Byla e2S-1003-1092/2019
Dėl turtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lamberta“, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas Brazdeikis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Danės būstas“ dėl turtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lamberta“, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi trečiojo asmens UAB „Lamberta“ vadovui M. S. už neatvykimą į teismo posėdį be svarbių priežasčių, kai trečiojo asmens atstovo dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, paskirta 300 EUR bauda.

72.

8UAB „Lamberta“ kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą su prašymu dėl praleisto termino atnaujinimo ir teismo paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo. Nurodė, jog apie paskirtą baudą M. S. pranešta išsiunčiat nutartį namų adresu neregistruota siunta. Kadangi nutartį M. S. gavo 2019 m. balandžio 1 d., todėl praleido terminą pateikti prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo. Teigė, jog teismas nėra pripažinęs konkretaus UAB „Lamberta“ atstovo dalyvavimo teismo posėdyje būtinu. Dėl atstovavimo šioje byloje ir dalyvavimo teismo posėdyje UAB „Lamberta“ buvo susitarusi su advokate O. K., kuri iki 2019 m. pradžios atstovavo bendrovei visose bylose. Tik po 2019 m. sausio 24 d. ir 2019 m. sausio 30 d. posėdžių UAB „Lamberta“ tapo žinoma, kad advokatė serga, ir apie tai teismui nebuvo pranešta. Be to, 2019 m. sausio 30 d. teismo pranešimas, kuriuo trečiasis asmuo turėjo būti įpareigotas pateikti duomenis, kodėl neatvyko į teismo posėdį, UAB „Lamberta“ nebuvo siunčiamas,. Dėl nurodytų priežasčių prašė panaikinti teismo paskirtą baudą ar ją sumažinti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi atnaujino terminą prašymui dėl teismo paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo pateikti, netenkino trečiojo asmens UAB „Lamberta“ prašymo dėl paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo.

124.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2018 m. gruodžio 12 d. teismo posėdžio metu nutarta trečiojo asmens UAB ,,Lamberta“ atstovo dalyvavimą teismo posėdyje pripažinti būtinu, bylos nagrinėjimą atidėti ir teismo posėdį paskirti 2019 m. sausio 24 d. 14.00 val. Pranešimas išsiųstas trečiajam asmeniui per EPP. 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi teismo posėdžio data iš 2019 m. sausio 24 d. 14.00 val. perskirta į 2019 m. sausio 30 d. 14.00 val., nutartis išsiųsta šalims. Teismo vertinimu, nors teismo posėdžio data perskirta, tačiau ši aplinkybė nepaneigė to, kad UAB „Lamberta“ atstovas 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdyje dalyvauti privalo. Trečiojo asmens UAB „Lamberta“ atstovas į 2019 m. sausio 30 d. 14.00 val. teismo posėdį neatvyko be pateisinamų priežasčių, todėl teisėjo žodine nutartimi nutarta įpareigoti UAB „Lamberta“ pateikti duomenis, kodėl neatvyko į teismo posėdį. Gavus reikalaujamus duomenis, nutarta spręsti klausimą dėl baudos skyrimo. Atsižvelgiant į tai, kita teismo posėdžio data paskirta 2019 m. kovo 12 d. 14.00 val.

145.

15Pirmosios instancijos teismas sutiko su UAB „Lamberta“ prašyme nurodytais argumentais, kad teismo pranešimas, įpareigojantis jį pateikti informaciją, kodėl neatvyko į 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdį, jam nebuvo išsiųstas. Tačiau atsižvelgiant į šioje civilinėje byloje nustatytas aplinkybes, tai neeliminuoja fakto, kad UAB „Lamberta“ buvo žinoma ir tinkamai pranešta, kad jos atstovo dalyvavimas teismo posėdyje yra pripažintas būtinu. Nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Lamberta“ vadovas M. S. į 2019 m. kovo 12 d. 14.00 val. teismo posėdį neatvyko. Nors teismo pažymoje nėra nurodyta, jog UAB „Lamberta“ atstovo dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, tačiau UAB „Lamberta“ jau nuo 2018 m. gruodžio 12 d. išsiųsto pranešimo buvo žinoma, kad jos atstovo dalyvavimas teismo posėdyje yra pripažintas būtinu.

166.

17Nurodytos aplinkybės, kad UAB „Lamberta“ dėl atstovavimo šioje byloje ir dalyvavimo teismo posėdyje buvo susitarusi su advokate O. K., kuri nuo 2019 m. sausio 22 d. serga, ir apie tai teismui nebuvo pranešta, nelaikytina pagrįstu argumentu, dėl kurio būtų pagrindas panaikinti arba sumažinti UAB „Lamberta“ paskirtą baudą. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Lamberta“ byloje atstovauja advokatė O. K..

