Byla B2-704-345/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos, civilinėje byloje pagal pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „MP Consulting Group“ ieškinio pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dviramega“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ administratoriui UAB „Toplit“ įgaliotam asmeniui R. G.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Toplit“ įgalioto asmens R. G. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, civilinėje byloje pagal pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „MP Consulting Group“ ieškinio pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dviramega“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Dviramega“ (juridinio asmens kodas 302583049, buveinės adresas Skroblų g. 25-118, Vilnius) bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Toplit“.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 15 d., 2014 m. liepos 14 d., 2014 m. rugpjūčio 13 d., 2014 m. spalio 20 d., 2016 m. vasario 22 d., 2016 m. balandžio 27 d., 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimis patvirtino ir patikslino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartimi uždaroji akcinė bendrovė „Dviramega“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo R. G. kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ veiklos pabaigos, bei įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro Nurodo, jog visos LR Įmonių bankroto įstatymu nustatytos procedūros yra baigtos, 2016 m. gruodžio 9 d. įvykęs, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.

9Prašymas tenkintinas.

10Iš administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Toplit“ įgalioto asmens R. G. prašymo dėl įmonės pabaigos matyti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ kreditorių susirinkimas 2016 m. gruodžio 9 d. posėdyje įpareigojo administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Iš administratoriaus pateikto prašymo, paaiškinimų teismo posėdžio metu ir pateitų dokumentų – 2016 m. spalio 31 d. likvidacinio balanso matyti, kad šiuo metu bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Dviramega“ turto neturi. Iš Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 15 d., 2014 m. liepos 14 d., 2014 m. rugpjūčio 13 d., 2014 m. spalio 20 d., 2016 m. vasario 22 d., 2016 m. balandžio 27 d., 2016 m. rugsėjo 22 d. nutarčių bei administratoriaus pateikto 2016 m. spalio 31 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ likvidacinio balanso matyti, jog liko nepatenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ kreditorių reikalavimai bendrai 375 856,10 Eur sumai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2016 m. gegužės 6 d. pažyma Nr. VR-14.6-786 patvirtina, kad bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Dviramega“ įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą neturi. Darytina išvada kad, LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos stadijos yra atliktos.

11Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 ir 5 d., LR CPK 259 str. - 268 str., teismas

Nutarė

13Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ kreditorinius reikalavimus bendrai 375 856,10 Eur sumai.

14Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“ (įuridinio asmens kodas 302583049, buveinės adresas Skroblų g. 25-118, Vilnius) veiklą pasibaigusia.

15Pavesti administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Toplit“ atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai