Byla 2-650/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria buvo sustabdytas kreditoriaus prašymo dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jo finansinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimas iki bus išspręsta kita civilinė byla pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Trečiasis asmuo UAB „SEB lizingas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo procesinių teisės normų, reglamentuojančių teismo, nagrinėjančio bankroto bylą, teisę sustabdyti kreditoriaus prašymo dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jo finansinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimą iki tol, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla, kurioje vyksta ginčas dėl sandorių, iš kurių kildinamas kreditoriaus finansinis reikalavimas, galiojimo.

6Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovui UAB „Kavaska“, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto lyderiai“. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašas. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi bankrutuojanti UAB „Kavaska“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas pateikė prašymą įraukti jį į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą su 8 674 419,25 EUR, kas sudaro 30 025 634,80 Lt, dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodė, jog kreditinis reikalavimas kildinamas iš to, kad AB SEB bankas ir UAB „Inrent“ 2008 m. birželio 25 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. 0740811010187-07, pagal kurią AB SEB bankas suteikė UAB „Inrent“ 8 254 000 EUR ilgalaikį kreditą ir 1 035 000 EUR kredito limitą. UAB „Inrent“ įsipareigojimų pagal minėtą kreditavimo sutartį užtikrinimui UAB „Kavaska“ 2008 m. liepos 15 d. Hipotekos lakštu Nr. 04/1/2008/0003233 įkeitė jai nuosavybės teise priklausančius du žemės sklypus. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi UAB „Inrent“ iškėlė bankroto bylą. Šios nutarties įsiteisėjimo momentu UAB „Inrent“ skola AB SEB bankui pagal kreditavimo sutartį buvo 8 674 419,25 EUR.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi nutarė kreditoriaus AB SEB banko prašymo dėl įtraukimo į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą nagrinėjimą sustabdyti iki įsiteisės Panevėžio apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1154-227/2010. Teismas nustatė, kad bankrutavusi UAB „Kavaska“ yra padavusi Panevėžio apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti tarp UAB „Inrent“ ir AB SEB banko 2008 m. birželio 25 d. sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 0740811010187-07 negaliojančia bei panaikinti hipoteką, pagal kurią UAB „Kavaska“ įkeitė du jai priklausančius žemės sklypus UAB „Inrent“ įsipareigojimų pagal minėtą kreditavimo sutartį užtikrinimui. Teismas nutarė, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal minėtą ieškinį iškeltoje byloje yra ginčijama kredito sutartis, iš kurios AB SEB bankas kildina savo kreditinį reikalavimą, joje priimtas galutinis sprendimas turės prejudicinę galią AB SEB banko pareikštam prašymui šioje byloje, kas sudaro privalomąjį šios bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindą (CPK 163 str. 3 p.). Teismas pažymėjo, kad negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį, kuria buvo sustabdytas kreditoriaus AB SEB banko prašymo dėl įtraukimo į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą nagrinėjimas iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Kavaska“ ieškinį atsakovams AB SEB bankui ir B UAB „Inrent“ dėl kreditavimo sutarties dalies ir hipotekos pripažinimo negaliojančiomis; bei prijungti civilinę bylą Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) prie šios civilinės bylos Nr. B2-415-278/2010 (dabartinis Nr. B2-223-278/2011). Atskirąjį skundą kreditorius grindžia šiais argumentais: 1. pirmosios instancijos teismas teisingai įžvelgė glaudų minėtų civilinių bylų ryšį, tačiau nepagrįstai nusprendė vieną jų sustabdyti, neįvertinęs galimybės šias bylas sujungti, kai jos nagrinėjamos tame pačiame teisme ir abejose bylose teismas iš pradžių turi įvertinti, ar sutartinės nuostatos dėl turto įkeitimo yra galiojančios ir tik tada spręsti, ar patvirtinti kreditinį reikalavimą, kildinamą iš įkeitimo santykių (CPK 136 str. 4 dalis, Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 3 d.). 2. pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) gali jau būti baigta nagrinėti bankroto byla, dėl ko apelianto (kreditoriaus) finansinio reikalavimo tvirtinimas taptų visiškai beprasmis bei iššauktų eilę kitų teisminių ginčų. 3. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė kreditoriaus AB SEB banko prašymo dėl įtraukimo į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla bei šių civilinių bylų nesujungė, ką padarius būtų pasiektas bankroto procedūrų tikslas - kuo greičiau ir kuo didesne apimtimi būtų patenkintas kreditoriaus AB SEB banko (kuris taptų didžiausiu kreditoriumi) reikalavimas bankroto byloje, taip pat būtų užtikrinti civilinio proceso ekonomiškumo (bylinėjimosi išlaidų sutaupymas), operatyvumo (bylų nagrinėjimo laiko sutrumpinimas) principai bei galimybė teisingai išspręsti abi bylas (kai jas nagrinėja tas pats teisėjas). Dėl minėtų priežasčių teismų praktikoje susiformavo taisyklė, jog esant dvejose bylose panašaus pobūdžio priešiniams reikalavimams, teismas gali ne vieną iš šių bylų stabdyti, o jas sujungti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2008).

12Atsakovas bankrutavusi UAB „Kavaska“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad neįmanoma nustatyti, ar vienos iš bylų nagrinėjimo sustabdymas, ar abiejų bylų sujungimas pailgins procesą. Pažymi, kad sujungus bylas padaugės sprendžiamų procesinių klausimų, atskirųjų skundų ir atliekamų procesinių veiksmų skaičius. Be to, skundžiama nutartimi yra apsaugoti kitų kreditorių interesai bankroto byloje, o paties apelianto interesai bankroto byloje yra apsaugoti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, uždrausdamas skirstyti lėšas trečios eilės kreditoriams. Tuo tarpu pats apeliantas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, teikdamas apeliacinei instancijai prašymą dėl bylų sujungimo, kuris nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas visų procesinių veiksmų, atliekamų nagrinėjant bylą (išskyrus procesinius veiksmus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimu), sustabdymas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo valios (CPK 163 – 164 str., 166 str. 3 d.). Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, kas suponuoja CPK 7 str. 1 d. įtvirtintų civilinio proceso principų - koncentruotumo ir ekonomiškumo - pažeidimo tikimybę. Todėl teismas kiekvienu atveju, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, privalo atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes ir įsitikinti, kad nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti, kad bylos sustabdymo atveju procesas nebus nepagrįstai užvilkintas ir tai nesukels neigiamų negrįžtamų pasekmių byloje dalyvaujantiems asmenims bei nepažeis jų ar kitų asmenų teisėtų interesų.

16Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria buvo sustabdytas kreditoriaus AB SEB banko įtraukimo į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą su 8 674 419,25 EUR dydžio finansiniu reikalavimu nagrinėjimas iki įsiteisės Panevėžio apygardos teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1154-227/2010, iškeltoje pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Kavaska“ ieškinį atsakovams AB SEB bankui ir B UAB „Inrent“ dėl kreditavimo sutarties dalies ir hipotekos pripažinimo negaliojančiomis. Teisėjų kolegija, įvertinusi abiejų bylų faktines aplinkybes, nustatė, kad kreditorius AB SEB bankas savo finansinį reikalavimą bankrutavusios UAB „Kavaska“ atžvilgiu šioje byloje kildina iš kreditavimo sutarties bei įkeitimo (hipotekos) sandorio, kuriuos bankrutavusi UAB „Kavaska“ ginčija kitoje civilinėje byloje. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog šios civilinės bylos (jų faktinis bei teisinis pagrindas) yra tarpusavyje susijusios.

17Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas sustabdyti klausimo dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą bankroto byloje, nevisapusiškai įvertino šios bylos faktines aplinkybes, tai yra neatsižvelgė į tai, jog šiuo atveju bylos sustabdymo klausimas yra sprendžiamas bankroto byloje. Tuo tarpu nagrinėjant bankroto bylas, kurios susijusios su viešuoju interesu, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų laikymasis ypač svarbus, norint pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų. Iš to seka, kad sprendžiant klausimą dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo bankroto byloje bei sprendžiant šio finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą kitoje civilinėje byloje, tikslingiau šias civilines bylas sujungti, o ne vieną iš jų sustabdyti. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo motyvais, jog šiuo atveju nebuvo pakankamo pagrindo taikyti CPK 163 str. 3 d. įtvirtintą vieną iš privalomųjų nagrinėjamos bylos sustabdymo pagrindų ir kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą bankroto byloje sustabdyti iki bus išnagrinėta kita civilinė byla, kurioje ginčijamas sandorių, iš kurių kildinamas kreditoriaus finansinis reikalavimas, galiojimas. Todėl atskirojo skundo motyvai, kuriais remiantis prašoma panaikinti skundžiamą nutartį, laikomi pagrįstais ir įrodytais, o atskirojo skundo reikalavimas dėl skundžiamos nutarties panaikinimo tenkinamas (CPK 12 str. ir 178 str.), tai yra Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – nestabdomas kreditoriaus AB SEB banko prašymo įtraukti jį į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą nagrinėjimas iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Kavaska“ ieškinį atsakovams AB SEB bankui ir B UAB „Inrent“ dėl kreditavimo sutarties dalies ir hipotekos pripažinimo negaliojančiomis (CPK 337 str. 2 p.).

18Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantas atskirojo skundo rezoliucinėje dalyje nenurodė reikalavimo panaikinus skundžiamą nutartį išspręsti klausimą iš esmės, šis jo reikalavimas išplaukia iš atskirojo skundo motyvų, kuriais jis įrodinėja nepagrįstą klausimo dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimo sustabdymą atsakovo bankroto byloje. Todėl šis aiškus netikslumas, kurį apeliantas padarė suformuluojant atskirojo skundo reikalavimą, pats savaime negali būti laikomas kliūtimi atskirojo skundo reikalavimui patenkinti (CPK 115 str. 4 d., 302 str., 338 str.).

19Teisėjų kolegija netenkina kito apelianto reikalavimo sujungti civilinę bylą Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) su nagrinėjama byla. Civilinių bylų sujungimo (prijungimo) klausimas yra teismo, nagrinėjančio šias bylas, teisė, kuria jis turi naudotis pagal vidinį įsitikinimą, visapusiškai ir objektyviai įvertinęs abiejose civilinėse bylose tirtinas faktines aplinkybes bei vadovaudamasis CPK normomis, reglamentuojančiomis civilinių bylų sujungimo pagrindus (CPK 136 str.). Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja byloje dalyvaujančių asmenų prašymų, susijusių su pirmojoje instancijoje nagrinėjamos bylos procesinių klausimų išsprendimu (CPK 301 str.). Todėl, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo motyvų, kuriais remiantis prašoma sujungti šią bylą su kita civiline byla Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011), pagrįstumo. Kaip minėta, bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, teismas tokiose bylose yra aktyvus ir gali savo iniciatyva svarstyti susiklosčiusią procesinę situaciją, todėl atsakovo argumentas, kad trečiasis asmuo, keldamas bylų sujungimo klausimą, piktnaudžiauja procesine teise, nepagrįstas.

20Teisėjų kolegija nustačiusi, kad nagrinėjama byla ir kita civilinė byla Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) yra tarpusavyje susijusios, nes jose pareikštų materialinių reikalavimų pagrįstumui nustatyti reikia įvertinti tas pačias faktines aplinkybes, tai yra kreditavimo sutartį ir įkeitimo (hipotekos) sandorį, taip pat atsižvelgusi į tai, kad abi bylos nagrinėjamos Panevėžio apygardos teisme, o šioje bankroto byloje nagrinėjami klausimai turi būti sprendžiami remiantis proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, nepažeidžiant bankroto proceso tikslo – patenkinti kaip įmanoma operatyviau ir kiek galima daugiau kreditorinių reikalavimų, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas ex officio ar esant byloje dalyvaujančių asmenų prašymui turėtų svarstyti civilinės bylos Nr. 2-1154-227/2010 (dabartinis Nr. 2-438-227/2011) prijungimo prie šios bylos klausimą (CPK 136 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

23Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti.

24Kitoje dalyje trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės SEB banko atskirojo skundo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo procesinių teisės normų,... 6. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartimi iškelta bankroto... 7. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas pateikė prašymą įraukti jį į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi nutarė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą,... 12. Atsakovas bankrutavusi UAB „Kavaska“, atstovaujamas bankroto... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas visų procesinių veiksmų,... 16. Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m.... 17. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantas atskirojo skundo rezoliucinėje... 19. Teisėjų kolegija netenkina kito apelianto reikalavimo sujungti civilinę... 20. Teisėjų kolegija nustačiusi, kad nagrinėjama byla ir kita civilinė byla... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,... 22. Trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį... 23. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti.... 24. Kitoje dalyje trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės SEB banko...