Byla 2-1908/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „DZO CAPITAL“ bankroto byloje Nr. B2-2104-436/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo WEST Timbert LTD ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dalsita“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „DZO CAPITAL“ bankroto byloje Nr. B2-2104-436/2010.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas WEST Timbert LTD kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „DZO CAPITAL“, bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Pečiusta“.

5Trečiasis asmuo UAB „Dalsita“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „DZO CAPITAL“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Pečiusta“.

6Ieškovas UAB „Baltic realty investments“ atsakovo administratoriumi siūlė skirti UAB „Renavita“.

7Trečiasis asmuo Leonas Gilaitis prašė iškelti bankroto bylą UAB „DZO CAPITAL“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

8Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi iškėlė UAB „DZO CAPITAL“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo valdymas ir restruktūrizacijos centras“. Nurodė, kad ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis teismui suteikia diskrecijos teisę spręsti klausimą, kuris asmuo paskirtinas administratoriumi. Teismui suderinus ieškovų bei trečiųjų asmenų siūlomų administratorių UAB „Pečiusta“, UAB „Renavita“, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis - buvusio UAB „DZO CAPITAL“ vadovo N. A. 2010 m. balandžio 19 d. liudijimą raštu bei liudijimą teismo posėdyje, vykusiame 2010 m. liepos 1 d., kuriame M. A. apie UAB „Aldengas“ ir UAB ,,West Timber LTD“ vadovų veiksmus nurodė aplinkybes, verčiančias abejoti ieškovo UAB „West Timber LTD“ siūlomo bankroto administratoriaus UAB ,,Pečiusta“ tinkamumu eiti UAB „DZO CAPITAL“ bankroto administratoriaus pareigas, sprendė, kad, siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl galimo bankroto administratoriaus šališkumo, UAB „Pečiusta“ neskirtinas administruoti UAB „DZO CAPITAL“. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Baltic realty investments“ bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Renavita“, o trečiasis asmuo Leonas Gilaitis - UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, abi įmonės veikia Kaune. Remdamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetiniame tinklalapyje skelbiamais duomenimis, teismas pažymėjo, kad siūlytų bankroto administratorių darbo krūvis pagal jame dirbančių bankroto administratorių fizinių asmenų skaičių yra panašus. Tačiau UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ yra baigęs administruoti 39 įmones, o UAB „Renavita“ - 19. Kadangi pagal preliminarius duomenis galima manyti, jog ši bankroto byla gali būti sudėtinga (įmonė turi nemažai turto ir pan.), teismas padarė išvadą, kad tikslingiausia būtų skirti bankroto administratorių, turintį didesnę patirtį administruojant įmones - UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

9Ieškovas WEST Timbert LTD atskiruoju skundu prašo šią teismo nutartį pakeisti dalyje, kurioje UAB „DZO CAPITAL“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskiriant UAB ,,Pečiusta“. Taip pat prašė pripažinti žodinį nagrinėjimą būtinu ir skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kad būtų galima teismo posėdžio metu apklausti liudytojus. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai netenkino prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir tokiu būdu nepagrįstai nesudarė galimybės kreditoriui WEST Timbert LTD įgyvendinti teisės į visapusišką bylos išnagrinėjimą bei visų proceso šalių lygiateisiškumą.
  2. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas buvo šališkas, nes rėmėsi melagingu teisinį suinteresuotumą turinčio asmens N. A. liudijimu.
  3. Teismo nuomonė, kad WEST Timbert LTD pasiūlyta administratoriaus UAB ,,Pečiusta“ kandidatūra kelia abejonių dėl galimo bankroto administratoriaus šališkumo, niekuo neparemta. Be to, nėra aišku, kokiais principais teismas vadovavosi paskirdamas administratoriumi UAB ,,Verslo valdymas ir restruktūrizacijos centras“.

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Dalinta“ taip pat prašo teismo nutartį pakeisti dalyje, kurioje UAB „DZO CAPITAL“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskiriant UAB ,,Pečiusta“.

11Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme UAB ,,Dalinta“ pateikė atsisakymą nuo atskirojo skundo, nurodė, kad tokio atsisakymo pasekmės trečiajam asmeniui žinomos.

12UAB ,,Pečiusta“ kreipėsi į apeliacinį teismą su pareiškimu, kuriuo atsisakė teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „DZO CAPITAL“.

13Ieškovo WEST Timbert LTD atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacinis procesas pagal trečiojo asmens UAB ,,Dalinta“ atskirąjį skundą nutrauktinas.

15Dėl UAB ,,Dalinta“ atskirojo skundo

16Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki jo nagrinėjimo iš esmės pradžios. UAB ,,Dalinta“ prašyme nurodyta, kad jam yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės, t. y. kad atskirojo skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.). Atitinkamai teigti, kad trečiojo asmens atsisakymas nuo atskirojo skundo prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 1 d.).

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinis procesas pagal UAB ,,Dalinta“ atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d., 315 str. 5 d.).

18Dėl WEST Timbert LTD atskirojo skundo

19

20Ieškovo WEST Timbert LTD atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutarties dalies, kuria išspręstas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus skurimo, nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, kadangi, kolegijos nuomone, tokio klausimo tinkamam išnagrinėjimui nėra būtinas žodinis procesas (CPK 336 str.). Be to, ieškovas, prašydamas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, neargumentavo tokio prašymo pagrįstumo, nenurodė, kokie liudytojai turėtų būti šaukiami į teismo posėdį, taip pat nenurodė, kokias aplinkybės jie galėtų nurodyti ir kaip tos aplinkybės galėtų įtakoti bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimą (CPK 178 str.).

21ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo valdymas ir restruktūrizacijos centras“. Bylos duomenimis UAB ,,Verslo valdymas ir restruktūrizacijos centras“ sutiko administruoti atsakovą, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad jis atitinka teisės aktų reikalavimus administruoti atsakovą (b. l. 20). Ieškovas WEST Timbert LTD ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą, siūlydamas bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pečiusta“. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek teismo paskirtas administratorius UAB ,,Verslo valdymas ir restruktūrizacijos centras“, tiek ir apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB „Pečiusta“ yra tinkami administruoti atsakovą. Iš viešai prieinamų duomenų internetiniame tinklapyje www.bankrotodep.lt matyti, kad UAB ,,Verslo valdymas ir restruktūrizacijos centras“ dirba 6 fiziniai asmenys, kurie turi leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas. Šis administratorius šiuo metu vykdo 30 įmonių bankroto procedūrų, užbaigęs yra 41 bankroto procedūrą. UAB „Pečiusta“ dirba 5 fiziniai asmenys, turintys leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas. Ši įmonė vykdo 24 įmonės bankroto procedūras ir yra užbaigusi 39 įmonės bankroto procedūras. Taigi abiejų bankroto administratorių (tiek teismo paskirto, tiek ir apelianto nurodomo) užimtumas iš esmės vienodas. Abu bankroto administratoriai teikia paslaugas Kauno mieste ir Kauno mieste ar rajone yra šių įmonių buveinės (kaip ir atsakovo). Duomenų apie tai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius negalėtų tinkamai administruoti atsakovo veiklą byloje nėra. Todėl net neatsižvelgiant į liudytojo N. A. parodymus, pagrindo keisti skundžiama nutartimi paskirtąjį administratorių nėra (CPK 185 str.).

23Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl vien tik bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti būtent to subjekto, kuriam atsakovo įsipareigojimų dydis yra tam tikro dydžio, siūlomo bankroto administratoriaus paskyrimą. Skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė administratorių, kurį siūlė mažiausią reikalavimą turintis kreditorius, nesudaro pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių.

24Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad administratorius UAB „Pečiusta“ 2010 m. gruodžio 15 d. raštu atsisakė administruoti UAB „DZO CAPITAL“. Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB ,,Dalinta“ atskirąjį skundą.

27Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas WEST Timbert LTD kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo... 5. Trečiasis asmuo UAB „Dalsita“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB... 6. Ieškovas UAB „Baltic realty investments“ atsakovo administratoriumi... 7. Trečiasis asmuo Leonas Gilaitis prašė iškelti bankroto bylą UAB „DZO... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. Ieškovas WEST Timbert LTD atskiruoju skundu prašo šią teismo nutartį... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Dalinta“ taip pat prašo teismo... 11. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme UAB ,,Dalinta“ pateikė... 12. UAB ,,Pečiusta“ kreipėsi į apeliacinį teismą su pareiškimu, kuriuo... 13. Ieškovo WEST Timbert LTD atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacinis procesas pagal trečiojo asmens UAB ,,Dalinta“ atskirąjį... 15. Dėl UAB ,,Dalinta“ atskirojo skundo... 16. Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį... 17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinis procesas... 18. Dėl WEST Timbert LTD atskirojo skundo... 19. ... 20. Ieškovo WEST Timbert LTD atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2010... 21. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto... 23. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek... 24. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB ,,Dalinta“ atskirąjį... 27. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą...