Byla 2A-887-260/2008

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Galinos Blaževič ir Aušros Baubienės, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Aleksejui Kozubovskiui ir advokatui Tomui Vildžiūnui, atsakovų atstovėms Jolantai Garmuvienei ir Vladai Banevičienei, tretiesiems asmenims B. K., N. M., V. L. ir kitiems, 51 trečiojo asmens atstovui advokatui Vytautui Gustui, vertėjai Rasai Tarabildienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1008-329/2008 pagal ieškovo Kauno sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims N. B. , P. D. , Z. F. , N. J. , B. O. J., A. J. , J. K. , L. K. , S. K. , E. M. , V. N. , L. P. , A. P. , M. J. R., L. U. , D. V. , V. U. , J. V. , M. A. , D. B. , Z. B. , S. V. B., P. L. , A. R. , B. S. , I. Š. , R. B. , S. R. , D. A. , S. A. , V. A. , K. B. , L. B. , V. B. , L. B. , Z. B. , V. Č. , B. D. , L. D. , E. G. , K. G. , L. G. , S. J. , B. O. J., V. K. , B. K. , D. S. K., V. K. , A. K. , J. K. , V. M. , G. P. , E. P. , V. R. , V. R. , M. S. , O. S. , V. S. , B. O. S., J. Š. , F. T. , V. U. , R. A. , A. V. , A. A. , M. A. , L. A. , Š. A. , O. A. , R. A. , S. A. , V. A. , V. A. , R. A. , R. A. , A. B. , Z. B. , A. B. , L. B. , B. B. , I. B. , D. B. , J. B. , S. B. , A. B. , L. B. , J. B. , R. C. , V. Č. , V. Č. , R. D. , V. D. , A. D. , N. D., P. D. , I. D. , R. D. , N. E. , A. F. , V. F. , J. G. , F. G. , C. G. , O. G. , G. G. , A. G. , J. G. , A. I. , N. M. , N. J. , S. J. , S. J. , Ž. J. , M. J. , J. J. , N. J. , A. J. , V. E. J., T. J. , V. J. , V. J. , K. K. , E. K. , V. A. K., G. K. , R. K. , A. K. , M. V. K., G. K. , T. K. , S. K. , A. K. , K. K. , B. K. , R. K. , J. L. , V. L. , D. L. , V. L. , V. L. , G. L. , M. L. , V. L. , J. L. , E. M. , R. M. , M. M. , R. M. , V. M. , D. M. , N. M. , K. M. , R. M. , S. M. , E. B. M., L. M. , A. M. , K. M. , J. M. , K. M. , J. Z. M., L. M. , M. M. , P. M. , A. M. , A. M. , D. M. , T. M. , D. N. , V. N. , D. N. , L. O. , A. P. , A. P. , A. P. , L. P. , J. P. , V. P. , E. P. , V. P. , J. P. , O. P. , G. P. , V. R. , A. R. , M. J. R., K. R. , V. R. , E. R. , S. R. , J. R. , D. R. , S. R. , O. R. , A. S. , M. S. , V. S. , R. S. , E. S. , J. S. , S. S. , A. S. , B. S. , P. S. , J. S. , V. S. , I. S. , N. S. , V. S. , K. Š. , A. Š. , D. Š. , A. Š. , A. Š. , L. Š. , S. Š. , J. R. Š., V. T. , N. T. , A. T. , V. U. , S. U. , J. U. , A. V. , A. V. , M. V. , S. V. , D. V. , V. V. , L. V. , S. Z. , S. Z. , F. Z. , T. Z. , L. Ž. , M. Ž. , B. K. Ž. , dėl administracinių aktų panaikinimo bei įpareigojimo sudaryti žemės nuomos sutartį, ir

Nustatė

3ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 90-97, t.2) prašė panaikinti 2005-04-18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-1346 ir 2006-07-20 Kauno miesto savivaldybės sprendimą Nr.T-312 bei įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją sudaryti su ieškovu naudojamo žemės sklypo nuomos sutartį 99 metams. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 1979-02-20 Kauno garnizono viršininkas V.Ačalovas išleido įsakymą Nr.12, kuriuo nenaudojamą mokomiesiems laukams žemę prie 4-ojo forto karinio miestelio Nr.17 žemės sklypo Nr.11 rajone į kairę pusę nuo kelio Kaunas-Kapsukas, kurios bendras plotas 15 ha, išskyrė sodininkystės daržininkystės bendrijai. 1984-02-01 Kauno rajono Butų-Eksploatacijos dalies viršininkas papulkininkis Pasičnik suteikė leidimą sodininkų bendrijos nariams jiems priskirtuose sklypuose vykdyti sodininkystės darbus, statyti sodo namus, atlikti sodo bendrijos teritorijos aptvėrimo darbus, sklypų elektrifikavimo darbus. 1993-09-20 Rusijos Federacija perdavimo - priėmimo aktu Nr. 250 perdavė Lietuvos Respublikai objektą – fortus k/p J4, Nr.l5, Nr.l7, Nr.l8, Nr.20, Nr.21. Šiame akte konstatuota, kad šio dalinio Nr.17 „IV fortas“ teritorijoje trylika metų veikia bendrija „Baltasis gandras“, jos užimamas 15 hektarų plotas. 1994-05-20 sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ steigiamojo susirinkimo metu nutarta įsteigti sodininkų bendriją „Baltasis gandras“. 2005-12-30 juridinių asmenų registre buvo įregistruoti bendrijos įstatai, išduotas juridinio asmens registravimo pažymėjimas, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas - Kauno sodininkų bendrija „Baltasis gandras“, teisinė forma - sodininkų bendrija. Atsakovai neprieštaravo dėl to, kad bendrija naudotų žemės sklypą, sudarinėjo žemės nuomos sutartis. 2003-10-10 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento urbanistikos ir architektūros skyriaus rašte nurodoma, kad Kauno miesto savivaldybės Bendrajame plane daržininkų bendrijos „Baltasis gandras“ naudojami 40466 kv.m., 41047 kv.m. ir 20604 kv.m. žemės plotai apibūdinami kaip sodininkų bendrijų sodų žemė, o 62474 kv.m. ir 26927 kv.m. plotai - laisva bendro naudojimo želdynų teritorija, apsauginiai želdiniai. 2003-03-31 pasibaigė Valstybinės žemės nuomos iki trejų metų žemės ūkio veiklai sutarties terminas. Ši sutartis nebuvo pratęsta, nauja žemės sklypo nuomos sutartis nebuvo sudaryta. 2005-11-14 ieškovas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę, o 2005-11-30 į Kauno apskrities viršininko administraciją, prašydamas pratęsti žemės nuomos sutartį, tačiau prašymai nebuvo tenkinami. 2006-01-25 ieškovas gavo 2006-01-24 Kauno apskrities viršininko administracijos atsakymą, kuriame informuojama, kad Kauno savivaldybės administracijos direktorius 2005-04-18 Įsakymu Nr. A-1346 organizavo šios teritorijos detalaus plano rengimą, kad ruošiamas Kauno daržininkų bendrijos „Baltasis gandras“ teritorijos detalusis planas, planavimo tikslas - suprojektuoti žemės sklypus individualiai statybai, keičiant teritorijos naudojimo būdą. Ieškovas laiko, kad 2005-04-18 Įsakyme numatyti tikslai prieštarauja bendrajam planui. 2004-11-15 LR vyriausybės nutarimu Nr. 1443 patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklės numato, kad Sodininkų bendrijos poreikiams naudojama žemė - mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė, sodininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimu numatyta naudoti rekreacijai ir kitoms reikmėms. Taisyklių 39 p. numato, kad mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu išnuomojami valstybinės žemės sklypai, teisės aktų nustatyta tvarka suteikti sodininkų bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys ir įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu naudojami valstybinės žemės sklypai - jų naudotojams. LR Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. numato, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų arba specialiųjų planų sprendiniams ir kitų teisės aktų reikalavimams. Ieškovai įvykdė įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, tačiau atsakovai atsisakė sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį be teisinio pagrindo. Sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ nariai ginčo teritorija naudojasi nuo 1979 m., todėl, keičiant žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, pažeidžiamos jų teisės ir teisėti interesai. Bendrojo planavo procesą sudaro visa eilė administracinių procedūrų, kurios vykdomos pateikiant, priimant tam tikro pobūdžio dokumentus. 2006-12-12 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti dokumentų kopijas, kuriais vadovautasi priimant sprendimą keisti bendrąjį planą, tačiau atsakovas pateikė tik aiškinamąjį raštą ir teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP-449. Ieškovui nebuvo pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu DI-263, patvirtintų savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklių 17-32 p. numatyti dokumentai. Bendrojo plano sprendinių pasekmių vertinimo metu turi būti pateikiami Taisyklių 33 -37 p. numatyti dokumentai. Bendrojo plano tikrinimo, tvirtinimo metu turi būti pateikiami taisyklių 44 - 47 p. numatyti dokumentai. Tačiau atsakovas ieškovui jų nepateikė. Kadangi atsakovų veiksmai pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus, todėl ieškovas prašo teismo apginti jo teises, teisėtus interesus bei teisėtus lūkesčius.

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (b.l. 129-131, t.2). Atsakovas nurodė, kad ginčijamu sprendimu buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas, kuriuo Kauno sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ užimamos teritorijos žemės naudojimo paskirtis nustatyta - kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Šis pakeitimas yra galiojantis, todėl ginčijamu įsakymu numatytas ginčo teritorijos detaliojo planavimo tikslas (suprojektuoti žemės sklypus individualiai statybai, keičiant teritorijos naudojimo būdą) bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja. Ginčijamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas parengtas, suderintas, viešai apsvarstytas ir patvirtintas laikantis bendrąjį planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. Dl-263. Nustatant ginčo teritorijos planavimo tikslus nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnis, nes buvo atsižvelgta į valstybės saugumo ir gynybos poreikius, kadangi Administracijos direktoriui 2005-04-26 įsakymu Nr. A-1147 pradėjus ginčo teritorijos bendrojo plano sprendinių keitimo procedūrą, ši teritorija nebuvo niekam išnuomota ar kitaip suteikta (valstybinės žemės nuomos sutartis su Kauno daržininkų bendrija „Baltasis gandras“ buvo pasibaigusi 2003-03-31).

5Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti ( b.l. 136, t. 2, b.l. 92-93, t.1). Atsakovo atstovė nurodė, kad ieškovui Kauno apskrities viršininko administracijos 2005-01-07 įsakymas Nr.V-12 su lydraščiu ir teikimu buvo išsiųstas registruotu laišku 2005-01-19 bendrijos nurodytu adresu. Šiuo raštu bendrija taip pat buvo informuota apie įsakymo apskundimo tvarką. Be to bendrija 2005-02-07 Kauno apskrities viršininko administracijos raštu Nr. 4-244 buvo informuota, kad 2005-01-07 buvo priimtas Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. V-12. 2005-10-03 Žemės tvarkymo departamentas raštu Nr. 4-1687 pakartotinai informavo ieškovą, kad į bendrijos klausimus išsamiai buvo atsakyta 2005-02-07 raštu Nr. 4-244. Todėl darytina išvada, kad ieškovas jau 2005 m. sausio mėn. žinojo apie priimtą 2005-01-07 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. V-12, kuriuo buvo nepatenkintas ieškovo prašymas sudaryti ilgalaikę valstybinės žemės nuomos arba žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas nepasinaudojo įstatymo numatyta galimybe per vieną mėnesį nuo įsakymo įteikimo dienos pateikti skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, todėl ieškovo prašymas įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį 99 metams su Kauno sodininkų bendrija „Baltasis gandras“ neturi teisinio pagrindo. Be to ieškovas valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymui nepateikė nei tinkamų teritorijos skyrimo sodininkų bendrijai dokumentų, nei teritorijos suplanavimo dokumentų. 2004-11-15 LR vyriausybės nutarimas Nr.1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ nenumato galimybės visą sodo bendrijos teritoriją išsinuomoti bendrijos vardu. Atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu išnuomoti žemės sklypą 99 metams, kadangi 1994-04-26 LR žemės įstatyme numatyta, jog žemės nuomos terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu, bet ne ilgiau kaip 99 metams, o kai išnuomojama žemės ūkio paskirties žemė, žemės nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 25 metai. Kauno apskrities viršininko administracijos nuomone iš bendrijos neteisėtų veiksmų, pakeičiant jos statusą, bendrijai negali atsirasti teisių.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Teismas panaikino 2005-04-18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr.A-1346 „Dėl Kauno miesto teritorijų detaliųjų planų rengimo organizavimo“ dalį dėl Kauno miesto daržininkų bendrijos „Baltasis gandras“ teritorijos detaliojo plano organizavimo; panaikino 2006-07-20 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T-312 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo patvirtinimo“ dalį dėl daržininkų bendrijos „Baltasis gandras“ teritorijos; įpareigojo atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją sudaryti su ieškovu Kauno SB „Baltasis gandras“ naudojamo žemės sklypo nuomos sutartį 25 metų laikotarpiui; iš atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškovo Kauno sodininkų bendrijai „Baltasis gandras“ priteisė po 150 Lt iš kiekvieno jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad atsakovas ne kartą pratęsė ieškovo naudojamo žemės sklypo nuomos sutarties galiojimą, todėl, teismo nuomone, atsakovas pripažino, jog ieškovas naudojamą žemės sklypą nėra savavališkai užėmęs ir neteisėtai naudojasi žeme, kaip teigė abiejų atsakovų atstovai. Nors bylos nagrinėjimo metu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija teigė, kad keisti Kauno miesto detalųjį planą ieškovo naudojamo žemės sklypo dalyje iškilo būtinumas, nusprendus suformuoti žemės sklypus Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriams, vėliau gyvenamųjų namų teritorijai ar komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų statybai, taip pat, kad ginčo teritorijoje gali būti formuojami žemės sklypai pagal atkurtos buvusių žemės savininkų nuosavybę, tačiau nurodytoms aplinkybėms patvirtinti atsakovas nepateikė jokių įrodymų, nenurodė konkrečių priežasčių. Teismo nuomone, atsakovai nepateikė įrodymų ir argumentui, kad ieškovas yra įsteigtas neteisėtai, patvirtinti. Teismas laikė nepagrįstais atsakovų argumentus, kad ieškovas nuo pat pirminio įsisteigimo (1979 m., 1994 m. ir vėliau) niekada teisėtai nevaldė naudojamo žemės sklypo, kad žemės sklypas nebuvo jam teisėtai suteiktas, todėl ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti sudaryti nuomos sutarties. Teismas nurodė, kad sprendimas dėl bendrijos kaip visuomeninės organizacijos įregistravimo buvo priimtas 1994-12-21, t.y. iki žemės sklypo perdavimo Lietuvos Respublikai. Sodininkų bendrijos buvo steigiamos vadovaujantis 1991 m. gegužės 21 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.205 „Dėl sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“. Neperdavus Lietuvos Respublikai žemės sklypo, bendrija negalėjo būti įregistruota kaip sodininkų bendrija. Po žemes sklypo perdavimo, bendrijos atstovai iš karto ėmėsi atitinkamų veiksmų ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos institucijas dėl sodininkų bendrijos įregistravimo ir žemės sklypo jai skyrimo. Todėl teismas laikė nepagrįstu ir atsakovų teiginį, kad ieškovas nesikreipė dėl žemės sklypo perdavimo, nesitvarkė dokumentų dėl teisinės registracijos po to, kai 1979-02-20 Rusijos Federacijos Kauno įgulos viršininkas priėmė įsakymą Nr.12 „Dėl sodų ir daržų bendrijos sukūrimo“. Pačiame 1993-09-20 priėmimo-perdavimo akte, perduodant žemės sklypą, buvo nurodyta, kad jo dalimi naudojasi Kauno sodininkų bendrija „Baltasis gandras". Lietuvos Respublikos atstovai minėtą priėmimo-perdavimo aktą pasirašė, patvirtindami, kad žino ir sutinka, jog dalimi perduodamo žemės sklypo naudojasi bendrija. Tačiau vėlesniais Kauno miesto valdybos veiksmais ši teisė ieškovui buvo apribota. Teismo nuomone, priimti ginčijami administraciniai aktai pažeidžia žemės sklypą naudojančių asmenų interesus ir teisėtus jų lūkesčius, kadangi bendrijos nariai, kurie nuo 1979 m. naudojasi žemės sklypais, visai pagrįstai galėjo tikėtis, kad sklypeliai bus jiems suteikti nuosavybės teise mėgėjiško sodo reikmėms. Todėl, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, teismas tenkino ieškovo ieškinį ir panaikino 2005-04-18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1346 „Dėl Kauno miesto teritorijų detaliųjų planų rengimo organizavimo“ dalį dėl Kauno miesto daržininkų bendrijos „Baltasis gandras“ teritorijos detaliojo plano organizavimo bei panaikino 2006-07-20 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T-312 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo patvirtinimo“ dalį dėl daržininkų bendrijos „Baltasis gandras“ teritorijos; įpareigojo atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją sudaryti su ieškovu Kauno SB „Baltasis gandras“ naudojamo žemės sklypo nuomos sutartį 25 metų laikotarpiui, atsižvelgiant, kad sklypas yra miesto ribose.

