Byla eB2-3496-275/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Remi Invest“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Art Villa“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Remi Invest“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašo iškelti atsakovei UAB „Art Villa“ bankroto bylą. Nurodo, kad Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaras Rolandas Kirlys suteikė atsakovei paslaugas 489,26 Eur dydžio sumai, tačiau atsakovė neatsiskaitė. 2014-08-20 pradinis kreditorius ir ieškovas sudarė reikalavimo perleidimo sutartį.

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl skolos ir kitų mokėtinų sumų priteisimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu priteisė iš atsakovo ieškovui skolą, palūkanas, nuostolius, iš viso 519,11 Eur dydžio sumą, bei 151,18 Eur bylinėjimosi išlaidų. Po sprendimo įsiteisėjimo, ieškovas kreipėsi į antstolį, tačiau iš atsakovo nepavyko išieškoti skolos ir kitų susijusių sumų. 2019-05-17 antstolis išsiuntė ieškovui patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo.

4Teisme 2019 m. rugpjūčio 14 d. buvo gautas atsakovo UAB „Art Villa“ prašymas dėl civilinės bylos nutraukimo. Nurodė, kad 2019 m. rugpjūčio 12 d. sumokėjo ieškovui 519,11 Eir įsiskolinimą. Pridėjo mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

5Ieškovas 2019 m. rugpjūčio 19 d. pateikė teismui raštą, kuriuo nurodė, kad atsakovas klaidina teismą, teigdamas, jog įsiskolinimą padengė. Atsakovas atliko tik dalinį mokėjimą.

6Atsakovas atsiliepimo į ieškinį bei reikalaujamų dokumentų nepateikė.

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali ar negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Juridinių asmenų registrų duomenimis atsakovas UAB „Art Villa“ (į. k. 301136604) įregistruotas 2007 m. rugsėjo 27 d., bendrovės vadovu. įregistruotas Aleksandras Maškovas.

10Paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2013 m. laikotarpį. 2013 m. turtas iš viso siekė 212 799 Lt (61 360,85 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 210 523 Lt (60 971,68 Eur). Įmonės turtas žymiai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar valdomą turtą teismas neturi. Viešų registrų duomenimis atsakovo vardu registruotino nekilnojamo turto ir transporto priemonių nėra. Nutarties priėmimo dienai įmonės skola VMI sudaro 165,70 Eur. Viešaisiais Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis apdraustųjų asmenų nėra, taigi, net bendrovės vadovas įmonėje nedirba. Be to byloje yra pateiktas antstolio Sauliaus Mulevičiaus 2019 m. gegužės 17 d. išieškojimo negalimumo aktas. Darytina išvada, jog įmonė nevykdo veiklos ir negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Pažymėtina, kad atsakovas pateikė įrodymus, kad apmokėjo tik dalį ieškovo skolos. Pagal antstolio 2019 m. gegužės 17 d. patvarkymą atsakovo skola ieškovui sudaro 773,61 Eur, o atsakovas sumokėjo tik 519,11 Eur.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo teismui pateiktus argumentus ir duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis apie atsakovui priklausantį turtą ir veiklą, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

12ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Tigesta“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14iškelti UAB „Art Villa“ (į. k. 301136604, registracijos adresas: Pelesos g. 47-8, Vilnius) bankroto bylą.

15Įmonės administratorę paskirti UAB „Tigesta“, (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA032).

16Uždėti bankrutuojančios UAB „Art Villa“ (į. k. 301136604, registracijos adresas: Pelesos g. 47-8, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

191) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

202) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

213) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

22Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

23Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

24Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

25Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. Pareiškėjas UAB „Remi Invest“ kreipėsi į teismą su... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl skolos ir kitų... 4. Teisme 2019 m. rugpjūčio 14 d. buvo gautas atsakovo UAB „Art Villa“... 5. Ieškovas 2019 m. rugpjūčio 19 d. pateikė teismui raštą, kuriuo nurodė,... 6. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį bei reikalaujamų dokumentų nepateikė.... 7. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 9. Juridinių asmenų registrų duomenimis atsakovas UAB „Art Villa“ (į. k.... 10. Paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus... 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo teismui pateiktus... 12. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 13. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291... 14. iškelti UAB „Art Villa“ (į. k. 301136604, registracijos adresas: Pelesos... 15. Įmonės administratorę paskirti UAB „Tigesta“, (bankroto administravimo... 16. Uždėti bankrutuojančios UAB „Art Villa“ (į. k. 301136604, registracijos... 17. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 18. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 19. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 20. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 21. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 22. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 23. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 24. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 25. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...