18III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

197.

20Atskirajame skunde trečiasis asmuo prašo panaikinti paskirtą 300 EUR baudą, o nesant pagrindo baudą panaikinti, sumažinti teismo paskirtą baudą iki 30 EUR. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

217.1.

22Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepanaikino paskirtos baudos trečiojo asmens vadovui, prašymo dėl baudos sumažinimo iš viso nesvarstė ir dėl jo skundžiamoje nutartyje nepasisakė.

237.2.

24Teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, jog pranešimas, kuriame nurodyta, kad UAB „Lamberta“ dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, bei 2018 m. gruodžio 17 d. nutartis, kuria perskirta teismo posėdžio data, UAB „Lamberta“ išsiųsti vadovaujantis CPK 1751 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka – per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. Tačiau UAB „Lamberta“ šioje byloje atsiliepimo nepateikė, sutikimo gauti procesinius dokumentus LITEKO VEP posistemio paskyroje teismui nepateikė, todėl negalima sutikti su teismo išvada, kad 2018 m. gruodžio 12 d. pranešimas UAB „Lamberta“ buvo įteiktas tinkamai.

257.3.

26Teismo šaukime į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį nebuvo nurodyta, jog trečiojo asmens atstovo dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, todėl nepaisant to, jog šaukimas įteiktas asmeniškai trečiojo asmens vadovui, bauda įmonės vadovui negali būti paskirta už tai, ko jis nebuvo įpareigotas atlikti.

277.4.

28Įmonės LITEKO VEP posistemėje bylų eigą visą laiką kontroliuodavo advokatė O. K., o dėl jos ligos reikiama informacija apie privalomą dalyvavimą nebuvo pastebėta, kadangi nuo 2019 m. sausio 22 d. advokatė serga.

297.5.

30Trečiojo asmens statusas suteikia trečiajam asmeniui teisę, bet ne pareigą pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, teikti kokius nors dokumentus, kai tuo tarpu atsakovas turi pareigą iki bylos nagrinėjimo iš esmės pateikti teismui visus įrodymus ir argumentus, susijusius su ginčo esme, o negalėdamas kažkokių įrodymų pateikti, turėtų prašyti teismą tokius įrodymus išreikalauti. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai siekia perkelti įrodinėjimo naštą trečiajam asmeniui, todėl dar ir dėl šios priežasties teismo paskirta bauda UAB „Lamberta“ vadovui turi būti panaikinta.

317.6.

32Jeigu apeliacinės instancijos teismas manytų, kad nesirūpinimas tinkamu atstovavimu byloje ir neatvykimas į teismo posėdžius turi būti įvertintas bauda, nesutiktina, kad įmonės vadovui turi būti skirta maksimali 300 EUR bauda. Tokio dydžio bauda neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

33Teismas

konstatuoja:

34Atskirasis skundas tenkintinas.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

368.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nustatytas ribas ir išdėstytus argumentus.

389.

39Šioje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria trečiojo asmens UAB „Lamberta“ prašymas panaikinti ar sumažinti 300 EUR baudą už neatvykimą į teismo posėdį, kai dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, netenkintas, teisėtumo ir pagrįstumo.

4010.

41Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 106 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas baudas skiria šiame kodekse numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio. Asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti (CPK 107 straipsnio 1 dalis). Spręsdamas klausimą dėl paskirtos baudos sumažinimo ar panaikinimo, teismas turi įvertinti aplinkybių visumą, t. y. padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, pasekmes, pažeidimo poveikį civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principų įgyvendinimui, pažeidimą padariusio asmens savybes bei kitas reikšmingas aplinkybes. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ar sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turi būti vadovaujamasi universaliais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

4211.

43Kai be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ar jų atstovai, o teismas yra pripažinęs šių asmenų dalyvavimą būtinu, teismas turi teisę skirti jiems, taip pat juridinio asmens vadovui, dėl kurio kaltės atstovas neatvyko į teismo posėdį, iki trijų šimtų eurų baudą (CPK 247 straipsnio 3 dalis).

4412.

45Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pranešimas, kuriame nurodyta, jog UAB „Lamberta“ dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, ir 2018 m. gruodžio 17 d. nutartis, kuria perskirta teismo posėdžio data, UAB „Lamberta“ išsiųsti vadovaujantis CPK 1751 straipsnio 10 dalimi per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. UAB „Lamberta“ šioje byloje atsiliepimo nepateikė, sutikimo gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje teismui nepateikė. Apeliantės nuomone, tai reiškia, kad 2018 m. gruodžio 12 d. pranešimas UAB „Lamberta“ nebuvo įteiktas tinkamai. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiais UAB „Lamberta“ argumentais nesutinka.

