Byla 2S-831-460/2013
Dėl proceso atnaujinimo Šilalės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. M. ir S. M. (apeliantai) atskirąjį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-74-761/2013 pagal pareiškėjų J. M. ir S. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo Šilalės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Šilalės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad E. K. ir D. K. 2008-11-28 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 1-5150, pagrindu įsigydami pagrindinį daiktą – gyvulių supirkimo punktą, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kiemo aikštelę – b, tvorą – t) kartu įsigijo prie kiemo aikštelės, pažymėtos indeksu „b“, esančius priklausinius – dvi aikšteles, pažymėtas indeksu b1, ir rampą, pažymėtą indeksu k1, kurių unikalus Nr. ( - ), ir šis nekilnojamasis turtas priklauso jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

4Šilalės rajono apylinkės teisme 2013 m. sausio 15 d. buvo gautas 2013 m. sausio 14 d. pareiškėjų J. M. ir S. M. prašymas atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo Šilalės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010 pateikti, atnaujinti procesą minėtoje byloje, prie šių prašymų pridėti Šilalės rajono apylinkės teisme esančias civilines bylas Nr. 2-67-761/2011; Nr. 2-133-799/2012; Nr. A2-449-439/2012, įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškimo dėl juridinio fakto nustatymo netenkinti bei priteisti šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2011 m. sausio 5 d. iki 2011 m. liepos 27 d. (civilinės bylos Nr. 2-67-761/2011 nagrinėjimas) ir nuo 2011 m. liepos 27 d. iki 2012 m. vasario 9 d. (civilinės bylos Nr. 2-133-799/2012 iškėlimas) jie objektyviai negalėjo žinoti proceso atnaujinimo pagrindu esančių aplinkybių, nes neturėjo duomenų, kurie objektyviai nurodytų poreikį realizuoti savo teises į teisminę gynybą juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo byloje. Proceso atnaujinimo terminą praleido dėl pastangų ginti savo subjektyviai suprastas teises, nepiktavališkai, dėl teisinių žinių trūkumo.

5E. K. ir D. K. atsiliepime į pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo Šilalės rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010 prašė pareiškėjų J. M. ir S. M. prašymo reikalavimų netenkinti, pareiškėjams skirti piniginę baudą už tai, kad nesąžiningai pareiškė prašymą atnaujinti procesą ir sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

6Prašymo nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme buvo prijungtos civilinės bylos Nr. 2-701-799/2010 (A2-449-439/2012), Nr. 2-67-761/2011, civilinė byla Nr. 2-5-799/2013 (buvo Nr. 2-133-799/2012) sustabdyta.

7Šilalės rajono apylinkės teismas 2013-02-12 nutartimi pareiškėjų J. M. ir S. M. prašymo dėl termino atnaujinimo netenkino, nutarė atsisakyti atnaujinti procesą Šilalės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010; netenkinti E. K. ir D. K. prašymo dėl piniginės baudos skyrimo J. M. ir S. M.; priteisti solidariai iš J. M. ir S. M. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti E. K.. Nurodė, jog prašymas atnaujinti procesą ir praleistą terminą pateiktas tik 2013 m. sausio 15 d., t. y. akivaizdžiai praleidus prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo terminą. Pareiškėjų nurodytas priežastis, kad praleido proceso atnaujinimo terminą dėl pastangų ginti savo subjektyviai suprastas teises, nepiktavališkai, dėl teisinių žinių trūkumo, teismas nelaikė svarbiomis, sudarančiomis pagrindą pareiškėjams atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Pažymėjo, kad pareiškėjai visuose teisminiuose procesuose naudojosi profesionalių teisininkų paslaugomis, todėl manė, kad buvo supažindinti su civilinio proceso klausimais, iš jų ir su galimybe kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Pažymėjo, jog pareiškėjai neveikė pakankamai operatyviai, apdairiai ir rūpestingai. Teismas konstatavo, kad terminas praleistas dėl pačių pareiškėjų subjektyvių veiksmų (nepakankamo rūpestingumo ginti savo teises ir teisėtus interesus), todėl prašymo atnaujinti praleistą terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti netenkino.

