Byla 2-1393-623/2008
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB ,,Revi“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Marijonas Greicius, sekretoriaujant Deimantei Šernaitei, dalyvaujant kreditoriaus atstovui advokato padejejui Justui Sakaviciui, bankrutavusios ,,Revi“ atstovams Rimantui Žiemeliui, Mariui Kesminui, viešame teismo posedyje išnagrinejo V. P. prašyma del kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB ,,Revi“ bankroto byloje,

2n u s t a t e :

3pareiškejas V. P. kreipesi i teisma prašydamas itraukti ji i bankrutavusios UAB ,,Revi“ kreditoriu saraša ir patvirtinti jo 104.381,47 Lt dydžio kreditorini reikalavima. Pareiškejas nurode, jog 2004-09-23 sudare su UAB ,,Vevira“ Reikalavimo perleidimo sutarti, pagal kuria igijo reikalavimo teise i skolininka BUAB ,,Revi“ 104.381,47 Lt (b.l.5-7).

4BUAB ,,Revi“ bankroto administratorius gincija V. P. kreditorinio reikalavimo pagristuma ir nurodo, kad pagal IBI iškelus bankroto byla bendrovei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neivykdytas iki bankroto bylos iškelimo. Kadangi UAB „Vevira“ už UAB „Revi“ mokejo pagal mokejimu grafika, pasak administratoriaus tik dali imoku, t.y. 17.324,37 Lt, UAB „Vevira“ sumokejo iki bankroto bylos iškelimo, todel tik tokio dydžio V. P. kreditorini reikalavima galima patvirtinti šioje byloje.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004 m. gegužes 20 d. UAB ,,Vevira“ ir UAB ,,Revi“ sudare Mokestines nepriemokos peremimo sutarti, pagal kuria UAB ,,Vevira“ pereme pareiga iš UAB ,,Revi“ sumoketi 104.381,47 Lt dydžio mokestine nepriemoka, moketina Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai, UAB ,,Revi“ susidariusia iki 2004-05-20 (b.l. 7-9, 108). Ši sutartis isigaliojo nuo 2004-06-03 Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos viršininko sprendimo Nr. 14-11-2 ,,Del mokestines nepriemokos peremimo“ priemimo dienos (b.l. 10). 2004-07-14 tarp UAB ,,Vevira“ ir Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos buvo sudarytas ikeitimo lakštas (b.l. 17-20). 2004 m. rugpjucio 27 d. tarp UAB ,,Vevira“ ir Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos buvo sudaryta Mokestines paskolos sutartis Nr. 14-9-64, pagal kuria UAB ,,Vevira“ buvo suteikta galimybe dali perimtos mokestines nepriemokos (97.074,37 Lt) sumoketi per laikotarpi nuo 2004 m. liepos 22 d. iki 2007 m. liepos 31 d (b.l. 11-14). 2004 m. rugsejo 23 d. UAB „Vevira“ ir V. P. pasiraše reikalavimo perleidimo sutarti, pagal kuria UAB „Vevira“ perleido 104.381,47 Lt dydžio reikalavimo teise i UAB „Revi“ nuo to momento, kai UAB „Vevira“ visiškai sumoka už UAB „Revi“ Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai 104.281,47 Lt mokestine nepriemoka (b.l. 5). 2006-04-21 Pažyma apie hipotekos išregistravima patvirtina, jog UAB ,,Vevira“ ivykde visa skolini isipareigojima Vilniaus apskrities mokesciu inspekcijai (b.l. 21). Iš Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos 2007-01-30 rašto matyti, jog UAB ,,Vevira“ mokestine nepriemoka už UAB ,,Revi“ sumokejo 2006-04-01 (b.l. 65). Sutarties 3.1. p. V. P. už perimama 104.381,47 Lt dydžio reikalavimo teise i skolininka, isipareigojo sumoketi UAB ,,Vevira“ 52.190,73 Lt ne veliau kaip iki 2006-12-22. Kad šia suma V. P. sumokejo patvirtina 2008-04-21 Susitarimas del atsiskaitymo prie 2004-09-23 Reikalavimo perleidimo sutarties bei 2008-04-21 Kasos pajamu orderio kvitas Serija VEV 70665.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 25 d. sprendimu ieškini del 2004-09-23 reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos tarp atsakovu UAB „Vevira“ ir V. P., pripažinimo negaliojancia bei restitucijos taikymo atmete. Teismas nurode, jog reikalavimo perleidimas nepažeide skolininko UAB „Revi“ teisiu ir padare išvada, jog tarp UAB „Vevira“ ir V. P. 2004-09-23 Reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta teisetai, jos naikinti nera pagrindo. Taigi 2004-09-23 Reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti, teisetai sudaryta ir jos šalims turi istatymo galia (CK 6.189 str. 1 d.). Kaip matyti iš byloje nustatytu aplinkybiu, 2006-04-01 UAB ,,Vevira“ ivykde savo isipareigojimus pagal Sutarti (sumokejo visa mokestine nepriemoka Vilniaus apskrities mokesciu inspekcijai), su šia salyga šalys siejo reikalavimo teises i UAB ,,Revi“ perejima V. P., todel nuo UAB ,,Vevira“ isipareigojimu visiško ivykdymo dienos, UAB „Vevira“ kreditorinis reikalavimas pagal 2004-09-23 reikalavimo perleidimo sutarti perejo V. P.. Del aukšciau paminetu aplinkybiu, teismas konstatuoja, jog yra teisinis pagrindas itraukti V. P. i bankrutavusios UAB ,,Revi“ trecios eiles kreditoriu saraša, kadangi jo reikalavimo teise kyla iš sandoriu, ir patvirtinti jo reikalavima 104.381,47 Lt sumai (LR Imoniu bankroto istatymo 26 str., 35 str. 4 d.).

7Teismas sprendžia, jog V. P. reikalavimo patvirtinimas 104.381 Lt sumai treciaja eile atitinka bankrutavusios UAB ,,Revi“ ir jos kreditoriu interesus, kadangi patvirtinus administratoriaus prašomo 17.324,37 Lt dydžio V. P. kreditorini reikalavima, tektu pripažinti, kad UAB „Vevira“ be pagrindo sumokejo Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai dali BUAB „Revi“ mokestinio isipareigojimo – 87 057, 10 Lt (104 381, 47 Lt – 17 324, 37 Lt), todel susigražinus šiuos mokejimus, Vilniaus apskrities valstybine mokesciu inspekcija neišvengiamai kreiptusi del itraukimo i UAB ,,Revi“ kreditoriu saraša ir jos reikalavimai turetu buti tenkinami antraja eile (LR Imoniu bankroto istatymo 35 str. 3 d.).

8Teismas, vadovaudamasis LR Imoniu bankroto istatymo 26 str., 35 str. 4 d., LR CPK 290-292 str.,

Nutarė

9itraukti i bankrutavusios UAB ,,Revi“ trecios eiles kreditoriu saraša V. P. ir patvirtinti jo reikalavima 104.381,47 Lt sumai.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskiraji skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai