Byla 2S-771-622/2013
Dėl turto arešto akto dalies panaikinimo, suinteresuoti asmenys S. V., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, antstolė A. T

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audriaus Saulėnas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos I. V. ir išieškotojo

2UAB „Avirginida“ atskiruosius skundus dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-01-24 nutarties civilinėje byloje pagal išieškotojų S. J., UAB „Avirginida“ prašymus dėl skolininko turto dalies nustatymo bei pareiškėjos I. V. skundą dėl turto arešto akto dalies panaikinimo, suinteresuoti asmenys S. V., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, antstolė A. T.,

Nustatė

3išieškotojas S. J. kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti, kad I. V. gaunamo darbo užmokesčio ( - ) 50 procentų priklauso skolininkui S. V..

4Išieškotojas UAB „Avirginida“ kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti, kad skolininkui S. V., priklauso ½ sutuoktinės I. V. gaunamo darbo užmokesčio.

5Pareiškėja I. V. pateikė skundą dėl antstolės A. T. veiksmų, prašydama panaikinti antstolės A. T. 2012-07-27 turto arešto akto dalį, kuria areštuota 50 procentų jos darbo užmokesčio, gaunamo ( - ).

6Šilutės rajono apylinkės teismas 2013-01-24 nutartimi sustabdė civilinę bylą, iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-184-385-385/2013 pagal I. V. ieškinį atsakovui S. V. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, sutuoktinių turto padalijimo, tretieji asmenys

7UAB „Avirginida“, S. J., AB SEB bankas. Nurodė, kad pareiškėjos I. V. ir suinteresuoto asmens S. V. turto bei skolų padalijimo klausimas sprendžiamas santuokos nutraukimo byloje ir šioje byloje priimtas sprendimas turės įtakos dėl S. V. turto dalies nustatymo bei nagrinėjant klausimą dėl I. V. turto arešto akto dalies panaikinimo.

8Pareiškėja I. V. pateikė atskirąjį skundą, prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-01-24 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta. Visus teisiškai reikšmingus faktus teismas gali nustatyti šioje byloje, todėl pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimo nebuvo. Darbo užmokesčio dalies nustatymas neturės jokios įtakos nagrinėjamai santuokos nutraukimo bylai.

9Išieškotojas UAB „Avirginida“ pateikė atskirąjį skundą, prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-01-24 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismo nagrinėti iš esmės. Nurodo, kad bylos sustabdymas pažeidžia kreditorių interesus. Teismui nebuvo pagrindo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, nes ši byla ir santuokos nutraukimo byla gali būti išnagrinėtos atskirai. Šioje byloje priimto sprendimo pagrindu galės būti priimtas sprendimas santuokos nutraukimo byloje, nustatant sutuoktinių bendros jungtinės nuosavybės dalis. Teismas atsižvelgdamas į šioje byloje priimtą sprendimą, galės nustatyti kitokias sutuoktiniams tenkančias turto dalis, išspręsti kompensacijų klausimą. Mano, kad teismas visiškai neįvertino tai, kad antstolio veiksmai, kuriuos skundžia pareiškėja buvo atlikti iki ieškinio dėl santuokos nutraukimo pateikimo, todėl jų vertinimas teisėtumo aspektu visiškai neturi jokio prejudicinio ryšio su santuokos nutraukimo byla.

10Suinteresuotas asmuo antstolė A. T. pateikė atsiliepimus į atskiruosius skundus, prašo juos tenkinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą.

11Išieškotojas UAB „Avirginida“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos I. V. atskirąjį skundą, prašo jį tenkinti. Nurodo, kad teismo iniciatyva priimta nutartis dėl bylos sustabdymo neatitinka nei vieno proceso dalyvio valios, teismas neužtikrino proceso operatyvumo principo.

12Atskirieji skundai tenkintini.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu sustabdė civilinę bylą, iki bus išnagrinėta kita civilinė byla, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

14Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. CPK 163 straipsnyje nurodyti privalomi bylos sustabdymo atvejai, todėl esant bent vienam iš šiame straipsnyje numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas privalo sustabdyti bylą. Civilinio proceso tikslai – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylą vilkinti (CPK 2, 7, 72 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas kaip teisinį bylos sustabdymo pagrindą nurodė CPK 163 straipsnio 3 punktą. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Taigi civilinės bylos nagrinėjimas šiuo pagrindu sustabdomas tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Stabdydamas bylą teismas privalo įsitikinti, ar iš tikrųjų egzistuoja aplinkybės, sudarančios pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ar nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai išnagrinėti ją, ar bylos sustabdymas neužvilkins jos išnagrinėjimo bei nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisėtų interesų.

15Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog išieškotojai S. J. ir UAB „Avirginida“, vykdomosiose bylose, kurias vykdo antstolė A. T., kreipėsi į teismą su prašymais nustatyti, kad skolininkui S. V., priklauso ½ sutuoktinės I. V. gaunamo darbo užmokesčio. Taip pat pareiškėja I. V. pateikė skundą dėl antstolės A. T. veiksmų, vykdomosiose bylose, kuriose išieškotojai yra S. J. ir UAB „Avirginida“, prašydama panaikinti antstolės turto arešto akto dalį, kuria areštuota 50 proc. jos darbo užmokesčio. Civilinėje byloje, dėl kurios teismas sustabdė šios bylos nagrinėjimą, yra nagrinėjamas ieškovės I. V. ieškinys atsakovui S. V., tretiesiems asmenims UAB „Avirginida“, S. J., AB SEB bankui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir santuokoje įgyto turto padalijimo. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad sutuoktinių turto bei skolų padalijimo klausimas sprendžiamas santuokos nutraukimo byloje, sprendė kad šioje byloje priimtas sprendimas turės įtakos dėl S. V. turto dalies nustatymo bei nagrinėjant klausimą dėl I. V. turto arešto akto dalies panaikinimo, todėl sustabdė bylos nagrinėjimą.

16Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su atskiraisiais skundais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas civilinę bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdė nepagrįstai. Teismo nuomone, tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje nėra tiesioginio prejudicinio ryšio. Pirmosios instancijos teismas išieškotojų prašymus dėl skolininkui priklausančio sutuoktinės darbo užmokesčio dalies nustatymo gali tinkamai išspręsti ir nelaukdamas teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo ir sutuoktinių turto padalijimo. Bylos sustabdymas nepagrįstai užvilkins jos išnagrinėjimą bei išieškojimo vykdymo procesą, dėl to bus pažeisti teisėti išieškotojų interesai, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas. Pareiškėjos skundas dėl antstolės atliktų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti išspręstas taip pat, nesustabdžius šios bylos nagrinėjimo, nes tarp santuokos nutraukimo bylos ir antstolės atliktų veiksmų vykdomojo byloje teisėtumo įvertinimo nėra prejudicinio ryšio. Be to, pažymėtina, kad antstolės veiksmai, kuriuos skundžia pareiškėja atlikti iki santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, todėl teismo sprendimo priėmimui, neturi jokios įtakos būsimas teismo sprendimas santuokos nutraukimo byloje.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nėra būtina stabdyti šios bylos nagrinėjimo, kol bus išnagrinėta byla dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo, kadangi šiuo atveju prašymus dėl skolininkui priklauso ½ dalies sutuoktinės gaunamo darbo užmokesčio ir antstolės veiksmų teisėtumo areštuojant skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio dalį, nėra prejudicinio ryšio, pirmosios instancijos teismas šioje byloje pareikštus reikalavimus gali išnagrinėti ir nestabdydamas šios bylos nagrinėjimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šioje byloje sprendžiami klausimai, kurie iškilo vykdymo proceso metu, todėl teismas privalo ją išnagrinėti kuo greičiau, nevilkinant išieškojimo proceso ir įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo. Be to, šioje byloje priimtu sprendimu šalys galės remtis, sprendžiant klausimus dėl santuokoje įgytą turto padalijimo. Apeliacinio teismo nuomone, šiuo atveju bylos nagrinėjimo sustabdymas pažeidžia CPK 7 straipsnyje įtvirtintus civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus ir nepagrįstai užvilkintų bylos nagrinėjimą bei paneigtų CPK tikslus (CPK 2, 7, 72 straipsniai).

18Remdamasis nagrinėjamoje byloje pateiktais įrodymais bei anksčiau išdėstytais motyvais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, neįsitikinęs, ar iš tikrųjų egzistuoja aplinkybės, sudarančios pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, netinkamai taikė procesinės teisės normas ir priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuri dėl nurodytų aplinkybių naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Byla perduotina toliau nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

19Teismas, vadovaudamasi 336-339 straipsniais,

Nutarė

20panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-01-24 nutartį ir perduoti civilinę bylą toliau nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audriaus... 2. UAB „Avirginida“ atskiruosius skundus dėl Šilutės rajono apylinkės... 3. išieškotojas S. J. kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti, kad I. V.... 4. Išieškotojas UAB „Avirginida“ kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti,... 5. Pareiškėja I. V. pateikė skundą dėl antstolės A. T. veiksmų, prašydama... 6. Šilutės rajono apylinkės teismas 2013-01-24 nutartimi sustabdė civilinę... 7. UAB „Avirginida“, S. J., AB SEB bankas. Nurodė, kad pareiškėjos I. V. ir... 8. Pareiškėja I. V. pateikė atskirąjį skundą, prašo panaikinti Šilutės... 9. Išieškotojas UAB „Avirginida“ pateikė atskirąjį skundą, prašo... 10. Suinteresuotas asmuo antstolė A. T. pateikė atsiliepimus į atskiruosius... 11. Išieškotojas UAB „Avirginida“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos I.... 12. Atskirieji skundai tenkintini.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 15. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog išieškotojai S. J. ir UAB... 16. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su atskiraisiais skundais,... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nėra būtina stabdyti šios... 18. Remdamasis nagrinėjamoje byloje pateiktais įrodymais bei anksčiau... 19. Teismas, vadovaudamasi 336-339 straipsniais,... 20. panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-01-24 nutartį ir perduoti...