7Apeliaciniu skundu (b.l. 103-113, t. 7) atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1008-329/2008 ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Apelianto nuomone, teismas patenkino ieškovo ieškinį vadovaudamasis vien tik teisingumo ir protingumo kriterijais, ignoruodamas teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius valstybinės žemės nuomą. Ginčijamas Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas yra priimtas pažeidžiant materialinės bei procesinės teisės normas, neatsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, pažeidžiant vieną pagrindinių teisės principų, kuris nustato, kad niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų, todėl yra naikintinas dėl žemiau išvardintų motyvų.

81. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad sodininkų bendrija ginčo teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka niekada nebuvo įkurta. Pirmosios instancijos teismas sprendimu nustatė, kad bendrijos „Baltasis gandras" naudojama teritorija sodų-daržų bendrijai priskirta 1979-02-20 Kauno įgulos viršininko įsakymu Nr. 12 „Dėl sodų ir daržų bendrijos įkūrimo". Tačiau toks įsakymas 1979 m. negalėjo būti laikomas tinkamu pagrindu priskirti atitinkamą žemės sklypą atitinkamai sodininkų bendrijai. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos žemės kodekso 13 straipsnis numatė, kad žemės sklypai suteikiami naudotis skyrimo tvarka. Žemės sklypai skiriami remiantis Lietuvos TSR Ministrų tarybos nutarimu arba rajono, miesto, gyvenvietės, apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu, TSR Sąjungos įstatymu, šio Kodekso ir kitų Lietuvos TSR įstatymų nustatoma tvarka. To paties kodekso 16 straipsnis numatė, kad naudojamas žemės sklypas suteikiamas kitam žemės naudotojui tik po to, kai šis sklypas iš ankstesniojo naudotojo paimamas kodekso nustatyta tvarka. To paties kodekso 75 straipsnyje buvo nustatyta, kad kolektyviniai sodininkystei žemės sklypai suteikiami įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms neterminuotai naudotis kodekso 13-17 straipsniuose ir 19-21 straipsniuose nustatyta tvarka, o kolektyvinei daržininkystei žemės sklypus žemės naudotojai suteikia įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms laikinai naudotis iki penkerių metų laikotarpiui rajono, miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu. Taigi iš paminėtų teisės akto nuostatų akivaizdu, kad įgulos viršininko įsakymas nebuvo pakankamu teisiniu pagrindu suteikti žemės sklypą kolektyvinei sodininkystei. Ir jeigu žemės sklypas sodininkų bendrijai „Baltasis gandras" tuo metu būtų išskirtas laikantis teisės aktuose nustatyta tvarka, tai ieškovas egzistuotų, jo nariai naudotųsi jiems teisėtai suteiktais sklypais. 1991-11-28 Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai-Atkuriamajam Seimui priėmus įstatymą Nr.1-2051 „Dėl SSRS karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje", 1979-02-20 Kauno įgulos viršininko įsakymas Nr.12 „Dėl sodų ir daržų bendrijos įkūrimo" yra negaliojantis nuo jo priėmimo.

92. 1994-12-21 Kauno miesto mero potvarkiu Nr.918 buvo įregistruoti daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" įstatai. Bendrija su tokiu sprendimu sutiko ir jo neskundė. 1996 m. ir 2001 m. Kauno miesto savivaldybė, neturėdama tam teisinio pagrindo (tai konstatuota 2006-05-19 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymoje Nr. 4D-2005/04-1698//4D-2006/2-722), sudarė trumpalaikes valstybinės žemės nuomos sutartis su ieškovu. Sudarydamas šias sutartis, ieškovas įsipareigojo pasibaigus nuomos sutartyse nustatytam nuomos terminui grąžinti sutvarkytą teritoriją, bet tokio įsipareigojimo neįvykdė. Todėl teismo padaryta išvada, kad bendrijos nariai visai pagrįstai galėjo tikėtis, kad jiems bus suteikti sodo sklypai mėgėjiško sodo reikmėms yra nepagrįsta ir prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams.

