Byla AS-146-655-10
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos I. D. (D.) skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42010 m. kovo 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko pasirašytas skundas atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, K. S. Š., R. L., kuriame prašoma: 1) įpareigoti Marijampolės apskrities viršininko administraciją atkurti pareiškėjai nuosavybės teises į 0,2494 ha J. D. iki nacionalizacijos valdytos žemės natūroje, t.y. ( - ), Marijampolėje; 2) išreikalauti iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos ( - ), Marijampolėje, žemės tvarkymo bylos kopiją; 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y. uždrausti atsakovui laikinai disponuoti, t.y. parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti, žemės sklypu, esančiu ( - ), Marijampolėje; 4) priteisti visas bylinėjimosi išvadas iš atsakovo. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko pasirašytą skundą vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konstatavęs, kad pareiškėja nesilaikė įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Teismas taip pat atsisakė tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

5II.

6Pareiškėjos I. D. (D.) atstovas advokatas Eligijus Karbauskas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 36-37) dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą priimti ir tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba teismui pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą be kita ko nurodo, kad I. D. (D.), kurios vardu advokatas Eligijus Karbauskas pateikė atskirąjį skundą, yra mirusi ir jos palikimą yra priėmęs jos sūnus B. D.. Prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7V.

8Apeliacinis procesas pagal I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko atskirąjį skundą nutrauktinas.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis.

10ABTĮ 134 straipsnio 3 dalis numato, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu: <...> 3) skundą paduoda įgaliojimų neturintis atstovas. To paties straipsnio 7 dalyje numatyta, jog jeigu šio straipsnio 3 dalyje nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

11Byloje nustatyta, kad advokatas Eligijus Karbauskas, atstovaudamas I. D. (D.) interesus, 2010 m. kovo 22 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (b. l. 2-5), o 2010 m. balandžio 21 d. – atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties (b. l. 36-37). Savo įgaliojimams pagrįsti jis į bylą pateikė Sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 51, sudarytą 2007 m. spalio 8 d. tarp jo ir I. D., kurioje nurodoma, kad „Klientas paveda, o advokatas teikia jam teisinę pagalbą reikalingą klientui civilinėje byloje“ (b. l. 31). Teisėjų kolegija įvertinusi minėtos sutarties turinį pažymi, kad joje nėra aptarti advokato įgaliojimai paduoti skundą ir vesti bylą administraciniame teisme, todėl ši sutartis negali būti laikoma patvirtinančia atstovo įgaliojimus paduoti atskirąjį skundą.

12Be to, nagrinėjant atskirąjį skundą atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos į bylą pateiktas Marijampolės 5-ojo notaro biuro 2010 m. balandžio m. 16 d. išduotas liudijimas patvirtina, kad I. D. mirė 2010 m. sausio 30 d. ir jos teisių perėmėjas yra jos palikimą priėmęs sūnus B. D.. Ši teismo nustatyta aplinkybė tik patvirtina faktą, kad advokatas Eligijus Karbauskas nei 2010 m. kovo 22 d. paduodamas skundą pirmosios instancijos teismui, nei 2010 m. balandžio 21 d. paduodamas atskirąjį skundą, neturėjo įgaliojimų veikti 2010 m. sausio 30 d. mirusios I. D. vardu. Šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog teisę kreiptis į teismą nagrinėjamu atveju galėtų realizuoti tik mirusios I. D. teisėjų perėmėjai arba jų įgalioti atstovai.

13Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog advokato Eligijaus Karbausko pasirašytas ir I. D. vardu paduotas atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties buvo paduotas įgaliojimų neturinčio atstovo, todėl vadovaujantis ABTĮ 134 straipsnio 7 dalimi apeliacinis procesas pagal I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko atskirąjį skundą turi būti nutrauktas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 148 straipsnio 1 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 134 straipsnio 7 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15Nutraukti apeliacinį procesą pagal I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko atskirąjį skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai