Byla eB2-4699-392/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. M. firmai „Eksterjeras ir interjeras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. M. firmai „Eksterjeras ir interjeras“,

Nustatė

2ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei R. M. firmai „Eksterjeras ir interjeras“, motyvuodama tuo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 7 d. civilinėje byloje Nr. e2-37660-905/2017 išdavė vykdomąjį raštą, kuriame nurodė, jog iš R. M. firmos „Eksterjeras ir interjeras“ P. J. priteista 1 400 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat P. J. priteistas 32 Eur žyminis mokestis. Atsakovė teismo sprendimo neįvykdė, liko įsiskolinusi kreditoriui 1 432 Eur. 2018 m. sausio 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties priedu Nr. 1A P. J. visas reikalavimo teises į atsakovę perleido uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Conlex“. Atsakovė nepadengė visos kreditoriui mokėtinos sumos, liko skolinga 1 259,80 Eur ir nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. skaičiuojamas 5 proc. metines palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovė šiuo metu turi rimtų finansinių sunkumų, negali atsiskaityti ir su kitais kreditoriais, teisme 8 nagrinėjamose bylose dalyvavo kaip atsakovė. Atsakovė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Apyvarta už 2003 m. siekia nuo 2 896 Eur iki 14 481 Eur. Nuo 2009 m. gruodžio 21 d. firmoje nėra darbuotojų. Ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

3Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro duomenimis R. M. firma „Eksterjeras ir interjeras“ (j. a. k. 122933252), įregistruota 1995 metais. Įmonė nebuvo pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsakovės savininkui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar realiai valdomą turtą teismas neturi. Ieškovė nurodo, kad firmos įsipareigojimai jai sudaro 1 259,80 Eur. Viešųjų registrų duomenimis, R. M. firma „Eksterjeras ir interjeras“ neturi registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad teisme buvo nagrinėjamos 4 civilinės bylos, kuriose R. M. firma „Eksterjeras ir interjeras“ buvo atsakovė. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Skola ieškovei sudaro 1 259,80 Eur.

7Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovė R. M. firma „Eksterjeras ir interjeras“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė MB „Mokuma“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorę neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti R. M. firmai „Eksterjeras ir interjeras“ (j. a. k. 122933252, registracijos adresas: Žemynos g. 33-44, Vilnius) bankroto bylą.

11Įmonės administratore paskirti MB „Mokuma“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA375).

12Uždėti bankrutuojančios R. M. firmos „Eksterjeras ir interjeras“ (j. a. k. 122933252, registracijos adresas: Žemynos g. 33-44, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

151) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įmonės savininkas per tuos pačius terminus įpareigotinas pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

20Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei R. M. firmai... 3. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Juridinių asmenų registro duomenimis R. M. firma „Eksterjeras ir... 7. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 10. iškelti R. M. firmai „Eksterjeras ir interjeras“ (j. a. k. 122933252,... 11. Įmonės administratore paskirti MB „Mokuma“ (bankroto administravimo... 12. Uždėti bankrutuojančios R. M. firmos „Eksterjeras ir interjeras“ (j. a.... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 15. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 20. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 21. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...