Byla 2-9359-792/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės B. P

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės B. P.,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo priteisti iš skolininkės B. P. 637,00 Lt sprendimo vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00276.

3Nurodė, kad 2011-01-26 buvo gautas vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-16 vykdomasis dokumentas Nr. A2.8-6106-642 dėl 35000,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės B. P. išieškotojos valstybės naudai. Nustačius, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-22 nutarimu Nr. A2.13.-1550-89/2011 skolininkei paskirta bauda buvo pakeista į 400 valandų nemokamų viešųjų darbų, 2011-05-10 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir išsiųstas skolininkei siūlymas per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos susimokėti 637,00 Lt vykdymo išlaidas geruoju, tačiau skolininkė susimokėti susidariusias vykdymo išlaidas vengia.

4Pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjamas pranešus proceso dalyviams (LR CPK 234 str., 443 str. 5 d.).

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6LR CPK 611 straipsnis numato, kad jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą dėl jų priteisimo.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad išieškotojo atstovas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-16 vykdomasis dokumentas Nr. A2.8-6106-642 dėl 35000,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės B. P., 2011-01-26 pateikė vykdyti antstolei Vidai Daugirdienei. Priėmusi vykdymui minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolė išsiuntė skolininkei raginimą ir siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Antstolei nustačius, kad nėra galimybės baudos iš skolininkės išieškoti, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-04-22 nutarimu Nr. A2.13.-1550-89/2011 skolininkei paskirtą baudą pakeitė į 400 valandų nemokamų viešųjų darbų. 2011-05-10 antstolė priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, paskaičiavo vykdymo išlaidas ir 2011-05-27 skolininkei išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau jos per nurodytą terminą nesumokėtos.

8LR ATPK 303 straipsnyje yra nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas, t.y. kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas nutarimas, jam įsiteisėjus, privalo jį vykdyti. Tais atvejais, kai nutarimas nevykdomas savanoriškai, jis turi būti vykdomas priverstinai. Priverstinis nutarimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs nutarimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo funkcijas atlieka antstolis ir už vykdymo funkcijų vykdymą antstolis gauna atlyginimą. LR CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.

9Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas (jas sudaro būtinos vykdymo išlaidos ir papildomos vykdymo išlaidos) ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą - per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkte nurodyta, jog kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos bendrosios vykdymo išlaidos ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas. Tačiau jeigu skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, tai iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas).

10Baudą už administracinės teisės pažeidimą, kaip nustatė nutarimo priėmimo metu galiojusios teisės normos, pažeidėjas turėjo sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos (LR ATPK 313 straipsnio 1 dalis). Jei pažeidėjas nesumoka baudos per nustatytą terminą, baudą išieško antstolis (LR ATPK 314 straipsnio 1 dalis), t.y. nutarimą priėmęs organas (pareigūnas) kreipiasi dėl priverstinio nutarimo vykdymo. Priverstinio vykdymo procesas prasideda, kai vykdomasis dokumentas pateikiamas antstoliui ir užvedama vykdomoji byla. Nutarimo vykdymo proceso ypatumas yra tas, kad šiuo atveju skolininkui nesiunčiamas raginimas įvykdyti šį pareigūno priimtą nutarimą. Tai reiškia, kad, pasibaigus įstatymo nustatytam keturiasdešimties dienų terminui, per kurį pažeidėjas turi sumokėti baudą, jos nesumokėjus, antstoliui pateikiamas įsiteisėjęs nutarimas ir iš karto pradedami priverstinio vykdymo veiksmai (CPK 661 straipsnio 1 dalis). Skolininkas, neįvykdęs nutarimo gera valia per įstatyme nustatytą keturiasdešimties dienų terminą, patiria neigiamų turtinių priverstinio nutarimo įgyvendinimo padarinių – iš jo išieškomos priverstinio vykdymo išlaidos (LR CPK 610 straipsnis).

11Kaip minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog skolininkė B. P. nesumokėjo 35000,00 Lt baudos, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-16 vykdomąjį dokumentą Nr. A2.8-6106-642 dėl 35000,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės išieškotojas pateikė vykdyti antstolei. Gavusi išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, antstolė teisėtai pradėjo priverstinį šio vykdomojo dokumento vykdymą. Kadangi vykdomasis dokumentas buvo sugrąžintas jį išdavusiai institucijai, nes buvo priimtas nutarimas paskirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais, skolininkė turi pareigą atlyginti visas minėto vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas. Šiuo atveju atlyginimas antstolei neskaičiuojamas.

12Antstolė prašo teismo priteisti iš skolininkės 350,00 Lt būtinų vykdymo išlaidų, 94,00 Lt papildomų vykdymo išlaidų ir 29,00 Lt pašto bei banko išlaidų. Antstolė paskaičiuotas būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas indeksavo taikydama 136,8 indeksą.

13Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga konstatuotina, kad antstolė pagrįstai paskaičiavo susidariusias vykdymo išlaidas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus dydžius, tačiau neteisingai jas indeksavo taikydama 136,8 ketvirčio vartojimo kainų indeksą. Vykdymo išlaidų dydžiai, išskyrus nustatytuosius procentine išraiška, indeksuojami atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis nei 110 (CPK 82 str. 1 d., Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p.). Vartojimo kainų indeksas sprendimų vykdymo išlaidoms indeksuoti skaičiuojamas lyginant infliacijos pokytį su 2005 metų lapkričio mėnesiu, kai Sprendimų vykdymo instrukcijoje buvo nustatyti dabartiniai vykdymo išlaidų dydžiai. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų nesumoka per siūlyme nustatytą terminą, taikomas ketvirčio vartojimo kainų indeksas, galiojantis skirstant išieškotas lėšas ar kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo (Sprendimų vykdymo instrukcijos 32.2 p.). Lietuvos antstolių rūmų duomenimis, nuo 2011-05-01 vykdymo išlaidoms apskaičiuoti taikomas 130,9 vartojimo kainų indeksas. Pareiškėja kreipėsi į teismą galiojant 130,9 vartojimo kainų indeksui, todėl priteisiant iš skolininkės vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00276 išlaidos turi būti indeksuojamos ne 136,8 indeksu, o 130,9 indeksu. Tokiu būdu būtinos vykdymo išlaidos yra 458,15 Lt, papildomos vykdymo išlaidos yra 123,05 Lt.

14Remiantis išdėstytu, antstolei Vidai Daugirdienei iš skolininkės B. P. priteistina 610,00 Lt vykdymo išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 611 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti iš dalies.

17Priteisti antstolei Vidai Daugirdienei iš skolininkės B. P. 610,00 Lt (šešis šimtus dešimt litų 00 centų) vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00276.

18Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00276 grąžinti pareiškėjai antstolei Vidai Daugirdienei.

19Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai