Byla 2-102/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo D. S. prašymas sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-454-267/2012 bei ieškinys paliktas nenagrinėtu, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-454-267/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo D. S. prašymas sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-454-267/2012 bei ieškinys paliktas nenagrinėtu, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-454-267/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas D. S. 2009 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams AB „Šiaulių bankas“, Vilniaus m. 21-ajam notarų biurui, antstolei R. G., BUAB „NBG grupė“, tretiesiems asmenims UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, R. K. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3. punkto pripažinimo negaliojančiu, laidavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomųjų įrašų panaikinimo, dėl 2 165,08 Lt neteisėtai išieškotų sumų grąžinimo ieškovui, kuriuo prašė atnaujinti terminą ieškiniui paduoti, praleistą dėl svarbių priežasčių, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje dienos, uždrausti AB „Šiaulių bankas“ ir antstolei R. G. vykdyti išieškojimą iš laiduotojo D. S. pagal ginčijamą vekselį, panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219, pripažinti kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3. punkte nurodytą D. S. laidavimo sandorį negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento, taip pat pripažinti negaliojančiu nuo pasirašymo momento kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3. punktą, pripažinti kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3. punkte nurodytą garantiją negaliojančia nuo jos pasirašymo momento, pripažinti kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3. punkte nurodytą vekselį negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento, panaikinti Vilniaus m. 21-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. 1-VŠ 1370, išduotą 2007 m. liepos 3 d. AB „Šiaulių bankas“, įpareigoti antstolę R. G. ir AB „Šiaulių bankas“ solidariai grąžinti neteisėtai iš D. S. banko sąskaitų nurašytas 2 165,08 Lt lėšas, įskaitant padidintas 12 proc. metines palūkanas, skaičiuojant nuo sumų neteisėto nurašymo dienos iki grąžinimo dienos bei prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Kauno apygardos teismo civilinę bylą pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovams AB „Šiaulių bankas“, Vilniaus m. 21-ajam notarų biurui, antstolei R. G., BUAB „NBG grupė, tretiesiems asmenims UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, R. K. perdavė nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

6Šiaulių apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo D. S. ieškinį, bylos nagrinėjimas 2011 m. gruodžio 7 d., 2012 m. vasario 17 d. ir 2012 m. balandžio 16 d. dėl ieškovo neatvykimo į posėdžius buvo atidėtas.

7Šiaulių apygardos teisme 2012 m. birželio 8 d. buvo gautas ieškovo D. S. prašymas atidėti ir sustabdyti bylos nagrinėjimą, kuriuo prašė dėl pablogėjusios sveikatos (dėl kojų, nugaros ir kaklo ligų komplikacijų beveik nevaikščiojimo, dėl reikalingos trečiųjų asmenų pagalbos, bei sunkios alergijos formos) ir dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-703886-06 ir kol jam bus suteikta tinkama teisinė pagalba, atidėti bylos nagrinėjimą.

8Atsakovų AB „Šiaulių bankas“ ir Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro atstovės prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, nes ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi netenkino ieškovo D. S. prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-454-267/2012 sustabdymo bei ieškinį atsakovams AB „Šiaulių bankas“, Vilniaus miesto 21-ajam notarų biurui, antstolei R. G., BUAB „NBG grupė“, tretiesiems asmenims UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, R. K. dėl kreditavimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, laidavimo sandorio, vekselio pripažinimo negaliojančiais, vykdomųjų įrašų panaikinimo, paliko nenagrinėtą.

11Teismas pažymėjo, jog CPK 51 straipsnis suteikia teisę asmenims savo bylas vesti teisme patiems arba per atstovus, o atstovams suteikiamos tokios pačios procesinės teisės kaip ir atstovaujamiesiems. Šioje byloje ieškovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas ieškovo prašymas bylos nagrinėjimą atidėti ir bylą sustabdyti. Teismas atkreipė dėmesį, kad dėl ieškovo neatvykimo į posėdžius, bylos nagrinėjimas Šiaulių apygardos teisme buvo atidėtas jau 3 kartus. Teismas, įvertinęs ieškovo prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodytas aplinkybes nelaikė jų svarbiomis. Teismas nurodė, jog tai, kad ieškovui nebuvo suteikta antrinė teisinė pagalba, ir tai, kad, ieškovo teigimu, jis serga kojų, nugaros bei kaklo ligomis ir alergija, neužkerta ieškovui galimybės pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Ambulatorinės teismo psichiatrinės ekspertizės skyrimas taip pat netrukdė ieškovui dalyvauti teismo posėdžiuose.

12Teismas manė, kad nėra pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą, nes ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad jo prašyme nurodomas ikiteisminis tyrimas yra pradėtas ir susijęs su šios bylos nagrinėjimu. Teismo manymu, ieškovas nebuvo rūpestingas ir aktyvus įgyvendindamas savo procesines teises, nesiekė savo teises apginti greitai ir operatyviai, todėl ieškovo veiksmai visame teismo procese buvo vertinami kaip proceso vilkinimas ir piktnaudžiavimas procesu.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas D. S. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį ir grąžinti šią bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. 2012 m. birželio 8 d. teismui buvo pateiktas prašymas dėl blogos sveikatos būklės atidėti ir sustabdyti bylos nagrinėjimą, o ne bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo atidėjimas niekada nebuvo prašomas be priežasties, procesas nebuvo vilkinamas.

162. Nagrinėjama byla yra susijusi su viešuoju interesu, todėl atsižvelgiant į CPK nuostatas, pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas dėl ilgalaikės ieškovo ligos neatidėti bylos nagrinėjimo, vadovaudamasis teisingumo ir konstitucinių teisinės valstybės principu, privalėjo šią bylą išsamiai išnagrinėti, net ir nedalyvaujant ieškovui.

173. Teismui dėl ieškovo ligos ir prastos sveikatos būklės neatidėjus bylos nagrinėjimo, nebuvo ieškovui sudaryta galimybė duoti parodymus, turinčius reikšmės bylai, užduoti klausimus byloje dalyvaujantiems asmenims, buvo pažeista ieškovo teisė į sąžiningą ir teisingą teismą.

184. Negalima sutikti su teismo nuomone išdėstyta nutartyje, jog ieškovas privalėjo pats pasirūpinti atstovu byloje. Nurodo, jog jis pats neturi teisinio išsilavinimo ir neturi lėšų pasisamdyti teisininko, kuris tinkamai atstovautų jo interesus, o valstybė iki šiol teisininko nepaskyrė.

195. Teismas nutarties dalyje dėl bylos sustabdymo prieštarauja pats sau: vienoje nutarties dalyje nurodo ikiteisminį tyrimą, kitoje dalyje – nurodo, kad ieškovas nepateikė duomenų, kad toks ikiteisminis tyrimas yra pradėtas. Procesiniuose dokumentuose ieškovas ne kartą yra teismui nurodęs, jog vyksta trijų baudžiamųjų bylų tyrimas, tačiau teismas nei ieškovo, nei prokuratūros neprašė pateikti papildomos medžiagos.

206. Teismas formaliai taikė CPK 246 straipsnio nuostatas, pažeidė Konstitucijoje įtvirtintą ir tik teismams suteiktą teisę priimti teisėtą ir teisingą sprendimą, tokiais savo veiksmais teismas pažeidė ieškovo konstitucinę teisę į teisingą teismą.

21Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas AB „Šiaulių bankas“ prašo ieškovo D. S. atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį. Nurodė, jog teismas, priimdamas nutartį vadovavosi CPK įtvirtintais civilinio proceso principais ir nuostatomis, reglamentuojančiomis ieškinio palikimo nenagrinėtu tvarką ir sąlygas. Ieškovas pateikė ieškinį beveik prieš 3 metus, ieškovo prašymai atidėti bylos nagrinėjimą visą laiką būdavo tenkinami, bylą perdavus nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, ieškovas nė karto nebuvo atvykęs į teismo posėdžius. Atkreipė dėmesį, jog negalima sutikti su ieškovo atskirajame skunde išdėstytu argumentu, kad paliekant jo ieškinį nenagrinėtu, buvo pažeista jo konstitucinė teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, nes teisę į teisingą teismą, bei į operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą turi ne tik ieškovas, bet ir visi proceso dalyviai.

22Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas BUAB „NBG grupė“ prašo ieškovo D. S. atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį. Nurodė, jog negalima sutikti su ieškovo atskirajame skunde nurodytu teiginiu, jog Šiaulių apygardos teismas užkirto jam kelią įgyvendinti konstitucinę teisę į teisingą teismą, nes skundžiamoji nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, neužkerta kelio ieškovui iš naujo pateikti ieškinį. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo ligos yra nuolatinės, chroninio pobūdžio, tačiau jokiu būdu neužkertančios galimybės atvykti į teismo posėdį, tokiu būdu ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkintinas. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

26Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo D. S. prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-454-267/2012 sustabdymo bei ieškinį atsakovams AB „Šiaulių bankas“, Vilniaus miesto 21-ajam notarų biurui, antstolei R. G., BUAB „NBG grupė“, tretiesiems asmenims UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, R. K. dėl kreditavimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, laidavimo sandorio, vekselio pripažinimo negaliojančiais, vykdomųjų įrašų panaikinimo, paliko nenagrinėtą.

27CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Pažymėtina, kad įstatymo nustatyta, jog liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 str. 1, 2 d.). Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą.

28Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas formaliai taikė CPK 246 straipsnio nuostatas, pažeidė Konstitucijoje įtvirtintą ir tik teismams suteiktą teisę priimti teisėtą ir teisingą sprendimą ir tokiais savo veiksmais teismas pažeidė ieškovo konstitucinę teisę į teisingą teismą. Bylos duomenys patvirtina, jog Šiaulių apygardos teismas nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo D. S. ieškinį suteikė ieškovui galimybę realizuoti savo konstitucinę teisę į teisingą teismą, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tris pirminius ieškovo prašymus ir bylos nagrinėjimas 2011 m. gruodžio 7 d., 2012 m. vasario 17 d. bei 2012 m. balandžio 16 d., ieškovui neatvykus į posėdžius dėl ligos, buvo atidėtas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju bylos nagrinėjimas vyksta ilgiau nei trejus metus - ieškovas D. S. 2009 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, Šiaulių apygardos teisme 2012 m. birželio 8 d. buvo gautas jau ketvirtas ieškovo D. S. prašymas dėl pablogėjusios sveikatos (dėl kojų, nugaros ir kaklo ligų komplikacijų beveik nevaikščiojimo, dėl jam reikalingos trečiųjų asmenų pagalbos, bei dėl sunkios alergijos formos) atidėti bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodytas aplinkybes nelaikė jų svarbiomis ir tinkamai taikė CPK 246 straipsnio nuostatas.

29Apeliantas taip pat nepagrįstai teigia, kad negalima sutikti su teismo nuomone, jog ieškovas privalėjo pats pasirūpinti atstovu byloje, nes jis pats neturi teisinio išsilavinimo ir neturi lėšų pasisamdyti teisininko, kuris tinkamai atstovautų jo interesus, o valstybė iki šiol teisininko nepaskyrė. Kaip matyti iš bylos duomenų, nagrinėjamu atveju ieškovas tik 2012 m. balandžio 10 d., nors kaip buvo minėta šioje nutartyje ieškinys pateiktas teismui 2009 m. rugpjūčio 13 d., kreipėsi į Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (toliau – Kauno tarnyba) su prašymu teikti jam antrinę teisinę pagalbą. Ši aplinkybė patvirtina, jog ieškovas nesiekė savo teises ginti greitai ir operatyviai. Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno tarnyba 2012 m. balandžio 30 d. sprendimu atsisakė teikti ieškovui antrinę teisinę pagalbą, nes ieškovo nurodyti argumentai negalėjo būti pripažinti įrodymais, patvirtinančiais objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 30 d. sprendimu paliko Kauno tarnybos sprendimą nepakeistą (b.l. 156-161). Teisėjų kolegijos nuomone, ta aplinkybė, kad ieškovas pateikė Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 30 d. sprendimo, nepaneigia ieškovo nerūpestingumo ir neaktyvumo įgyvendinant savo procesines teises.

30Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

31Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. S. 2009 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Kauno apygardos... 6. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo D. S.... 7. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. birželio 8 d. buvo gautas ieškovo D. S.... 8. Atsakovų AB „Šiaulių bankas“ ir Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi netenkino... 11. Teismas pažymėjo, jog CPK 51 straipsnis suteikia teisę asmenims savo bylas... 12. Teismas manė, kad nėra pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą, nes ieškovas... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas D. S. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 15. 1. 2012 m. birželio 8 d. teismui buvo pateiktas prašymas dėl blogos... 16. 2. Nagrinėjama byla yra susijusi su viešuoju interesu, todėl atsižvelgiant... 17. 3. Teismui dėl ieškovo ligos ir prastos sveikatos būklės neatidėjus bylos... 18. 4. Negalima sutikti su teismo nuomone išdėstyta nutartyje, jog ieškovas... 19. 5. Teismas nutarties dalyje dėl bylos sustabdymo prieštarauja pats sau:... 20. 6. Teismas formaliai taikė CPK 246 straipsnio nuostatas, pažeidė... 21. Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas AB „Šiaulių bankas“ prašo... 22. Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas BUAB „NBG grupė“ prašo... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Atskirasis skundas netenkintinas. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino... 27. CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas... 29. Apeliantas taip pat nepagrįstai teigia, kad negalima sutikti su teismo... 30. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 31. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį...