Byla 2-10038-1004/2015
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, skolininkas R. S., suinteresuoti asmenys I. S., antstolė Vaiva Šimkienė

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB ,,Mano kreditas“ prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, skolininkas R. S., suinteresuoti asmenys I. S., antstolė Vaiva Šimkienė, ir

Nustatė

2pareiškėjas (kreditorius) UAB ,,Mano kreditas“ teismui pateikė prašymą, kuriuo prašoma nustatyti skolininko R. S. turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su I. S., nustatant, jog skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra ½ dalis viso turto.

3Pareiškėjas nurodo, kad antstolės V. Šimkienės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0071/12/02133, kurioje išieškotoju yra UAB ,,Mano kreditas“, skolininkas R. S.. 2015-10-15 buvo gautas antstolės siūlymas išieškotojams kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, todėl pareiškėjas prašo nustatyti, kad skolininko turto dalis sudaro ½ viso turto, esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių R. S. ir I. S. nuosavybėje.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė V. Šimkienė vykdo Šiaulių rajono apylinkės teismo sprendimą už akių Nr. 2-711-291/2012 dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir 11 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-03-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko R. S. kreditoriaus UAB „Mano kreditas“ naudai. Skolininkas oficialiai negauna jokių pajamų, neturi registruoto turto. Skolininko sutuoktinė I. S. gauna išmokas iš VSDFV Šiaulių skyriaus.

6Vykdymo proceso normų nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendroje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta skolininko turto, esančio bendrąja nuosavybe, dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 straipsnio 3 dalis).

7Šioje byloje dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitu asmeniu nuosavybe, kreipėsi išieškotojas UAB ,,Mano kreditas“. Turtas, kuriame prašoma nustatyti skolininko dalį – bendras visas turtas, yra bendroji jungtinė sutuoktinių R. S. ir I. S. nuosavybė (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju siekiama individualizuoti skolininko turto dalį bendroje jungtinėje nuosavybėje, iš kurios turi būti vykdomas išieškojimas. Jeigu nustatoma skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, turi būti taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos. Pagal CK 3.117 straipsnį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o nuo šio principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. CK 3.123 straipsnio 1 dalyje pateiktas atvejų, kai teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį, sąrašas. Šiuo atveju nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindu nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, todėl konstatuotina, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

8Pareiškėjas, pateikęs prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, konkrečiai suformulavo reikalavimą ir toks pareiškėjo prašymas nustatyti skolininkui priklausančią turto, kuris yra bendra jungtinė nuosavybė, dalį, yra teisėtas ir atitinka CPK 667 straipsnyje numatytus reikalavimus.

9Įvertinęs tai, jog sutuoktiniai neturi registruoto turto, skolininkas pajamų, iš kurių būtų galima išieškoti skolą, negauna, teismo sprendimas neįvykdytas ir vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo kreditoriui yra neužbaigta, o skolininko sutuoktinė gauna išmokas iš VSDFV Šiaulių skyriaus ir jos gaunamos pensijos, pašalpos ir kitokios išmokos, darbo užmokestis, laikytinos bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiu turtu, teismas sprendžia, kad pareiškėjo UAB ,,Mano kreditas“ prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas, nustatant, kad skolininko R. S. turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra ½ dalis sutuoktinės I. S. gaunamų pajamų.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 593 straipsniu, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

11Pareiškėjo prašymą tenkinti.

12Nustatyti, kad skolininko R. S., a.k. ( - ) turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra ½ dalis jungtinėje nuosavybėje sutuoktines I. S., a. k. ( - ) gaunamų pajamų.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai