Byla 2YT-8967-1028/2018
Dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys - VMI, Šiaulių AVPK

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Silvijus Balčytis, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo P. Ž. skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys - VMI, Šiaulių AVPK,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu, kuriuo prašo panaikinti antstolio Artūro Bložės 2018 05 25 patvarkymą Nr. S-18-41 -24698 ir įpareigoti antstolį Arūrą Bložę vykdomosiose bylose Nr. 0163/16/00433 , Nr. 0163/16/00564 , Nr. 0163/16/01118 , Nr. 0163/16/01360 , Nr. 0163/16/01575 , Nr. 0163/17/00066 , Nr. 0163/17/01365 , Nr. 0163/17/01443 , Nr. 0163/17/01447, Nr. 0163/17/01653 grąžinti išieškotojui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos vykdomuosius dokumentus su žymomis, kad išieškojimas negalimas.

3Nurodo, kad administracinių teisės pažeidimų bylose paskirtų baudų iki šiol nėra iki galo sumokėjęs dėl sunkios finansinės padėties. Šiuo metu nedirba. Yra registruotas Šiaulių darbo biržoje, kaip ieškantis darbo. Savarankiškų pajamų neturi. Pragyvenimui padeda tėvai. Nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ registruotas vienas automobilis, tačiau jį prieš 10 metų pardavė kitam asmeniui. Yra darbingo amžiaus darbingas vyras. Sutinka, kad baudos ateityje būtu pakeistos neatlygintinais viešaisiais darbais. Baudų išieškojimas tęsiasi daugiau nei 1 metus. Nuobaudos neįvykdomos dėl objektyvių aplinkybių - nėra turto, į kurį būtų galimą nukreipti išieškojimo. Baudas pakeitus neatlygintinais viešaisiais darbais ir juos išdirbus bus pasiekti administracinės nuobaudos tikslais. Antstolis, praėjus vieneriems baudų išieškojimo metams, privalo gražinti Valstybinei mokesčių inspekcijai per Finansų ministerijos vykdomuosius dokumentus su žymomis, kad išieškojimas negalimas.

4Antstolis 2018-06-11 motyvuotu patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir vadovaudamasis CPK 510 str. 3 d., skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimuose į skundą prašo skundą atmesti.

6Skundas atmestinas.

7Iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų nustatyta, kad antstolis vykdo administracinių baudų išieškojimą iš pareiškėjo.

8LR Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatyme numatyta, kad iki 2017 m. sausio 1 d. įsiteisėję nutarimai skirti administracines nuobaudas vykdomi, kol bus įvykdyti (6 str. 1 d.). Šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytais, atvejais teisena vyksta pagal iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. LR Administracinių teisės pažeidimų kodekse buvo numatyta, kad jeigu vykdant priverstinį išieškojimą per vienerius metus nuo nutarimo skirti baudą pateikimo antstoliui nerandama asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda, antstolis mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas, grąžina mokesčių administratoriui (( - ) str. 5 d.). Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir LR Administracinių nusižengimų kodekse (ANK 676 str. 3 d.).

9Esant tokiam teisiniam reguliavimui svarbu nustatyti, ar per vienus metus nuo nutarimo skirti baudą pateikimo antstoliui nerandama asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda. Tik tokio turto neradus, ir iš esmės per pirmuosius metus, antstolis mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas, turėtų grąžinti mokesčių administratoriui.

10Nagrinėjamu atveju matyti, kad pateikus baudas vykdymui turto buvo rasta, jo nebuvimo klausimas keliamas tik dabar. Kaip nustatyta iš vykdomųjų bylų, buvo areštuojamos pareiškėjo sąskaitos, nuo jų nurašomos lėšos, pareiškėjas prašė panaikinti sąskaitos areštus, žadėjo pats mokėti baudas dalimis. Buvo nustatyta ir areštuota transporto priemonė. Taip pat matyti, kad buvo siųsti patvarkymai dėl lėšų išskaitymo iš pareiškėjo darbo užmokesčio, yra duomenys apie tai, kad pareiškėjas turėjo pajamų iš darbinės veiklos (v. b. l. 41-553, b. l. 14-15, 26-27, 33-37, 40, 43, 49-50, 54-55, 63, 67, 69-71, 74-83, 86-89; v. b. l. 41-4482, b. l. 8; v. b. l. 41-1249, b. l. 7; v. b. l. 41-958, b. l. 10, 15-16). Pažymėtina, kad pareiškėjas vykdomųjų bylų ir civilinės bylos duomenimis yra tapęs dviejų juridinių asmenų vadovu, dėl kurių veiklos vykdymo duomenų nėra, tačiau pareiškėjas šios aplinkybės skunde taip pat nenurodo, neteikia dėl to paaiškinimų. Pareiškėjas skunde nurodė, kad yra darbingas vyras, yra jauno amžiaus, akivaizdu, kad gali dirbti ir praeityje tą aktyviai darė. Tačiau šiuo metu pareiškėjas nurodo nedirbantis, savarankiškų pajamų neturintis. Nurodo, kad pragyvenimui padeda tėvai. Šios nurodytos aplinkybės kelia abejonių.

11Šiuo metu valstybėje vis dar nėra pasiekta, kad valstybės institucijos turėtų informaciją apie visus asmenis, kurie užsiima darbine veikla ir gauna įvairių rūšių pajamas. Valstybė taip pat neturi duomenų apie asmenų darbą ir pajamas užsienio šalyse. Taip pat gana įprasta teikti informaciją valstybės institucijoms apie tariamą pragyvenimą iš tėvų ar kitų giminaičių duodamų lėšų. Tačiau tokie teiginiai turi būti pagrindžiami konkrečiais įrodymais.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad jau ilgą laiką nedirba, neturi pajamų, nors yra jaunas, darbingas vyras. Tokios nurodytos aplinkybės kelia abejonių. Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kokiomis pinigų sumomis ar kitais būdais jam pragyventi padeda tėvai, nepateikė duomenų apie tėvų pajamų kilmę, jų dydį, tėvų turimus įsipareigojimus, turtą, iš ko būtų galima spręsti, ar tėvai turi galimybę išlaikyti pareiškėją ir tikrai jį išlaiko.

13Vertinant vykdomųjų bylų turinį taip pat matyti, kad antstolis pastaruoju metu nėra atlikęs tokių vykdymo veiksmų, kurie kažkaip realiai įtakotų skolininką, todėl nėra aišku, kodėl būtent šiuo metu, po 7-10 metų nuo baudų paskyrimo, pareiškėjas nusprendė, kad norėtų atlikti viešuosius darbus, nors anksčiau tokios valios niekada nereiškė. Galbūt pareiškėjas gali paveldėti ar jam gali būti padovanota turto, įgytas turtas ar pajamos kitu būdu.

14Pažymėtina, kad nei VMI, nei Šiaulių AVPK atsiliepimuose neišreiškė pozicijos, kad sutiktų, jog pareiškėjui baudos galėtų būti pakeistos viešaisiais darbais, nors būtent šios institucijos galėtų inicijuoti nurodyto klausimo sprendimą (ANK 676 str. 4 d., ATPK 309 str.).

15Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad antstolis pagal vykdomosiose bylose surinktus duomenis, skolininko pateiktus įrodymus, civilinėje byloje esančius duomenis, pagrįstai sprendė, jog negalima konstatuoti, kad šiuo metu nėra galimybės išieškoti baudas, todėl skundžiami antstolio veiksmai yra teisėti ir pagrįsti.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškėjo P. Ž. skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų atmesti.

18Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas grąžinti antstoliui.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai