Byla e2S-691-267/2019
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, paskolos teisinių santykių ir prievolės grąžinti paskolą įvykdymo pripažinimo, tretieji asmenys R. E.-V., V. K

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė,

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. M. ūkio atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. M. ūkio ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo R. M., ir atsakovo V. V. priešieškinį ieškovui R. M. ūkiui dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, paskolos teisinių santykių ir prievolės grąžinti paskolą įvykdymo pripažinimo, tretieji asmenys R. E.-V., V. K.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Šiaulių apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ūkio ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos priteisimo ir atsakovo V. V. priešieškinį atsakovui R. M. ūkiui dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, paskolos teisinių santykių ir prievolės grąžinti paskolą įvykdymo pripažinimo.

72.

82019 m. rugsėjo 3 d. atsakovo atstovė pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (toliau – FNTT) atliks ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), kuris gali turėti įtakos šios bylos nagrinėjimui.

93.

10Atsakovo atstovė nurodo, kad FNTT atliekamas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalį dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo R. M. ir V. K. ūkiuose, galbūt neapskaitant darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo V. V. ir kitiems asmenims. Atsakovo atstovė mano, kad ši civilinė byla negali būti išnagrinėta, kol nebus baigtas ikiteisminis tyrimas, nes ikiteisminio tyrimo rezultatai gali turėti esminę reikšmę nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl to, kad ikiteisminiame tyrime tiriamos aplinkybės, susijusios su V. V. darbu R. M. ir V. K. ūkiuose bei darbo užmokesčio apskaičiavimu, yra reikšmingos ir civilinėje byloje sprendžiant dėl ieškinio ir priešieškinio reikalavimų pagrįstumo.

114.

12Ieškovas teigia, kad atsakovo nurodomas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, todėl byla nestabdytina.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsakovo V. V. prašymą tenkino ir civilinę bylą sustabdė iki galutinio sprendimo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) įsiteisėjimo. Teismo nutartis grindžiama šiais motyvais:

165.1.

17Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju esminis klausimas nagrinėjant tiek ieškinio, tiek priešieškinio patenkinimo klausimą yra tai, ar atsakovas V. V. faktiškai dirbo R. M. ir (ar) V. K. priklausančiuose ūkiuose bei tokiu būdu yra atlyginęs dalį ar visą jam suteiktos paskolos. Ieškovas šią aplinkybę viso proceso metu kategoriškai neigė.

185.2.

19Ginčo atveju aktualu tai, kad ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) atlikimo metu yra tiriamas tiek atsakovo V. V., tiek kitų asmenų darbo faktas R. M. ir (ar) V. K. ūkiuose, nes tik nustačius patį darbo faktą bus galima spręsti klausimą dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteisminio tyrimo metu bus nustatyta, kad atsakovas V. V. dirbo R. M. ir (ar) V. K. ūkiuose arba, atvirkščiai, bus nustatyta, jog, kaip teigia ieškovas, su atsakovu jokių darbinių santykių niekada nėra turėjęs. Nurodyta aplinkybė, teismo nuomone, yra aktuali sprendžiant klausimą dėl paskolos įvykdymo fakto, taip pat sprendžiant klausimą dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, teismas sutiko su atsakovo atstovės nurodytais motyvais, kad ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) metu surinkta medžiaga gali turėti reikšmingos įtakos tiek ieškinio tiek priešieškinio reikalavimų tenkinimui.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

216.

22Ieškovas R. M. ūkis pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas yra grindžiamas šiais argumentais:

236.1.

24Nurodė, kad teismas turi diskreciją sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, tačiau teismas gali tai daryti tik įvertinęs ikiteisminiame tyrime nustatinėjamas ir nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes. Teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo pagal LR CPK 164 straipsnio 4 punktą, kiekvienu atveju turi įsitikinti, kad nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai ją išnagrinėti ir kad sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu, net formaliai esant įstatyme nurodytam bylos sustabdymo pagrindui, turi šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes, nes, sustabdžius bylą be pakankamo pagrindo, yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami byloje dalyvaujančių asmenų interesai.

256.2.

26Civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatomi kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Skundžiamoje nutartyje nėra motyvuojama, kokių įrodymų trūksta, kad teismas galėtų priimti sprendimą, nėra nurodoma kokių faktų teismas pats negali nustatyti. Kaip jau minėta, ikiteisminiame tyrime yra tiriamos tos pačios aplinkybės kaip ir civilinėje byloje.

277.

28Atsakovo V. V. atstovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

297.1.

30Nurodė, kad ikiteisminio tyrimo apimtis ir baudžiamojo proceso galimybės įrodyti galbūt padarytą nusikalstamą veiklą yra didesnės, atsakovas, gindamas savo poziciją civilinėje byloje, neturi tokių įrodinėjimo galimybių civiliniame procese, nors turi pareigą pateikti jo poziciją pagrindžiančius įrodymus (CPK 178 str.). Ikiteisminio tyrimo duomenys yra reikšmingi ne tik atsakovo pozicijos pagrindimui, bet ir teisingam civilinės bylos Nr. ( - ) išnagrinėjimui. Bylos sustabdymas iki ikiteisminio tyrimo rezultato užtikrins civilinės bylos šalims ieškovo atskirajame skunde akcentuojamas lygybės ir viešumo sąlygas, nes sudarys galimybę ištirti reikšmingas visapusiškam bylos nagrinėjimui aplinkybes, o ne tik tas, kurias pateikė ieškovas.

317.2.

32Teismas pagrįstai pripažino, jog civilinės bylos nagrinėjimui yra reikšminga tai, ar ikiteisminio tyrimo metu bus nustatyta, kad atsakovas V. V. faktiškai dirbo, ar nedirbo ieškovo ir (ar) V. K. ūkiuose, nes būtent dėl to kardinaliai skiriasi ieškovo ir atsakovo pozicija. Ši aplinkybė yra svarbi, nes nustačius, kad V. V. faktiškai dirbo ieškovo ir (ar) V. K. ūkiuose, ieškovas, civilinėje byloje nagrinėjamo priešieškinio kontekste, turės pareigą įrodyti, kaip atsiskaitė už V. V. darbą. Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų pagrindu teismas galės įvertinti ieškinio ir priešieškinio pagrįstumą. CPK 185 str. įtvirtintos įrodymų vertinimo taisyklės reiškia teismo pareigą teisiškai vertinti bylos aplinkybes remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, o ne prielaidomis. Vieno ar kito bylai reikšmingo fakto buvimas ar nebuvimas ir teisinis to fakto vertinimas gali būti konstatuojami tik tada, kai tokioms išvadoms pakanka byloje esančių įrodymų.

337.3.

34Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali būti pagrindu sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 str. 3 p., tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai ir priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniais įrodymais civilinėje byloje, todėl atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali būti pagrindu sustabdyti civilinę bylą pagal CPK 164 str. 4 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 3K-3-10/2007, Nr. 3K-3-297/2014).

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

37Atskirasis skundas tenkintinas.

388.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

409.

41Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo nutarta sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki galutinio sprendimo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) įsiteisėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

4210.

43Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (LR CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar nereikia stabdyti bylą.

4411.

45Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina), taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecija sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 straipsnis) ir asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

4612.

47Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinės bylos nagrinėjimą, vadovavosi CPK 164 straipsnio 4 dalyje nurodytu fakultatyviuoju bylos sustabdymo pagrindu. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas negalėjo sustabdyti civilinės bylos minėtu pagrindu, kadangi bylai reikšmingas aplinkybes teismas gali nustatyti nagrinėdamas civilinę bylą iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą sutikti su šiais atskirojo skundo argumentais.

4813.

49Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog ikiteisminio tyrimo institucijų ir pareigūnų sprendimai bei nutarimai neturi prejudicinės galios civiliniame procese, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų, dažniausiai išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes, tačiau reikia vadovautis tuo, ar civilinės bylos sustabdymo metu ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės, kokie klausimai jų metu tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Jeigu taip, tai nebūtų ekonomiška civiliniame procese atlikti tuos pačius veiksmus, bet jei ekspertizė nepaskirta, o bylai aplinkybės yra reikšmingos, tai civilinę bylą nagrinėjantis teismas gali spręsti dėl tokių įrodymų rinkimo. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jie dažniausiai yra išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. Teismas civilinėje byloje turi spręsti, ar išreikalauti rašytinių įrodymų tinkamai patvirtintus nuorašus, kad civilinės bylos aplinkybės civiliniame procese būtų tiriamos operatyviai ir intensyviai. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad materialine prasme tokių civilinių teisinių pasekmių, kaip sandorių negaliojimas, jų panaikinimas, ikiteisminio tyrimo faktas ar jo metu priimami sprendimai, paprastai nesukuria, o daugiausia turi procesinę reikšmę – atsiranda naujų įrodymų, gali būti nustatytas dokumentų klastojimas ir kt. Nepaisant to, kad ikiteisminio tyrimo metu gali būti konstatuojamos svarbios aplinkybės, turinčios įtakos ginčijant šalių sandorius, bet nei tyrimas, nei jo dokumentai savaime tokių pasekmių nesukelia. Teismas turi įvertinti ir, tik įsitikinęs, kad jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šių veiksmų negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje, gali konstatuoti būtinumą sustabdyti bylą, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Jeigu tokios aplinkybės gali būti nustatomos operatyviau civilinio proceso tvarka, tai bylą sustabdyti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo yra pernelyg abstraktu, ypač nemotyvuojant, kuriam laikui civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

5014.

51Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo R. M. ir V. K. ūkiuose, galbūt neapskaitant darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo V. V. ir kitiems asmenims. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad, nors ikiteisminis tyrimas ir nelaikytinas pagrindu bylos sustabdymui visais atvejais, šiuo konkrečiu atveju yra svarbūs ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, t. y. nustatytos faktinės aplinkybės apie atsakovo darbo faktą ieškovo ir (ar) V. K. ūkiuose, kuris neabejotinai yra reikšmingas ir nagrinėjamos civilinės bylos baigčiai.

5215.

53Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad teismas civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymą motyvavo prielaidomis, jog ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės gali turėti reikšmės galutiniam bylos procesiniam sprendimui, tačiau plačiau nemotyvavo, kokių konkrečių įrodymų surinkimas bei kokie konkretūs ikiteisminio tyrimo veiksmai yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kodėl šių aplinkybių negalima nustatinėti civilinio proceso tvarka.

5416.

55Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

5617.

57Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje civilinės bylos sustabdymas CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrintų civilinio proceso operatyvumo principo (CPK 2 straipsnis, 7 straipsnis, 72 straipsnis), prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (CPK 329 straipsnio 1 dalis), o atsakovo V. V. prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

58Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

59Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti atsakovo V. V. prašymo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. M. ūkio... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Šiaulių apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą pagal ieškovo R. M.... 7. 2.... 8. 2019 m. rugsėjo 3 d. atsakovo atstovė pateikė prašymą sustabdyti bylos... 9. 3.... 10. Atsakovo atstovė nurodo, kad FNTT atliekamas ikiteisminis tyrimas medžiagoje... 11. 4.... 12. Ieškovas teigia, kad atsakovo nurodomas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) nėra... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 16. 5.1.... 17. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju esminis klausimas nagrinėjant tiek... 18. 5.2.... 19. Ginčo atveju aktualu tai, kad ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) atlikimo metu yra... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. 6.... 22. Ieškovas R. M. ūkis pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 23. 6.1.... 24. Nurodė, kad teismas turi diskreciją sustabdyti civilinės bylos... 25. 6.2.... 26. Civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas tada, kai dvi ar daugiau... 27. 7.... 28. Atsakovo V. V. atstovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo... 29. 7.1.... 30. Nurodė, kad ikiteisminio tyrimo apimtis ir baudžiamojo proceso galimybės... 31. 7.2.... 32. Teismas pagrįstai pripažino, jog civilinės bylos nagrinėjimui yra... 33. 7.3.... 34. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 37. Atskirasis skundas tenkintinas.... 38. 8.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 9.... 41. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 42. 10.... 43. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 44. 11.... 45. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 164 straipsnyje... 46. 12.... 47. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinės bylos... 48. 13.... 49. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad teismų praktikoje... 50. 14.... 51. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad FNTT pradėjo ikiteisminį... 52. 15.... 53. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad teismas... 54. 16.... 55. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 56. 17.... 57. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 58. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas... 59. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d....