Byla 2S-874-524/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Audrius Saulėnas, Danguolė Martinavičienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo P. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo P. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, Klaipėdos rajono kelių policijai, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas P. G. pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, juo prašo pripažinti antstolės veiksmus, priimant 2008-03-26 patvarkymą „Vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo“ ir 2008-03-26 patvarkymą „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo“ vykdomojoje byloje Nr. 75-01347/02, neteisėtais ir šiuos patvarkymus panaikinti, pripažinti, jog vykdomasis dokumentas ? 1997-11-18 Klaipėdos rajono kelių policijos nutarimas ? priimtas vykdyti neteisėtai, ir pagal šį vykdomąjį dokumentą pradėtą vykdomąją bylą Nr. 75-01347/02 nutraukti.

32008 m. birželio 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, skundo dalies dėl antstolės veiksmų priimant 2008-03-26 patvarkymus „Vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo“ bei „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo“ vykdomojoje byloje Nr. 75-01347/02 netenkino, civilinės bylos dalį dėl pripažinimo, jog vykdomasis dokumentas – 1997-11-18 Klaipėdos rajono kelių policijos nutarimas Nr. 728-g dėl 3000 Lt baudos išieškojimo iš P. G., priimtas vykdyti neteisėtai, ir vykdomosios bylos Nr.75-01347/02, užvestos pagal šį vykdomąjį dokumentą, nutraukimo, nutraukė. Pažymėjo, kad antstolė laikėsi LR CPK 733 str. nustatytos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarkos, todėl pripažinti neteisėtu bei naikinti 2008-03-26 patvarkymą „Vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo“ nėra įstatymų nustatyto pagrindo. Nurodė, jog antstolė, išsiuntusi vykdomąjį dokumentą išskaitoms padaryti į pareiškėjo P. G. darbovietę, turėjo įstatymų nustatytą pagrindą užbaigti vykdomąją bylą, todėl nėra įstatymų nustatyto pagrindo 2008-03-26 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti. Nustatė, jog pareiškėjo skundas teisme gautas praleidus CPK 512 str. nustatytą 30 dienų terminą, todėl pareiškėjas neturėjo teisės ginčyti 1997-11-18 nutarimo pateikimo vykdyti. Esant nurodytoms aplinkybėms civilinės bylos dalį dėl pripažinimo, jog vykdomasis dokumentas – 1997-11-18 Klaipėdos rajono kelių policijos nutarimas Nr. 728-g dėl 3000 Lt baudos išieškojimo iš P. G., priimtas vykdyti neteisėtai, ir vykdomosios bylos Nr.75-01347/02, užvestos pagal šį vykdomąjį dokumentą, nutraukimo nutraukė. Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus teismas padarė išvadą, kad antstolės veiksmai priimant 2008-03-26 patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 75-01347/02 yra teisėti, todėl nėra pagrindo šiuos patvarkymus pripažinti neteisėtais bei juos panaikinti.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas P. G. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės ? pareiškėjo skundą tenkinti. Nurodo, jog skolininkas turi teisę prašyti antstolio atlikti tam tikrus procesinius veiksmus vykdymo procese, todėl paaiškėjus aplinkybėms, sudarančioms pagrindą vykdomosios bylos nutraukimui, prašymo pateikimui negali būti taikomi CPK 512 str. nustatyti apskundimo terminai. Teigia, kad antstolė privalėjo patikrinti, ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti termino, o paaiškėjus, jog vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti neteisėtai, vykdomąją bylą nutraukti. Konstatuoja, kad antstolė neteisėtai priėmė vykdyti ir vykdė vykdomąjį dokumentą, todėl priimti procesiniai veiksmai ir dokumentai turi būti pripažinti negaliojančiais.

5Atskirasis skundas netenkintinas.

6Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0075/02/01347 pagal Klaipėdos rajono kelių policijos 1998-11-18 nutarimą Nr. 728-g. 2008-03-26 antstolė priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo, kuriuo išsiuntė vykdomąjį dokumentą vykdyti į skolininko darbovietę ir patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 75-01347/02 užbaigimo.

7Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolė 2008-03-26 priimdama patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo laikėsi CPK 733 str. nustatytos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarkos, todėl šiuo pagrindu pripažinti neteisėtu ir panaikinti minėtą patvarkymą nėra teisinio pagrindo. CPK 632 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad vykdomoji byla laikoma baigta vykdomąjį dokumentą išsiuntus išskaitoms padaryti į skolininko darbovietę, mokymo įstaigą, socialinio draudimo įstaigą ir kt. Dėl šios priežasties, antstolė išsiuntusi vykdomąjį dokumentą išskaitoms daryti į pareiškėjo P. G. darbovietę, pagrįstai užbaigė vykdomąją bylą. Atskirajame skunde pareiškėjas nenurodė daugiau jokių pagrindų, kuriais remiantis būtų galima pripažinti minimus patvarkymus neteisėtais, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ginčijami patvarkymai yra teisėti.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 75-01347/02, kuriuo pareiškėjas P. G. prašo pripažinti, jog vykdomasis dokumentas ? 1997-11-18 Klaipėdos rajono kelių policijos nutarimas ? priimtas vykdyti neteisėtai, ir pagal šį vykdomąjį dokumentą pradėtą vykdomąją bylą Nr. 75-01347/02 nutraukti, Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas 2008-04-16. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 512 straipsnyje nustatyti skundo dėl antstolių veiksmų padavimo teismui terminai, per kuriuos asmuo, sužinojęs arba turėjęs sužinoti apie antstolio veiksmų atlikimą ar atsisakymą veiksmus atlikti, gali apginti savo pažeistas teises vykdymo proceso metu. Skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Iš bylos duomenų matyti, kad skundo dalis dėl vykdomojo dokumento neteisėto priėmimo vykdyti ir vykdomosios bylos nutraukimo paduota praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus, nes iš vykdomojoje byloje esančio pareiškėjo P. G. prašymo galima spręsti (vykd. b. l. 30), jog pareiškėjui apie nutarimo vykdymą vėliausiai tapo žinoma 2008-01-28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 512 str. nustatyti terminai yra naikinamieji, ir pasibaigus jiems pareiškėjas nebeteko teisminės gynybos teisės, todėl neturėjo teisės apskųsti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti ir tuo pagrindu prašyti nutraukti vykdomąją bylą (LR CK 1.117 str. 6 d.). Pažymėtina, kad naikinamieji terminai yra procesiniai terminai, taikomi teismo iniciatyva, jų teismas negali atnaujinti, todėl civilinės bylos dalis dėl pripažinimo, jog vykdomasis dokumentas ? 1997-11-18 Klaipėdos rajono kelių policijos nutarimas ? priimtas vykdyti neteisėtai, ir pagal šį vykdomąjį dokumentą pradėtos vykdomosios bylos Nr. 75-01347/02 nutraukimo nutrauktina.

9Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką, vykdomosios bylos užbaigimą bei nutraukimą. Dėl šių priežasčių naikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio11 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-21 nutartimi taikytą vykdymo veiksmų sustabdymą antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės vykdomojoje byloje Nr. 75-01347/02.

Proceso dalyviai