Byla T-127/2017
Dėl Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. reikalavimo nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. birželio 16 d. nurodymo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Prienų rajono apylinkės teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Harimanas“ ieškinį atsakovams Birštono savivaldybės administracijai ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui dėl Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. reikalavimo nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. birželio 16 d. nurodymo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Harimanas“ ieškiniu teismo prašo panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. reikalavimą nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos pateikimo“ ir panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) 2017 m. birželio 16 d. nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) bei priteisti iš atsakovės Birštono savivaldybės administracijos ieškovės naudai 75 Eur žyminio mokesčio ir išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

4Ieškovė nurodo, kad su UAB „Agrokoncernas“ (pirkėjas) yra sudariusi preliminarią negyvenamųjų patalpų su žemės sklypu pirkimo–pardavimo sutartį, todėl UAB „Agrokoncernas“ pareikalavo ieškovės pateikti visus dokumentus, susijusius su rekonstruotais ir pastatytais statiniais bei jų technine priežiūra, visų nekilnojamųjų daiktų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro išraše Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro duomenų bylas, visus dokumentus, susijusius su ieškovei priklausančių statinių adresu: (duomenys neskelbtini), įrengimu, eksplotacija ir priežiūra, naudojimosi žemės sklypu, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), tvarką ir su ja susijusius dokumentus, taip pat visą turimą informaciją apie vykdytus rekonstrukcijos bei kitokius pastatų būklės remonto, pagerinimų darbus bei eksplotaciją, kuri galėtų būti reikšminga pirkėjui. UAB „Agrokoncernas“, gavusi minėtus dokumentus, nustatė, kad ieškovei priklausantys 6 laikinieji statiniai (poilsio nameliai), stovi valstybiniame žemės sklype, pasibaigus jų laikino pastatymo terminui. Todėl UAB „Agrokoncernas“ su pranešimu kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją ir nurodydama, kad jai kilo abejonių dėl prieš 10 metų valstybiniame žemės sklype pastatytų laikinųjų statinių (poilsio namelių) teisėtumo ir tolimesnio šių statinių naudojimo teisėtumo, bei prašydama nustatyti, ar nurodyti laikinieji statiniai yra pastatyti ir šiuo metu eksplotuojami teisėtai. Departamentas 2017 m. birželio 16 d. rašto forma priėmė nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos“, kuriuo nustatė, kad ieškovei priklausantys 6 laikinieji statiniai (poilsio nameliai) ir prie jų įrengti laikini inžineriniai tinklai turėjo būti nugriauti iki 2010 m. sausio 8 d., nes yra pasibaigęs laikinojo statinio naudojimo terminas. Departamentas ieškovės neinformavo ir neįtraukė į prieš jos turtinius interesus vykdomą administracinę procedūrą, o raštu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Jūsų prašymo“ informavo tik pareiškėją UAB „Agrokoncernas“ ir nurodė, kad ieškovė 6 laikinuosius statinius (poilsio namelius) ir prie jų įrengtus laikinus inžinerinius tinklus pastatė turėdama statybą leidžiantį dokumentą, tačiau šiuos statinius privalėjo nugriauti iki 2010 m. sausio 8 d., todėl laikini statiniai valstybiniame žemės sklype stovi neteisėti ir Departamentas apie nustatytus pažeidimus nusprendė informuoti statinių naudojimo priežiūrą vykdančią Birštono savivaldybės administraciją. 2017 m. rugpjūčio 17 d. Birštono savivaldybės administracija priėmė reikalavimą nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo įpareigojo ieškovę per 3 mėnesius nugriauti neteisėtai valstybiniame žemės sklype stovinčius 6 laikinuosius statinius (poilsio namelius) ir išardyti (likviduoti) prie jų įrengtus laikinus inžinerinius tinklus. Ieškovė teigia, kad Departamento 2017 m. birželio 16 d. nurodymas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos“ ir Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. reikalavimas nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos pateikimo“ pažeidė jos turtinius ir neturtinius interesus, todėl ieškovė kaip savininkė turi teisę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalimi ir 4.93 straipsnio 1 dalimi, kreiptis į teismą ir ginti savo pažeistas savininkės teises valdyti, naudotis ir disponuoti 6 laikinaisiais statiniais (poilsio nameliais). Be to, ieškovė nurodo, kad ji su tapačiais reikalavimais jau yra kreipusis į Kauno apygardos administracinį teismą, kuris 2017 m. spalio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3171-406/2017 atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Harimanas“ skundą, nurodydamas, kad pareiškėjos keliami reikalavimai yra nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai ir turėtų būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme.

5Prienų rajono apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Prienų rajono apylinkės teismas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kyla iš administracinių teisinių santykių, nes ieškovės reikalavimai kildinami iš viešojo administravimo subjektų viešojo administravimo srityje atliktų neteisėtų veiksmų t. y. Departamento 2017 m. birželio 16 d. priimto nurodymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos“ bei Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. priimto reikalavimo nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini). Atsižvelgiant į tai, Prienų rajono apylinkės teismui kilo abejonių, ar šioje byloje ieškovės pareikšti reikalavimai nagrinėtini bendrosios kompetencijos ar administraciniame teisme, todėl kreipėsi į Specialiąją Teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo klausimo išsprendimo.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

8Nagrinėjamoje byloje ieškovė siekia panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. reikalavimą nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. birželio 16 d. nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini), kurie lėmė, ieškovės teigimu, nepgrįstą ir neteisėtą ieškovės įpareigojimą nugriauti jai priklausančius 6 laikinuosius statinius. Specialioji teisėjų kolegija nurodo, kad nepaisant to, jog nagrinėjamoje byloje ieškovė siekia panaikinti viešojo administravimo subjektų priimtus aktus, ieškovės reikalavimai yra susiję su civiliniais, o ne administraciniais teisiniais santykiais, nes ieškovė reiškiamais reikalavimais visų pirma siekia apginti savo pažeistas savininko teises valdyti, naudotis ir disponuoti jai priklausančiu turtu. Be to, vadovaujantis Specialiosios teisėjų kolegijos suformuota praktika, reikalavimas panaikinti Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo ieškovė įpareigota nugriauti jai nuosavybės teise priklausančius 6 laikinuosius statinius, pagal savo esmę yra susijęs su civiliniais teisiniais santykiais ir turi tiesioginės įtakos ieškovės, kaip statinių savininkės, nuosavybės teisėms (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-98/2016). Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, todėl yra priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

10Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Harimanas“ ieškinį atsakovams Birštono savivaldybės administracijai ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui dėl Birštono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 17 d. reikalavimo nugriauti statinius Nr. (duomenys neskelbtini) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. birželio 16 d. nurodymo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo grąžinti Prienų rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai
Ryšiai