Byla 2-2059-494/2012
Dėl 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E.Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei N. Ž., parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Šiltas miestas“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ ieškinį atsakovui TŪB „Energija“, trečiajam asmeniui UAB „Eurorenovacijos“ dėl 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Šiltas miestas“, į.k. 3000567459 ir TŪB „Energija“, į.k.120202619, negaliojančia ab initio bei taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011-09-09 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civ.byloje Nr. B2-5046-611/2011 iškėlė bankroto bylą UAB „Šiltas miestas“, ta pačia nutartimi teismas įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių kompanija“. Bankroto administratorius, gavęs TŪB „Energija“ ieškinio nuorašą (byla nagrinėjama Vilniaus m. 1 apylinkės teisme, civ.byla Nr. 2-5603-872/12), kuriuo prašoma priteisti iš UAB „Eurorenovacijos“ 27779,62 Lt skolos, sužinojo, kad 2011-10-18 buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis (toliau – Sutartis), kuria UAB „Šiltas miestas“ perleido reikalavimo teisę į UAB „Eurorenovacijos“ 27779,21 Lt skolą, pagal 2010-08-10 Statybos rangos sutartį Nr.ER 10-S-51-SILT.MIEST bei pagal 2010-08-18 Statybos rangos sutartį Nr. ER 10-S-58-SILT.MIEST. Sutarties 2.1 p. nustatyta, kad UAB „Šiltas miestas“ reikalavimo teisę perleido už 19500 Lt, nurodant, kad naujasis kreditorius (TŪB „Energija“) už atlygintinai perleistą reikalavimo teisę atsiskaitys iki 2011-10-20. UAB „Bankroto administratorių kompanija“ duomenimis už perleistą reikalavimą mokėjimo nurodymais ar grynais pinigais TŪB „Energija“ neatsiskaitė. UAB „Šiltas miestas“ su TŪB „Energija“ įvykdė tarpusavio skolų užskaitą. Išvadą dėl tarpusavio skolos užskaitymo BUAB „Šiltas miestas“ darė iš turimų buhalterinių dokumentų – skolų kreditoriams 2011-03-17 patvirtinto TŪB „Energija“ kreditorinio reikalavimo 79452,71 Lt sumai. Taigi UAB „Šiltas miestas“ 2011-03-17 skolą TŪB „Energija“ sudarė 98952,17 Lt, Sutartimi buvo perleistas reikalavimas į 27779,62 Lt dydžio įsiskolinimą už 19500 Lt.

3Ieškovo teisinis statusas (bankrutuojanti įmonė) lemia būtinybę ginti viešąjį interesą. Reikalavimo perleidimo sutartis (toliau – Sutartis) buvo sudaryta, kai ieškovas jau buvo praktiškai nemokus, jau po Vilniaus apygardos teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo (2011-09-09), kuria buvo taikytos ir laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant visą UAB „Šiltas miestas“ nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties įsiteisėjimo dienos. Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2012-01-12. Sudarydamas Sutartį, ieškovas turėjo daug kitų kreditorių su kuriais negalėjo atsiskaityti laiku, tuo buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, nes TŪB „Energija“ buvo sudaryta pirmenybė į skolos atgavimą. TŪB „Energija“ įgijo teisę reikšti kreditorinius reikalavimus ieškovui nuo 2011-02-01, kai tuo tarpu kitų kreditorių pradelsti mokėjimai buvo susidarę nuo 2009 metų. Ieškovo įsiskolinimas biudžetui 2010-06-16 sudarė 8683,37 Lt, VSDFV – skola 2010-06-28 sudarė 47528,23 Lt, Sutarties sudarymo dieną buvo areštuotas ne tik UAB „Šiltas miestas‘ turtas, bet ir piniginės lėšos esančios pas trečiuosius asmenis. Reikalavimo perleidimas esant sunkiai ieškovo finansinei padėčiai, ieškovui negalint atsiskaityti su visais savo kreditoriais, pripažintinas negaliojančiu, nei vienas teisės aktas, teismo sprendimas nenustatė pareigos sudaryti Sutartį. Todėl, konstatuotina, kad ginčijamos Sutarties sudarymo metu, ieškovas jau negalėjo vykdyti įsipareigojimų visiems savo kreditoriams ir jų nevykdė, o atsakovas, esant viešai įregistruotam faktui apie bankroto bylos iškėlimą, taip pat buvo nesąžiningas. Atsakovas sudarydamas ir vykdydamas Sutartį (t.y. perimdamas reikalavimo teisę) buvo nesąžiningas. Ieškinys grindžiamas CK 6.66 str. 1 d., 6.67 str. 1d. 2 p., 6.380, 6.383 str. str. Pagal CPK 285 str. 1 d. prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui TŪB „Energija“ teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 4 d.). Atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą iš jo negauta, į teismo posėdį atsakovo atstovas neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Trečiojo asmens UAB „Eurorenovacijos“ atstovas į posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Šiltas miestas“, į.k. 3000567459 ir TŪB „Energija“ (b.l.5-7); 2011-09-09 Vilniaus apygardos teismo nutartį civ.byloje Nr. B2-5046-611/2011 dėl bankroto bylos UAB „Šiltas miestas“ iškėlimo (b.l.8-11); 2012-01-13 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį (b.l.12-15); 2010-06-28 VSDFV Vilniaus skyriaus raštą (b.l.16); 2010-06-19 Vilniaus apskrities VMI raštą (b.l.17); Turto arešto aktų registro išrašą (turto arešto aktas Nr. 0408001789) (b.l.18-25); 2012-05-10 Vilniaus apygardos teismo nutartį civ.byloje Nr. B2-3498-611/2012 (b.l.26-27); Skolų kreditoriams sąrašą 2011-03-17 dienai (b.l.28-30); 2010-08-10 Statybos rangos sutartį Nr.ER 10-S-51-SILT.MIEST ir 2010-08-18 Statybos rangos sutartį Nr. ER 10-S-58-SILT.MIEST (b.l.35-64); TŪB „Energija“ ieškinio nuorašą UAB „Eurorenovacijos“, trečiajam asmeniui UAB „Šiltas miestas“ dėl 27779,62 Lt skolos priteisimo (b.l.65-66).

8Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6,193 str.).

9Pagal CK 6.66 str. 1 d., nuginčyti sandorį pareiškiant Pauliano ieškinį galima esant šioms sąlygoms; 1) skolininkas sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo; 2) šis sandoris pažeidžia kreditorių teise; 3) skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises ir tuo atveju, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui (pavyzdžiui, nemokus skolininkas atsiskaito su vienu iš kreditorių, o kitų kreditorių skolos nedengiamos; skolininko nemokumas neturi būti aiškinamas taikant analogiją su Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta nemokumo sąvoka, nes actio Pauliana gali būti reiškiamas dėl tokio sumažėjusio skolininko mokumo, dėl kurio šis (fizinis ar juridinis asmuo) negali patenkinti kreditoriaus reikalavimo, o bankroto atveju nemokumo kriterijai yra skirti kitiems tikslams (2008-07-03 LAT civilinė apžvalga „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl actio Pauliana netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo“).

10Sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti (CK 6.66 str. 4 d.). Restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (CK 6.145 str. 1 d.).

11Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad 2011-09-09 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civ.byloje Nr. B2-5046-611/2011 buvo iškelta bankroto byla UAB „Šiltas miestas“, ta pačia nutartimi teismas įmonės administratoriumi teismas paskyrė UAB „Bankroto administratorių kompanija“. 2011-10-18 tarp UAB „Šiltas miestas“ ir TŪB „Energija“ buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis (toliau – Sutartis), kuria UAB „Šiltas miestas“ perleido reikalavimo teisę į UAB „Eurorenovacijos“ 27779,21 Lt skolą, pagal 2010-08-10 Statybos rangos sutartį Nr.ER 10-S-51-SILT.MIEST bei pagal 2010-08-18 Statybos rangos sutartį Nr. ER 10-S-58-SILT.MIEST. Sutarties 2.1 p. nustatyta, kad UAB „Šiltas miestas“ reikalavimo teisę perleido už 19500 Lt, nurodant, kad naujasis kreditorius (TŪB „Energija“) už atlygintinai perleistą reikalavimo teisę atsiskaitys iki 2011-10-20. Už perleistą reikalavimą mokėjimo nurodymais ar grynais pinigais TŪB „Energija“ neatsiskaitė, UAB „Šiltas miestas“ su TŪB „Energija“ įvykdė tarpusavio skolų užskaitą, be to sudarydamas Sutartį, ieškovas turėjo ir daug kitų kreditorių. 2011-03-17 UAB „Šiltas miestas“ skolą TŪB „Energija“ sudarė 98952,17 Lt. o Vilniaus apygardos teismas 2012-05-10 nutartimi patvirtino TŪB „Energija“ kreditorinio reikalavimo 79452,71 (98952,17-19500 Lt) Lt sumai. Sutartimi buvo perleistas reikalavimas į 27779,62 Lt dydžio įsiskolinimą už 19500 Lt.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas, atsakovo atžvilgiu taikytina restitucija (CK 6.66 str. 1, 4 d. d., 6.67 str. 1d. 2 p., 6.145 str., 6.146 str., 6.380, 6.383 str. str.).

13Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 142,60 Lt žyminio mokesčio ir 18,47 Lt pašto išlaidų - valstybei bei ieškovui – 2000 Lt advokato išlaidoms atlyginti (CPK 79, 88, 93, 96 str. str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285, 286 str. str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Pripažinti 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Šiltas miestas“, į.k. 3000567459 ir TŪB „Energija“, į.k.120202619, negaliojančia ab initio bei taikyti restituciją, atstatant šalis: UAB „Šiltas miestas“ ir TŪB „Energija“ į pradinę padėtį iki 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo.

17Priteisti iš atsakovo TŪB „Energija“, į.k.120202619, ieškovui BUAB „Šiltas miestas“, į.k. 3000567459, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“, į.k. 302425056, 2000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

18Priteisti iš atsakovo TŪB „Energija“, į.k.120202619, 161,07 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt vieną litą 7 ct.) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI prie Finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

21Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2011-10-18 reikalavimo teisių... 3. Ieškovo teisinis statusas (bankrutuojanti įmonė) lemia būtinybę ginti... 4. Atsakovui TŪB „Energija“ teismo pranešimas ir ieškinys su priedais... 5. Trečiojo asmens UAB „Eurorenovacijos“ atstovas į posėdį neatvyko, apie... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2011-10-18 reikalavimo teisių... 8. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia... 9. Pagal CK 6.66 str. 1 d., nuginčyti sandorį pareiškiant Pauliano ieškinį... 10. Sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį... 11. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas, atsakovo atžvilgiu... 13. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 142,60 Lt žyminio mokesčio... 14. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285, 286 str. str.,... 15. Ieškinį tenkinti.... 16. Pripažinti 2011-10-18 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp... 17. Priteisti iš atsakovo TŪB „Energija“, į.k.120202619, ieškovui BUAB... 18. Priteisti iš atsakovo TŪB „Energija“, į.k.120202619, 161,07 Lt (vieną... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 21. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...