Byla AS-143-383-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų autobusai“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys R. U. (toliau – pareiškėjas) 2010 m. balandžio 26 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. T-74 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl UAB „Zarasų autobusai“ ir UAB „Zarasų vandenys“ valdybų“ pakeitimo“.

5Pareiškėjas nurodė, kad priimdama skundžiamą sprendimą Zarasų rajono savivaldybės taryba veikė kaip Zarasų rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija ir kaip trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ bei uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ (toliau – tretieji suinteresuoti asmenys, UAB „Zarasų autobusai“, UAB „Zarasų vandenys“) vienintelė akcijų savininkė (visuotinis akcininkų susirinkimas). Zarasų rajono savivaldybės tarybos raštiškas sprendimas prilygsta trečiųjų suinteresuotų asmenų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui. Ginčijamu sprendimu buvo pakeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų valdybų nariai. Teigė, kad priimant šį sprendimą buvo pažeistos teisės aktų (Akcinių bendrovių, Vietos savivaldos įstatymų ir kt.) nuostatos, todėl jis turėtų būti panaikintas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti ir išaiškino, kad pareiškėjas turi teisę su ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, bei grąžino jam 2010 m. balandžio 26 d. sumokėtą žyminį mokestį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.). Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 22 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų, kurių vienintelė akcijų savininkė yra Zarasų rajono savivaldybė, valdybų narių pakeitimo. Juridinio asmens valdymas, teisnumas ir kiti su juridinių asmenų veikla susiję klausimai yra civilinio pobūdžio ir juos reglamentuoja civilinės teisės normos (Civilinio kodekso (toliau – CK) antrosios knygos II dalis). Teismas padarė išvadą, kad keliamas ginčas priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (CPK 22, 25 str.), ir išaiškino, jog pareiškėjas gali kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

8III.

9Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Pareiškėjas nurodo, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo (ABTĮ 15 str. 1 d. 2 p.). Apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra savivaldybių administravimo subjektas (ABTĮ 18 str. 1 d.). Pažymi, jog skundo turinys apima tiek administracinius teisinius santykius, tiek civilinius teisinius santykius. Tačiau administracinių teisinių santykių teisėtumo užtikrinimas šiuo atveju yra didesnė teisinė vertybė. Viešasis administravimas apima vidaus administravimą (ABTĮ 2 str. 1 d.). Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimą prašo panaikinti, nes jį priimant pažeistos savivaldybės tarybos, tarybos narių darbą reglamentuojančios teisės normos, šiuo aspektu tai laikytina vidaus administravimu (Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 1 d., 13 str. 9 d., 20 str. 2 d., Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 45, 47 p. pažeidimai). Teigia, kad ir pagal teisinių santykių pobūdį, taikant absorbcijos principą, skundas nagrinėtinas administraciniame teisme.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju keliamas bylos rūšinio teismingumo klausimas, t. y. kuris teismas – bendrosios kompetencijos ar administracinis – turi nagrinėti ginčą. Sprendžiant šį klausimą, svarbu išsiaiškinti, iš kokių teisinių santykių – privatinių ar administracinių – pareiškėjas kelia savo reikalavimus.

15Pareiškėjas iš esmės skundžia juridinių asmenų (UAB „Zarasų autobusai“ ir UAB „Zarasų vandenys“) organo – visuotinio akcininkų susirinkimo (Zarasų rajono savivaldybės tarybos) – sprendimą pakeisti šių bendrovių valdybų narius. Tai yra ginčas, susijęs su privačių juridinių asmenų veikla, kurią reguliuoja privatinės teisės normos (CK, Akcinių bendrovių įstatymas ir kt.).

16Taigi pareiškėjas kelia civilinį teisinį ginčą, kuris nagrinėtinas CPK nustatyta tvarka,

17t. y. bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.).

18Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą atsisakė priimti pagrįstai.

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai