Byla 2-1431/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties, kuria nepatenkintas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-2664-585/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Congestum Group“ ieškinį atsakovui V. S. dėl nuostolių priteisimo, tretysis asmuo: bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Plasmetos langai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Congestum Group“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. S. 123 190 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino – priteisė ieškovui iš atsakovo 123 190 Lt nuostolių ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovas ir tretysis asmuo pateikė atsiliepimus į ieškinį, tačiau į teismo posėdį neatvyko. Kadangi atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, nebuvo gautas atsakovo prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, esant ieškovo prašymui, teismas priėmė sprendimą už akių. Teismas nustatė, kad ieškovo 2009 m. sausio 28 d. kasos išlaidų orderiai patvirtina, jog atsakovas paėmė sau ir su juo susijusiai įmonei UAB „Plasmetos langai“ (atsakovas yra šios įmonės akcininkas ir vadovas) 123 190 Lt. Ieškovui 2009 m. kovo 9 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Atsakovas, būdamas UAB „Congestum Group“ vadovu, žinojo apie įmonės galimą nemokumą, tačiau nesilaikė CK 6.923 straipsnio 2 dalyje nurodyto atsiskaitymo eiliškumo su kreditoriais. Atsakovas pasinaudojo turima informacija apie sunkią UAB „Congestum Group“ finansinę padėtį, siekdamas naudos sau, tokiu būdu pažeidė kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus, netinkamai vykdė vadovo pareigas, todėl yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 123 190 Lt nuostolių (CK 2.87 str. 7 d.).

5Atsakovas V. S. pateikė teismui pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad į teismo posėdį neatvyko dėl nenumatytų aplinkybių ir apie tai neturėjo realios galimybės informuoti teismą. Visų pirma, apie paskirtą teismo posėdį 2010 m. kovo 22 d. 13.30 val. atsakovas realiai nebuvo informuotas, nes teismo šaukimą asmeniškai nebuvo gavęs, o atsakovo motina, gavusi teismo šaukimą, apie jį pamiršo pasakyti sūnui. Antra, nepaisant to, 2010 m. kovo 22 d. atsakovas ryte savo reikalais vyko į Vilnių, kartu planuodamas Vilniaus apygardos teisme pasidomėti bylos eiga, tačiau atsakovo automobilis sugedo, be to, išsikrovė mobilus telefonas. Atvykus techninei pagalbai, buvo nustatyta, kad automobilio remontas galimas tik dirbtuvėse. Atsakovas prašyme nurodė aplinkybes, kurios, jo manymu, gali turėti įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovo V. S. pareiškimo dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo nepatenkino. Teismas nurodė, kad atsakovas pranešimą sugedusio automobilio remontą atlikusiai įmonei perdavė 2010 m. kovo 22 d. 08.15 val., kai teismo posėdis turėjo įvykti tos pačios dienos 13.30 val., todėl atsakovas turėjo daugiau kaip penkias valandas atvykti į teismo posėdį arba pranešti teismui, kad dėl svarbių priežasčių į posėdį vėluoja. Atsakovas nepranešė teismui apie įvykį ir teismas tai vertino kaip atsakovo didelį nerūpestingumą, parodantį neatsakingą ir neigiamą atsakovo požiūrį į jo naudojimąsi procesinėmis teisėmis ir pareigomis. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad teismas sprendimu už akių sudarė galimybę ieškovui praturtėti. Atsakovas savo sprendimu, veikdamas kaip ieškovo vienasmenis valdymo organas, nepagrįstai ir neteisėtai privilegijavo du ieškovo kreditorius – save ir tretįjį asmenį, pasinaudojo turima informacija apie gręsiantį ieškovo nemokumą savo interesais, ieškovo vardu nuspręsdamas įvykdyti nemokumo būsenoje atsidūrusio ieškovo prievoles sau ir glaudžiai su atsakovu susijusiam trečiajam asmeniui, padarė žalą ieškovui ir kitiems ieškovo kreditoriams, o tokia žala turi būti atlyginta (CK 2.87 str. 7 d.). Patenkinus atsakovo pareiškimą vien dėl to, kad atsakovas nesutinka su ieškiniu ir teismo priimtu sprendimu, būtų paneigtas civilinio proceso operatyvumo principas, sąžiningos proceso šalies teisių sąskaita būti ginama šalis, nevykdanti savo procesinių pareigų, o pats sprendimo už akių institutas netektų prasmės.