8Apeliantai apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-74-761/2013 ir atnaujinti procesą Šilalės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010. Nurodė, jog teismas nepagrįstai ir neteisingai sutapatino proceso atnaujinimo pagrindu esančių aplinkybių sužinojimo ir susipažinimo su civilinės bylos medžiaga momentus. Pareiškėjai nurodė aplinkybes, kad 2011 m. gegužės 11 d. jie susipažino su civilinės bylos Nr. 7-701-799/2010 medžiaga, tačiau apie proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo tik po 2012 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos rašto pateikimo. Pareiškėjai iki 2012 m. liepos 3 d., neturėdami teisinių žinių, negalėjo gauti konkrečių duomenų, kad teismui civilinėje byloje Nr. 7-701-799/2010 buvo pateikta klaidinanti informacija, jog civilinėje byloje esanti pažyma apie dėl žemės priklausomumo konkrečiam pastatui buvo gauta suklaidinus Nacionalinę žemės tarnybą ir gavus pažymą apie kitą nekilnojamąjį daiktą. Taip pat pareiškėjams iki nurodyto momento nebuvo žinoma, kad ši informacija yra esminė priimant teismo sprendimą civilinėje byloje, gavęs teisingą informaciją teismas būtų įtraukęs pareiškėjus į civilinės bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis, priėmęs kitokį sprendimą. Teismas spręsdamas termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti atnaujinimo klausimą nepagrįstai rėmėsi Šilalės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-449-439/2012, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1999-123/2012. Nurodytose nutartyse buvo sprendžiamas klausimas dėl proceso atnaujinimo kitu – naujai paaiškėjusių aplinkybių – klausimu. Kadangi nurodytų bylų dalykas, proceso atnaujinimo pagrindas nėra tapatus, šiose bylose padarytos išvados apie terminų skaičiavimą aplinkybių pripažinimą naujai paaiškėjusiomis negali būti traktuojamos kaip prejudicinės. Pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, kad pareiškėjai neveikė pakankamai operatyviai, apdairiai ir rūpestingai, buvo nepakankamai rūpestingi gindami savo teises ir teisėtus interesus. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad pareiškėjams naudojantis profesionalių teisininkų paslaugomis, jiems proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 7-701-799/2010 pagrindas galėjo būti žinomas anksčiau nei 2013 m. sausio 15 d. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikė formaliai, neatsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Teismas visiškai nevertino pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo visų bylos aplinkybių kontekste, neatsakė į klausimą, ar pareiškėjo nurodytos faktinės aplinkybės leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

9Pareiškėjai E. K. ir D. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo pareiškėjų J. M. ir S. M. atskirojo skundo reikalavimų netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Nurodo, jog Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1999-123/2012 turi prejudicinę galią. Minėtoje nutartyje buvo nustatytos faktinės aplinkybės, jog pareiškėjai praleido 3 mėn. prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą, todėl jų prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkino. Atkreipė apeliacinės instancijos teismo dėmesį, jog pareiškėjai teigdami, kad pirmą kartą prašė atnaujinti procesą visai kitu aspektu nei dabar, akivaizdžiai klaidina teismą. Savo pirmą 2012-08-02 prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjai grindė CPK 366 str. 1 d. 2 ir 7 p. Dėl abiejų pagrindų prašyme atskiromis temomis buvo išskirti motyvai. Dėl šių abiejų pagrindų prašymas buvo atmestas ir pirmosios instancijos teismo nutartį paliko galioti Klaipėdos apygardos teismas.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

12Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Šilalės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties, kuria nutarta įpareigoti antstolę A. P. paskirti ekspertizę, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjai J. M. ir S. M. 2012 m. rugpjūčio 3 d. pateikė Šilalės rajono apylinkės teismui prašymą atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios, jų manymu, turi esminę reikšmę bylai bei neįtraukus į bylos nagrinėjimą asmenų, dėl kurių materialiųjų teisių ir pareigų nusprendė teismas. Pareiškėjai nurodė, jog minėtą prašymą pateikė nepraleidę trijų mėnesių termino. Šilalės rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nusprendė, kad pareiškėjai buvo praleidę 3 mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą, todėl jų prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkino. Šią nutartį Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą ir nurodė, kad pareiškėjai J. M. ir S. M. 2011-01-05 (teikdami ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-67-761/2011) ir 2012-02-29 (teikdami atsiliepimą į ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-133-799/2012) žinojo apie aplinkybes, galbūt sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, todėl į teismą dėl proceso atnaujinimo kreipėsi praleidę 3 mėnesių terminą.