103. Nepagrįsta įrodymais teismo išvada, kad atsakovas (nekonkretizuotas) ne kartą pratęsę ieškovo naudojamo sklypo nuomos sutarties galiojimą ir tai rodo, kad jis pripažino, kad ieškovas naudojamą žemės sklypą nėra savavališkai užėmęs. Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovu nebuvo sudariusi jokių valstybinės žemės sklypo nuomos sutarčių, o Kauno miesto savivaldybė, sudarydama tokias nuomos sutartis, neturėjo tam jokio teisinio pagrindo. Kauno apskrities viršininkas 2005-01-07 priėmė įsakymą Nr.V-12, kuriuo buvo nuspręsta nenuomoti valstybinės žemės sklypo daržininkų bendrijai „Baltasis gandras". Šio priimto administracinio akto bendrija taip pat neskundė, bet ėmėsi aktyvių veiksmų pakeisti savo teisinį statusą į sodininkų bendriją. Būtent tuo pagrindu, kad bendrijos statusas buvo pakeistas į sodininkų bendriją ir buvo pareikštas ieškinys teisme.

114. Daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" statusas į sodininkų bendriją pakeistas neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnį, nes steigiant sodininkų bendriją, nei pati bendrija, nei jos nariai jokiu teisėtu pagrindu nevaldė žemės sklypo. Tokią Kauno apskrities viršininko administracijos poziciją patvirtina ir 2006-05-19 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažyma Nr. 4D-2005/04-1698//4D-2006/2-722, ir 2007-01-04 Kauno apygardos prokuratūros išvada Nr. 11-37.

125. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime nepagrįstai nurodė, kad atsakovas turėjo teisę ir jam buvo suteikta galimybė įstatymo nustatyta tvarka siekti nuginčyti ieškovo įsteigimo teisėtumą. Pagal LR civilinio kodekso 2.114 straipsnio 5 dalį ieškinį dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu gali paduoti juridinio asmens dalyvis ar valdymo organai, taip pat prokuroras, gindamas viešą interesą. Šis sąrašas yra baigtinis, o Kauno apskrities viršininko administracija nėra nei juridinio asmens dalyvis, nei valdymo organas.

136. Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik teisingumo ir protingumo kriterijais, jokių teisės aktų nuostatų, kurių pagrindu teismas nusprendė patenkinti ieškovo ieškinį teismas nenurodė, todėl pažeidė LR CPK nuostatas, reglamentuojančias sprendimo turiniui keliamus reikalavimus. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais teismas gali vadovautis, tik aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus. Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-11 sprendime taip pat nėra nurodyti jokie argumentai, dėl kurių teismas atmetė visus Kauno apskrities viršininko administracijos įrodymus, tuo pažeisdamas LR CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punktą.

147. Ieškovo pageidaujamas išsinuomoti valstybinės žemės sklypas nėra suformuotas pagal jokį detalų teritorijų planavimo dokumentą, jis taip pat nėra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas viešame registre. Tuo tarpu teismas, priimdamas ginčijamą procesinį sprendimą, įpareigojo Kauno apskrities viršininko administraciją ieškovui išnuomoti jokiais individualiais požymiais neapibrėžtą daiktą.

158. Nei ieškovas, nei sodininkų bendrijos „Baltasis gandras" nariai nepateikė teismui jokių dokumentų, patvirtinančių sodo sklypų suteikimą konkretiems asmenims. Priešingai, byloje apklausti sodininkų bendrijos nariai tik patvirtino, kad bendrijos naudojamoje teritorijoje, nesant teisinio pagrindo, parduodami ir perleidžiami sklypai.

169. Teismas nenurodė jokių argumentų ir motyvų, kuo 2005-04-18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1346 „Dėl Kauno miesto teritorijų detaliųjų planų rengimo organizavimo" dalis dėl Kauno miesto daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" teritorijos detaliojo plano organizavimo, bei 2006-07-20 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-312 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo patvirtinimo dalyje dėl daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" yra neteisėti, ar kokius teisės aktus pažeidžiant jie buvo priimti.

1710. Kauno apskrities viršininko administracija visos bylos nagrinėjimo metu tvirtino, kad ginčo teritorija bus skirta būtent nuosavybės teisių atkūrimui, o tai, koks bus šios teritorijos naudojimo būdas ar pobūdis, gali būti nuspręsta tik priimant atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999-06-02 nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" 2.4. p. nustatyta, kad individualiai statybai gali būti parduodami ar išnuomojami aukcione tik tie žemės sklypai, kurie lieka laisvi po to, kai savivaldybės pagal apskrities viršininko paraišką parengia individualiai statybai žemės sklypų, numatomų perduoti neatlygintinai nuosavybėn piliečiams pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą. Kol Valstybė nėra įvykdžiusi savo įsipareigojimų ir nėra atsiskaičiusi su iki nacionalizacijos buvusiais savininkai ar pretendentais į jų turtą pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, ginčo teritorija negali būti naudojama jokiems kitiems tikslams. Todėl Kauno miesto apylinkės teismas, siekdamas objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti bylą, ir vadovaudamasis LR CPK 179 straipsnio nuostatomis, galėjo pasiūlyti atsakovui pateikti papildomus rašytinius įrodymus, kurie patvirtintų įrodinėtas aplinkybes, tačiau to nepadarė. Tuo tarpu Kauno sodininkų bendrija „Baltasis gandras", gavusi Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-11 sprendimą, su prašymu kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją prašydama pasirašyti su bendrija žemės sklypo nuomos sutartį, išduoti technines sąlygas detalaus plano sudarymui, duoti nurodymus dėl žemės nuomos mokesčio, o taip pat išduoti leidimą statyti gyvenamuosius bei ūkinius pastatus bei įvesti komunikacijas.