7Atskiruoju skundu atsakovas V. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Teismas išnagrinėjo bylą 2010 m. kovo 22 d. ir sprendimo už akių paskelbimą atidėjo 2010 m. kovo 25 d., nors CPK 285 straipsnio 6 dalis tai draudžia atidėti sprendimo už akių priėmimą ir paskelbimą. Tai yra absoliutus sprendimo už akių negaliojimo pagrindas.

92. Atsakovas 2010 m. kovo 22 d. 08.15 val. automobilio remontą atlikusiai įmonei pristatė pranešimą, o ne automobilį. Techninė pagalba atvyko tik po 2,5 val. Reikėjo laiko apžiūrėti automobilį ir nustatyti gedimo priežastį, po to automobilį reikėjo transportuoti į remonto dirbtuves. Todėl nepagrįstas teismo motyvas, kad atsakovas nuo 08.15 val. turėjo pakankamai laiko atvykti į teismo posėdį.

103. Teismas nepagrįstai netyrė atsakovo pareiškimo argumentų, kad apie 2010 m. kovo 22 d. 13.30 val. teismo posėdį ieškovas sužinojo tik 2010 m. kovo 22 d. vakare, kai paskambino į teismą pasidomėti bylos eiga. Vėliau atsakovas sužinojo, kad teismo šaukimas į teismo posėdį buvo įteiktas jo motinai, kurį pamiršo šaukimą perduoti sūnui.

114. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pareiškimo argumentų, kad į teismą su ieškiniu kreipėsi BUAB „Congestum Group“ administratoriaus UAB „Valeksa“ tariamas įgaliotas asmuo M. R., kurio įgalinimai ir teisinis veiksnumas yra kritiški. Ieškovo bankroto administratorius yra juridinis asmuo – UAB „Valeksa“, o ne fizinis asmuo. Bankroto administratorius turėjo pateikti įrodymus, kas yra bankroto administratoriaus vadovas ir koks konkrečiai asmuo yra paskirtas administratoriaus įgaliotu atstovu.

125. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pareiškimo argumentų, kad jeigu teismas būtų bent iš dalies vertinęs atsakovo atsiliepime nurodytus motyvus, akivaizdžiai būtų atmetęs ieškinį. Visų pirma, ieškovas siekia be teisinio pagrindo nesąžiningai praturėti atsakovo sąskaita, todėl ieškinys yra nepagrįstas. Antra, ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, todėl netinkamas atsakovas turėjo būti pakeistas tinkamu atsakovu.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Civilinis procesas reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų vilkinti bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir vykdymą, būtų užkirstas kelias proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, nebūtų pažeistos proceso šalies, sąžiningai dalyvaujančios nagrinėjant civilinę bylą, teisės. Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavimo nagrinėjant civilinę bylą (pvz. nepateikus atsiliepimo, paruošiamųjų procesinių dokumentų, neatvykus į teismo posėdį), ši byla yra nagrinėjama ir sprendimas yra priimamas nedalyvaujant tai šaliai (CPK 285-286 str.). Tikslas užtikrinti proceso koncentruotumą, įpareigojant civilinio proceso šalis rūpintis tinkamu ir greitu bylos išnagrinėjimu bei numatant šios pareigos nesilaikymo padarinius, iš kurių vienas yra sprendimo už akių priėmimo galimybė, derintinas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, taip pat visokeriopos teisminės gynybos principu (CPK 7 str. 1 d.).

15Įstatymas numato galimybę asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, pateikti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir nustato sprendimo už akių peržiūrėjimo sąlygas. Atsakovas, pateikdamas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, turi nurodyti: 1) aplinkybes, liudijančias atsiliepimo per nustatytą terminą nepateikimo priežasčių svarbumą, ir įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes; 2) aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime konstatavo, kad tuo atveju, kai atsakovas pateikia įrodymus, kurie patvirtina, jog teismo sprendimas už akių buvo akivaizdžiai neteisingas ir juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, teismas turi panaikinti šį sprendimą ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, nepaisant priežasčių, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į ieškinį, svarbos.

16Bylos duomenimis, atsakovas V. S. buvo pateikęs teismui atsiliepimą į ieškovo ieškinį (b. l. 48-48). Atsakovas atsiliepime išdėstė nesutikimo su ieškiniu argumentus ir prašė, ieškovui nepateikus paruošiamųjų dokumentų, priimti sprendimą už akių. Atsakovui teismo šaukimas apie 2010 m. kovo 22 d. 13.30 val. įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį buvo išsiųstas atsakovo atsiliepime nurodytu adresu ir įteiktas atsakovo motinai (b. l. 55). Atsakovui neatvykus į minėtą teismo posėdį, kai jam buvo tinkamai pranešta apie posėdį, teismui negavus atsakovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, ieškovo prašymu teismas priėmė sprendimą už akių. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nagrinėjamoje byloje priimti sprendimą už akių (CPK 285 str. 1 d.).

17Dėl aplinkybių, liudijančių neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą (CPK 287 str. 2 d. 3 p.)

18Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytos aplinkybės, susijusios su jo automobilio gedimu, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. kovo 22 d. rytą automobiliu vyko į Vilnių savo reikalais, o ne į minėtą teismo posėdį, nes šaukimo į teismo posėdį asmeniškai nebuvo gavęs. Atsakovas po savo reikalų sutvarkymo planavo atvykti į teismą pasidomėti bylos eiga. Atsakovo nurodomos aplinkybės apie automobilio gedimą negalėjo įtakoti atsakovo atvykimo ar neatvykimo į minėtą teismo posėdį vien dėl tos priežasties, kad atsakovas net neplanavo vykti būtent į minėtą teismo posėdį. Tai, kad atsakovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, patvirtina atsakovui jo nurodytu adresu išsiųsto teismo šaukimo įteikimo pažyma, iš kurios matyti, kad teismo šaukimas buvo įteiktas atsakovo motinai. Pagal CPK 123 straipsnio 3 dalį, jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Toks įteikimas pagal CPK yra laikomas tinkamu. Atsakovas neneigia tos aplinkybės, kad teismo šaukimas buvo įteiktas jo motinai, tačiau nurodo, kad motina pamiršo pasakyti jam apie teismo šaukimą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nes žinodamas apie iškeltą bylą ir teismui nurodęs savo gyvenamosios vietos adresą, kuriuo kartu su juo gyvena senyvo amžiaus motina, laiku nepasidomėjo, ar motina yra gavusi kokius nors dokumentus iš teismo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas nepagrindė CPK 287 straipsnio 2 dalyje 3 punkte nurodytų aplinkybių.

19Dėl aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 287 str. 2 d. 4 p.)

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą, pažymi, kad analizuojamu atveju bylos nagrinėjimo atnaujinimui esminę reikšmę turi ne atsakovo pasyvumą (neatvykimo į teismo posėdį) pateisinančios ar nepateisinančios priežastys, o aplinkybės ir įrodymai, susiję su sprendimo už akių teisėtumu bei pagrįstumu. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo privalo būti pagrįstas tokiais įrodymais, kurie galėtų patvirtinti, kad sprendimas, priimtas remiantis CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatytu byloje pateiktų įrodymų formaliu įvertinimu, yra akivaizdžiai neteisingas ir juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai, kad gali būti rimtas pagrindas priimti byloje kitokį sprendimą. Jeigu tokie įrodymai pateikiami, teismas turi panaikinti priimtą sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

21Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, kad ieškinį pateikė BUAB „Congestum Group“ administratoriaus UAB „Valeksa“ netinkamai įgaliotas asmuo M. R.. Iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties matyti, kad UAB „Congestum Group“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“ (b. l. 18-19). UAB „Valeksa“ direktorius 2009 m. kovo 17 d. įgaliojimu įgaliojo M. R. atstovauti teisme ir pagal CPK 59 straipsnio nuostatas atstovaujamojo vardu atlikti visus procesinius veiksmus, tame tarpe pareikšti ieškinį (b. l. 22).

