Byla 2-109/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. D. atstovo advokato Raimondo Lignugario atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1407-51/07 pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovams bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Lietuvos farmacija“, V. S., S. P. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir turto perdavimo, tretieji asmenys E. V., R. K..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas V. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti BAB „Lietuvos farmacija“ 2006 m. gegužės 25 d. (2006 m. birželio 14 d.) visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus darbotvarkės klausimu „Dėl likusio turto grąžinimo“, surašytus susirinkimo pirmininko V.St. ir S.P,, negaliojančiais ir pripažinti galiojančiais to paties susirinkimo nutarimus minėtu klausimu kitokia redakcija, įpareigoti minėtą atsakovą, vykdant visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus, perduoti ieškovui nebaigtos statybos objektą ( - ) už pasiūlytą kainą – 502 000 Lt, sumokant skirtumą tarp 502 000 Lt ir akcininko dalies šioje sumoje. Ieškovas nurodė, kad visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimti kitokie sprendimai minėtu klausimu negu užfiksuota V.S. ir S.P. pasirašytame protokole, pagal susirinkimo metu priimtą nutarimą nebaigtos statybos objektas turėjo būti perduotas ieškovui.

5Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė prašymą dėl bylų sujungimo, atsakovų pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t.2, b. l. 79-82). Nurodė, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimu už akių patenkintas ieškovo AB „Klaipėdos smeltė“ ieškinys atsakovui BAB „Lietuvos farmacija“ ir pripažintos negaliojančiomis 2006 m. gegužės 25 d. (2006 m. birželio 14 d.) BAB „Lietuvos farmacija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dalys ir patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai pagal LKAB „Klaipėdos smeltė“ reikalavimą. Šiuo metu procesas nurodytoje civilinėje byloje yra atnaujintas ir byla nagrinėjama parengiamajame teismo posėdyje. Faktiškai dėl minėto visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo yra užvestos dvi bylos, viena Vilniaus m. 2 apylinkės teisme pagal LKAB „Klaipėdos smeltė“ ieškinį BAB „Lietuvos farmacija“ ir Vilniaus apygardos teisme pagal V. D. ieškinį BAB „Lietuvos farmacija“. Tokia situacija prieštarauja CPK 137 str. 2 d. 5 p., nes teismo žinioje yra dvi bylos tam pačiam atsakovui dėl to paties dalyko tik skiriasi ieškinio pagrindas. Kadangi ieškiniai abiejose bylose yra priimti, vadovaujantis CPK 5, 6, 17, 136 str. 4 d., šios dvi bylos turi būti sujungtos. Pagal CPK 33 str. 4 d., jei vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme, todėl ši byla nagrinėtina apygardos teisme, o Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama minėta civilinė byla turi būti prijungtina prie šios bylos. Ieškovas taip pat nurodė, kad nesant juridinio asmens, jo dalyviams – akcininkams, dalyvavusiems 2006 m. gegužės 25 d. ir 2006 m. birželio 14 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir priėmusiems neteisėtą sprendimą, bei administratoriui, panaudojusiam neteisėtą dokumentą – protokolą, atsiranda prievolės dėl neteisėto sprendimo priėmimo ir jo panaudojimo. Todėl šie akcininkai bei administratorius turi būti įtraukti atsakovais. Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą ginčo statiniams, kurie buvo perduoti LAB „Klaipėdos smeltė“, o pastaroji šį turtą perdavė UAB „Nikėja“. Kadangi UAB „Nikėja“ gali neteisėtai įsigytą turtą perleisti ir apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, ginčo pastatams turi būti taikomas areštas, o UAB „Nikėja“ įtrauktina trečiuoju asmeniu. Taip pat ieškovas prašė išreikalauti ikiteisminio tyrimo medžiagą dėl suklastoto protokolo.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 27 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki Vilniaus m. 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta kita civilinė byla.

7Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas ieškinys buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad ieškovas kėlė klausimą ne tik dėl juridinio asmens organų sprendimo teisėtumo, bet ir suformulavo reikalavimą perduoti jam nebaigtos statybos objektą ir kiemo statinius. Toks reikalavimas Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje nebuvo keliamas, toje byloje buvo nagrinėjamas tik priimto akcininkų susirinkimo nutarimo klausimas. Tokio klausimo (akcininkų susirinkimo nutarimo) išsprendimas yra reikšmingas nagrinėjamoje byloje, nes ieškovas reikalauja nustatyti kitaip negu buvo nustatyta apylinkės teisme nagrinėtoje byloje. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas yra įtrauktas į apylinkės teisme nagrinėjamą bylą, taigi, jis turi galimybę pasinaudoti visomis CPK nustatytomis teisėmis priklausomai nuo savo procesinės padėties, pvz. reikšti priešieškinį arba savarankiškus reikalavimus kaip tretysis asmuo. Todėl teismas sprendė, kad nėra jokio būtinumo sujungti minėtas bylas, be to, įstatymas nenumato, kad atnaujinus procesą bylą atnaujintame procese turėtų nagrinėti kitas teismas. Šiuo metu apylinkės teismo priimtas sprendimas už akių tebeturi teisinę galią. Sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo klausimas turi būti nagrinėjamas tokį sprendimą priėmusiame teisme. Taigi, ar jis bus pakeistas, panaikintas ar paliktas nepakeistas priklauso nuo apylinkės teismo procesinio sprendimo ir tai turės esminės reikšmės ir apygardos teisme nagrinėjamos bylos išsprendimui. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad nagrinėjama byla sustabdytina iki įsiteisės sprendimas Vilniaus m. 2 apylinkės teismo atnaujintame procese nagrinėjamose byloje (CPK 163 str. 3 p., 164 str. 4 p.).

8Ta pačia nutartimi teismas nutraukė bylos dalį atsakovui BAB „Lietuvos farmacija“, atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atmetė kitus ieškovo pareikštus prašymus.

9Ieškovo V. D. atstovas advokatas Raimondas Lignugaris atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Vadovaujantis CPK įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, ĮBĮ 31 str. 6 p., siekiant greičiau išnagrinėti kilusį ginčą ir užkirsti kelią naujoms bylos, BAB „Lietuvos farmacija“, atstovaujama bankroto administratoriaus, įpareigotina įvykdyti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą, o ginčas nagrinėtinas teisme, nagrinėjančiame bankroto bylą. Kadangi ieškinys buvo pateiktas teismui ir teisme priimtas, kol BAB „Lietuvos farmacija“ nebuvo išregistruota, mano, kad išregistravus likviduotą įmonę teismingumas nepasikeitė.

112. ĮBĮ 15 str. 2 d. nustato, kad visos civilinės bylos, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. CPK 33 str. 4 d. nustato, kad jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme. V. D. ieškinys yra priimtas apygardos teisme, už jį sumokėtas žyminis mokestis kaip už turtinį reikalavimą, todėl mano, kad byla nagrinėtina apygardos teisme, o Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla prijungtina prie šios bylos.

123. Teigia, kad šiuo metu susidariusi situacija prieštarauja CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktui, nes teismo žinioje yra dvi bylos tam pačiam atsakovui dėl to paties dalyko, tik skiriasi ieškinio pagrindas. Kadangi ieškiniai teismuose yra priimti, vadovaujantis CPK 5, 6, 17 str. įtvirtintais principais bei 136 str. 4 d., apeliantas mano, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama byla turėtų būti sujungta su šia nagrinėjama byla.

134. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas dėl tų pačių reikalavimų gali reikšti priešieškinį ar trečiojo asmens savarankiškus reikalavimus apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje. Apelianto manymu, tai prieštarauja CPK 33 str. 4 d., 34 str. 1 d. bei Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 18 d. bei 2007 m. balandžio 5 d. nutartims civilinėse bylose atitinkamai Nr. 2-70/2007 bei 2-196/2007.

14Atsakovas V. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, nes Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje nustatyti faktai turės tiesioginę prejudicinę reikšmę šiai bylai. Taip pat nurodo, kad teismo nutartys dėl bylų sujungimo ar nesujungimo nėra skundžiamos atskiraisiais skundais. Be to, ši nagrinėjama byla ir Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama byla nėra tapačios – skiriasi tiek bylos šalys, tiek ieškinio pagrindas, tiek ieškinio dalykas.

15Tretysis asmuo Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą. Nurodo, kad bankroto bylą nagrinėjantiems teismams yra teismingos tik tos bylos, kuriose atsakovui, kuriam iškelta bankroto byla, yra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai. Tuo tarpu Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje atsakovui pareikšti tik neturtinio pobūdžio reikalavimai. O Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas ieškovo V. D. ieškinys buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad ieškovas iškėlė ir turtinio pobūdžio reikalavimą. Taip pat nurodė, kad tiek nagrinėjama, tiek Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama bylos nėra tapačios, nes skiriasi ne tik bylos šalys, bet ir ieškinio pagrindas bei dalykas. Atskirojo skundo argumentai dėl bylų sujungimo negali būti apeliacinio proceso pagal atskirąjį skundą nagrinėjimo dalykas.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

18Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantas ginčija tik nutarties dalį dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo, nurodydamas, kad ši byla ir Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-6754-580/2006 turėjo būti sujungtos į vieną bylą. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartys bylų sujungimo ar nesujungimo klausimais nėra skundžiamos atskiraisiais skundais, nes jos neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o CPK nenumato, jog tokios nutartys yra skundžiamos. Taigi, atskirojo skundo argumentas dėl bylų sujungimo nenagrinėjamas, kaip nesantis apeliacinio proceso pagal atskirąjį skundą nagrinėjimo dalykas.

19Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas. Pagal įstatymą bylos sustabdymas gali būti privalomasis arba fakultatyvus. Privalomąjį bylos sustabdymą reglamentuoja CPK 163 straipsnis. Vadovaujantis šio straipsnio 3 punktu, teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teismų praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdyti bylą galima tik kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos, ieškovas V. D. prašo pripažinti galiojančiu juridinio asmens organo sprendimą dėl perdavimo jam to paties turto, dėl kurio Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimu už akių buvo pripažintas priimtu juridinio asmens organo sprendimas perduoti šį turtą Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje nustačius, kad BAB „Lietuvos farmacija“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl likusio turto perdavimo Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“, nagrinėjamoje byloje negalės būti priimtas sprendimas, jog BAB „Lietuvos farmacija“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl likusio turto perdavimo V. D., įpareigojant šį turtą jam perduoti. Taigi Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės tiesioginę prejudicinę reikšmę šiai bylai. Atsižvelgiant į tai, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti nagrinėjamą bylą iki Vilniaus m. 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-6754-580/2006.

20Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismų žinioje yra dvi bylos tam pačiam atsakovui dėl to paties dalyko, tik skiriasi ieškinio pagrindas ir tokia situacija prieštarauja CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktui. Minėtos civilinės bylos nėra tapačios, nes skiriasi tiek bylos šalys, tiek ieškinio pagrindas, tiek ieškinio dalykas (nagrinėjamoje byloje ieškovas kelia ne tik akcininkų susirinkimo protokolų teisėtumo klausimą, bet ir reiškia turtinio pobūdžio reikalavimą – dėl konkretaus turto jam perdavimo). Kita vertus, toks apelianto teiginys tik patvirtina teismo išvadą, kad buvo pagrindas sustabdyti nagrinėjamą bylą.

21Apeliantas skunde nurodo, kad pagal ĮBĮ 15 str. 2 d. visos civilinės bylos, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. O pagal CPK 33 str. 4 d. jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme, todėl, apelianto nuomone, Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama byla turėjo būti prijungta prie šios bylos. Visų pirma pažymėtina, kad kaip teisingai nurodė pats apeliantas, įstatymas įpareigoja perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui visas civilines bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. Tuo tarpu Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje jokie turtinio pobūdžio reikalavimai nebuvo pareikšti. Be to, CPK 163 straipsnio 5 dalyje numatytas privalomas bylos sustabdymo pagrindas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. Tokiu atveju įstatymas įpareigoja teismus, nagrinėjančius tokias civilines bylas perduoti jas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuris tada sprendžia šių bylų atnaujinimo ir prijungimo prie bankroto bylos klausimą. Visų antra, bankroto byla jau yra išnagrinėta, priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos (t. 1, b. l. 234). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas, todėl ieškovo keliami reikalavimai šioje byloje yra už bankroto bylos ribų (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis Nr. 2-113/2007).

22Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija ieškovo atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamos teismo nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo palieka nepakeistą (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas V. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 5. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė prašymą dėl... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 27 d. nutartimi sustabdė... 7. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas ieškinys buvo... 8. Ta pačia nutartimi teismas nutraukė bylos dalį atsakovui BAB „Lietuvos... 9. Ieškovo V. D. atstovas advokatas Raimondas Lignugaris atskiruoju skundu prašo... 10. 1. Vadovaujantis CPK įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo... 11. 2. ĮBĮ 15 str. 2 d. nustato, kad visos civilinės bylos, kuriose pareikšti... 12. 3. Teigia, kad šiuo metu susidariusi situacija prieštarauja CPK 137... 13. 4. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas dėl tų pačių reikalavimų gali... 14. Atsakovas V. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip... 15. Tretysis asmuo Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ atsiliepimu į... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantas ginčija tik nutarties... 19. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 20. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismų žinioje yra dvi bylos tam pačiam... 21. Apeliantas skunde nurodo, kad pagal ĮBĮ 15 str. 2 d. visos civilinės bylos,... 22. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija ieškovo atskirąjį skundą... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 24. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....