18Apeliaciniu skundu (b.l. 115-121, t.7) atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo dalį, kuria ieškovo patikslintas ieškinys patenkintas iš dalies, ir priimti naują sprendimą – ieškovo SB „Baltasis gandras“ patikslintą ieškinį atmesti. Apeliantas mano, kad teismo sprendimas nepagrįstas, neteisėtas, todėl naikintinas. Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, byloje nėra įrodymų, jog ieškovui ginčo teritorija suteikta naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, todėl nesutinka su teismo teiginiu, jog bendrijos nariai, kurie nuo 1979 metų naudojasi žemės sklypais, pagrįstai galėjo tikėtis, kad sklypeliai bus jiems suteikti nuosavybės teise mėgėjiško sodo reikmėms. Ieškovas nurodė, jog žemės sklypu naudojasi Kauno garnizono viršininko 1979 m. vasario 20 d. įsakymu Nr.12, tačiau įsakymo priėmimo metu galiojusio LTSR Žemės kodekso 75 straipsnis numatė, jog kolektyvinei sodininkystei žemės sklypai suteikiami įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms neterminuotai naudotis šio Kodekso 13-17 ir 19-21 straipsniuose nustatyta tvarka. Minėtuose straipsniuose nurodyta, kad žemės sklypai suteikiami naudotis skyrimo tvarka, miestų žemės sklypus suteikia miestų Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai. Toks sprendimas dėl ginčo teritorijos suteikimo sodininkų bendrijai „Baltasis gandras" byloje nebuvo pateiktas. Be to, bendrija nebuvo įvykdžiusi LR Vyriausybės 1991 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo" 2.6 punkte reglamentuotos žemės sklypų sodininkų bendrijoms suteikimo ir naudojimo tvarkos sąlygų. Apeliantas laiko nepagrįstu teismo teiginį, kad ieškovo teisę naudotis ginčo žemės sklypu Kauno miesto savivaldybė pripažino pratęsdama terminuotos žemės nuomos sutarties galiojimą. Žemės sklypo nuomos sutartys buvo sudarytos atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos rekomendaciją trumpalaikiam (terminuotam) naudojimui iki tol, kol atsiras būtinybė panaudoti šią teritoriją miesto reikmėms. Visose sutartyse įtvirtintas nuomininko įsipareigojimas pasibaigus nuomos terminui nukelti ir išvežti laikinus statinius bei sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis. Tačiau šiuo metu sutarčių galiojimo terminas yra pasibaigęs, ir remtis šiomis sutartimis, siekiant pagrįsti žemės sklypo naudojimo teisėtumą, nėra pagrindo. Teismas sprendime taip pat klaidingai nurodė, jog bendrijos įsteigimo metu teritorija, kurios dalį faktiškai valdė bendrija, dar nebuvo perduota Lietuvos Respublikai. Bendrija įregistruota 1994 m. gruodžio 21 d., tuo tarpu ginčo teritorija Lietuvos Respublikai buvo perduota 1993 m. rugsėjo 20 d. priėmimo-perdavimo aktu (b.l. 19-22, t. 1). Nesant teisėto pagrindo, t. y. teisės naudotis ginčo žemės sklypu, negali būti laikomas pagrįstu reikalavimas apginti pažeistas teises. Dėl šios priežasties teismo sprendimas panaikinti ginčijamus Kauno miesto savivaldybės administracinius aktus vadovaujantis vien protingumo ir teisingumo kriterijais, yra neteisingas. Teismo sprendime nėra konstatuota, jog ginčijami administraciniai aktai priimti pažeidžiant teritorijų planavimą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų reikalavimus. Teismas nevertino byloje esančių įrodymų, jog apie rengiamą bendrojo plano pakeitimą bendrijos naudojamos teritorijos dalyje buvo ne kartą skelbta spaudoje (detaliojo plano rengimo medžiagos b.l. 21-25, t.2). Bendrija turėjo galimybę susipažinti su rengiamu pakeitimu, reikšti savo pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus, tačiau to nedarė. Todėl teismas nepagrįstai konstatavo bendrijos teisių pažeidimą.

19Atsiliepime į apeliacinius skundus (b.l.140-151, t.7) ieškovas SB „Baltasis gandras“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-11 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1008-329/2008 palikti nepakeistą, apeliacinius skundus atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas mano, kad žemės sklypas buvo suteiktas nepažeidžiant tuo metu galiojusio Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos žemės kodekso normų, kadangi pagal minėto kodekso 13 straipsnį, žemės sklypai buvo suteikiami skyrimo tvarka. Žemės sklypai buvo skiriami remiantis Lietuvos TSR Ministrų tarybos nutarimu arba rajono, miesto, gyvenvietės, apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu, TSR Sąjungos įstatymu, LTSR žemės Kodekso ir kitų Lietuvos TSR įstatymų nustatoma tvarka. To paties kodekso 75 straipsnyje buvo nustatyta, kad kolektyviniai sodininkystei žemės sklypai suteikiami įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms neterminuotai naudotis kodekso 13-17 straipsnių ir 19-21 straipsnių nustatyta tvarka, o kolektyvinei daržininkystei žemės sklypus žemės naudotojai suteikia įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms laikinai naudotis iki penkerių metų laikotarpiui rajono, miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu. Civilinėje byloje esančioje TSRS GM Žemės sklypo Nr.11 schemoje (vertimas – t. 2, b.1.4-5) nurodoma, kad žemės sklypas skirtas naudotis TSRS GM 1952 m. Kauno m. vykdomojo komiteto sprendimu Nr.2-6. Ieškovas taip pat nurodė, kad tiek iki žemės sklypo perdavimo, tiek po perdavimo, atsakovai bendrijai dėl naudojamo žemės sklypo pretenzijų nereiškė. 1994-05-20 sodininkų bendrijos „Baltasis gandras" steigiamojo susirinkimo metu nutarta įsteigti sodininkų bendriją "Baltasis gandras". Šio susirinkimo protokolo pagrindu Kauno miesto mero 1994-12-21 potvarkiu Nr.918 buvo įregistruoti Kauno daržininkų bendrijos "Baltasis gandras" įstatai. Tai reiškia, kad tuo metu atsakovui buvo žinoma apie bendrijos naudojamą žemės sklypą. Iki 1996 m. konkliudentiniais veiksmais, o nuo 1996 m. sudarydamas dvi Valstybinės žemės nuomos sutartis atsakovas pripažino ieškovo teisę naudotis žemės sklypu. Ieškovo nuomone, pirmos instancijos teismas vadovavosi LR CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingai nustatė teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes. O konkrečios teisės normos nenurodymas sprendimo aprašomojoje dalyje, kaip teigia apeliantai, negali būti pagrindas naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (LR CPK 328 str.).

20Atsiliepime į apeliacinius skundus (b.l. 133-139, t.7) trečiųjų asmenų atstovas advokatas Vytautas Gustas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-11 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1008-329/2008 palikti nepakeistą, apeliacinius skundus atmesti. Trečiųjų asmenų atstovo nuomone, teismo sprendime aiškiai nurodyta, jog ginčijami administraciniai aktai priimti pažeidžiant teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus. Sprendime teismas konstatavo, kad atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija, nurodydama skirtingus planavimo tikslus, nepagrindė jų jokiais objektyviais įrodymais. Todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad konkretaus tikslo keisti Kauno miesto bendrąjį planą šioje dalyje ir atlikti detalųjį teritorijos planavimą nebuvo įstatyminio pagrindo, numatyto LR Teritorijų planavimo įstatyme. Nepagrįstu laiko apeliacinio skundo argumentą, jog SB „Baltasis gandras“ ginčo teritorijoje niekada nebuvo įkurta. Trečiųjų asmenų atstovas pažymėjo, kad žemės sklypas buvo būtent karinės įgulos jurisdikcijoje ir sklypas buvo suteiktas ne susiformavusiai sodininkų bendrijai, o grupei žmonių, kurie susibūrė tam tikslui. Teismas teisingai sprendime nurodė, kad tik perdavus sklypą Lietuvai, faktinė sodininkų bendrija pradėjo konkrečius veiksmus formalizuoti savo buvimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Apeliantas remiasi LR įstatymo „Dėl SSRS karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje" 1, 2, 3 straipsniais, tačiau paminėtas įstatymas gina Lietuvos Respublikos nuosavybės teises tuo atveju, kai šios teisės buvo pažeistos. Šiuo atveju tokio pažeidimo negalima konstatuoti, nes sodininkų bendrijos valdomas žemės sklypas yra Lietuvos nuosavybė. Nei viena iš sodininkų bendrijos valdomos žemės nuomos sutarčių tarp SB „Baltasis gandras" ir Kauno miesto savivaldybės nebuvo pripažinta negaliojančia, o sodininkų bendrijos narių teisėtų lūkesčių įsigyti valdomus sklypus nuosavybėn pagrindas yra LR Žemės reformos įstatymas, pagal kurį jie turi pirmumo teisę iš valstybės įsigyti nuosavybės valdomus sodininkų bendrijos žemės sklypus. Būtent teismo sprendimas apgynė viešąjį interesą, kadangi buvo apginta daugiau negu 250 sodininkų bendrijos narių teisė valdyti ir naudotis žemės sklypais.

21Atsiliepime į Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą (b.l. 153-158, t. 7) atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija nurodė, jog ji sutinka su apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, todėl prašo skundą tenkinti. Kauno miesto savivaldybė pritaria, jog ginčijamame teismo sprendime nėra nurodytos jokios įstatymų bei kitų teisės aktų normos, kuriomis vadovaujantis buvo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administraciniai aktai. Mano, kad teismo sprendimas negali būti pagrįstas vien protingumo ir sąžiningumo principais, teismas privalėjo analizuoti ir taikyti ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės aktų normas, tačiau to nepadarė. Apeliaciniame skunde teisingai nurodyta, jog Kauno apskrities viršininko 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-12 buvo nuspręsta neišnuomoti valstybinės žemės sklypo daržininkų bendrijai „Baltasis gandras". Šis įsakymas nebuvo ginčijamas, šiuo metu yra nepanaikintas ir galiojantis. Be to, kaip teigia apeliantė, pagal Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 3.1 bei 3.2 punktų nuostatas, sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys gali išsinuomoti suteiktus ir jų naudojamus valstybinės žemės sklypus, o sodininkų bendrijos - bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus rekreacijai ir kitoms reikmėms. Tokiu būdu teismas, įpareigodamas Kauno apskrities viršininko administraciją sudaryti su sodininkų bendrija „Baltasis gandras" viso naudojamo žemės sklypo nuomos sutartį, pažeidė minėtas teisės aktų nuostatas. Taip pat sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad byloje nebuvo pateiktas sodininkų bendrijos „Baltasis gandras" naudojamos teritorijos suplanavimo projektas ar detalusis planas, kurio pagrindu būtų galima sudaryti nuomos sutartį su ieškovu. Bendrijos naudojamas žemės sklypas nėra nustatyta tvarka suformuotas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, todėl nėra tinkamas valstybinės žemės nuomos objektas.

22Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme atsakovų atstovės prašė apeliacinius skundus patenkinti, o atsakovo atstovai ir tretieji asmenys – apeliacinius skundus atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Apeliaciniai skundai tenkintini.

24Teisėjų kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliacinio skundo ribų, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

25Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su atsakovų apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais, daro išvadą, jog Kauno miesto apylinkės teismo apskųstais 2008 m. balandžio 11 d. sprendimas yra nepagrįstas.

26Pirmosios instancijos teismas apskųstajame sprendime teisingai pripažino nustatytomis tokias aplinkybes.

271979-02-20 Kauno įgulos viršininkas priėmė įsakymą Nr.12 (b.l. 9-10, t. 1) „Dėl sodininkystės-daržininkystės bendrijos sukūrimo", kuriame nurodė, kad mokymų laukams nenaudojama karinio miestelio Nr. 17 žemė IV-ojo forto rajone, priklausanti žemės sklypui Nr. 11 ir esanti Kauno- Kapsuko kelio kairėje pusėje, kurios plotas 15 ha, paskiriama sodų-daržų bendrijai. 1993-09-20 Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos atstovų pasirašytame priėmimo -perdavimo akte nurodyta, kad Rusijos Federacija perduoda Lietuvos Respublikai karinį objektą kartu su jau trylika metų egzistuojančia sodo bendrija „Baltasis gandras", užimančia 15 ha. žemės plotą (b.l.19-22, t. 1).

281993-11-12 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija rašte Nr.1222-Z-2275 pažymėjo, kad Žemės ūkio ministerija, Statybos ir urbanistikos ministerija bei Kauno miesto valdyba išnagrinėjo pareiškimą dėl naudojamos daržo žemės įforminimo kolektyviniu sodu. Pažymėta, kad klausimas dėl žemės sklypo įforminimo kolektyviniu sodu Kauno miesto vykdomajame komitete buvo svarstomas ne kartą, tačiau neišspręstas teigiamai. Šis žemės plotas yra Kauno miesto ribose, prie pietinio miesto apvažiavimo, apsuptas jau užstatytais arba suprojektuotais individualių gyvenamųjų namų kvartalais, per sklypą numatoma tiesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, sklypą kerta aukštos įtampos elektros tiekimo linija, greta teka upelis labai stačiais šlaitais. Žemės ūkio ministerija pareiškė savo nuomonę, kad skirti minėtą sklypą kolektyviniam sodui yra netikslinga ir pasiūlė, kad Kauno miesto valdyba leistų miesto žemėtvarkos tarnybai terminuotai išnuomoti daržus iki šiol juos dirbusiems asmenims, kol atsiras būtinybė šį žemės sklypą panaudoti miesto reikmėms.

291994-09-20 Kauno miesto valdybos posėdyje pakartotinai buvo apsvarstytas klausimas dėl sodininkų bendrijos „Baltasis gandras" steigimo ir sklypo suteikimo, tačiau naujos sodininkų bendrijos įregistravimui nepritarta. 1994-12-21 Kauno miesto mero potvarkiu Nr.918 „Dėl visuomeninės organizacijos įstatų įregistravimo" buvo įregistruoti Kauno daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" įstatai. Bendrija įregistruota kaip visuomeninė organizacija. Vėliau Bendrijos įstatai keisti 1996-05-01 ir 2000-05-28 bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimais, tačiau Bendrijos teisinis statusas nesikeitė. 2005-12-30 Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Bendrijos įstatų redakcija ir ši bendrija buvo įregistruota jau kaip sodininkų bendrija (b.l. 24-32, t. 1).

301996-02-05 daržininkų bendrija „Baltasis gandras“ Kauno miesto savivaldybei pateikė prašymą išnuomoti bendrijos narių faktiškai naudojamą žemės sklypą. 1996-04-04 Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 380 „Dėl faktiškai naudojamo žemės sklypo akto patvirtinimo ir leidimo išnuomoti ne aukciono tvarka žemės sklypą daržininkų bendrijai „Baltasis gandras" nutarta ne aukciono tvarka daržininkų bendrijai „Baltasis gandras" 3 metams išnuomoti 19.2 ha ploto žemės sklypą Panemunėje, prie IV-ojo forto, žemės ūkio veiklai. Žemės sklypo nuomos sutartis sudaryta 1996-08-28, žemės nuomos terminas nustatytas iki 1999-04-04. 1999-04-20 Kauno miesto valdyba priėmė sprendimą Nr. 410 „Dėl leidimo pratęsti žemės nuomos sutartį", kuriuo minėtą žemės nuomos sutartį pratęsė vieneriems metams, o 2000-02-11 Kauno miesto valdyba priėmė sprendimą "Nr. 131 „Dėl leidimo pratęsti žemės nuomos sutartį“, kuriuo minėta sutartis buvo pratęsta dar trejiems metams – iki 2003 03 31. 2003-02-17 vykusiame Kauno miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir ekologijos komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl minėtos žemės nuomos sutarties pratęsimo dar kartą, tačiau sutartis nebuvo pratęsta (b.l. 2, 32, 7, 12, t. 3).

31Vėliau daržininkų bendrija „Baltasis gandras“ ne kartą kreipėsi į atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją, prašydama pratęsti minėtą žemės nuomos sutartį, tačiau prašymai nebuvo tenkinami, buvo reikalaujama pateikti sklypo suteikimo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir pastatų, esančių sklype, teisinio registravimo dokumentus.

322004-10-25 Kauno apskrities viršininko administracija raštu Nr. 4-1871 informavo paminėtos bendrijos pirmininką, kad 2004-03-02 Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos pasitarime savivaldybei buvo pasiūlyta parengti Bendrijos faktiškai naudojamo žemės sklypo detalųjį planą, siekiant suformuoti žemės sklypus Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriams. Vėliau ieškovas buvo informuotas, kad numatyta keisti šio žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą į komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritoriją.

33Tačiau, kaip vertina teisėjų kolegija, pirmosios instancijos teismas, remdamasis paminėtomis aplinkybėmis, nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija ne kartą pratęsė ieškovo naudojamo žemės sklypo nuomos sutarties galiojimą, kas ir įrodo, jog šis atsakovas pripažino, kad ieškovas naudojamo žemės sklypo nėra savavališkai užėmęs. Iš žemės sklypo nuomos sutarčių, susirašinėjimo medžiagos (b.l.41-43, t. 1) matyti, kad daržininkų bendrijai „Baltasis gandras“ buvo išnuomotas naudojamas žemės sklypas tik iki tam tikro termino, t.y. pagal terminuotas nuomos sutartis, o 2005 01 07 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. V-12 „Dėl Kauno daržininkų bendrijai „Baltasis gandras“ nutarta nepatenkinti šios bendrijos prašymo ir naujos žemės nuomos sutarties nesudaryti, leisti šiai bendrijai naudotis žemės sklypais tik iki bus užbaigtas teritorijos bendrojo planavimo procesas.

34Įvertinus tai, kad žemės sklypas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka steigti daržininkų bendrijai „Baltasis gandras“ arba sodininkų bendrijai „Baltasis gandras“ niekada nebuvo suteiktas, jis buvo tik išnuomojamas Kauno miesto savivaldybės terminuotam laikotarpiui (iki bus baigtas teritorijos bendrojo planavimo procesas) nuomos sutartis pasibaigė ir pratęsta nebuvo, teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovo teisės bei teisėti interesai Kauno miesto savivaldybei pradėjus teritorijos planavimo procesą pažeisti nebuvo. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo naudojamo žemės sklypo paskirtį ne kartą buvo numatyta keisti. Bylos nagrinėjimo eigoje atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė taip pat išsakė keletą nuomonių, teigdama, kad keisti Kauno miesto detalųjį planą ieškovo naudojamo žemės sklypo dalyje iš pradžių iškilo būtinumas, nusprendus suformuoti žemės sklypus Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriams, vėliau gyvenamųjų namų teritorijai ar komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų statybai, taip pat išsakė nuomonę, kad šioje teritorijoje gali būti formuojami žemės sklypai atkurti buvusių žemės savininkų nuosavybę. Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog nė vienai paminėtai aplinkybei patvirtinti atsakovas nepateikė jokių įrodymų, nenurodė konkrečių priežasčių. Tačiau teisėjų kolegija tokias pirmosios instancijos išvadas pripažįsta nepagrįstomis. Visuotinai žinoma aplinkybe teisėjų kolegija pripažįsta tą faktą, kad nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (konkrečiai - žemę) atkūrimo procesas Kauno mieste yra užsitęsęs dėl laisvos žemės trūkumo.

