Byla 2-428-265/2009
Dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Janinai Skuodienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Petrui Matažinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. L. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims P. V. , M. L. , Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas pareiškė reikalavimą atnaujinti jam įstatymu nustatytą terminą mirusiųjų P. V. ir J. V. palikimui pagal testamentą priimti. Pareiškėjas nurodė, kad terminą palikimui priimti praleido dėl to, kad palikėjų testamentai buvo saugomi Veiviržėnų seniūnijoje ir apie juos pareiškėjas sužinojo pasibaigus įstatymo nustatytam terminui palikimui priimti.

3Suinteresuoti asmenys P. V. , M. L. atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, kad su pareiškėjo reikalavimu sutinka, suinteresuotas asmuo M. L. prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjo prašymui neprieštaraus, jei teismas pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis pripažins svarbiomis, prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškėjo prašymą palaikė, prašė jį patenkinti, nurodė pareiškimo pagrindu nurodytas aplinkybes.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš P. V. mirties liudijimo (b.l. 4) matyti, kad P. V. , asmens kodas ( - ) mirė 1998-11-10. J. V. mirties liudijime (b.l. 6) nurodyta, kad J. V. , asmens kodas ( - ) mirė 2007-11-02. 1996-08-15 Veiviržėnuose buvo sudarytas testamentas (registro Nr. 217), kuriame nurodyta, kad P. V. , ( - ) savo mirties atveju dalį kiaulidės pastatų, esančių Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Trepkalnio kaime, palieka A. L. , asmens kodas ( - ) (b.l. 5). 1996-08-15 Veiviržėnuose buvo sudarytas testamentas (registro Nr. 219), kuriame nurodyta, kad J. V. , asmens kodas ( - ) savo mirties atveju dalį kiaulidės pastatų, esančių Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Trepkalnio kaime, palieka A. L. , asmens kodas ( - ) (b.l. 7). Abu testamentai patvirtinti Veiviržėnų seniūnės, juose nurodyta, kad vienas testamento egzempliorius paliekamas Veiviržėnų seniūnijoje, kitas atiduodamas testatoriui (b.l. 5, 7). Iš Klaipėdos rajono 3-iojo notaro biuro pažymų (b.l. 8, 9) nustatyta, kad teisėti paveldėtojai dėl P. V. ir J. V. turto paveldėjimo nesikreipė ir notaro biure šių mirusiųjų vardu paveldėjimo bylos nėra užvestos.

8Paveldėjimo santykiams turi būti taikomi palikimo atsiradimo momentu galioję teisės aktai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1864) 38 straipsnis).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 587 straipsnio 2, 3 dalis, P. V. palikimui priimti pareiškėjas turėjo išreikšti valią per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pagal Lietuvos Respublikos CK (2000-07-18 ) 5.50 straipsnio 3 dalį J. V. palikimą priimti pareiškėjas turėjo per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

10Pareiškėjas turi teisę paveldėti P. V. ir J. V. paliktą turtą pagal testamentą (Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 571 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos CK (2000-07-18) 5.2 straipsnio 1 dalis).

11Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 588 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti gali teismas prailginti, jeigu jis pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Respublikos CK (2000-07-18) 5.57 straipsnyje įtvirtinta, kad teismas įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti gali pratęsti pripažinęs, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

12Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažintina, kad įstatymo nustatytas terminas palikimui priimti yra praleistas dėl svarbių priežasčių, t.y. mirusių P. V. ir J. V. sudaryti testamentai buvo saugojami Veiviržėnų seniūnijoje, apie šiuos sudarytus testamentus pareiškėjas nežinojo, apie atsiradusį palikimą pareiškėjas sužinojo pasibaigus įstatymo nustatytam terminui palikimui priimti. Šios priežastys pareiškėjui sutrukdė priimti palikimą įstatymo nustatytu terminu, todėl yra pagrindas šį terminą atnaujinti.

13Iš pareiškėjo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

14Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsniu, 578 straipsniu, Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 578 straipsniu, teismas

Nutarė

15pareiškimą patenkinti.

16A. L. , asmens kodas ( - ) , atnaujinti terminą P. V. , asmens kodas ( - ) mirusio 1998-11-10, ir J. V. , asmens kodas ( - ) mirusios 2007-11-02, palikimui priimti ir pratęsti šį terminą trims mėnesiams.

17Išieškoti iš A. L. 22,95 Lt (dvidešimt du Lt 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai