Byla 2KT-47/2011
Dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rimvida Zubernienė, susipažinusi su Klaipėdos rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-342-838/2011 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, A. Z., Z. Z., M. Z., H. Z., V. B. ir L. I., tretiesiems asmenims sodininkų bendrijai „Skinija“, Klaipėdos rajono trečiojo notaro biuro notarei L. M. dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme gauta Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininko V. V. persiųsta civilinė byla Nr. 2-342-838/2011. Teismo pirmininkas rašte nurodo, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja L. J. nusišalino nuo minėtos bylos nagrinėjimo, nes nuosavybės teise įsigijo gyvenamąjį namą, esantį sodininkų bendrijoje „Skinija“, o ji šioje byloje yra trečiasis asmuo. Atsižvelgdamas į tai, prašo spręsti Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo ir bylos perdavimo kitam teismui klausimus.

3Pareiškimą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apylinkės teismui atsisakytina priimti.

4Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalis numato, kad tuo atveju, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme, kuriam byla teisminga teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba byloje dalyvaujančio asmens artimi giminaičiai, aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą kitam tos pačios pakopos teismui.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja L. J. nėra civilinėje byloje Nr. 2-342-838/2011 dalyvaujantis asmuo ir nėra duomenų, kad galėtų ja tapti. Byloje dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atsakovais yra patraukti Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, A. Z., Z. Z., M. Z., H. Z., V. B. ir L. I.. Sodininkų bendrija „Skinija“, bet ne teisėja L. J., byloje yra tik trečiuoju asmeniu. Nėra duomenų, kad kiti sodininkų bendrijos „Skinija“ nariai, tarp jų ir teisėja L. J., galėtų būti įtraukti į bylą dalyvaujančiais byloje asmenimis.

6Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė neturi teisinio pagrindo spręsti bylos perdavimo kitam teismui klausimą Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalies pagrindu.

7Bylą nagrinėjanti teisėja L. J. 2011-11-30 nutartimi nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, manydama, kad dėl jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio sodininkų bendrijoje „Skinija“, gali kilti abejonių dėl jos nešališkumo nagrinėjant šią bylą.

8Byloje nėra duomenų apie visų kitų Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų galimą suinteresuotumą bylos baigtimi ir nusišalinimą nuo jos nagrinėjimo.

9Teisingumas civilinėje byloje turi būti vykdomas griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Viena iš teisingumo vykdymo privalomų sąlygų – kompetencijos paskirstymas tarp subjektų, kuriems suteikti įgaliojimai priimti atskirus procesinius sprendimus byloje. CPK 69 straipsnio nuostatos nurodo, kokie asmenys turi įgaliojimus spręsti teisėjui (teisėjams) pareikšto nušalinimo klausimą – teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ar jų paskirtas teisėjas. Tik tuomet, jei teisme nėra pakankamo skaičiaus teisėjų, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamas aukštesniosios pakopos teismas (CPK 69 str. 1 d.).

10Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Civilinio proceso kodekse nėra numatyta galimybė Teismo pirmininkui ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkui savo iniciatyva, nesant dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimo, spręsti teisėjų nušalinimo klausimą. Nagrinėjamu atveju, nušalinimas Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjams nėra pareikštas, todėl apylinkės teismo pirmininkas neturi teisės šį klausimą perduoti spręsti aukštesnės pakopos teismui.

11Pažymėtina, kad bylos perdavimas nagrinėti kitam teismui galimas tokiu atveju, kai nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p., 3 d.).

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjai, išskyrus teisėją L. J., nėra nusišalinę nuo bylos nagrinėjimo, byloje nėra jiems pareikšto nušalinimo ir nėra duomenų, kodėl visi šio teismo teisėjai negalėtų nagrinėti minėtos civilinės bylos. Nustatyta, teisėja L. J. nėra dalyvaujantis byloje asmuo ir nėra duomenų, kad galėtų ja tapti. Atsižvelgiant į tai, išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo aukštesnės pakopos teismo pirmininkui ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti ne jų kompetencijai priskirtus klausimus (CPK 34 str. 2 d. 3 p., 3 d., 5 d., 69 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, atsisakytina iš esmės nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui nepagrįstai perduotą pareiškimą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui (CPK 3 str. 6 d. ir 115 str. 6 d., 137 str. 2 d. 2 p., 69 str. 1 d.).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

14atsisakyti priimti Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininko V. V. pareiškimą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-342-838/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo kitam tos pačios pakopos teismui.

Proceso dalyviai