Byla 2-339-330/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutarties, kuria sumažinta suinteresuotam asmeniui M. A. Ž. paskirta bauda (civilinė byla Nr. B2-1749-345/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lilonija“ ir M. A. Ž. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutarties, kuria sumažinta suinteresuotam asmeniui M. A. Ž. paskirta bauda (civilinė byla Nr. B2-1749-345/2015).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskiruosius skundus, n u s t a t y t a:

 1. Klausimo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Lilonija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Adsum“. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi UAB „Adsum“ atstatydinta iš BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės pareigų, naująja bankroto administratore paskirta E. G..

4Pareiškėjos D. J. ir I. Z. (UAB „Adsum“ buvusios darbuotojos) kreipėsi į teismą, prašydamos atstatydintos BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės UAB „Adsum“ direktoriui M. A. Ž. paskirti baudą. Nurodė, kad iš BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės pareigų atstatydinus UAB „Adsum“, iki šiol naujajai administratorei nėra perduoti BUAB „Lilonija“ dokumentai. BUAB „Lilonija“ bankroto administratorė E. G. pareiškėjų prašymą palaikė.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi BUAB „Lilonija“ atstatydintos bankroto administratorės UAB „Adsum“ buvusiems direktoriams M. A. Ž. ir G. U. paskyrė 1 000 Eur dydžio baudas.

6Suinteresuotas asmuo (asmuo, kuriam paskirta bauda) M. A. Ž. pateikė teismui prašymą panaikinti jam skirtą baudą. Prašyme nurodė, kad nuo 2012 metų serga ir dėl jo nedarbingumo bankrutuojančių įmonių bankroto administravimą bei UAB „Adsum“ veiklą vykdė įgaliotas asmuo – finansininkė D. J.. Nurodė, kad 2015 m. vasario 20 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi turimas UAB „Adsum“ akcijas jis perleidęs UAB „Realm Juridical“.

7UAB „Lilonija“ bankroto administratorė E. G. atsiliepimu į prašymus prašė M. A. Ž. prašymo dėl baudos panaikinimo netenkinti. Nurodė, kad M. A. Ž. nepasirūpino dokumentų perdavimu G. U., taip pat laiku neperdavė dokumentų BUAB „Lilonija“ administratorei.

8Pareiškėjos D. J. ir I. Z. prašė suinteresuotam asmeniui M. A. Ž. paskirtos baudos nenaikinti. Nurodė, kad suinteresuotam asmeniui bauda paskirta pagrįstai, o G. U. nebuvo perduoti UAB „Adsum“ ir administruojamų bankrutuojančių įmonių dokumentai, todėl šis negalėjo realiai vykdyti jokių bankroto procedūrų. Pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo nesirūpino bankrutuojančių įmonių turto ir dokumentų išsaugojimu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. nutartimi suinteresuoto asmens M. A. Ž. prašymą dėl baudos panaikinimo tenkino iš dalies ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi paskirtą 1 000 Eur baudą sumažino iki 500 Eur.

11Pirmosios instancijos teismas nepagrįstais pripažino suinteresuoto asmens M. A. Ž. argumentus, jog jis BUAB „Lilonija“ dokumentų bankroto administratorei negalėjo perduoti, kadangi jais esą disponuoja D. J.. Teismo nutartyje akcentuota, jog suinteresuotas asmuo, turėdamas galimybę perimti bankrutuojančių įmonių dokumentus, įskaitant ir BUAB „Lilonija“ dokumentus, bei vykdyti jam teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą BUAB „Lilonija“ turtą perduoti naujai paskirtai administratorei, šios savo pareigos sąmoningai nevykdė. Teismo vertinimu, UAB „Adsum“ akcijų pardavimas nepanaikino suinteresuoto asmens pareigos perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentus naujajai administratorei. Tačiau, įvertinęs aplinkybę, jog M. A. Ž. apmokėjus už dokumentų sunumeravimą, dalinai – už transporto išlaidas, visi dokumentai buvo perduoti naujai paskirtai administratorei, teismas konstatavo, kad suinteresuotas asmuo, nors ir po baudos paskyrimo, visgi ėmėsi priemonių laikytis proceso normų, todėl paskirtąją baudą sumažino.

 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo argumentai

12Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo BUAB „Lilonija“, atstovaujamas bankroto administratorės E. G., prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartį, kuria suinteresuotam asmeniui M. A. Ž. paskirta bauda buvo sumažinta. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad suinteresuotas asmuo visus dokumentus perdavė naujajai bankroto administratorei. Dokumentų neperdavimas sukelia kliūtis UAB „Lilonija“ bankroto procesui.
 2. Nagrinėjant bylą nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atstatydinta bankroto administratorė UAB „Adsum“ piktnaudžiavo įgaliojimais, netinkamai vedė įmonės buhalterinę apskaitą.

  13

14Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo M. A. Ž. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – M. A. Ž. baudos neskirti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad suinteresuotas asmuo turėjo realią galimybę perimti bankrutuojančių įmonių dokumentus, tačiau esą sąmoningai šios pareigos nevykdė.
 2. Teismas nevertino aplinkybės, jog administruoti BUAB „Lilonija“ bankroto procesą buvo paskirta administratorė UAB „Adsum“, o ne M. A. Ž.. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog M. A. Ž. dėl sveikatos būklės bankroto administravimo funkcijų nebevykdė, o įgaliojimus perdavė darbuotojai D. J..
 3. Teismas netinkamai vertino aplinkybę, jog M. A. Ž. pardavė UAB „Adsum“ akcijas ir buvo atleistas iš įmonės direktoriaus pareigų. D. J. po akcijų pardavimo liko dirbti UAB „Adsum“, todėl M. A. Ž. manė, kad ji šiuos dokumentus perdavė ar perduos naujajam akcininkui. Suinteresuotas asmuo buvo atvykęs perduoti dokumentų, tačiau tam nebuvo sudarytos sąlygos.
 4. Suinteresuotas asmuo, nors ir neturėdamas pareigos, dar iki baudos skyrimo ėmėsi aktyvių veiksmų, nukreiptų į tai, kad BUAB „Lilonija“ dokumentai būtų perduoti naujajai bankroto administratorei.
 5. Teismas, skirdamas baudą, neatsižvelgė į tai, kad suinteresuotas asmuo serga ir negauna pajamų.

15BUAB „Lilonija“ prašo suinteresuoto asmens M. A. Ž. atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad suinteresuotas asmuo nepateikė duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog bankrutuojančių įmonių dokumentus perdavė 2015 m. vasario 20 d. Atsiliepime teigiama, kad suinteresuoto asmens nurodytos aplinkybės nepateisina dokumentų neperdavimo, kuris tęsiasi jau septynis mėnesius. Nurodė, kad tiek dėl D. J., tiek dėl suinteresuoto asmens veiksmų, susijusių su netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu, kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Dėl M. A. Ž. ir D. J. veiksmų nėra galimybės įvertinti bankrutuojančios įmonės padėties, tęsti bankroto procedūrų.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis, kuria sumažinta M. A. Ž. paskirta bauda, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Dėl BUAB „Lilonija“ atskirojo skundo

19Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens M. A. Ž. prašymą dėl baudos panaikinimo, apskųstąja nutartimi prašymą tenkino iš dalies – baudą sumažino. Atskirajame skunde BUAB „Lilonija“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį (kuria suinteresuotam asmeniui M. A. Ž. paskirta bauda sumažinta) panaikinti.

20CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis). Pagal 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui tik CPK numatytais atvejais bei tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

21Aptariamu atveju BUAB „Lilonija“ atskiruoju skundu skundžia pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą sumažinti suinteresuotam asmeniui paskirtą baudą, paskirtą už bankrutavusios įmonės dokumentų neperdavimą naujajai bankroto administratorei. CPK X skyriaus nuostatos, reglamentuojančios teismo nuobaudų rūšis bei jų skyrimą, nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, skyrė arba atsisakė skirti proceso dalyviui baudą. Remiantis CPK 107 straipsnio 1 dalimi tik asmuo, kuriam yra paskirta bauda, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti arba sumažinti. Remiantis minėto straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, skundas paduotas dėl teismo procesinio sprendimo sumažinti baudą.

22Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinis teismas prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas sumažinti baudą, paskirtą M. A. Ž., kito asmens negalėjo būti skundžiamas atskiruoju skundu. Todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal BUAB „Lilonija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

23Dėl naujų įrodymų priėmimo

24Suinteresuotas asmuo M. A. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: D. J. 2015 m. vasario 13 d. rašto, 2015 m. birželio 19 d. patvirtinimo, 2015 m. liepos 2 d. atsiskaitymo už BUAB „Lilonija“ dokumentų sunumeravimą ir pridavimą, medicininių dokumentų kopijas (b. l. 100-106). BUAB „Lilonija“ bankroto administratorė E. G. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė BUAB „Lilonija“ 2012 m. gegužės 18 d. kreditorių susirinkimo protokolo, 2015 m. balandžio 28 d. balanso, pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, BUAB „Lilonija“ banko sąskaitų išrašų kopijas (b. l. 111-129). CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Aptariamu atveju naujus įrodymus pateikę asmenys nesuformulavo prašymo dėl naujų įrodymų priėmimo, nepagrindė aplinkybių, lėmusių nesavalaikį įrodymų pateikimą bei reikšmę sprendžiamam klausimui. Nurodytos aplinkybės apeliaciniam teismui sudaro pagrindą atsisakyti priimti suinteresuotų asmenų pateiktus naujus įrodymus (CPK 181, 314 straipsniai).

25Dėl pagrindo baudos panaikinimui

26Pagal galiojantį teisinį reguliavimą teismas, atstatydinęs administratorių ir paskyręs kitą administratorių, nurodo terminą, per kurį buvęs administratorius privalo perduoti naujai paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Jeigu atstatydintas administratorius be pateisinamos priežasties per nustatytą laiką neperduoda įmonės turto ir dokumentų ar perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti atstatydintam administratoriui (kai administratorius juridinis asmuo – jo vadovui) iki 2 896 eurų baudą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 11 dalis). Apeliacinio teismo įsitikinimu, tokio teisinio reguliavimo esminis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius asmenis, ignoruojančius teismo sprendimų privalomumą, priversti juos kuo greičiau pateikti naujajam bankroto administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima tęsti bankroto procedūras. Tuo atveju jeigu atstatydintas bankroto administratorius naujajam bankroto administratoriui bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės dokumentų ar įmonės turto neperdavė dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jam paskirtą baudą.

27Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi UAB „Adsum“ atstatydinta iš BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės pareigų, naująja bankroto administratore paskirta E. G.. Teismas nustatė 10 dienų terminą, per kurį atstatydinta bankroto administratorė UAB „Adsum“ privalėjo perduoti naujai paskirtai bankroto administratorei BUAB „Lilonija“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi konstatavo, kad BUAB „Lilonija“ dokumentai naujajai bankroto administratorei nebuvo perduoti, todėl buvusiems bankroto administratorės UAB „Adsum“ vadovams, be kita ko, ir suinteresuotam asmeniui M. A. Ž. paskyrė baudas. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens M. A. Ž. prašymą dėl 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo, padarė išvadą, kad suinteresuoto asmens nurodytos aplinkybės (pvz., sirgimas, UAB „Adsum“ akcijų pardavimas, vėliau sekęs jo atleidimas iš įmonės vadovo pareigų, konfliktiniai santykiai su buvusia pavaldine UAB „Adsum“ darbuotoja D. J.) neatleidžia šio asmens nuo teismo nustatytos pareigos perduoti dokumentus naujajai administratorei vykdymo. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, jog apeliantas atskirajame skunde nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kurie jau buvo įvertinti pirmosios instancijos teisme. Apeliacinio teismo vertinimu, apelianto pozicijos esmę sudarantys argumentai, esą kliūtis teismo įpareigojimo vykdymui sudarė tai, jog įmonės dokumentais disponavo UAB „Adsum“ finansininkė D. J., kuri visą dokumentaciją savavališkai išvežė į išnuomotas patalpas, teisiškai nereikšmingi. Įmonės vadovas yra atsakingas už įmonės kasdienės veiklos organizavimą (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punktas). Atariamu atveju nustatyti ir nepaneigti faktai, jog dokumentų neperdavimą bankroto administratorei pirmiausia sąlygojo ne suinteresuoto asmens sveikatos būklė, jo negalėjimas fiziškai dalyvauti dokumentų perdavime, o jo veiksmai netinkamai vedant bankrutuojančių (bankrutavusių) įmonių, be kita ko, ir BUAB „Lilonija“ finansinę ir dokumentų apskaitą. Būtent ši aplinkybė lėmė, kad perduotini dokumentai liko neapskaitomi, buvo saugomi kitų asmenų ir neaiškiomis sąlygomis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog suinteresuotas asmuo, žinodamas, kad įmonės dokumentai liko finansininkės D. J. žinioje, turėjo realią galimybę ir privalėjo atsiimti BUAB „Lilonija“ dokumentus bei perduoti juos naujajai bankroto administratorei. Apeliacinio teismo vertinimu, apelianto nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, jog aptariamu atveju iš tiesų buvo imtasi realių veiksmų, nukreiptų į efektyvų teismo įpareigojimo vykdymą. Priešingai, tiek juridinio asmens akcijų perleidimas, nusišalinimas nuo įmonės valdymo, neišsprendus jo (suinteresuoto asmens) žinioje buvusių bei turėjusių būti dokumentų ir turto perdavimo naujajam akcininkui ir (arba) vadovui klausimų, leidžia įžvelgti neatsakingo pareigų vykdymo arba net ir sąmoningo vengimo vykdyti teismo nustatytą pareigą požymius. Apelianto pozicijos nenuoseklumą jam tekusios pareigos vykdymo klausimu patvirtina tai, jog jis, vienu atveju tvirtino dėl objektyvių priežasčių negalėjęs įvykdyti įpareigojimo (pvz., dėl ligos), kitu atveju tokios pareigos egzistavimą neigė jau akcentuodamas aplinkybes, jog bankroto administratoriumi buvo paskirtas ne jis, o juridinis asmuo, teigdamas, jog perleidus UAB „Adsum“ akcijas, naujajam akcininkui perėjo ir ginčijama pareiga. Pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jog suinteresuotas asmuo atlygino dokumentų numeravimo, pristatymo išlaidas, pripažino bendravęs su D. J. įpareigojimo vykdymo klausimais, patvirtina, kad suinteresuotas asmuo šią pareigą suvokė, pripažino ir bandė vykdyti. Kita vertus, ta aplinkybė, jog dokumentai iki šiol nėra perduoti naujajai bankroto administratorei, sudaro pagrindą išvadai, kad suinteresuoto asmens veiksmai nebuvo pakankamai aktyvūs ir intensyvūs.

28Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad bauda suinteresuotam asmeniui už pareigos perduoti dokumentus nevykdymą paskirta pagrįstai. Atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo nei panaikinti paskirtą baudą, nei dar labiau ją sumažinti. Suinteresuotas asmuo, tvirtindamas, kad paskirta bauda jam yra per didelė, šios aplinkybės nepagrindė – nepateikė įrodymų apie turtinę padėtį, dabartinę sveikatos būklę, gaunamas pajamas. Kita vertus, atsižvelgiant į ĮBĮ 11 straipsnio 11 dalyje nurodytos sankcijos maksimumą, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė nedidelę baudą.

29Kiti apelianto argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties, kuria atsisakyta panaikinti baudą, teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas jų nevertina. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lilonija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskiruosius skundus, n u s t a t y t a: 3. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Lilonija“... 4. Pareiškėjos D. J. ir I. Z. (UAB „Adsum“ buvusios darbuotojos) kreipėsi... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi BUAB... 6. Suinteresuotas asmuo (asmuo, kuriam paskirta bauda) M. A. Ž. pateikė teismui... 7. UAB „Lilonija“ bankroto administratorė E. G. atsiliepimu į prašymus... 8. Pareiškėjos D. J. ir I. Z. prašė suinteresuotam asmeniui M. A. Ž.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. nutartimi suinteresuoto asmens... 11. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstais pripažino suinteresuoto asmens M.... 12. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo BUAB „Lilonija“, atstovaujamas... 13. ... 14. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo M. A. Ž. prašo panaikinti Vilniaus... 15. BUAB „Lilonija“ prašo suinteresuoto asmens M. A. Ž. atskirojo skundo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 18. Dėl BUAB „Lilonija“ atskirojo skundo... 19. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens M. A. Ž.... 20. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 21. Aptariamu atveju BUAB „Lilonija“ atskiruoju skundu skundžia pirmosios... 22. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinis teismas prieina išvadą, kad... 23. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 24. Suinteresuotas asmuo M. A. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus... 25. Dėl pagrindo baudos panaikinimui... 26. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą teismas, atstatydinęs administratorių... 27. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio... 28. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad... 29. Kiti apelianto argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties, kuria... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.... 32. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal bankrutavusios uždarosios...