Byla 2-540-463/2013
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė,

2sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „SNORO lizingas“ atstovei E. S.,

4atsakovei A. K. Č.,

5trečiojo asmens UAB „TORPOL BALTIJA“ atstovei D.-G. B.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovei A. K. Č. ir trečiajam asmeniui UAB „TORPOL BALTIJA“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

8ieškovas UAB „SNORO lizingas“ prašo priteisti iš atsakovės A. K. Č. 1901,88 Lt skolos, 172,90 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-06 su atsakove buvo sudaryta tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartis Nr. VGL10806MHPA (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė paskolą čiužiniui su magnetais įsigyti. Pagal šią sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike numatytas eilines įmokas bei kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus – mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. 2013-01-10 atsakovė buvo įsiskolinusi ieškovui 1901,88 Lt pagal sutartį bei priskaičiuota 172,90 Lt delspinigių. Į ieškovo raginimus atsakovė nereaguoja.

9Ieškovo atstovė teismo posėdyje papildomai nurodė, kad atsakovei nevykdant įsipareigojimų Sutartis buvo nutraukta. Nurodė, kad atsakovė Sutarties nevykdymą grindžia netinkama įsigytos prekės kokybe, tačiau pagal Sutartį pretenzijas dėl prekės kokybės atsakovė turi reikšti prekės pardavėjui, trečiajam asmeniui UAB „TORPOL BALTIJA“, bet ne ieškovui. Tretysisi asmuo pateikė dokumentus, kurie patvirtina, kad prekės buvo kokybiškos. Nurodė, kad Sutartis su atsakove buvo sudaryta ieškovą atstovaujant UAB „TORPOL BALTIJA“, kuri pagal bendradarbiavimo sutartį turi teisę ieškovo vardu pasirašyti sutartis su asmenimis. Prieš pasirašant sutartis jų sąlygos būna derinamos su asmenimis, vertinamos jų galimybės įvykdyti įsipareigojimus. Nurodė, kad pagal sutartį gavo 5 atsakovės mokėjimus, kurių bendra suma 1023 Lt. Atsakovė pradėjo mokėti įmokas tik po to kai jai buvo išsiųstas raginimas. Iš atsakovės gavo tik vieną pretenziją 2011-10-20, kurią pasirašė atsakovės dukra D. J., buvo prašoma laikinai sustabdyti mokėjimus iki bus išspręstas ginčas su trečiuoju asmeniu. Nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti už paskutinius 6 mėnesius iki kreipimosi į teismą, skaičiuota delspinigių norma – 0,05 proc. Prašo ieškinį tenkinti.

10Atsakovė A. K. Č. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad apie Sutartį su ieškovu sužinojo tik gavusi raginimą mokėti įmokas bei delspinigius, nuo kada pradėjo mokėti įmokas ieškovui. Nurodė, kad atsakovė pasirašydama sutartį nesuvokė, kad bus sudaroma sutartis su ieškovu, manė kad čiužinys yra tik dovana prie kelionės, į kurią ji važiuos papildomai susimokėjusi, bet jei atsisakys per metus – tas prekes tretysis asmuo atsiims. Nurodė, kad kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, tačiau išspręsti ginčo su trečiuoju asmeniu UAB „TORPOL BALTIJA“ nepavyko.

11Teismo posėdyje atsakovė papildomai nurodė, kad čiužinio su magnetais nenaudojo, nes nežinojo kaip tai daryti. Čiužinys yra net neišpakuotas. Nurodė, kad jos vardu dukra sumokėjo ieškovui penkias įmokas, mėgino nuvežusi grąžinti čiužinį, bet jo atgal nepriėmė. Paaiškino, kad sutarties sudarymo metu suprato, kad pasirašo dėl čiužinių, bet manė kad jie yra dovanojami. Ką tiksliai jai sakė sutarties pasirašymo metu ji neprisimena.

12Trečiojo asmens UAB „TORPOL BALTIJA“ atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko visiškai ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovei parduota prekė buvo kokybiška. Nurodė, kad buvo 2011-10-20 gauta pretenzija, bet ji buvo pasirašyta ne Sutarties šalies, o neįgalioto asmens.

13Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba byloje pateiktoje išvadoje nurodė, kad tarnyba teisės aktų nėra įgaliota spręsti dėl ieškovo ir atsakovės ginčo dėl tikslinės paskolos sutarties nevykdymo ir dėl atsakovės skolos susidarymo ir tarnybos nuomone į bylos nagrinėjimą tikslinga būtų įtraukti Lietuvos Banką sutinkamai su CPK 49str. nuostatomis.

14Ieškinys tekintinas visiškai.

15Iš 2011-08-06 Tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr. VGL10806MHPA matyti, kad ieškovas, atstovaujamas UAB „TORPOL BALTIJA“, suteikė 2500 Lt dydžio paskolą atsakovei čiužiniui su magnetais įsigyti. Visa pagal sutartį mokėtina suma – 2924,88 Lt. Nustatytas sutarties terminas – 18 mėn. (b.l. 3-6).

16Ieškovas 2011-10-17 atsakovei išsiuntė pretenziją dėl skolos, kuria informavo atsakovę apie kilsiančias pasekmes nevykdant savo įsipareigojimų (b.l. 7).

17Byloje esantys Swedbank, AB duomenys apie atliktus mokėjimus patvirtina, kad atsakovė 2011-11-08, 2011-11-11, 2012-01-03, 2012-01-12 bei 2012-03-19 atliko mokėjimus pagal Sutartį, kurių bendra suma – 1023,00 Lt (b.l. 36-40).

18Atsakovė ieškovo nurodomų skolos dydžių iš esmės neginčijo, pripažino kad pagal sutartį ieškovui sumokėjo tik dalį sumos – 1023 Lt. Atsakovė nesutikdama su ieškiniu ginčijo perduotos prekės – čiužinio su magnetais – kokybę bei teigė, kad dėl savo sveikatos būklės nesuprato sudaromos sutarties esmės.

19Pažymėtina, kad ieškovo prašoma priteisti skola yra susidariusi šalių 2011-08-06 sudarytos Tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutarties pagrindu. Taigi, tarp šalių yra susiklostę ne pirkimo-pardavimo, o paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai, todėl atsakovės pretenzijos dėl įsigyto čiužinio su magnetais kokybės turėtų būti reiškiamos ne ieškovui, o prekę atsakovei pardavusiam trečiajam asmeniui UAB „TORPOL BALTIJA“. Be to, pagal šalių sudarytos Sutarties 5.2 punktą inter alia numatyta, kad ieškovas neatsako už prekės kokybę. Pagal šį Sutarties punktą ieškovas už atsakovę įvykdė tik prekės kainos sumokėjimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas atsakovės argumentų dėl parduotos prekės kokybės bei atsakovės ir trečiojo asmens sudarytos pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties nevertina ir dėl jų nepasisako.

20Teismas kritiškai vertina atsakovės paaiškinimus, jog ji nesuvokė sudaromos Sutarties su ieškovu esmės. Nors iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovei Sutarties sudarymo metu buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (b.l. 47), tačiau jokių duomenų kad atsakovė negalėtų suprasti savo veiksmų ir jų valdyti nėra, taip pat nėra duomenų, kad jos veiksnumas būtų apribotas, jai būtų buvusi nustatyta globa arba rūpyba. Be to, kaip matyti iš pačios atsakovės teisme duotų paaiškinimų, ji suprato, kad pasirašo dokumentus dėl čiužinio su magnetais. CK 1.79 str. 2 d. 1 p. numato, jog preziumuojama, kad šalis sandorį patvirtino, jeigu po to, kai ji įgijo galimybę sandorį patvirtinti arba nuginčyti ji sandorį visiškai ar iš dalies įvykdė. 2011-10-20 atsakovės dukra D. J. kreipėsi į ieškovą prašydama laikinai sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį, tačiau byloje nėra duomenų, kad ji tuo metu būtų turėjusi įgaliojimą veikti atsakovės vardu (pagal byloje esantį įgaliojimą ji atstovauti atsakovę gali tik nuo 2012-02-10 (b.l. 18)). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovui atsakovei pateikus pretenziją dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, buvo atlikti net penki mokėjimai (jau po minėto 2011-10-20 prašymo pateikimo) ir sumokėta bendra 1023 Lt suma. Įvertinus šias aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė pradėjusi vykdyti Sutartį konkliudentiniais veiksmais patvirtino ją.

21Pažymėtina, kad atsakovė šioje byloje priešieškinio nepateikė, neprašė teismo pripažinti Sutartį negaliojančia, sudaryta dėl suklydimo. Pagal CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Dėl šios priežasties teismas nemano, kad tikslinga įtraukti Lietuvos banką išvadai byloje pateikti, nes tai būtų susiję su bylos užsitęsimu, juolab, kad teisinį santykį susidariusį tarp ieškovo ir atsakovės reguliuoja įstatymas. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.). Pagal Sutarties 4.8 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas patvirtina, kad atsakovei už pavėluotus mokėjimus yra priskaičiuota 172,90 Lt delspinigių (b.l. 10).

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus ieškovui, todėl ieškovo reikalavimas dėl skolos ir delspinigių priteisimo laikytinas visiškai pagrįstu ir yra tenkintinas.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

24Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkinamas visiškai, priteisiant iš atsakovės ieškovui 1901,88 Lt skolos, 172,90 Lt delspinigių bei procesines 5 procentų palūkanas, mokamas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

25Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 72,00 Lt žyminio mokesčio.

26Valstybei iš atsakovės taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y., 18.59 Lt.

27Vadovaudamasis CK 1.79, 1.136, 1.138, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.189 str. str., 6.210 str. 1 d., 6.886 str., CPK 5, 93, 96 str. str., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

29ieškinį patenkinti visiškai.

30Priteisti ieškovui UAB „SNORO lizingas“ iš atsakovės A. K. Č. 1901,88 Lt (vienas tūkstantis devyni šimtai vienas litas 88 ct) skolą, 172,90 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt du litai 90 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. 2074,78 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-01-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litai 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovės A. K. Č. 18,59 Lt (aštuoniolika litų 59 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė,... 2. sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, ... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „SNORO lizingas“ atstovei E.... 4. atsakovei A. K. Č.,... 5. trečiojo asmens UAB „TORPOL BALTIJA“ atstovei D.-G.... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 8. ieškovas UAB „SNORO lizingas“ prašo priteisti iš atsakovės 9. Ieškovo atstovė teismo posėdyje papildomai nurodė, kad atsakovei nevykdant... 10. Atsakovė A. K. Č.... 11. Teismo posėdyje atsakovė papildomai nurodė, kad čiužinio su magnetais... 12. Trečiojo asmens UAB „TORPOL BALTIJA“ atstovė teismo posėdžio metu... 13. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba byloje pateiktoje išvadoje... 14. Ieškinys tekintinas visiškai.... 15. Iš 2011-08-06 Tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr.... 16. Ieškovas 2011-10-17 atsakovei išsiuntė pretenziją dėl skolos, kuria... 17. Byloje esantys Swedbank, AB duomenys apie atliktus mokėjimus patvirtina, kad... 18. Atsakovė ieškovo nurodomų skolos dydžių iš esmės neginčijo, pripažino... 19. Pažymėtina, kad ieškovo prašoma priteisti skola yra susidariusi šalių... 20. Teismas kritiškai vertina atsakovės paaiškinimus, jog ji nesuvokė sudaromos... 21. Pažymėtina, kad atsakovė šioje byloje priešieškinio nepateikė, neprašė... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovė... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 24. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas, todėl... 25. Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovui priteistinos... 26. Valstybei iš atsakovės taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su... 27. Vadovaudamasis CK 1.79, 1.136, 1.138, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.189 str. str.,... 29. ieškinį patenkinti visiškai.... 30. Priteisti ieškovui UAB „SNORO lizingas“ iš atsakovės 31. Priteisti iš atsakovės A. K. Č.... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...