Byla e2-17577-545/2016
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovams A. Š. ir R. Š., -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, sekretoriaujant A. Š. dalyvaujant atsakovei R. Š. žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovams A. Š. ir R. Š., -

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti jam solidariai iš atsakovų A. Š. ir R. Š. 5164,89 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, 116 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovas nurodo, kad tarp jo ir atsakovų 2012-08-24 sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 3044,86 Eur kreditas, o atsakovai įsipareigojo gautą kreditą grąžinti ieškovui iki 2017-08-17. 2012-10-11 tarp atsakovų ir ieškovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė 6089,72 Eur kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo grąžinimo terminą iki 2017-09-16. Atsakovai prievolių ieškovui nevykdo. Atsižvelgiant į tai, ieškovas įspėjo atsakovus sutartimi numatyta tvarka, tačiau atsakovai įspėjime nurodyto reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas nutraukė sutartį su atsakovais. Atsakovai negražino pagal 2012-08-24 kredito sutartį Nr. ( - )- 1951,99 Eur skolos (1725,81 Eur kredito suma, 179,16 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 47,02 Eur delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas). Pagal 2012-10-11 kredito sutartį Nr. ( - ) - 3272,89 Eur skolos (3095,36 Eur kredito suma, 148,53 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 29,00 Eur delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas). Iš viso ieškovai buvo skolingi 5224,88 Eur, tačiau po ieškinio pateikimo teismui atsakovai ieškovui sumokėjo 59,99 Eur, todėl ieškovas patikslintu ieškiniu reikalavimo sumą sumažino bendrai iki 5164,89 Eur.

4Atsakovė R. Š. posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškinio suma. Atsakovė prašo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis 6 mėn. laikotarpiui. Taip pat nurodė, kad turi skolinių įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, tačiau yra pajėgūs mokėti beveik po 1000 Eur į mėnesį skoloms padengti.

5Ieškovas pateikė teismui prašymą (b.l. 25), kuriame nurodė, kad su atsakovės prašymu nesutinka ir prašė jo netenkinti. Ieškovas nurodė, kad atsakovai prievolės tinkamai nevykdo, skolą moka ne pagal grafiką ir ne pilnomis įmokomis, nenurodo, iš kokių šaltinių vykdys savo prievoles, taip pat turi kitų kreditorių, kas rodo, kad negalės tinkamai vykdyti savo prievolių.

6Atsakovui A. Š. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, kas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 str., yra pripažįstama tinkamu procesinių dokumentų įteikimu. Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškovas apie paskirtą teismo posėdį informuoti tinkamai, gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 25).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir atsakovai A. Š. ir R. Š. 2012-08-24 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) 2015-02-08, kuria buvo suteiktas 3044,86 Eur kreditas, ir 2012-10-11 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovas suteikė 6089,72 Eur kreditą. Pagal pirmąją sutartį atsakovai kreditą turėjo grąžinti iki 2017-08-17, pagal antrąją – iki 2017-09-16. Atsakovai savo prievolių tinkamai nevykdė ir įmokų nemokėjo. Pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) atsakovai yra skolingi 3225,98 Eur – 3072,72 Eur kredito, 128,97 Eur palūkanų ir 24,29 Eur delspinigių. Pagal kredito sutartį Nr. ( - ) atsakovai yra skolingi 1938,91 Eur – 1722,69 Eur kredito, 171,23 Eur palūkanų ir 44,99 Eur delspinigių. Iš viso atsakovai yra skolingi 5164,89 Eur.

10Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Asmuo neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Konstatuota, jog atsakovai netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, laiku nemokėjo ieškovui kredito grąžinimo įmokų, todėl iš atsakovų solidariai ieškovui priteisiama 5164,89 Eur skola (CK 6.4 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.249 str. 4 d., 6.873 str., 6.874 str.).

11Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovų priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

12Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 116,00 Eur žyminio mokesčio (po 58,00 Eur iš kiekvieno) (CPK 93 str. 1 d., 98 str., 425 str. 3 d.).

13Teismas, svarstydamas galimybę taikyti CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą galimybę išdėstyti sprendimo vykdymo tvarką, vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, vertintina, ar išdėstant teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Teismas, spręsdamas teismo sprendimo vykdymo išdėstymo arba atidėjimo klausimą turi vadovautis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais.

14Atsakovė R. Š. teismui išreiškė prašymą išdėstyti skolos mokėjimą 6 mėn. laikotarpiui. Atsakovė nepateikė jokių duomenų apie atsakovų turtinę padėtį, gaunamas pajamas. Tačiau kaip matyti iš Lietuvos teismų sistemos LITEKO, R. Š. ir A. Š. atžvilgiu iškeltos dvi civilinės bylos pagal ieškovo AB „Bobutės paskola“ ieškinį, ieškiniai tenkinti. Sodros duomenimis, A. Š. uždirba iki 200 Eur per mėnesį, R. Š. – apie 250 Eur. Atsakovė teigia, kad bus pajėgi kartu su vyru grąžinti kas mėnesį beveik 1000 Eur ieškovui ir dar beveik 400 Eur AB „BnP Finance“, tačiau, teismo manymu, gaunant per abu atsakovus 450 Eur pajamų, tinkamai vykdyti įsipareigojimus nėra galimybių. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovės prašymas atmestinas.

15Ieškovas, teikdamas pradinį ieškinį, sumokėjo 118,00 Eur žyminio mokesčio. Teikdamas patikslintą ieškinį, ieškovas reikalavimo sumą sumažino nuo 5224,88 Eur iki 5164,89 Eur. Sumažinus ieškinio reikalavimą, žyminio mokesčio mokėtina suma sudaro 116,00 Eur. Ieškovas prašo grąžinti jam 3,75 Eur nuo atsisakytos ieškinio dalies. Ieškovui grąžintina 2,00 Eur, nes skaičiuojant nuo ieškinio reikalavimo ieškovas yra permokėjęs 2,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas, prašydamas teismo grąžinti 3,75 Eur, neteisingai skaičiuoja prašomą grąžinti sumą, nes prašo grąžinti permokėtus 2,00 Eur ir dar 75 proc. nuo gražintinų 2,00 Eur.

16Valstybė patyrė 3,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų (po 1,60 Eur iš kiekvieno).

17Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d., 303 str. 1 d., teismas,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų A. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) ieškovo AB SEB bankas, į. k. 112021238, naudai 5164,89 Eur (penkis tūkstančius šimtą šešiasdešimt keturis eurus 89 ct) skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos 5164,89 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-03-31 iki visiško sprendimo įvykdymo, lygiomis dalimis 116,00 Eur (šimtą šešiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų (po 58,00 Eur iš kiekvieno).

20Prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis atmesti.

21Priteisti iš atsakovų A. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) valstybės naudai 3,20 Eur (tris eurus 20 ct) dydžio išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (po 1,60 Eur iš kiekvieno atsakovo). Priteista suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

22Grąžinti ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238, 2,00 Eur (du eurus) žyminio mokesčio. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi teismo nutartimi.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima... 2. ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, su patikslintu ieškiniu... 3. Ieškovas nurodo, kad tarp jo ir atsakovų 2012-08-24 sudaryta vartojimo... 4. Atsakovė R. Š. posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškinio suma.... 5. Ieškovas pateikė teismui prašymą (b.l. 25), kuriame nurodė, kad su... 6. Atsakovui A. Š. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, kas,... 7. Ieškovas apie paskirtą teismo posėdį informuoti tinkamai, gautas ieškovo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB SEB... 10. Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos... 11. Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovų priteisti 5 procentų dydžio... 12. Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 13. Teismas, svarstydamas galimybę taikyti CPK 284 straipsnio 1 dalyje... 14. Atsakovė R. Š. teismui išreiškė prašymą išdėstyti skolos mokėjimą 6... 15. Ieškovas, teikdamas pradinį ieškinį, sumokėjo 118,00 Eur žyminio... 16. Valstybė patyrė 3,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 17. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d., 303 str. 1... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų A. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - )... 20. Prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovų A. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) valstybės... 22. Grąžinti ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238, 2,00 Eur (du eurus)... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...