22Atsakovas nurodo, kad UAB „Gongestum Group“ įsiskolinimas atsakovui buvo 14 248 Lt, o trečiajam asmeniui – 108 942 Lt. Bankroto administratoriaus ginčijamais mokėjimais UAB „Congestum Gruop“ likvidavo savo įsiskolinimą. Atsakovo nuomone, ieškovas savo ieškiniu siekia nesąžiningai praturtėti atsakovo sąskaita. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad minėti atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodo, kad atsakovas savo sprendimu, veikdamas kaip ieškovo vienasmenis valdymo organas, neteisėtai suteikė prioritetą dviem ieškovo kreditoriams, t. y. sau ir trečiajam asmeniui, kuriuo direktoriumi ir akcininku jis buvo, pasinaudojo turima informacija apie gręsiantį ieškovo nemokumą savo interesais, tokiais veiksmais pažeidė savo, kaip juridinio asmens valdymo organo nario, pareigas (CK 2.87 str.). Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai.

23Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, todėl netinkamas atsakovas turėjo būti pakeistas tinkamu atsakovu. Kadangi bankroto administratoriaus ginčijamos sumos dalį (108 942 Lt) yra gavęs ne atsakovas, o tretysis asmuo, atsakovo nuomone, administratorius šių pinigų turėtų reikalauti iš trečiojo asmens. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto administratorius kreipėsi į teismą CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu, t. y. reikalaudamas juridinio asmens valdymo organo dalyvio veiksmais juridiniam asmeniui padarytos žalos atlyginimo. Šiuo atveju neturi reikšmės, kad dalis išmokėtų pinigų buvo panaudota atsakovo, kaip juridinio asmens vienasmenio vadovo, asmeninėms reikmėms, o kita dalis išmokėta trečiajam asmeniui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtina, jog teismo sprendimas už akių buvo akivaizdžiai neteisingas ir juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės (CPK 284 str. 2 d. 4 p.).

24Atsakovas pagrįstai nurodo, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas (CPK 285 str. 6 d.). Iš 2010 m. kovo 22 d. posėdžio protokolo matyti, kad teismas nutarė sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2010 m. kovo 25 d. 13.30 val. (b. l. 60-61). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atidėdamas sprendimo už akių priėmimą ir paskelbimą, pažeidė procesinės teisės normas, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju minėtas procesinės teisės normų pažeidimas nesutrukdė teismui teisingai išspręsti bylą ir nesudaro absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, kaip teigia atsakovas.

25Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas BUAB „Congestum Group“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. sprendimu už akių ieškinį... 5. Atsakovas V. S. pateikė teismui pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovo V. S.... 7. Atskiruoju skundu atsakovas V. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 8. 1. Teismas išnagrinėjo bylą 2010 m. kovo 22 d. ir sprendimo už akių... 9. 2. Atsakovas 2010 m. kovo 22 d. 08.15 val. automobilio remontą atlikusiai... 10. 3. Teismas nepagrįstai netyrė atsakovo pareiškimo argumentų, kad apie 2010... 11. 4. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pareiškimo argumentų, kad į... 12. 5. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pareiškimo argumentų, kad jeigu... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Civilinis procesas reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų... 15. Įstatymas numato galimybę asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už... 16. Bylos duomenimis, atsakovas V. S. buvo pateikęs teismui atsiliepimą į... 17. Dėl aplinkybių, liudijančių neatvykimo į teismo posėdį ir teismo... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių... 19. Dėl aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtą Lietuvos Respublikos... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, kad ieškinį pateikė BUAB... 22. Atsakovas nurodo, kad UAB „Gongestum Group“ įsiskolinimas atsakovui buvo... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, kad ieškinys pareikštas... 24. Atsakovas pagrįstai nurodo, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas... 25. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....