14Pareiškėjai, skųsdami 2013-02-12 nutartį, motyvuoja, jog pirmame prašyme atnaujinti civilinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010 jie motyvavo kitu aspektu, t. y. naujai paaiškėjusių aplinkybių klausimu (civ. b. Nr. A2-449-439/2012), o šiuo atveju, t. y. 2013-01-14 prašymu pareiškėjai prašė atnaujinti procesą dėl neįtrauktų į bylą asmenų Šilalės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-701-799/2010. Pažymėtina, jog prašymų faktinis pagrindas abiem atvejais yra tas pats –Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. liepos 3 d. raštas.

15Teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjai teigdami, kad pirmą kartą prašė atnaujinti procesą visai kitu aspektu nei dabar, akivaizdžiai klysta. Savo pirmąjį 2012-08-02 prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjai grindė ne tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, bet ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu dėl neįtrauktų į bylą asmenų. Dėl abiejų pagrindų prašyme atskiromis temomis buvo išskirti motyvai (civilinė byla Nr. 2-701-799/2010; b. l. 58–62). Dėl šių abiejų pagrindų Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-09-17 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-701-799/2010; b. l. 91–92 ) prašymas buvo atmestas, be to, minėta nutartis įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-05 nutartimi Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-09-17 nutartį palikus nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-701-799/2010; 115–117). Pabrėžtina, jog tiek Šilalės rajono apylinkės teismas 2012-09-17 nutartyje, tiek ją apskundus ir Klaipėdos apygardos teismo

162012-12-05 nutartyje buvo nustatytos faktinės aplinkybės, jog pareiškėjai praleido 3 mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą, todėl jų prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkino. Tai reiškia, kad teismų procesiniais sprendimais pareiškėjų proceso atnaujinimo klausimas buvo išspręstas tiek CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, tiek CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Nagrinėjamu atveju pateikdami 2013-01-14 pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjai vėl jį grindžia tuo pačiu atnaujinimo pagrindu, t. y. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu – jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų, o tai, kaip minėta, jau yra išspręsta ankstesnėmis Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-09-17 bei Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-05 nutartimis, todėl šioje byloje nagrinėtinas prašymas negali būti tenkinamas (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

17Akcentuotina ir tai, jog neįtrauktą į bylą asmenį informavus apie prasidėjusį procesą, įstoti į jį ar ne ir kokiomis procesinėmis teisėmis turi spręsti pats asmuo (6.6 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario mėn. 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007, kat. 124; Teismų praktika 26). Šiuo atveju pareiškėjai J. M. ir S. M. nepagrįstai pasisako dėl kitų asmenų teisių ir pareigų – t. y. teismo prašo įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Byloje nėra pateikta jokių duomenų apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos poziciją, todėl ir šiuo aspektu pareiškėjų prašymo pagrįstumas kelia abejonių (366 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

18Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Pareiškėjai E. K. ir D. K. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų. Juo prašo iš apeliantų priteisti patirtas 500 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad netenkinus apeliantų atskirojo skundo procesinis sprendimas priimtas jų nenaudai. Pinigų priėmimo kvitas Nr. 654032 patvirtina, kad 2013-03-08 E. K. sumokėjo 500 Lt už advokato suteiktas teisines paslaugas. Esant tokiems įrodymams, tenkintinas pareiškėjų prašymas dėl 500 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, iš apeliantų priteisimo (CPK 98 straipsnis).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

22Šilalės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti solidariai iš pareiškėjų J. M. ir S. M. 500 Lt E. K. bylinėjimosi išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Šilalės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimu civilinėje... 4. Šilalės rajono apylinkės teisme 2013 m. sausio 15 d. buvo gautas 2013 m.... 5. E. K. ir D. K. atsiliepime į pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo... 6. Prašymo nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme buvo prijungtos civilinės... 7. Šilalės rajono apylinkės teismas 2013-02-12 nutartimi pareiškėjų J. M. ir... 8. Apeliantai apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą. Juo... 9. Pareiškėjai E. K. ir D. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Šilalės rajono apylinkės... 13. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjai J. M. ir S. M. 2012 m.... 14. Pareiškėjai, skųsdami 2013-02-12 nutartį, motyvuoja, jog pirmame prašyme... 15. Teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjai teigdami, kad pirmą kartą... 16. 2012-12-05 nutartyje buvo nustatytos faktinės aplinkybės, jog pareiškėjai... 17. Akcentuotina ir tai, jog neįtrauktą į bylą asmenį informavus apie... 18. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 20. Pareiškėjai E. K. ir D. K. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų.... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 22. Šilalės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartį palikti... 23. Priteisti solidariai iš pareiškėjų J. M. ir S. M. 500 Lt E. K....