Byla 2-212-733/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui R. D. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3344,60 EUR skolos, 10,25 EUR delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2008 m. balandžio 14 d. tarp „Swedbank“, AB, Šilutės skyriaus ir atsakovo R. D. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 08-038600-FA, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 42863,76 EUR būsto kreditą, numatant galutinį būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminą - 2038 m. balandžio 14 d. Nurodyto kredito grąžinimą bankui atsakovas 2008 m. balandžio 25 d. apdraudė, t.y. 2008 m. balandžio 25 d. tarp ieškovės ir atsakovo R. D. buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 041496). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2019 m. gruodžio 20 d. Būsto kredito draudimo sutartis sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004. Minėtos draudimo taisyklės nustato, kad draudikas gali pasirašyti su draudėju papildomus susitarimus prie draudimo sutarties tuo atveju, kai draudėjas pažeidžia būsto kreditavimo sutartį. 2009 m. rugsėjo 21 d. atsakovas pateikė ieškovei prašymą laikinai vykdyti jo būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus grąžinti būsto kreditą, sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka bei susidariusią skolą bankui. 2009 m. spalio 1 d. ieškovė ir atsakovas sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 041496-1/923 prie 2008 m. balandžio 25 d. draudimo sutarties (draudimo liudijimas serija Nr. BPD 041496), pagal kurį ieškovė įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydama būsto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, todėl išmokėjo draudimo išmoką bankui dėl susidariusios skolos (129,90 EUR), išskyrus netesybas, ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 12 (dvylikos) mėnesių (3133,12EUR). Susitarimu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovei visas jos išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, t.y. išdėstant draudimo išmokų sumas lygiomis dalimis kas mėnesį ne trumpesniam kaip 10 (dešimties) metų terminui. 2010 m. spalio 6 d. ieškovė, vadovaudamasi susitarimo 14 punktu, sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009 m. spalio 1 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 041496-1/0923 dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį paskutiniu atsakovo žinomu adresu - ( - ), vertinant, kad atsakovas žinojo/privalėjo žinoti apie grąžinimo grafiko prie susitarimo sudarymą. Pagal grąžinimo grafiko prie susitarimo 1 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti bendrovei visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 3263,02 EUR ir pagal susitarimo 16.2 punktą sumokėti 81,58 EUR draudimo įmokos dalį, iš viso 3344,60 EUR draudimo išmoką. Ieškovė už atsakovą bankui išmokėjo 3263,02 EUR skolos ir kredito įmokų sumą, pagal tuo metu galiojusį oficialų Lietuvos banko nustatytą lito ir euro kursą - 3,4528 Lt už 1 eurą (ekvivalentu litais - 11266,56 Lt).

4Taip pat ieškovė nurodo, kad atsakovas nuo 2010 m. lapkričio 20 d. nevykdė pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovei jos bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike prie susitarimo nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. Dėl to buvo nuolat informuojamas trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais bei registruotu ir neregistruotu paštu buvo išsiųsti raginimai sumokėti pagal susitarimą susidariusį įsiskolinimą.

5Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pažeidė susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ja ir nebendradarbiavo, vadovaudamasi susitarimo 20.2., 20.6., 20.9., 20.10., 23.4., 23.6., bei 23.7. punktais 2011 m. gruodžio 5 d. ieškovė nutraukė susitarimą ir 2011 m. gruodžio 5 d. apie tai informavo atsakovą, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu paskutiniu atsakovo pateiktu gyvenamosios vietos adresu.

6Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovui nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovei draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovas privalo sumokėti ieškovei 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2011 m. gruodžio 8 d. atsakovo įsiskolinimas ieškovei pagal susitarimą sudarė 3344,60 EUR skolos ir 10,22 EUR delspinigių.

7Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

8Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

9Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2008 m. balandžio 14 d. tarp „Swedbank“, AB (ankstesnis pavadinimas – AB bankas „Hansabankas“), Šilutės skyriaus ir atsakovo R. D. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 08-038600-FA, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 42863,76 EUR būsto kreditą, numatant galutinį būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminą - 2038 m. balandžio 14 d. (b.l. 10-13). Nurodyto kredito grąžinimą bankui atsakovas 2008 m. balandžio 25 d. apdraudė, t.y. 2008 m. balandžio 25 d. tarp ieškovės ir atsakovo R. D. buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 041496). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2019 m. gruodžio 20 d. Būsto kredito draudimo sutartis sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004. Minėtos draudimo taisyklės nustato, kad draudikas gali pasirašyti su draudėju papildomus susitarimus prie draudimo sutarties tuo atveju, kai draudėjas pažeidžia būsto kreditavimo sutartį (b.l. 14-18). 2009 m. rugsėjo 21 d. atsakovas pateikė ieškovei prašymą laikinai vykdyti jo būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus grąžinti būsto kreditą, sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka bei susidariusią skolą bankui (b.l. 19, 20). 2009 m. spalio 1 d. ieškovė ir atsakovas sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 041496-1/923 prie 2008 m. balandžio 25 d. draudimo sutarties (draudimo liudijimas serija Nr. BPD 041496), pagal kurį ieškovė įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydama būsto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, todėl išmokėjo draudimo išmoką bankui dėl susidariusios skolos (129,90 EUR), išskyrus netesybas, ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 12 (dvylikos) mėnesių (3133,12 EUR) (b.l. 22-26) Susitarimu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovei visas jos išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, t.y. išdėstant draudimo išmokų sumas lygiomis dalimis kas mėnesį ne trumpesniam kaip 10 (dešimties) metų terminui. 2010 m. spalio 6 d. ieškovė, vadovaudamasi susitarimo 14 punktu, sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009 m. spalio 1 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 041496-1/0923 dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo (b.l. 27, 28) ir registruotu paštu išsiuntė jį paskutiniu atsakovo žinomu adresu - ( - ), vertinant, kad atsakovas žinojo/privalėjo žinoti apie grąžinimo grafiko prie susitarimo sudarymą. Pagal grąžinimo grafiko prie susitarimo 1 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti bendrovei visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 3263,02 EUR ir pagal susitarimo 16.2 punktą sumokėti 81,58 EUR draudimo įmokos dalį, iš viso 3344,60 EUR. draudimo išmoką. Ieškovė už atsakovą bankui išmokėjo 3263,02 EUR skolos ir kredito įmokų sumą, pagal tuo metu galiojusį oficialų Lietuvos banko nustatytą lito ir euro kursą - 3,4528 Lt už 1 eurą (ekvivalentu litais - 11266,56 Lt).

10Atsakovas nuo 2010 m. lapkričio 20 d. nevykdė pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovei jos bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike prie susitarimo nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, dėl to buvo nuolat informuojamas trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais bei registruotu ir neregistruotu paštu buvo išsiųsti raginimai sumokėti pagal susitarimą susidariusį įsiskolinimą (b.l. 29-31).

11Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pažeidė susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ieškove ir nebendradarbiavo, vadovaudamasi susitarimo 20.2., 20.6., 20.9., 20.10., 23.4., 23.6., bei 23.7. punktais 2011 m. gruodžio 5 d. ieškovė nutraukė susitarimą ir 2011 m. gruodžio 5 d. apie tai informavo atsakovą, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu paskutiniu atsakovo pateiktu gyvenamosios vietos adresu (b.l. 32).

12Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovui nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovei draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovas privalo sumokėti ieškovei 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2011 m. gruodžio 8 d. atsakovo įsiskolinimas ieškovei pagal susitarimą sudarė 3344,60 EUR skolos ir 10,22 EUR delspinigių.

13Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš atsakovo priteistina ieškovės naudai 3344,60 EUR skola ir 10,22 EUR delspinigiai bei už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d., 6.37 str. 6.872 str. 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

14Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 348 Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.

17Priteisti iš atsakovo R. D., asmens kodas ( - )

18- 3344,60 EUR (ekvivalentas litais – 11548,23 Lt) skolos,

19- 10,22 EUR (ekvivalentas litais – 35,29 Lt) delspinigių,

20- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 3354,82 EUR (ekvivalentas litais – 11583,52 Lt) sumą nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

21- 348 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei „Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076079.

22Atsakovas R. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio... 2. atsakovui R. D. už akių,... 3. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3344,60 EUR skolos, 10,25 EUR... 4. Taip pat ieškovė nurodo, kad atsakovas nuo 2010 m. lapkričio 20 d. nevykdė... 5. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pažeidė susitarimo nuostatas,... 6. Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovui nevykdant draudimo išmokų... 7. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 8. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.... 9. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas... 10. Atsakovas nuo 2010 m. lapkričio 20 d. nevykdė pagal susitarimą prisiimtų... 11. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pažeidė susitarimo nuostatas,... 12. Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovui nevykdant draudimo išmokų... 13. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 14. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 348 Lt žyminio mokesčio... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 16. Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.... 17. Priteisti iš atsakovo R. D., asmens kodas ( - )... 18. - 3344,60 EUR (ekvivalentas litais – 11548,23 Lt) skolos,... 19. - 10,22 EUR (ekvivalentas litais – 35,29 Lt) delspinigių,... 20. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 3354,82 EUR (ekvivalentas litais... 21. - 348 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei „Būsto paskolų draudimas“,... 22. Atsakovas R. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...