35Teisėjų kolegija, sutikdama su apeliantu Kauno apskrities viršininko administracija, pripažįsta, jog byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad sodininkų bendrija „Baltasis gandras“ ginčo teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka niekada nebuvo įkurta. Pirmosios instancijos teismas sprendimu nustatė, kad bendrijos „Baltasis gandras" naudojama teritorija sodų-daržų bendrijai priskirta 1979-02-20 Kauno įgulos viršininko įsakymu Nr. 12 „Dėl sodų ir daržų bendrijos įkūrimo". Tačiau toks 1979 metų TSRS karinio dalinio vado įsakymas negalėjo būti laikomas tinkamu pagrindu priskirti žemės sklypą atitinkamai daržininkų ar sodininkų bendrijai. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos žemės kodekso 13 straipsnis numatė, kad žemės sklypai suteikiami naudotis skyrimo tvarka. Žemės sklypai skiriami remiantis Lietuvos TSR Ministrų tarybos nutarimu arba rajono, miesto, gyvenvietės, apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu, TSR Sąjungos įstatymu, šio Kodekso ir kitų Lietuvos TSR įstatymų nustatoma tvarka. To paties kodekso 16 straipsnis numatė, kad naudojamas žemės sklypas suteikiamas kitam žemės naudotojui tik po to, kai šis sklypas iš ankstesniojo naudotojo paimamas kodekso nustatyta tvarka. To paties kodekso 75 straipsnyje buvo nustatyta, kad kolektyviniai sodininkystei žemės sklypai suteikiami įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms neterminuotai naudotis kodekso 13-17 straipsniuose ir 19-21 straipsniuose nustatyta tvarka, o kolektyvinei daržininkystei žemės sklypus žemės naudotojai suteikia įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms laikinai naudotis iki penkerių metų laikotarpiui rajono, miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu. Taigi iš paminėtų teisės akto nuostatų akivaizdu, kad karinio dalinio viršininko įsakymas nebuvo pakankamu teisiniu pagrindu suteikti žemės sklypą kolektyvinei sodininkystei. Ir jeigu žemės sklypas sodininkų bendrijai „Baltasis gandras" tuo metu būtų išskirtas laikantis teisės aktuose nustatyta tvarka, tai ieškovas egzistuotų, jo nariai naudotųsi jiems teisėtai suteiktais sklypais. 1994-12-21 Kauno miesto mero potvarkiu Nr.918 buvo įregistruoti daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" įstatai. Bendrija su tokiu sprendimu sutiko ir jo neskundė. 1996 m. ir 2001 m. Kauno miesto savivaldybė, neturėdama tam teisinio pagrindo (tai konstatuota 2006-05-19 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymoje Nr. 4D-2005/04-1698//4D-2006/2-722 – b.l. 5-18, t. 2), sudarė trumpalaikes valstybinės žemės nuomos sutartis su ieškovu. Sudarydamas šias sutartis, ieškovas įsipareigojo pasibaigus nuomos sutartyse nustatytam nuomos terminui grąžinti sutvarkytą teritoriją, bet tokio įsipareigojimo neįvykdė. Todėl teismo padaryta išvada, kad bendrijos nariai visai pagrįstai galėjo tikėtis, kad jiems bus suteikti sodo sklypai mėgėjiško sodo reikmėms yra nepagrįsta ir prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Nepagrįsta įrodymais ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybė ne kartą pratęsę ieškovo naudojamo sklypo nuomos sutarties galiojimą, o tai ir rodo, kad jis pripažino, ieškovas naudojamą žemės sklypą nėra savavališkai užėmęs. Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovu nebuvo sudariusi jokių valstybinės žemės sklypo nuomos sutarčių, o Kauno miesto savivaldybė, sudarydama tokias nuomos sutartis, neturėjo tam jokio teisinio pagrindo. Kauno apskrities viršininkas 2005-01-07 priėmė įsakymą Nr.V-12, kuriuo buvo nuspręsta nenuomoti valstybinės žemės sklypo daržininkų bendrijai „Baltasis gandras". Šio priimto administracinio akto bendrija taip pat neapskundė, bet ėmėsi aktyvių veiksmų pakeisti savo teisinį statusą į sodininkų bendriją. Būtent tuo pagrindu, kad daržininkų bendrijos statusas buvo pakeistas į sodininkų bendrijos ir buvo pareikštas ieškinys teisme, tačiau duomenų, kad sodininkų bendrija „Baltasis gandras“ teisėtai 2005 12 17 (sodininkų bendrijos įstatų patvirtinimo data – b.l. 27-32) naudojosi jai suteiktu žemės sklypu, ieškovas teismui nepateikė.

36Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantų teiginiais, jog Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik teisingumo ir protingumo kriterijais, jokių teisės aktų nuostatų, kurių pagrindu teismas nusprendė patenkinti ieškovo ieškinį teismas nenurodė, todėl pažeidė LR CPK nuostatas, reglamentuojančias sprendimo turiniui keliamus reikalavimus. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais teismas gali vadovautis, tik aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus. Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-11 sprendime taip pat nėra nurodyti jokie argumentai, dėl kurių teismas atmetė visus Kauno apskrities viršininko administracijos įrodymus, tuo pažeisdamas LR CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punktą.

37Teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, kad ieškovo pageidaujamas išsinuomoti valstybinės žemės sklypas nėra suformuotas pagal jokį detalų teritorijų planavimo dokumentą, jis taip pat nėra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas viešame registre. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą procesinį sprendimą, įpareigojo Kauno apskrities viršininko administraciją ieškovui išnuomoti jokiais individualiais požymiais neapibrėžtą daiktą.

38Pirmosios instancijos teismas apskųstajame 2008 04 11 sprendime, kolegijos vertinimu, nenurodė jokių argumentų ir motyvų, kuo 2005-04-18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1346 „Dėl Kauno miesto teritorijų detaliųjų planų rengimo organizavimo" dalis dėl Kauno miesto daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" teritorijos detaliojo plano organizavimo, bei 2006-07-20 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-312 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo patvirtinimo dalyje dėl daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" yra neteisėti, ar kokius teisės aktus pažeidžiant jie buvo priimti. Todėl paminėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas, įvertinus ir kitus teisėjų kolegijos aukščiau išsakytus motyvus, negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu.

39Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41apeliacinius skundus patenkinti.

42Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti.

43Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 90-97, t.2) prašė panaikinti 2005-04-18... 4. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su patikslintu ieškiniu... 5. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija su patikslintu ieškiniu... 6. Kauno... 7. Apeliaciniu skundu (b.l. 103-113, t. 7) atsakovas Kauno apskrities viršininko... 8. 1. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad sodininkų bendrija ginčo... 9. 2. 1994-12-21 Kauno miesto mero potvarkiu Nr.918 buvo įregistruoti... 10. 3. Nepagrįsta įrodymais teismo išvada, kad atsakovas (nekonkretizuotas) ne... 11. 4. Daržininkų bendrijos „Baltasis gandras" statusas į sodininkų... 12. 5. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime nepagrįstai nurodė, kad... 13. 6. Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik... 14. 7. Ieškovo pageidaujamas išsinuomoti valstybinės žemės sklypas nėra... 15. 8. Nei ieškovas, nei sodininkų bendrijos „Baltasis gandras" nariai... 16. 9. Teismas nenurodė jokių argumentų ir motyvų, kuo 2005-04-18 Kauno miesto... 17. 10. Kauno apskrities viršininko administracija visos bylos nagrinėjimo metu... 18. Apeliaciniu skundu (b.l. 115-121, t.7) atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 19. Atsiliepime į apeliacinius skundus (b.l.140-151, t.7) ieškovas SB „Baltasis... 20. Atsiliepime į apeliacinius skundus (b.l. 133-139, t.7) trečiųjų asmenų... 21. Atsiliepime į Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą... 22. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme atsakovų atstovės prašė... 23. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 24. Teisėjų kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliacinio skundo ribų,... 25. Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su atsakovų apeliaciniuose skunduose... 26. Pirmosios instancijos teismas apskųstajame sprendime teisingai pripažino... 27. 1979-02-20 Kauno įgulos viršininkas priėmė įsakymą Nr.12 (b.l. 9-10, t.... 28. 1993-11-12 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija rašte Nr.1222-Z-2275... 29. 1994-09-20 Kauno miesto valdybos posėdyje pakartotinai buvo apsvarstytas... 30. 1996-02-05 daržininkų bendrija „Baltasis gandras“ Kauno miesto... 31. Vėliau daržininkų bendrija „Baltasis gandras“ ne kartą kreipėsi į... 32. 2004-10-25 Kauno apskrities viršininko administracija raštu Nr. 4-1871... 33. Tačiau, kaip vertina teisėjų kolegija, pirmosios instancijos teismas,... 34. Įvertinus tai, kad žemės sklypas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų... 35. Teisėjų kolegija, sutikdama su apeliantu Kauno apskrities viršininko... 36. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantų teiginiais, jog Kauno... 37. Teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, kad ieškovo pageidaujamas... 38. Pirmosios instancijos teismas apskųstajame 2008 04 11 sprendime, kolegijos... 39. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 41. apeliacinius skundus patenkinti.... 42. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikinti... 43. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....