Byla e2-34841-994/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovei D. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės D. P. 281,01 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, remiantis 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610, teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Atsakovė nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ), Vilnius. Ieškovas teikė paslaugas minėtam butui, o savininkė už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui. Atsakovė už suteiktas paslaugas nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. birželio mėn. nėra sumokėjusi 281,01 Eur užmokesčio.

3Ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimai buvo įteikti atsakovei 2016-09-07 viešo paskelbimo būdu, remiantis CPK 130 str. (2016-09-07 nutartis), nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomu atsakovės buvimo vietos adresu. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas teikia buto, esančio ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikdamas 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610. Pagal 2016-06-28 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovė nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ), Vilnius, (e. b. l. 4-5). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-24 sprendimu už akių c. b. Nr. e2-25987-141/2015 priteisė ieškovui iš atsakovės 296,22 Eur sumą už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2013 m. birželio mėnesio iki 2015 m. balandžio mėnesio („LITEKO“ duomenys, CPK 179 str.). Atsakovė už paslaugas neatsiskaitė ir laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. birželio mėn. (e. b. l. 1-3,6), todėl ieškovui liko skolinga 281,01 Eur sumą.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo turimai turto daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.) CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovė būtų pareiškusi ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nėra sumokėjusi susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovės reikalaujama priteisti 281,01 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina (4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4 d., 6.38 str. 1 d., 6.205 str.).

8CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 8-9) Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir priteistinos iš atsakovės (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str. 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, įm. kodas 121452134, iš atsakovės D. P., a. k. ( - ) 281,01 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro 1 ct) skolą laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. birželio mėn., 5 (penkių) procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą (281,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-08-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai