Byla 2S-113-212/2012
Dėl kreditorinių reikalavimų palikėjo įpėdiniams patvirtinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Snoro lizingas“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-240-550/2012 pagal UAB „Snoro lizingas“ pareiškimo dėl kreditorinių reikalavimų palikėjo įpėdiniams patvirtinimo

Nustatė

2Pareiškėja prašė patvirtinti 1 248,72 Lt kreditorinį reikalavimą palikėjo įpėdiniams. Nurodė, jog su palikėju K. B. 2004-09-21 sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią pareiškėja jam valdyti ir naudotis perdavė dviratį. Savo įsipareigojimų palikėjas neįvykdė, todėl liko skolingas pareiškėjai.

3Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų palikėjo K. B. įpėdiniams patvirtinimo ir grąžino jį pareiškėjai. Nustatė, kad pareiškėja prašo patvirtinti 1 248,72 Lt kreditorinį reikalavimą K. B., mirusio 2010-07-17, įpėdiniams. Pareiškimas teismui išsiųstas paštu 2012-01-03, t. y. praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo palikėjo K. B. mirties ( - ). Atnaujinti praleistą terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą palikėjo įpėdiniams pareiškėja neprašė, duomenų, kad šis terminas pareiškėjai būtų atnaujintas, nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų K. B. įpėdiniams patvirtinimo teismui pateikė praleidus CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą tokiam reikalavimui pateikti, atnaujinti praleistą terminą neprašė, todėl teismas pareiškimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.

4Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012-01-11 nutartį ir išspręsti pareiškėjos prašymą iš esmės – pareiškimą tenkinti, patvirtinti 1 248,72 Lt kreditorinį reikalavimą palikėjo K. B. įpėdiniams. Mano, kad teismas netinkamai taikė CK 5.63 str. nuostatas, reglamentuojančias kreditorinių reikalavimų pareiškimo tvarką ir terminus, ir taip nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Svarbu, kad informacija apie skolines palikėjo pareigas ir galimus jo kreditorius įpėdiniams būtų žinoma iki palikimo priėmimo veiksmų atlikimo. Kai teisinę reikšmę pagal CK 5.63 str. 1 d. turintis veiksmas buvo atliktas praleidus nustatytą trijų mėnesių terminą, tačiau iki įpėdiniui priimant palikimą, toks kreditorius pripažintinas tinkamai įgyvendinusiu teisę informuoti įpėdinį apie palikėjo skolines prievoles bei nepraradusio teisės reikalauti, kad įpėdinis patenkintu jo turtines pretenzijas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatavo, jog tokiomis aplinkybėmis nėra teisinio poreikio spręsti nurodyto trijų mėnesių termino pratęsimo klausimą, nes trijų mėnesių termino pratęsimas teismine tvarka reikalingas tik tam tikrais atvejais, dėl tų kreditorių reikalavimų, apie kuriuos nebuvo pranešta nė vienu iš CK 5.63 str. 1 d. nurodytu būdu iki palikimo priėmimo veiksmų atlikimo.

5Atskirasis skundas tenkintinas, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 11 d. nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

6Pareiškėja UAB „Snoro lizingas“ 2012-01-05 kreipėsi į teismą dėl kreditorinių reikalavimų palikėjo įpėdiniams patvirtinimo. Palikėjas K. B. mirė ( - ) (b. l. 1). Kėdainių rajono apylinkės teismas atsisakymą priimti pareiškimą motyvavo tuo, kad pareiškėja praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti ir neprašė jo atnaujinti (b. l. 3).

7Palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarka nustatyta CK 5.63 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Teismas gali pratęsti šį terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai (CK 5.63 str. 4 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes informacija apie palikėjo kreditorius padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009). CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino tikslai suponuoja ir svarbios priežasties kaip teisinės kategorijos aiškinimą šio straipsnio 4 dalies prasme. Svarbia priežastimi negali būti pripažintos aplinkybės, kurios priklausė nuo kreditoriaus valios, nes priešingu atveju kreditorius įgytų nepateisinamą galimybę kontroliuoti savo reikalavimo tenkinimo apimtis, kurias lemia įpėdinio jau pasirinkto palikimo priėmimo būdas. Tokia situacija neatitiktų vieno iš pagrindinių civilinės teisės principų – subjektų lygiateisiškumo principo (CK 1.2 str.).

8Teismas sutinka su apeliantės argumentais, nes jie paremti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika. Palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK5.63 straipsnio prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes informacija apie palikėjo kreditorius padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kai toks įpėdinio informavimas buvo atliktas praleidus 3 mėnesių terminą, tačiau iki įpėdiniui priimant palikimą, kreditorius pripažintinas tinkamai įgyvendinusiu savo teisę (ir kartu pareigą) ir nepraradusiu teisės reikalauti, kad įpėdinis patenkintų jo turtines pretenzijas, todėl spręsti 3 mėnesių termino pratęsimo klausimą nėra poreikio. Be to, įstatyme neįtvirtinta, taip pat paveldėjimo teisės normos ir jų aiškinimo bei taikymo praktika nesuponuoja reikalavimo, jog palikėjo kreditorius, atlikdamas ar ketindamas atlikti kurį nors iš CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytų informavimo apie jo turtines pretenzijas veiksmų praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos, visais atvejais kreiptųsi į teismą dėl šio termino pratęsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2011). Dėl šių priežasčių teismas sprendžia, kad pareiškėja turėjo teisę paduoti pareiškimą teismui dėl kreditorinių reikalavimų palikėjo įpėdiniams patvirtinimo. Pažymėtina, jog nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai, o apie tai, jog palikimą yra priėmę įpėdiniai duomenų nėra.

9Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pareiškimą priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (kaip nenagrinėtiną teisme), nes toks pareiškimas yra nagrinėtinas teisme CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.

10Dėl išdėstytų aplinkybių skundžiama nutartis naikintina, o pareiškimo priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu, teismas

Nutarė

12Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 11 d. nutartį panaikinti ir pareiškimo priėmimo klausimą perduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai