Byla e2-1857-367/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Pauparienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB ,,JK santechnika“ ieškinį atsakovams Ž. J. ir E. K. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2036,65 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai, tačiau atsakovai atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-05-11 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,JK santechnika“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo teisė ir valdymas“ (toliau tekste – administratorė). Klaipėdos apygardos teismas 2015-07-13 nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus 23558,14 Eur sumai.

6A. Ž. J nuo 2013-02-04 ėjo UAB ,,JK santechnika“ vadovo pareigas, bei nuo 2013-02-04 buvo vienas iš akcininkų, valdė 50 procentų įmonės akcijų. A. E. K nuo 2013-02-04 buvo vienas iš akcininkų, valdė 50 procentų įmonės akcijų.

72014 m. gruodžio 8 d. VSDFV Šilalės skyrius registruotu laišku su įteikimo pranešimu UAB ,,JK santechnika“ buveinės, vadovo Ž. J. ir akcininko E. K. gyvenamosios vietos adresais, išsiuntė įspėjimą Nr. (8.23) S-25047, kuriame buvo nurodyta, kad jeigu per 30 dienų UAB ,,JK santechnika“ nesumokės VSDFV Šilalės skyriui 16832,43 Lt (4875,01 Eur) skolos, SODRA kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB ,,JK santechnika“ skolos nesumokėjo, dėl ko skola padidėjo iki 4907,41 Eur, o patikslinus apdraustiesiems G. D. ir Ž. J. draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas už 2015 m. gegužės ir birželio mėnesius, VSDFV Šilalės skyriaus kreditorinis reikalavimas padidėjoiki 5344,97 Eur, iš jų 5080,61 Eur VSD įmokų už darbuotojus ir 264,36 Eur delspinigių. Kadangi įmonė turto neturėjo, administratorius kreipėsi į Garantinį fondą dėl lėšų Ž. J. ir G. D. skyrimo pastarųjų kreditoriniams reikalavimams tenkinti.

8Administratorė nustatė, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darboministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčių komisijos (toliau – DGK) 2014-04-16 sprendimu Nr. DGKS – 1924 nusprendė išieškoti iš atsakovo, t.y. UAB ,,JK santechnika“ ieškovei M. Š. po 22,23 Lt (atskaičius mokesčius) už kiekvieną darbo dieną per laikotarpį nuo 2014-04-17 iki DGK sprendimo visiško įvykdymo dienos. Per laikotarpį nuo 2015-01-01 iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos priskaičiuotas įsiskolinimas M. Š. – 734,92 Eur.

9UAB ,,JK santechnika“ nuo pat jos įregistravimo nesudarinėjo ir neteikė finansinių ataskaitų rinkinio juridinių asmenų registrui. Iš įmonės apskaitos dokumentų administratorė nustatė, kad įmonė nuo 2014 m. balandžio mėnesio veiklos nebevykdė. Įmonės turtas 2014 m. gruodžio 21 d. duomenimis buvo 9754,52 Eur, iš jų 6858,32 Eur kasos likutis ir 2896,20 Eur debitorinė skola, o uždelstos mokėtinos skolos – 21959,05 Eur.

10Kadangi vien VSDFV Šilalės skyriui uždelsta skola sudarė pusę įmonės turto, UAB ,,JK santechnika“ privalėjo nedelsdama kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bet nesikreipė.

11Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad jis geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių, tiek naujų potencialių kreditorių interesus. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, įmonės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

12Įmonės savininkas E. K. 2014 m. gruodžio 8 d. VSDFV Šilalės skyriaus pranešimu buvo įspėtas apie tai, kad įmonės finansinė padėtis yra kritinė. Įmonės akcininkas E. K. turėjo imtis priemonių inicijuoti bankrotą, tačiau to nepadarė. Be to, įmonės akcininkas niekada nevykdė savo, kaip akcininko pareigos: tvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį (akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 9 p., 58 str. 3 d.). Nuo pat įmonės veiklos pradžios juridinių asmenų registrui nebuvo pateiktas nei vienas finansinių ataskaitų rinkinys nei už 2013 metus, nei už 2014 metus.

13Jeigu E. K. būtų tinkamai vykdęs jam įstatyme nustatytas pareigas, nebūtų atsiradę naujų skolų dėl vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo už uždelstą atsiskaityti laiką, dėl delspinigių skaičiavimo, todėl ir žala būtų mažesnė.

14Dėl nesavalaikio bankroto bylos kėlimo per laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-22 (bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos), įsiskolinimas M. Š. išaugo 734,92 Eur, skola Sodrai padidėjo 469,96 Eur dėl priskaičiuotų naujų įmokų ir delspinigių, atsirado nauji įsiskolinimai: G. D. – 643,91 Eur, Ž. J. – 187,86 Eur.

15Jeigu atsakovai būtų tinkamai vykdę jiems įstatyme nustatytas pareigas, nebūtų atsiradę naujų skolų dėl vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo už uždelstą atsiskaityti laiką, dėl delspinigių skaičiavimo, todėl ir žala būtų mažesnė.

16Esant nurodytiems argumentams ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 2036,65 Eur.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovas atleistas nuo 45,00 Eur žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), minėta suma priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

18Bylinėjimosi išlaidos valstybei - pašto išlaidos, neviršija 3,00 EUR, todėl jos nepriteistinos iš atsakovų (CPK 96 str. 6 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovui bankrutuojančiai UAB ,,JK santechnika“, į.k. 302988097, solidariai iš atsakovų Ž. J., a. k. ( - ) ir E. K., a.k. ( - ), 2036,65 Eur, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 2036,65 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo Ž. J., a. k. ( - ) ir E. K., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą po 22,50 Eur žyminio mokesčio (sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. ( - ), esančią AN DNB bankas, Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, Nr. ( - ), esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. ( - ), esančią Nordea B. F.Plc Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660, paskirtis - ,,žyminis mokestis“).

23Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Pauparienė, rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2036,65 Eur žalos... 3. Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai, tačiau atsakovai... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad... 6. A. Ž. J nuo 2013-02-04 ėjo UAB ,,JK santechnika“ vadovo pareigas, bei nuo... 7. 2014 m. gruodžio 8 d. VSDFV Šilalės skyrius registruotu laišku su įteikimo... 8. Administratorė nustatė, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos prie... 9. UAB ,,JK santechnika“ nuo pat jos įregistravimo nesudarinėjo ir neteikė... 10. Kadangi vien VSDFV Šilalės skyriui uždelsta skola sudarė pusę įmonės... 11. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 12. Įmonės savininkas E. K. 2014 m. gruodžio 8 d. VSDFV Šilalės skyriaus... 13. Jeigu E. K. būtų tinkamai vykdęs jam įstatyme nustatytas pareigas, nebūtų... 14. Dėl nesavalaikio bankroto bylos kėlimo per laikotarpį nuo 2015-01-01 iki... 15. Jeigu atsakovai būtų tinkamai vykdę jiems įstatyme nustatytas pareigas,... 16. Esant nurodytiems argumentams ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovų... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Bylinėjimosi išlaidos valstybei - pašto išlaidos, neviršija 3,00 EUR,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovui bankrutuojančiai UAB ,,JK santechnika“, į.k. 302988097,... 22. Priteisti iš atsakovo Ž. J., a. k. ( - ) ir E. K., a.k. ( - ) į valstybės... 23. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...