Byla AS-530-756/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. U. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. U. A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. U. A. kreipėsi į teismą su 2014 m. gruodžio 16 d. skundu (pavadintą apeliaciniu skundu; b. l. 2–6), prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) (toliau – ir Ambasada) 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą ( - ) piliečiui M. U. A.”; 2) atsakovui leisti pakartotinai pateikti prašymą išduoti pareiškėjui D tipo nacionalinę vizą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi (b. l. 50–51) nustatė terminą iki 2015 m. sausio 30 d. pašalinti skundo trūkumus: teisingai nurodyti skundžiamo sprendimo datą, aiškiai suformuluoti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnio nuostatas atitinkančius reikalavimus ir jų pagrindą.

6Pareiškėjas 2015 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą (pavadintą apeliaciniu skundu; b. l. 53–57), kuriuo prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą; 2) įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjui D tipo nacionalinę vizą; 3) atnaujinti terminą skundui paduoti.

7Patikslintame skunde pareiškėjas nurodė, kad į teismą kreipėsi nepažeisdamas įstatyme nustatyto termino. Pagal jo reikalavimą buvo užvesta administracinė byla Nr. I-10184-561/2014. Šioje byloje 2014 m. lapkričio 4 d. priimtą teismo nutartį pareiškėjas ginčijo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2014 m. gruodžio 13 d. nutartimi nusprendė, kad pareiškėjas skundą turi pateikti Vilniaus apygardos teismui. Pareiškėjas nedelsdamas taip ir padarė.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi (b. l. 73–75) netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti M. U. A. skundą; nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžino pareiškėjui, o pareiškėjo atstovui I. U. R. K. grąžino100 Lt (28,96 EUR) žyminį mokestį, sumokėtą 2014 m. rugsėjo 17 d. mokėjimo pavedimu Nr. 71.

10Teismas, remdamasis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 138 straipsniu (užsienietis, nesutikdamas su šio įstatymo nustatyta tvarka priimtu sprendimu, skundą atitinkamam apygardos administraciniam teismui gali paduoti per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos), pažymėjo, kad pareiškėjui Ambasados 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas buvo įteiktas 2014 m. rugsėjo 30 d., todėl paskutinė šio sprendimo apskundimo diena laikytina 2014 m. spalio 14 d. Kadangi pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2014 m. gruodžio 16 d., darytina išvada, kad jis yra praleidęs 14 dienų skundo padavimo teismui terminą.

11Teismas vadovavosi ABTĮ 34 straipsniu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, aiškinančia minėtą įstatymo nuostatą (administracinės bylos Nr. TA444-48/2012, Nr. TA602-37/2012, Nr. TA444-25/2008, Nr. TA858-36/2012), bei nurodė, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog pirmą kartą pareiškėjas M. U. A. į teismą kreipėsi nepraleidęs įstatyme nustatyto termino skundui paduoti – 2014 m. spalio 13 d., tačiau 2014 m. spalio 15 d. teismo nutartimi jam buvo nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus (Vilniaus apygardos administracinė byla Nr. I-10184-561/2014). Pareiškėjas 2014 m. spalio 15 d. teismo nutartimi nustatytus skundo trūkumus pašalino tik iš dalies, todėl teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi skundą laikė nepaduotu. Ši nutartis LVAT 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi palikta galioti. Pakartotinai į teismą jis kreipėsi 2014 m. gruodžio 16 d.

12Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas, prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti, nenurodė teismui aplinkybių, objektyviai sukliudžiusių per įmanomai trumpesnį terminą įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą. Pareiškėjo nurodyta termino praleidimo priežastis – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-10184-561/2014) apskundimas apeliacine tvarka – nelaikytina svarbia ir objektyvia, nuo pareiškėjo valios nepriklausančia aplinkybe, sukliudžiusia pasinaudoti teise į teisminę gynybą per kuo trumpesnį terminą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartyje pareiškėjui buvo nurodyta, kokių įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinka jo skundas, ir nustatytas pakankamas terminas šiuos trūkumus pašalinti, tačiau pareiškėjas šia teise pasinaudojo netinkamai ir savo netinkamais procesiniais veiksmais sudarė pagrindą įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi jo skundą laikyti nepaduotu. Gavęs LVAT 2014 m. gruodžio 3 d. nutartį, pareiškėjas į teismą pakartotinai kreipėsi 2014 m. gruodžio 16 d., jokių tokį delsimą pateisinančių priežasčių nenurodė. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad termino kreiptis į teismą per įstatyme nustatytą terminą praleidimą lėmė paties pareiškėjo pasirinktas elgesio variantas, pareiškėjas savo veiksmais įtakojo termino kreiptis į teismą praleidimą. Pareiškėjas neveikė operatyviai, nebuvo pakankamai aktyvus ir rūpestingas, gindamas savo galbūt pažeistas teises. Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustato trumpus skundo padavimo terminus, siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas (ABTĮ 34 straipsnio 3 dalis).

13LVAT yra išaiškinęs, jog pareiškėjui nepašalinus teismo nustatytų skundo trūkumų, delsimas pakartotinai kreiptis į teismą dėl subjektyvių priežasčių, nesudaro pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą (LVAT 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-50/2010; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-605/2012).

14Teismui atsisakius patenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

15Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nutarčiai įsiteisėjus, pareiškėjo atstovui I. U. R. K. grąžintinas 100 Lt (tai atitinka 28,96 EUR) žyminis mokestis, sumokėtas 2014 m. spalio 29 d. mokėjimo pavedimu Nr. 71. Žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija (ABTĮ 42 straipsnio 3 dalis).

16III.

17Pareiškėjas M. U. A. atskiruoju skundu (b. l. 68–72) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį ir jo skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartyje suteikė pareiškėjui teisę rinktis – arba iš naujo pateikti skundą arba kreiptis į LVAT. Pareiškėjas pasirinko kreipimąsi į LVAT. LVAT 2014 m. gruodžio 3 d. nutartyje pareiškėjui nurodė, kad jis turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą. Be to, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad pareiškėjas yra užsienietis, jam reikalingos vertėjo paslaugos. Gavęs teismo sprendimą, jis turi jį pateikti vertėjui, kad šis jį išverstų, tuomet pareiškėjas gali surašyti skundą anglų kalbą ir pateikti jį vertėjui, ir tik tuomet gali kreiptis į teismą. Pareiškėjas, gavęs LVAT 2014 m. gruodžio 3 d. nutartį, pasinaudojo vertėjo paslaugomis, deja, vertimas truko septynias dienas, kadangi vertėjai buvo užimti (artėjo šventės). Skundas teismui pakartotinai pateiktas 2014 m. gruodžio 16 d.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti M. U. A. skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas M. U. A. su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2014 m. spalio 13 d., tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti. Šalindamas skundo trūkumus, pareiškėjas teismui pateikė 2014 m. spalio 31 d. patikslintą skundą, kuriame prašė „atšaukti 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą, kad atsakovas ir pareiškėjas maloniai sutartų, jog jis galės paduoti pakartotinį prašymą išduoti jam D tipo nacionalinę vizą, kad jis galėtų atvažiuoti į Lietuvos Respubliką mokytis lietuvių kalbos vienerių metų studijų programoje UAB „Šviesios ateities kolegijoje“. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi pareiškėjo skundą laikė nepaduotu, o LVAT 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą, pareiškėjo M. U. A. atskirąjį skundą atmetė (nustatė, jog pareiškėjas nepašalino šių skundo trūkumų: nenurodė savo asmens kodo, nesuformulavo aiškaus ir konkretaus reikalavimo, atitinkančio ABTĮ 88 straipsnio nuostatas, nepateikė reikiamo kiekio skundo egzempliorių).

23Antrą kartą su skundu, kuriuo prašė „atšaukti 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir kad atsakovas maloniai sutartų, kad apeliantas galėtų pakartotinai pateikti prašymą jam išduoti D tipo nacionalinę vizą, kad jis galėtų atvažiuoti į Lietuvos Respubliką mokytis lietuvių kalbos vienerių metų studijų programoje UAB „Šviesios ateities kolegijoje“; kad respondentas maloniai apmokėtų apeliantui teismo išlaidas ir žalą“, į teismą pareiškėjas kreipėsi 2014 m. gruodžio 16 d.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi nustatė terminą pašalinti šiems skundo trūkumams: teisingai nurodyti skundžiamo sprendimo datą, aiškiai suformuluoti ABTĮ 88 straipsnio nuostatas atitinkančius reikalavimus ir jų pagrindą.

25Pareiškėjas 2015 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė „atšaukti atsakovo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir atsakovui nurodyti išduoti ieškovui D tipo nacionalinę vizą vienerių metų trukmės lietuvių kalbos kursams UAB „Šviesiosios ateities kolegija“. Patikslintu skundu pareiškėjas taip pat teismo prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

26Atskiruoju skundu skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas termino skundui paduoti neatnaujino ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

27ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. LVAT praktikoje svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (LVAT 2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, sprendžiant dėl praleisto termino atnaujinimo, teismui suteikta diskrecija, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, spręsti dėl termino praleidimo priežasčių pripažinimo (nepripažinimo) svarbiomis (LVAT 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012). Teismas turi įvertinti aplinkybių, kurias asmuo prašo pripažinti svarbiomis termino praleidimo priežastimis, realų buvimą (nebuvimą), jų atsiradimo momentą, trukmę, įtaką asmens realioms galimybėms pačiam ar per atstovą atlikti atitinkamus veiksmus iki įstatymu nustatyto termino pabaigos; turi įvertinti, ar asmuo kreipėsi į teismą dėl praleisto termino atnaujinimo per protingą terminą (jei nustatomos aplinkybės, kurios asmeniui objektyviai sukliudė kreiptis į teismą iki įstatymu nustatyto termino).

28Pažymėtina, kad įrodinėjimo našta, jog terminas paduoti skundą buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, tenka prašymą dėl termino atnaujinimo pateikusiam asmeniui (pareiškėjui).

29Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, jog terminą praleido dėl to, kad pasinaudojo teise skųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokią teisę asmeniui užtikrina ABTĮ 37 straipsnio 3 dalis. Iš bylos duomenų matyti, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartį, kuria atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą, priėmė 2014 m. gruodžio 3 d. Kadangi pareiškėjas yra užsienietis ir valstybinės kalbos nemoka, jis buvo priverstas kreiptis į vertėją dėl minėtos teismo nutarties išvertimo į jam suprantamą kalbą. Su nauju skundu, išverstu į lietuvių kalbą, pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2014 m. gruodžio 16 d. Formaliu požiūriu pirmosios instancijos teismo nutartis laikytina teisėta ir pagrįsta, tačiau atsižvelgiant į konkrečias šios bylos aplinkybes, būtinybe pareiškėjui pasinaudoti vertėjo paslaugomis, apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog kreipdamasis į teismą per 13 dienų nuo sužinojimo apie jam nepalankias aplinkybes, pareiškėjas veikė pakankamai operatyviai, taip pat sąžiningai gynė savo teises. Todėl pareiškėjui M. U. A. atnaujinamas kreipimosi į teismą terminas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartis panaikinama.

30Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundo atitikimo kitiems ABTĮ reikalavimams įvertinimas yra pirmosios instancijos teismo kompetencijos klausimas, pareiškėjo M. U. A. 2015 m. sausio 20 d. patikslinto skundo priėmimo klausimas grąžinamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 ir 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo M. U. A. atskirąjį skundą tenkinti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti.

33Atnaujinti pareiškėjui M. U. A. kreipimosi į teismą terminą ir pareiškėjo M. U. A. 2015 m. sausio 20 d. patikslinto skundo priėmimo klausimą grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. U. A. kreipėsi į teismą su 2014 m. gruodžio 16 d. skundu... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas 2015 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 7. Patikslintame skunde pareiškėjas nurodė, kad į teismą kreipėsi... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi (b.... 10. Teismas, remdamasis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos... 11. Teismas vadovavosi ABTĮ 34 straipsniu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio... 12. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas, prašydamas atnaujinti terminą skundui... 13. LVAT yra išaiškinęs, jog pareiškėjui nepašalinus teismo nustatytų skundo... 14. Teismui atsisakius patenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti skundo padavimo... 15. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nutarčiai įsiteisėjus,... 16. III.... 17. Pareiškėjas M. U. A. atskiruoju skundu (b. l. 68–72) prašo panaikinti... 18. Pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 22. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas M. U. A. su skundu į Vilniaus... 23. Antrą kartą su skundu, kuriuo prašė „atšaukti 2014 m. rugsėjo 30 d.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi... 25. Pareiškėjas 2015 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 26. Atskiruoju skundu skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis... 27. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis... 28. Pažymėtina, kad įrodinėjimo našta, jog terminas paduoti skundą buvo... 29. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, jog terminą praleido dėl to, kad... 30. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundo atitikimo kitiems ABTĮ... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo M. U. A. atskirąjį skundą tenkinti ir Vilniaus apygardos... 33. Atnaujinti pareiškėjui M. U. A. kreipimosi į teismą terminą ir... 34. Nutartis neskundžiama....