4613.

47Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas 2018 m. gruodžio 12 d. teismo posėdyje žodine nutartimi pripažino trečiojo asmens UAB „Lamberta“ atstovo dalyvavimą kitame teismo posėdyje (2019 m. sausio 24 d.) būtinu. Teismo pranešimas su žyma apie būtiną dalyvavimą teismo posėdyje trečiajam asmeniui išsiųstas 2018 m. gruodžio 12 d. per LITEKO VEP posistemį.

4814.

49Pažymėtina, jog trečiasis asmuo neginčija, kad jis turi LITEKO VEP posistemio paskyrą. Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 6P-141-(1.1), 7 punktas numato, kad paslaugų gavėjas, juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, nurodyti Juridinių asmenų registre (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie LITEKO VEP posistemio ir autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiuos veiksmus: 7.1 įveda privalomus pateikti registracijos duomenis arba patvirtina LITEKO VEP posistemyje nurodytų duomenų tinkamumą; 7.2 patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų (šis sutikimas kartu laikomas paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje); 7.3 patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo tikslais. Taisyklių 34 punktas nustato, kad, jei adresatas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau yra pateikęs galiojantį sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje, jis privalo naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti viso bylų, kuriose jis dalyvauja, nagrinėjimo teismuose proceso metu. Ši nuostata netaikoma, jei paslaugų gavėjas konkrečioje byloje 35 punkte nustatyta tvarka atšaukia savo sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba V skyriuje nustatyta tvarka deaktyvuoja savo paskyrą.

5015.

51Iš to, kas paminėta matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Lamberta“, aktyvuodamas savo LITEKO VEP paskyrą, sutiko gauti procesinius dokumentus į šią paskyrą visose bylose, kuriose jis dalyvauja, ir šioje konkrečioje byloje neatšaukė sutikimo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Vadinasi, teismo procesiniai dokumentai nagrinėjamu atveju trečiajam asmeniui pagrįstai buvo siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis kaip tai numato CPK 1751 straipsnio 9 dalis.

5216.

53Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, pranešimas apie trečiojo asmens atstovo būtiną dalyvavimą teismo posėdyje buvo tinkamai įteiktas apeliantei (trečiajam asmeniui) 2018 m. gruodžio 13 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Tokiu būdu trečiojo asmens procesinė teisė dalyvauti teismo posėdyje virto jo procesine pareiga. Be to, 2018 m. gruodžio 17 d. nutartis, kuria perkelta teismo posėdžio data iš 2019 m. sausio 24 d. į 2019 m. sausio 30 d., taip pat buvo tinkamai įteikta apeliantei per jos LITEKO VEP paskyrą. Aplinkybė, kas tvarkė (tvarko) šią paskyrą nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšminga, nes pati apeliantė turėjo pasirūpinti, kad ji būtų tinkamai tvarkoma. Juolab kad apeliantė nagrinėjamu atveju nepateikė įrodymų, kad advokatė O. K. administruoja jos LITEKO VEP paskyrą, kad ši advokatė neturėjo galimybių informuoti apeliantės apie gautus dokumentus.

5417.

55Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, pirmosios instancijos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi bauda trečiojo asmens vadovui paskirta už neatvykimą į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 12 d. teismo posėdyje trečiojo asmens atstovo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje. 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi minėto teismo posėdžio data perskirta į 2019 m. sausio 30 d. 2018 m. gruodžio 17 d. teismo pranešime apie 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdžio datą, vietą ir laiką trečiojo asmens dalyvavimas šiame posėdyje nėra nurodytas kaip būtinas. Prie minėto pranešimo pridėtoje nutartyje tik užsimenama, kad 2018 m. gruodžio 12 d. trečiojo asmens dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdis buvo atidėtas 2019 m. kovo 12 d., apie šio teismo posėdžio datą, vietą ir laiką trečiojo asmens vadovas informuotas asmeniškai įteikiant teismo šaukimą, tačiau šiame šaukime apie įmonės atstovo būtiną dalyvavimą teismo posėdyje taip pat nepažymėta.

5618.

57Anksčiau paminėtos aplinkybės rodo, kad žodinė teismo nutartis trečiojo asmens atstovo dalyvavimą teismo posėdyje pripažinti būtinu nebuvo pakeista, t. y. ji liko galioti. Kita vertus, informuojant trečiąjį asmenį apie 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdį (2018 m. gruodžio 17 d. pranešime) ir šaukiant į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį, teismas nenurodė, kad jo atstovo dalyvavimas vis dar yra būtinas.

5819.

59CPK suteikia teismui teisę nuspręsti, kada yra reikalingas byloje dalyvaujančių asmenų asmeninis dalyvavimas ir jų pozicijos tiesioginis išklausimas teismo posėdyje, o kada pakanka faktų išdėstymo procesiniuose dokumentuose ar per atstovą. Teismui taip pat suteikta teisė nuspręsti, kada asmens dalyvavimo teismo posėdyje būtinybė išnyksta, t. y. teismas gali pakeisti nutartį dėl būtino dalyvavimo. Vadinasi, atsižvelgiant į šios nutarties 18 punkte nurodytas aplinkybes, trečiasis asmuo galėjo klysti dėl jam tenkančios pareigos dalyvauti teismo posėdyje, nes teismas apie šią pareigą neinformavo jo siųsdamas informaciją apie teismo posėdžio datos perskyrimą 2018 m. gruodžio 17 d. teismo pranešime ir šaukime į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį.

6020.

61Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikant procesines sankcijas asmeniui turi būti vadovaujamasi principu, kad visos abejonės vertinamos kaltinamojo naudai. Be to, procesinės sankcijos asmeniui paprastai neturėtų būti taikomos, jei asmuo galėjo klysti dėl jam tenkančių pareigų, ypač jei tikėtiną asmens klaidą galėjo lemti paties teismo veiksmai.

6221.

63Minėta, kad trečiasis asmuo nagrinėjamu atveju galėjo klysti dėl jam tenkančios pareigos dalyvauti teismo posėdyje, nes teismas apie šią pareigą neinformavo jo siųsdamas informaciją apie teismo posėdžio datos perskyrimą 2018 m. gruodžio 17 d. teismo pranešime ir šaukime į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį. Dėl šių priežasčių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nepakanka įrodymų, kurie patvirtintų trečiojo asmens kaltę dėl neatvykimo į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skyrė trečiajam asmeniui baudą. Pirmosios instancijos teismo nutartis iš dalies naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – nutarties dalis, kuria netenkintas trečiojo asmens UAB „Lamberta“ prašymas panaikinti ar sumažinti paskirtą baudą, naikintina ir trečiojo asmens prašymas tenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

65panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutarties dalį, kuria netenkintas trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ prašymas panaikinti arba sumažinti paskirtą baudą, ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ vadovui M. S. paskirtą 300 EUR baudą.

66Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi trečiojo asmens UAB... 7. 2.... 8. UAB „Lamberta“ kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą su prašymu dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi atnaujino... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2018 m. gruodžio 12 d. teismo... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas sutiko su UAB „Lamberta“ prašyme nurodytais... 16. 6.... 17. Nurodytos aplinkybės, kad UAB „Lamberta“ dėl atstovavimo šioje byloje ir... 18. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 19. 7.... 20. Atskirajame skunde trečiasis asmuo prašo panaikinti paskirtą 300 EUR baudą,... 21. 7.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepanaikino paskirtos baudos... 23. 7.2.... 24. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, jog pranešimas, kuriame nurodyta, kad... 25. 7.3.... 26. Teismo šaukime į 2019 m. kovo 12 d. teismo posėdį nebuvo nurodyta, jog... 27. 7.4.... 28. Įmonės LITEKO VEP posistemėje bylų eigą visą laiką kontroliuodavo... 29. 7.5.... 30. Trečiojo asmens statusas suteikia trečiajam asmeniui teisę, bet ne pareigą... 31. 7.6.... 32. Jeigu apeliacinės instancijos teismas manytų, kad nesirūpinimas tinkamu... 33. Teismas... 34. Atskirasis skundas tenkintinas.... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 36. 8.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 38. 9.... 39. Šioje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 40. 10.... 41. Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 106 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 42. 11.... 43. Kai be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį tretieji asmenys,... 44. 12.... 45. Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pranešimas, kuriame nurodyta, jog... 46. 13.... 47. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas... 48. 14.... 49. Pažymėtina, jog trečiasis asmuo neginčija, kad jis turi LITEKO VEP... 50. 15.... 51. Iš to, kas paminėta matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Lamberta“,... 52. 16.... 53. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, pranešimas apie trečiojo... 54. 17.... 55. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, pirmosios instancijos teismo 2019... 56. 18.... 57. Anksčiau paminėtos aplinkybės rodo, kad žodinė teismo nutartis trečiojo... 58. 19.... 59. CPK suteikia teismui teisę nuspręsti, kada yra reikalingas byloje... 60. 20.... 61. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikant procesines sankcijas... 62. 21.... 63. Minėta, kad trečiasis asmuo nagrinėjamu atveju galėjo klysti dėl jam... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 65. panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutarties... 66. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....