Byla II-815-414/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, sekretoriaujant Neringai Musinienei, nedalyvaujant skundą padavusiam asmeniui R. S. , nedalyvaujant Alytaus miesto ir rajono PK atstovui, dalyvaujant nukentėjusiam asmeniui J. B. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. S. skundą,

Nustatė

3Alytaus miesto ir rajono II –sios miesto policijos nuovados viršininko A.Pocevičiaus 2008 06 18 nutarimu R. S. buvo paskirta administracinė nuobauda – 30lt. bauda, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 183 str. 1 d. padarymą.

4Administracinė nuobauda R. S. buvo paskirta už tai, kad 2008 04 25, apie 21,30 val. Alytuje, (Duomenys neskelbtini), jis triukšmavo, šūkavo, tuo trikdė viešąją rimtį.

5R. S. į teismo posėdį neatvyko. Skunde prašė panaikinti, nes nurodytu laiku namuose nebuvo, buvusios žmonos D. S. parašytas pareiškimas buvo melagingas.

6Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas į teismo posėdį neatvyko.

7J. B. prašė skundą atmesti, nes balandžio 25 d. vakare pareiškėjas garsiai leido muziką, daužėsi, todėl ji iškvietė policiją.

8Skundas atmestinas.

9Administracinio teisės pažeidimo padarymas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu, J. B. pareiškimu, liudytojos B. M. paaiškinimu, kurie sutinkamai su ATPK 256 str. pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą ir jo padarymu kaltinamo asmens kaltei nustatyti.

10Liudytoja šioje byloje apklausta B. M. parodė, kad balandžio 25 d. vakare, 41 bute, kuris yra virš liudytojos buto, pasigirdo sunkaus daikto daužymas į grindis, girdėjosi R. S. balsas. Tokie liudytojos parodymai patvirtina nukentėjusio asmens paaiškinimus, kad balandžio 25 d. vakare, iš kambario, kuris ribojasi su J. B. butu, pareiškėjas garsiai leido muziką, daužėsi, todėl ji iškvietė policiją. Atvykus policijai, pareiškėjo buvusi sutuoktinė įsileido policijos pareigūnus į 41 butą, tačiau R. S. užsirakino savo kambaryje.

11Šiais įrodymais teismas neturi pagrindo abejoti, jie pripažįstami patikimais, todėl laikytina, kad surinkta pakankami įrodymų, patvirtinančių, jog 2008 04 25, apie 21,30 val. Alytuje, (Duomenys neskelbtini), R. S. triukšmavo, šūkavo, tuo trikdė viešąją rimtį, todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 183 str. 1 d., o skunde nurodyta aplinkybė, jog nurodytu laiku jo namuose nebuvo, buvusios žmonos D. S. parašytas pareiškimas buvo melagingas, atmestina, nes prieštarauja byloje surinktai medžiagai.

12Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, jiems suteiktų įgaliojimų ribose.

13Administracinė nuobauda jam skirta tinkamai taikant ATPK 30 str., 302 str. nuostatas, atsižvelgus į visas administracinės nuobaudos individualizavimą įtakojančias aplinkybes, į pareiškėjo asmenybę, todėl ginčijamas nutarimas paliekamas nepakeistas, o pažeidėjo R. S. skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

14Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

16Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai