Byla Iv-3617-331/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su S. V. skundu,

Nustatė

22011-08-24 gautas S. V. skundas.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2011-08-25 nutartimi nustatė terminą iki 2011-09-08 patikslinti skundo reikalavimus ir juos suformuluoti aiškiai nurodant, kokį konkrečiai sprendimą prašoma panaikinti (jo priėmimo datą bei numarį) ir kokius veiksmus prašoma įpareigoti atlikti, aiškiau išdėstyti aplinkybes, kuriomis grindžia skundo reikalavimus, nurodyti konkretų skundžiamą veiksmą (neveikimą) ar aktą, jo įvykdymo (priėmimo) datą, dokumentus patvirtinančius skundžiamo sprendimo gavimo datą (voką, pažymą iš pašto įstaigos ar pan.), pateikti teismui tiek patikslinto tinkamai surašyto ir pasirašyto skundo, kuriame būtų teisingai nurodytos visos administracinės bylos proceso šalys egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme, taip pat pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5S. V. iki 2011-09-08 skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

7S. V. skundą laikyti nepaduotu.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti S. V..

9Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai