Byla 2-3404-362/2012
Dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo V. K

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, nedalyvaujant pareiškėjai V. K., dalyvaujant jos atstovui advokatui A.Ščiglai, suinteresuotam asmeniui S. M., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjai Irenai Kiurienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo V. K., ir

Nustatė

3V. K. Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą, prašydama nustatyti jai rūpybą, rūpintoju paskirti jos sūnėną S. M..

4Pareiškėjos atstovas pareiškimą prašė tenkinti ir paaiškino, kad V. K., gim. ( - ), gyvena ( - ). Našlė. Jos pajamos - invalidumo pensija, našlės pensija ir slaugos išlaidų tikslinė kompensacija. Materialinė padėtis patenkinama. Moteris serga skleroze, osteoporoze, osteochondroze, artroze, pažeisti visi judėjimo organai, nevaikšto. 2008 m. kovo 13 d. moteriai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, 2012 m. vasario 2 d. - specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 2007-02-23 - didelių specialiųjų poreikių lygis. Dėl savo negalios ji negali savarankiškai savęs apsitarnauti, savimi pasirūpinti, negali įgyvendinti savo teisių ir atlikti savo pareigų. Jai reikalinga kito asmens pagalba, priežiūra ir slauga, todėl tikslinga V. K. nustatyti rūpybą. V. K. pageidauja, kad jos rūpintoju būtų paskirtas sūnėnas S. M..

5Rekomenduojamas skirti rūpintoju S. M. prašė pareiškimą tenkinti, teismui paaiškino, kad sutinka būti savo tetos rūpintoju. Jis tetą prižiūri nuo 1997 metų ir turi galimybes tinkamai ja pasirūpinti.

6Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovė pateikė teismui išvadą ir nurodė, kad pritaria prašymui nustatyti V. K. rūpybą ir rūpintoju paskirti jos sūnėną S. M..

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus teismui pateiktos išvados, suinteresuoto asmens S. M., kurį rekomenduoja skirti rūpintoju, paaiškinimų nustatyta, kad V. K. yra senatvės pensininkė, našlė, silpnos sveikatos, jai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis nuo 2012-02-02, ji nevaikšto, negali savarankiškai pati savęs apsitarnauti, tvarkytis buityje.

9LR CK 3.279 str. 1 d. numato, kad veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būti nustatyta rūpyba. Iš teismui pateikto pareiškimo ir byloje surinktų dokumentų matyti, kad V. K. dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi, pasiruošti maisto, apsirengti, atlikti kitus buitinius dalykus, nes nevaikšto. Dėl tokios sveikatos būklės negali įgyvendinti savo teisių ir pareigų, todėl V. K. tikslinga nustatyti rūpybą.

10Asmuo, rekomenduojamas skirti rūpintoju yra sūnėnas S. M., kuris gyvena greta tetos, ją prižiūri ir rūpinasi. Jis sutinka būti tetos rūpintoju, yra sveikas, neteistas. Kitų giminaičių, kurie galėtų pasirūpinti pareiškėja - nėra, pati V. K. savo vaikų neturi. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, S. M. santykius su V. K., giminystės ryšį, V. K. sutikimą skirti S. M. pastarosios rūpintoju bei Socialinės paramos skyriaus išvadą, sprendžia, kad prašymas dėl suinteresuoto asmens S. M. skyrimo V. K. rūpintoju tenkintinas (CK 3.242 str. 3d., CPK 177, 185 str.).

11Suinteresuotam asmeniui S. M. išaiškinamos rūpintojo bendrosios teisės ir pareigos, numatytos CK 3.240 - 3.247 str., taip pat CK 3.279 str. numatyti ypatumai: veiksnus asmuo ir rūpintojas sudaro pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį, kurioje nustatomos rūpintojo teisės ir pareigos, susijusios su veiksnaus asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Rūpyba gali būti panaikinama teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens pareiškimą. CK 3.244 str. taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja tarp rūpintojo ir veiksnaus asmens sudarytai sutarčiai.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290- 292 str., 508- 509 str.,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti veiksniam asmeniui V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), rūpybą ir paskirti S. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), veiksnios V. K. rūpintoju.

15Nutartis vykdoma skubiai.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai