalpas ir 129 kv.m. biuro paskirties patalpas, už kurių nuomą buvo sulygtas 8500 Lt (2461,77 Eur) nuomos kasmėnesinis mokestis už sandėliavimo patalpas ir 10 Lt plius PVM už vieną kv. metrą biuro patalpų (1560,90 Eur nuomos mokestis už biuro patalpas), t.y. sandėliavimo patalpų 1 kv.m. kaina sutarta 3,45 Eur, o biuro 1 kv.m. nuoma – 12,10 Eur. Atsakovės nurodytų argumentų, kad patalpos buvo išnuomotos būtent tokia kaina, sąlygojo pastato būklės įvertinimas bei atitinkamai civilinės atsakomybės ribojimų sąlygų įvedimas į sutartį bei atitinkamai rizikos prisiėmimo, ir nebuvo paneigti ieškovės pradėjus nagrinėti bylą iš naujo.

7737.

78Atsižvelgiant į sutarties laisvės principą, įtvirtintą CK 6.156 straipsnyje, darytina labiau tikėtina išvada, kad nuomininkas tinkamai apžiūrėjo patalpas prieš jas išsinuomodamas, gebėjo įvertinti tiek pastato, kuriame yra nuomojamos patalpos, tiek pačių patalpų būklę nuomos sutarties sudarymo laikotarpiu, ir tai paaiškinama nestandartinių sutarties sąlygų, išdėstytų 4.2., 7.3., 7.5, 8.11. punktuose, aptarimą. Kitoks nurodytų sąlygų aiškinimas paneigtų tiek sutarties šalių laisvės principą, suderėtą kainą, kurią atsakovas vertina kaip žemą patalpų nuomos kainą rinkoje ir šių argumentų ieškovo pusė neginčijo, tiek sąlygotų kišimąsi į šalių sudarytą sutartį, kai nurodytos šalių sutartinės nuostatos neprieštarauja imperatyvui ir pats ieškovas tuo nesigina. Teismo vertinimu, nurodytos sutarties sąlygos sąlygoja išvadą, kad šalys detaliai aptarė civilinės atsakomybės ribojimo sąlygas, dėl ko nustatytos žalos atsiradimo atveju nuomininkas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo iš nuomotojo prisiimtos rizikos apimtimi.

7938.

80Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas neteisingai aiškina sutarties 7.3. punktą dėl nuomotojo atsakomybės atvejų avarijų atveju, kadangi šiame punkte aptarta nuomotojo atsakomybė konkrečiais atvejais dėl konkrečių objektų, t.y. statinio inžinerinės sistemos avarijų (tai gali būti elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo, dujų, šildymo, vėdinimo ir t.t.). Šiuo punktu šalys neaptarė pastato konstrukcijų apgadinimo nuomininkui atsiradusios žalos atlyginimo. Pažymėtina, kad pats ieškovas nurodo, kad žala atsirado dėl pro stogą pratekėjusio vandens, dėl ko buvo sugadintas patalpose buvęs nuomininko turtas.

8139.

82Sutiktina su atsakovės nurodytu argumentu, kad ieškovas, pripažindamas įvykį draudiminiu ir išmokėdamas draudimo išmoką, vadovavosi įmonių turto draudimo taisyklių II dalies 6.5.2. punkto c papunkčiu, numatančiu, kad nedraudžiamieji įvykiai gamtinių jėgų rizikai yra apdrausto turto sugadinimas dėl vandens, sniego, purvo patekimo į patalpų vidų per angas išoriniuose atitvariniuose patalpų pastato elementuose (stoge, išorinėse sienose, languose, duryse), išskyrus tuos atvejus, kai šios angos atsirado dėl audros, liūties, krušos, sniego slėgio ar kitų draudžiamųjų įvykių. Ieškovės sprendimas išmokėti draudimo išmoką sąlygoja išvadą, kad ji pripažino, kad žala draudėjo turtui buvo padaryta dėl gamtos jėgų.

8340.

84CK 6.994 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prieš sudarant draudimo sutartį draudikas turi teisę apžiūrėti draudžiamą turtą, o jei reikia, savo lėšomis paskirti ekspertizę jo vertei nustatyti. Tai sąlygoja išvadą, kad ir šioje byloje draudikas, sudarydamas sutartį, turėjo pareigą reikalauti ir užsitikrinti CK 6.993 straipsnyje numatytos draudėjo pareigos tinkamą (į)vykdymą.

8541.

86Nustatytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai sąlygoja išvadą draudiko ieškinį atmesti, nes draudėjas dėl byloje atsiradusios žalos jo turtui negalėtų reikšti reikalavimo ginčo patalpų nuomotojui esant sutartyje sulygtoms sąlygoms dėl civilinės atsakomybės ribojimo. Kiti šalių argumentai neturi įtakos teismo padarytoms išvadoms, todėl atskirai neaptariami.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų

8842.

89Ieškinį atmestus, atsakovės naudai iš ieškovės priteistinos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, viso 2546,25 Eur (t. 2, b. l. 13-14, 15-22, 49-, 58-59, 60-61, 112, 145-148, CPK 988, 93, 98 straipsniai).

9043.

91Ieškinį atmetus, teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, - 6,19 Eur, priteisiamos į valstybės biudžetą iš ieškovės (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

92Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92, 93, 98, 259-270 straipsniais,

Nutarė

93Ieškinį atmesti.

94Priteisti iš ieškovės ADB „Gjensidige“, j. a. k. 110057869, atsakovės UAB „Baltic Realty Investments“, j. a. k. 300551558, 2546,25 Eur bylinėjimosi išlaidų.

95Priteisti iš ieškovės ADB „Gjensidige“, j. a. k. 110057869, į valstybės biudžetą 6,19 Eur teismo pašto, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

96Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata... 2. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pradiniu ieškiniu ieškovė (ankstesnis pavadinimas UAB DK „PZU Lietuva“)... 6. 2.... 7. Ieškinys grindžiamas 2015 m. birželio 1 d. išrašytu įmonių turto... 8. 3.... 9. 2015 m. liepos 9 d. ieškovės draustas turtas, adresu Drobės g. 62, Kaunas,... 10. 4.... 11. Ieškovė įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjai išmokėjo dvi draudimo... 12. 5.... 13. Atsakovė UAB „NT Nevėžio projektai“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 14. 6.... 15. Atsakovė UAB „Baltic Realty Investments“ su ieškiniu nesutiko ir prašė... 16. 7.... 17. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 28 d. teismo posėdžio metu pateikė pareiškimą... 18. 8.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimu ieškovės... 20. 9.... 21. Kasacinės instancijos teismas 2018 m. vasario 9 d. nutartimi panaikino... 22. 10.... 23. Ieškovė CPK 141 straipsnio tvarka patikslino ieškinį, kuriuo prašo iš... 24. 11.... 25. Sutarties 7.3. punktu nuomos sutarties šalys sutarė, kad nuomotojas atsakovo... 26. 12.... 27. CK 6.483 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuomotojas privalo perduoti... 28. 13.... 29. Pasisakydama dėl sutarties 4.2. punkto aktualumo ginčo byloje ieškovės... 30. 14.... 31. Atsakovė su CPK 141 straipsnio tvarka pateiktu ieškovės ieškiniu nesutiko,... 32. 15.... 33. Atsakovė pažymi, kad CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu... 34. 16.... 35. Atsakovė nurodo, kad ji ginčo patalpų nuomos sutartimi susitarė dėl... 36. 17.... 37. Atsakovas (nuomotojas) ir nuomininkas (draudėjas) ginčo patalpų nuomos... 38. 18.... 39. Byloje nustatyta, kad atsakovę ir UAB „SHI“, kurios reikalavimo teisę... 40. 19.... 41. Ieškovo argumentams dėl patalpų nuomos sutarties 7.3. punkto aiškinimo... 42. 20.... 43. Atsakovė viso bylos negarinėjimo metu laikėsi nuoseklios pozicijos, kad... 44. 21.... 45. Atsakovės nuomone taikyti ieškovės nurodomo CK 6.483 straipsnio 1 dalies... 46. 22.... 47. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad ginčo patalpų nuomos sutartimi... 48. 23.... 49. Atsakovo nuomone, šioje byloje gali būti taikoma CK 6.1015 straipsnio 4... 50. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti motyvai ... 51. 24.... 52. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2014 m. liepos 1 d. sudarė ginčo patalpų... 53. 25.... 54. 2015 m. birželio 1 d. sutartimi nuomininkas UAB „SHI“ sudarė su ieškovu... 55. 26.... 56. 2015 m. liepos 9 d. patalpos, unikalus Nr. 1992-0002-6026, esančios adresu... 57. 27.... 58. Byloje nekilo ginčo, kad draudėjo su patalpų nuomotoju sudaryta patalpų... 59. 28.... 60. Byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui... 61. 29.... 62. Šalys po kasacinės instancijos teismo pateiktuose savo procesiniuose... 63. 30.... 64. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 7 punkte šalys (patalpų nuomotojas... 65. 31.... 66. Sutarties 7.5. punktu šalys susitarė, kad nuomotojas privalo nuomininkui... 67. 32.... 68. Sutarties 8.11. punkte nurodyta, kad nuomos laikotarpiu nuomininkas atsako už... 69. 33.... 70. Sutarties 4.2. punktu šalys susitarė, kad draudimo sutartis turi būti... 71. 34.... 72. Minėta, kad kasacinės instancijos teismas 2018 m. vasario 9 d. nutartyje... 73. 35.... 74. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą kasacine tvarka,... 75. 36.... 76. Atsakovė, atsikirsdama į ieškovės reikalavimą pagal patikslintą... 77. 37.... 78. Atsižvelgiant į sutarties laisvės principą, įtvirtintą CK 6.156... 79. 38.... 80. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas neteisingai aiškina... 81. 39.... 82. Sutiktina su atsakovės nurodytu argumentu, kad ieškovas, pripažindamas... 83. 40.... 84. CK 6.994 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prieš sudarant draudimo sutartį... 85. 41.... 86. Nustatytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai sąlygoja išvadą draudiko... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 88. 42.... 89. Ieškinį atmestus, atsakovės naudai iš ieškovės priteistinos atsakovės... 90. 43.... 91. Ieškinį atmetus, teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių... 92. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92,... 93. Ieškinį atmesti.... 94. Priteisti iš ieškovės ADB „Gjensidige“, j. a. k. 110057869, atsakovės... 95. Priteisti iš ieškovės ADB „Gjensidige“, j. a. k. 110057869, į... 96. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...